Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Każde zgłoszenie jest oceniane - najpierw pod kątem formalnym - czy zawiera wymagane dane, potem merytorycznie.

Opis przypadku po stwierdzeniu istnienia związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a reakcją jest tłumaczony na język angielski i przesyłany do centralnej bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia oraz do unijnej bazy danych Eudravigilance.