Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Informacja dotycząca Raportu rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za rok 2022

Uprzejmie informuję, iż ukazał się „Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2022 rok”, stanowiący sprawozdanie roczne z działalności kierowanej przeze mnie jednostki. Raport roczny będący dwujęzyczną, polsko-angielską, drukowaną publikacją składany jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

Elementem polityki transparentności i przejrzystości działań agencji europejskich zajmujących się rejestracją, w szczególności produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jest wymiana informacji dotyczących prowadzonej działalności, w tym raportów rocznych.

Raport roczny obejmuje informacje podsumowujące roczną działalność statutową Urzędu
w obszarach rejestracji produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych. Dokument zawiera ponadto informacje
o działaniach Urzędu, związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Opracowanie uwzględnia także dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych (w tym weterynaryjnych produktów leczniczych) i wyrobów medycznych oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym weterynaryjnych produktów leczniczych), wydawania Farmakopei Polskiej, a także prowadzonych przez Urząd działań w zakresie współpracy międzynarodowej. Ponadto w Raporcie zawarte są informacje dotyczące kwestii finansowych, kadrowych, organizacyjnych oraz administracyjnych Urzędu, jak również realizowanych działań informacyjnych Urzędu, w tym w ramach Kampanii „Lek Bezpieczny”, która ma na celu propagowanie wiedzy wśród dorosłych i dzieci na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów leczniczych.

Dodatkowo, w Raporcie rocznym za rok 2022 został zamieszczony rozdział poświęcony 20-tej rocznicy powstania Urzędu, w związku z przypadającym w 2022 roku jubileuszem.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją.

                dr Grzegorz Cessak                        

  • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

  • Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych