Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Druki informacyjne produktów leczniczych (Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta, oznakowanie opakowań, projekty graficzne opakowań i ulotek) przeznaczonych do stosowania u ludzi są oceniane w procedurach:

 • narodowej,
 • europejskich: zdecentralizowanej (DCP) i wzajemnego uznania (MRP).

 

Wymagane dokumenty:

Po zakończeniu oceny merytorycznej druków informacyjnych, Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany dostarczyć:

1. Dla produktów leczniczych w procesie dopuszczenia do obrotu:

 • 2 x komplety czyste (bez podpisu pełnomocnika),
 • 2 x komplety autoryzowane,
 • wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym (CD/DVD) w celu zamieszczenia na stronie internetowej URPL,
 • odpowiednie oświadczenia, m.in. o zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

2. Dla produktów leczniczych w procesie zmian porejestracyjnych i (lub) przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

 • 2 x komplety autoryzowane,
 • wersję elektroniczną na nośniku elektronicznym (CD/DVD) w celu zamieszczenia na  stronie internetowej URPL,
 • odpowiednie oświadczenia, m.in. o zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

 

Dokumenty przydatne podczas przygotowywania druków informacyjnych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi:

 1. Wzorce druków:
  QRD Templates
 2. Wytyczne dotyczące czytelności opakowań oraz ulotki produktów leczniczych stosowanych u ludzi:
  Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal product for human use
 3. Zalecenia dotyczące badania czytelności ulotki dla pacjenta:
  Consultation with target patient groups
 4. Wytyczne dotyczące przygotowania Charakterystyki Produktu Leczniczego:
  Guideline on summary of product characteristics
 5. Zalecenia dotyczące przygotowania druków informacyjnych:
  Product information: Reference documents and guidelines
 6. Sformułowania do zastosowania w punkcie 4.6 ChPL:
  Appendix I - Statements for use in section 4.6 'pregnancy and lactation' of the summary of product characteristics
 7. Konwencja MedDRA dotycząca częstości oraz klasyfikacja układów i narządów MedDRA:
  Appendix II - Medical Dictionary for Regulatory Activities (version 12.0) terminology to be used in section 4.8 'undesirable effects' of the summary of product characteristics
 8. Wytyczne dotyczące ostrzeżeń dla produktów leczniczych, które zawierają substancje pomocnicze o uznanym działaniu i skutku:
  Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use
 9. Farmakopea Polska  aktualne wydanie
 10. Standard Terms
 11. Zalecenia dotyczące kodów QR:
  Position paper on the use of the Quick Response (QR) codes to provide information about the medicinal product

 

Akty prawne i Komunikaty

Pytania i odpowiedzi