Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Dnia 14 marca 2023 r. odbyło się spotkanie w Mołdawskiej Agencji Leków i Wyrobów Medycznych. Delegacji Urzędu przewodniczył Pan Prezes Grzegorz Cessak. Podczas spotkania Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podpisał Porozumienie o współpracy z Agencją Leków i Wyrobów Medycznych w Mołdawii (AMDM) będące kontynuacją wieloletniej współpracy obu Agencji. Podczas podpisania tego ważnego dokumentu obecni byli również Wiceminister Zdrowia Mołdawii oraz Ambasador Polski w Mołdawii Tomasz Kobzdej.

Obecnie Mołdawia jest oficjalnie kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. To fantastyczna i historyczna chwila dla Republiki Mołdawii, w której Urząd chce wspierać naszych mołdawskich partnerów.

Podpisanie nowego porozumienia o współpracy w czasie brutalnej agresji Rosji wobec Ukrainy i rosyjskich prób destabilizacji Mołdawii, to ważny sygnał dla naszych Mołdawskich partnerów, że mogą liczyć na wsparcie Urzędu  w zakresie dostosowania mołdawskiego prawa farmaceutycznego do wymogów Unii Europejskiej.

Podczas spotkania Dyrektor generalny AMDM Dragoș Guțu również podkreślił rolę tego memorandum w procesie harmonizacji prawa i działalności Agencji Leków i Wyrobów Medycznych po uzyskaniu przez Republikę Mołdowy statusu kraju kandydującego do UE.

„Rozmawiamy o memorandum z dojrzałą agencją europejską. Chodzi o Agencję Leków w Polsce, z którą współpracujemy od kilku lat. Trzy lata temu przeszedłem przez projekt bliźniaczy. Teraz to memorandum stanowi nową kartę w naszym procesie współpracy. Ważne jest, aby mieć partnera, takiego jak Polska, dojrzałą Agencję, która przeszła te same procedury harmonizacji prawa i procesów 20 lat temu”, powiedział Dragoș Guțu.

W 2018 roku Litwa i Polska zostały wyznaczone jako zwycięskie kraje do realizacji europejskiego projektu współpracy bliźniaczej  „Wzmocnienie AMDM jako organu regulacyjnego w dziedzinie medycyny, wyrobów medycznych i działalności farmaceutycznej”.

Przez okres dwóch lat zespół litewskich ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Kontroli Leków, Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych we współpracy z kolegami z polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wspierały Agencję Leków i Wyrobów Medycznych Mołdawii w rozwoju praktycznych umiejętności w zakresie regulacji i nadzoru rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami i standardami Unii Europejskiej.