Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

             Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 13 kwietnia 2022 roku

w sprawie uzupełnień i zmiany do bazy EDQM Standard Terms

Informuję, że do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms wprowadzona została polska wersja poniższych nowych terminów standardowych postaci leku, łączonych terminów standardowych oraz skróconych terminów standardowych postaci leku (Patient-friendly terms).

  1. Uzupełnienia

Terminy standardowe postaci leku

Concentrate for emulsion for injection – Koncentrat do sporządzania emulsji do wstrzykiwań

Film-coated granules – Granulat powlekany

Łączone terminy standardowe

Concentrate and solvent for emulsion for injection – Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań

Film-coated granules in single-dose container – Granulat powlekany w pojemniku jednodawkowym

2.  Zmiana

Skrócone terminy standardowe postaci leku (Patient-friendly terms)

Injection / infusion jest: „Iniekcja / Infuzja” powinno być „Płyn do wstrzykiwań / do infuzji”

 

  Prezes Urzędu                           

Rejestracji Produktów Leczniczych,

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

           /-/  Grzegorz Cessak