Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu w sprawie dodatkowej szóstej dawki szczepionki Comirnaty

 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (CHMP) zaktualizował informację dotyczącą szczepionki Comirnaty. Celem aktualizacji jest przedstawienie zalecanego sposobu użycia i pozyskiwania sześciu dawek szczepionki z pojedynczej fiolki produktu. Sugeruje się, aby w tym celu stosować strzykawki i/lub igły o małej martwej objętości tak, aby objętość ta nie przekraczała 35 mikrolitrów. W przypadku zastosowania standardowych strzykawek oraz igieł, objętość szczepionki może być niewystarczająca do pobrania szóstej dawki z pojedynczej fiolki Comirnaty. Co więcej, jeśli objętość szczepionki pozostająca w fiolce po pobraniu piątej dawki nie zapewnia możliwości pobrania szóstej, pełnej dawki (0,3 ml), zaleca się wyrzucenie fiolki z pozostałą zawartością po 6 godzinach od rozcieńczenia szczepionki. Jednocześnie odradza się zbieranie materiału z różnych fiolek i mieszanie go w celu pozyskania pełnej dawki.

Więcej informacji dotyczących wszystkich etapów korzystania z Comirnaty można znaleźć w zaktualizowanych informacjach o produkcie.

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                  

/-/ Grzegorz Cessak