Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Zgodnie z art.40 ust.1 ustawy o produktach biobójczych obowiązanymi do zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym są:

  1. lekarz, lekarz dentysta, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer, pielęgniarka i położna oraz diagnosta laboratoryjny, wykonujący zawód w podmiocie leczniczym;
  2. osoba wykonująca zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy  o działalności leczniczej;
  3. osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, inna niż osoba, o której mowa w pkt 2;
  4. podmiot odpowiedzialny;
  5. organy nadzoru wskazane w art. 39 ustawy o produktach biobójczych.

 

Sposoby zgłaszania przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

  • Zgłaszanie telefoniczne połączone z konsultacją lub informacją toksykologiczną;
  • Zgłaszanie telefoniczne i faksem;
  • Zgłaszanie drogą pocztową;
  • Zgłaszanie drogą elektroniczną.

​Dane teleadresowe do ośrodków informacji toksykologicznej dostepne są tutaj.