Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version
 • Informacja dotycząca Raportu rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za rok 2020
 •  

  Uprzejmie informuję, iż ukazał się Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2020, stanowiący sprawozdanie roczne z działalności kierowanej przeze mnie jednostki. Raport roczny będący dwujęzyczną, polsko-angielską, drukowaną publikacją składany jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

  Elementem polityki transparentności i przejrzystości działań agencji europejskich zajmujących się rejestracją, w szczególności produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jest wymiana informacji dotyczących prowadzonej działalności, w tym raportów rocznych.

  Raport roczny obejmuje informacje podsumowujące roczną działalność statutową Urzędu w obszarach rejestracji produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych. Dokument zawiera ponadto informacje o działaniach Urzędu, związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Opracowanie uwzględnia także dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych) i wyrobów medycznych oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych), wydawania Farmakopei Polskiej, a także prowadzonych przez Urząd działań w zakresie współpracy międzynarodowej. Ponadto w Raporcie zawarte są informacje dotyczące kwestii finansowych, kadrowych, organizacyjnych oraz administracyjnych Urzędu, jak również realizowanych działań informacyjnych Urzędu, w tym w ramach Kampanii „Lek Bezpieczny”, która ma na celu propagowanie wiedzy wśród dorosłych i dzieci na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów leczniczych.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją.

   

  dr Grzegorz Cessak                        
  Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   

 • Plakat Raport roczny                                  

 •  
 •  
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2019 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2018 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2017 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2016 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2015 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2014 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2013 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2012 rok