Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 2006 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pismo pod nazwą ALMANACH.

ALMANACH jest kwartalnikiem, adresowanym głównie do osób profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia, a więc lekarzy, farmaceutów oraz podmiotów odpowiedzialnych i innych instytucji zainteresowanych zagadnieniami, które są podstawowym działaniem Urzędu.

W każdym numerze ALMANACHU staramy się zachować stałe działy zawierające rzetelne i obiektywne informacje poświecone:

  • bieżącej pracy Urzędu (Komunikaty Urzędu i Aktualności);
  • produktom leczniczym stosowanym u ludzi (Produkty Lecznicze);
  • produktom leczniczym stosowanym w weterynarii (Produkty Lecznicze Weterynaryjne);
  • tematyce wyrobów medycznych (Wyroby Medyczne);
  • treściom z zakresu produktów biobójczych (Produkty Biobójcze).

Godnym podkreślenia jest fakt, iż ALMANACH nie jest związany z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi – w taki sposób zawarta w nim informacja może być maksymalnie wiarygodna i zgodna z obowiązującym stanem wiedzy. Umożliwia to również bezstronne przedstawianie zagadnień takich jak np. działania niepożądane produktów leczniczych. 

Wieloletnia obecność na rynku jest podstawą do ubiegania się o klasyfikację w indeksach krajowych i międzynarodowych – podjęliśmy już stosowne działania, w wyniku których ALMANACHOWI od trzech lat przyznawana jest punktacja ICV (Index Copernicus Value) a od roku punktacja PBN (punktacja przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Autorami artykułów są w dużej części pracownicy Urzędu, co wynika ze specyfiki pisma, a także z chęci zapewnienia przejrzystości działania Urzędu, przejawiającej się w jak najszerszym przekazywaniu informacji dotyczących statutowej działalności organu.