Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

Za ciężkie  z prawnego punktu widzenia uznaje się działanie niepożądane, które powoduje:

  • zgon pacjenta
  • zagrożenie życia
  • konieczność leczenia szpitalnego lub jego przedłużenie
  • trwale lub znaczne inwalidztwo
  • wady rozwojowe płodu
  • inne, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie.

 

O kwalifikacji działania niepożądanego do działań poważnych decyduje stopień jego nasilenia – tzn. reakcja może być łagodna, o średnim nasileniu, o dużym nasileniu. Reakcja może nie podlegać wymienionym powyżej kryteriom reakcji ciężkiej ale może występować z dużym nasileniem np. silny ból głowy. Może również wystąpić przypadek, gdy nasilenie reakcji decyduje o tym czy jest ona ciężka np. biegunka  o takim przebiegu, że wymaga leczenia szpitalnego.

Zgłaszać można reakcje niepożądane niezależnie od tego, czy uważa się je za ciężkie czy nie.

Istotne  jest podanie w opisie  przypadku stopnia nasilenia reakcji, szczególnie gdy nasilenie jej było duże.