Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Misja Urzędu

Działając w obszarach produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych chronimy zdrowie i dbamy o bezpieczeństwo społeczeństwa.

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Wartością nadrzędną dla nas jest zapewnienie właściwej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w trosce o dobro społeczeństwa.

W celu urzeczywistnienia tej wartości Urząd:

 • przestrzega narodowych i europejskich przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Komisji Europejskiej;
 • kieruje się zasadami legalizmu, praworządności i pogłębiana zaufania obywateli do organów administracji publicznej, ochrony praw człowieka i obywatela, bezinteresowności, jawności i przejrzystości, profesjonalizmu, odpowiedzialności za działanie i zaniechanie działania, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, otwartości i konkurencyjności naboru;
 • kieruje się zasadami etyki służby cywilnej a mianowicie zasadą godnego zachowania, służby publicznej, lojalności, neutralności politycznej, bezstronności i rzetelności;
 • standaryzuje swoje działania poprzez regulowanie działalności wewnętrznymi aktami prawnymi:
  • zarządzeniami Prezesa Urzędu,
  • zarządzeniami Dyrektora Generalnego,
  • Standardowymi Procedurami Operacyjnymi;
 • zatrudnia odpowiednio wykształconych pracowników i ciągle doskonali ich wiedzę                 i umiejętności poprzez zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • współpracuje w zakresie oceny dokumentacji z wysoko wykwalifikowanymi i niezależnymi ekspertami zewnętrznymi;
 • zasięga opinii Komisji będących organami opiniodawczo-doradczymi Prezesa Urzędu
  oraz grup eksperckich powoływanych na wniosek Komisji;
 • współpracuje w zakresie swojej działalności statutowej z narodowymi i europejskimi organami właściwymi;
 • buduje społeczne zaufanie poprzez ustanowienie i realizację polityki przeciwdziałania korupcji;
 • buduje jak najlepsze relacje między pracownikami, współpracownikami oraz instytucjami współpracującymi.

Najwyższe Kierownictwo ustanawia cele dotyczące jakości, tworzy i zapewnia utrzymanie środowiska wewnętrznego i zasobów umożliwiających realizację tych celów.

Polityka jakości stanowi zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Prezes Urzędu Rejestracji                  

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                

Grzegorz Cessak                       

Warszawa, 14.01.2013.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Polityka jakości161 KB