Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 Informacje w czcionce powiększonej znajdują się w załączniku.

 

 

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Osoby z niepełnosprawnością ruchową przyjmowane są od strony wejścia do kompleksu C, przy Kancelarii Głównej, w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C.

Przy wejściu znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku.

Pracownicy Urzędu są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

W przypadku chęci zapowiedzenia wizyty prosimy o informację telefonicznie lub drogą mailową.

Tel. do Centrali: (22) 492 11 00,

Adres e-mail: bip@urpl.gov.pl

 

Obsługa osób głuchych, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd umożliwia osobom głuchym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Instytucją na za pomocą następujących sposobów:

 1. Napisanie pisma/ złożenie wniosku na adres:

Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

 1. Wysłanie wiadomości e-mail na adres: bip@urpl.gov.pl
 2. Wysłanie wiadomości faks na numer faksu: (22) 492 11 09
 3. Wysłanie wiadomości sms na numer telefonu stacjonarnego (22) 492 11 00 oraz innych telefonow podanych na stronie internetowej Urzędu
 4. Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 492 11 00
 5. Kontakt osobisty w siedzibie Urzędu w godzinach pracy Urzędu, 8:00 – 16:00.
   

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego. Zapewniamy dostęp do usługi tłumacza online na naszej stronie lub w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem specjalnego połączenia audiowideo. Nie musisz się umawiać.

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

 

Obsługa osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – tłumaczenia teksu

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do  tłumaczenia i wydruku teksu w alfabecie Braille'a, druku teksu w powiększonej czcionce, tłumaczenia i wydruku tekstu w języku łatwym do czytania i zrozumienia oraz tłumaczenia w języku migowym.

Wszelkie prośby o tłumaczenia Urząd zobowiązuje się zrealizować w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia prośby.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną pod adres: bip@urpl.gov.pl

Prośba powinna zawierać poniższe informacje:

 1. Tekst do przetłumaczenia.
 2. Język tłumaczenia.
 3. Formę przesłania tłumaczenia lub wydruku – elektronicznie lub drogą pocztową (w przypadku wyboru przesłania tłumaczenia pocztą prosimy o podanie w wiadomości adresu korespondencyjnego).

Obługa osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - korzystanie z tłumacza przewodnika

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza -  przewodnika.
 W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

W kontakcie osobistym osoba głuchoniewidoma ma także prawo do pomocy osoby przybranej, zgodnie z przepisami ustawy dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę zgłaszającą taką potrzebę. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

 

Obługa osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – korzystanie z psa asystującego i psa przewodnika

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Prosimy o kontakt w godzinach funkcjonowania urzędu.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem dostępności prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności na adres: katarzyna.krzywiec@urpl.gov.pl, numer telefonu (22) 492 -11-30

Mogą Państwo również wypełnić wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostepności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 

Informacja dla osób głuchych i niedosłyszących ( z napisami)

Link do aplikacji dla osób głuchych i niedosłyczących

Informacja na temat działalności oraz zadań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (z napisami)

 

Informacje o Urzędzie – tekst łatwy do czytania

Informacja na temat działalności Urzędu tekst do odczytu maszynowego

Ogólny Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności URPL,WMiPB 10.2020-03.2021 r. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 2021-2024

Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - format dostępny

Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Deklaracja dostępności strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Deklaracja dostępności strony BIP Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych