Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie przyznania punktacji ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 26,74 pkt dla kwartalnika Almanach
 

Uprzejmie informuję, że czasopismo Almanach Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ISSN 1896-3102 przeszło pozytywnie proces ewaluacji IC Journal Master List[1] (IC JML), której wynikiem jest przyznana punktacja ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 26,74 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję Almanachu ankiety oraz oceny eksperckiej dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

 

Adres Redakcji Almanachu:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
alm.redakcja@urpl.gov.pl

 

 

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

 

 


[1]Baza czasopism naukowych – IC Journal Master List – liczy obecnie ponad 22.000 czasopism z całego świata. W bazie rejestrowane są czasopisma naukowe, które pozytywnie przeszły rygorystyczną, wielowymiarową parametryzację, świadczącą o wysokiej jakości. Uznanie dla IC Journal Master List wyraziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczając bazę czasopism naukowych IC JML na liście baz, za indeksację w których, periodyki otrzymują dodatkowe punkty w prowadzonej przez Ministerstwo ewaluacji. Pomyślna ewaluacja to również międzynarodowa promocja i prestiż.