Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                        Grzegorz Cessak

 

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 1 sierpnia 2014 roku

w sprawie wskazania osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego

 

Prezes Urzędu, w związku z przepisem art. 36g ust 3 ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), prosi  podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenia na dopuszczenie  do obrotu produktów leczniczych  o wskazanie osoby do kontaktu
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego, która będzie posiadała miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba taka znająca język polski i pracująca w naszym kraju ułatwiłaby zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów oraz fachowych pracowników opieki zdrowotnej, w tym zbieranie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do oceny przypadku.

           

            Wskazania osoby do kontaktu prosimy  dokonywać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do Komunikatu, Formularz zgłoszenia  powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione przez podmiot odpowiedzialny do reprezentowania.

 

W przypadku posiadania lub wyznaczenia takiej osoby informację  o tym fakcie  prosimy przekazać do Urzędu Rejestracji najpóźniej do dnia 30 września 2014 roku. W przypadku wszelkich zmianach danych kontaktowych wskazanych osób prosimy o tym fakcie niezwłocznie informować Urząd.

Załączona do komunikatu tabela zawiera dane, o których wskazanie Urząd prosi.

           

            Jednocześnie Prezes Urzędu, mając na względzie zdrowie publiczne, zwraca się z prośbą do podmiotów odpowiedzialnych o rozważenie możliwości umieszczenia danych ww. osoby na stronie internetowej podmiotów odpowiedzialnych lub przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych.

 

                                                                                         Prezes Urzędu Rejestracji

                                                                                    Produktów Leczniczych, Wyrobów

                     Medycznych i Produktów Biobójczych

                                                                      

 /-/ Grzegorz Cessak

 

Do archiwum: 
Nie