Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze narodowej produkty lecznicze dopuszczane są do obrotu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z zm.) oraz w oparciu o rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Do zarejestrowania produktu konieczne jest złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami i dokumentacją w zakresie jego jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Po złożeniu dossier rejestracyjnego sprawdzane jest czy wniosek został wypełniony prawidłowo, czy została wniesiona odpowiednia opłata i czy dołączono wymagane dokumenty oraz części dokumentacji.

Czas trwania procesu dopuszczenia do obrotu wynosi 210 dni.

Wniosek oraz druki informacyjne należy złożyć w języku polskim, natomiast pozostałe dokumenty i dokumentacja mogą być składane w języku angielskim.

Opłata wnoszona jest za złożenie wniosku.

Po zakończeniu postępowania z wynikiem pozytywnym Prezes Urzędu wydaje decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Po wydaniu pozwolenia na stronie internetowej Urzędu Rejestracji publikowane są następujące dokumenty:

  • Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
  • Publiczny Raport Oceniający wraz z uzasadnieniem
  • Streszczenie Publicznego Raportu Oceniającego
  • Streszczenie planu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego
  • Ulotka dla pacjenta

 

Wnioski o dopuszczenie do obrotu (formularze do pobrania)

 

Wymagania dotyczące ilości składanej dokumentacji:

Wersja papierowa

  • Moduł 1, 2 - 2 egzemplarze
  • Moduł 3-5 - 1 egzemplarz
  • Moduł 1-5 – 2 x płyta CD

Wersja elektroniczna eCTD/Nees

  • Moduł 1-5 – 1 x płyta CD

 

Wymagania dotyczące dokumentów dołączonych do wniosku.

 

Przydatne Linki:

Europejska Agencja Leków (EMA)

Notice to applicants and redulatory guidelines medicinal products for human use

CMDh Procedural Guidance Application for Marketing Authorisation (MA)

CMDh Pytania i Odpowiedzi

 

Opłaty

Akty prawne i Komunikaty

Pytania i odpowiedzi