Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Do zadań Wydziału Rejestracji Produktów Biobójczych należy:

 1. prowadzenie postępowań o dopuszczenie do obrotu produktów biobójczych,

 2. prowadzenie postępowań o zmianę danych w pozwoleniach,

 3. prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia pozwoleń,

 4. współpraca z Komisją Europejską w zakresie rejestracji produktów biobójczych,

 

Do zadań pracowników Wydziału Rejestracji Produktów Biobójczych należy:

 1. weryfikacja formalna i wstępna ocena merytoryczna wniosków o wydanie pozwolenia na obrót oraz wniosków o zmianę danych objętych pozwoleniem na obrót;

 2. przygotowywanie raportów dla Prezesa Urzędu będących podstawą wydania decyzji;

 3. przygotowywanie projektów decyzji dla Prezesa Urzędu o wydaniu lub odmowie wydania pozwolenia na obrót, zmiany danych objętych pozwoleniem na obrót;

 4. weryfikacja i wstępna ocena merytoryczna wniosków o wydanie pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego, pozwolenia tymczasowego oraz przedłużanie ważności tych pozwoleń, prowadzenie postępowań o zmianę danych objętych pozwoleniem na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego lub pozwoleniem tymczasowym;

 5. przygotowywanie raportów dla Prezesa Urzędu będących podstawą wydania decyzji;

 6. przygotowywanie projektów decyzji dla Prezesa Urzędu o wydaniu lub odmowie wydania pozwolenia na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego, zmiany danych objętych pozwoleniem

 7. udzielanie informacji na temat przebiegu i statusu sprawy, której dotyczy konkretne postępowanie administracyjne.