Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Sponsor informuje Prezesa Urzędu oraz komisję bioetyczną, która opiniowała badanie o zakończeniu badania klinicznego w terminie 90 dni od dnia zakończenia badania klinicznego.

W przypadku zakończenia badania klinicznego przed upływem zadeklarowanego terminu sponsor informuje Prezesa Urzędu oraz komisję bioetyczną, która opiniowała badanie w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania.

Sponsor po zakończeniu badania klinicznego zobowiązany jest  do przedstawienia Prezesowi Urzędu oraz komisji bioetycznej, która opiniowała badanie pełnego raportu końcowego z przebiegu badania klinicznego.

 

Zawiadomienie o zakończeniu badania klinicznego- Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MZ z dnia 12-10-2018r.