Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Komisja do Spraw Produktów Biobójczych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Komisja działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

 • Regulaminu Komisji do Spraw Produktów Biobójczych.

Do zadań Komisji należy, w szczególności:

 1. opiniowanie bezpiecznego zakresu i sposobu stosowania oraz wpływu na zdrowie człowieka i środowisko produktów biobójczych,

 2. dokonywanie oceny pod względem metodologicznym badań zawartych w dokumentacji zgłaszanych do rejestracji produktów biobójczych,

 3. opiniowanie metodyk badania skuteczności produktów biobójczych,

 4. dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji substancji czynnych stosowanych w produkcie biobójczym i dokumentacji produktów biobójczych, przedłożonej przez Wiceprezesa do Spraw Produktów Biobójczych, zwłaszcza w zakresie ich skuteczności
  i bezpieczeństwa stosowania,

 5. opiniowanie raportów oceniających produkty biobójcze dopuszczone do obrotu, zgłaszanych przez Prezesa Urzędu,

 6. opiniowanie przedłożonych przez Wiceprezesa do Spraw Produktów Biobójczych, propozycji związanych z wpisywaniem substancji czynnej do ewidencji substancji czynnych, zmianami, przedłużeniem lub uchyleniem wpisu z ewidencji substancji czynnych,

 7. opiniowanie, przedłożonych przez Prezesa Urzędu, wniosków o rozpoczęcie badań naukowych i rozwojowych,

 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu w zakresie produktów biobójczych.     

 

Skład osobowy Komisji do Spraw Produktów Biobójczych

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Instytucja

Funkcja

1.

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Instytut Ochrony Środowiska  
ul. Krucza 5/11
00-548 Warszawa

Przewodnicząca Komisji

2.

Prof. dr hab. n. med.Wojciech Wąsowicz

Instytut Medycyny Pracy i
m. prof. dra J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8,
91-348 Łódź

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Krzysztof Guttman

Instytut Medycyny Pracy
im. prof. dra J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8,
91-348 Łódź

Sekretarz Komisji

4.

Prof. dr hab. Barbara Różalska

Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Banacha 12/16,
90-237 Łódź

Członek Komisji

5.

Dr n. wet. Marek Lipiec

Państwowy Instytut Weterynaryjny
Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy

Członek Komisji

6

dr Magdalena Rzewuska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa 

Członek Komisji