Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie udziela porad medycznych – w tym celu skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Aby dokonać zgłoszenia:

 • Wypełnij elektroniczny formularz https://smz.ezdrowie.gov.pl   
 • Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, wydrukuj, podpisz i wyślij na adres:
  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.
  • Aby zapewnić poufność danych wysyłanych drogą listowną, włóż zgłoszenie do osobnej zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie zamieść w zewnętrznej kopercie z adresem odbiorcy.
 • Wyślij wypełnione zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309.
 • Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, możesz wysłać formularz poprzez platformę ePUAP. Zapisz wypełniony formularz na swoim komputerze, a następnie załącz plik przy wysyłaniu wiadomości przez ePUAP.
 • Formularz możesz wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wypełniony formularz na adres: ndl@urpl.gov.pl 
 • Działanie niepożądane można również zgłosić używając bezpłatnej aplikacji mobilnej Mobit Skaner.
 • Jeżeli jesteś pacjentem, jego przedstawicielem bądź opiekunem faktycznym możesz zgłosić działanie niepożądane telefonicznie pod nr  22 49 21 301 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

 

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla:

OSOBY WYKONUJĄCEJ ZAWÓD MEDYCZNY

PACJENTA, JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA FAKTYCZNEGO

 

Ochrona danych osobowych

Instrukcja wypełniania formularzy NDL

Istrukcja instalacji aplikacji mobilnej Mobit Skaner