Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Gabinet Prezesa

Kierujący Gabinetem Prezesa: Jacek Powała
tel: 22 49 21 490
fax: 22 49 21 389

gp@urpl.gov.pl

 

Departament Prawny

Dyrektor: Katarzyna Postek – Kaczmarczyk

Zastępca Dyrektora: Magdalena Wierciszewska
tel.: 22 49-21 261
fax: 22 49 21 269

dp@urpl.gov.pl

 

Departament Farmakopei

Dyrektor: Ewa Leciejewicz- Ziemecka
tel.: 22 49 21 271
fax: 22 49 21 279

df@urpl.gov.pl

 

Departament Inspekcji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych

Dyrektor: Michał Gryz

Zastępca Dyrektora: Dorota Kurnik
tel.: 22 49 21 645
fax: 22 49 21 644

dlm@urpl.gov.pl

 

Departament Rejestracji Produktów Leczniczych

Dyrektor: Katarzyna Germel
tel.: 22 49 21 331

drl@urpl.gov.pl

 

Departament Zmian Porejestracyjnych i Rerejestracji Produktów Leczniczych

Dyrektor: Joanna Kmiecik – Grudzień

Zastępca Dyrektora: Elżbieta Zembrzuska
tel.: 22 49 21 511
fax: 22 49 21 339

dzl@urpl.gov.pl

 

Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych

Dyrektor: Monika Trojan

Zastępca Dyrektora: Marcin Lipowski
tel.: 22 49 21 421
fax: 22 49 21 479

dol@urpl.gov.pl

 

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Dyrektor: Andrzej Czesławski
tel.: 22 49 21 294
fax: 22 49 21 309

dml@urpl.gov.pl

 

Departament Badań Klinicznych Produktów Leczniczych

Dyrektor: Paweł Szoka

tel.: 22 49 21 291
fax: 22 49 21 299

dbl@urpl.gov.pl

 

Departament Rejestru i Importu Równoległego Produktów Leczniczych

Dyrektor: Łukasz Burda
tel.: 22 49 21 251

del@urpl.gov.pl

 

Departament Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Dyrektor: Joanna Kubisa

Zastępca Dyrektora: Anna Kicińska
tel.: 22 49 21 662

drw@urpl.gov.pl

 

Departament Oceny Dokumentacji i Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Dyrektor: Sylwia Czarnowska

Zastępca Dyrektora: Krzysztof Podhorec
tel.: 22 49 21 662

dow@urpl.gov.pl

 

Departament Informacji o Wyrobach Medycznych

Dyrektor: Jan Szulc

Zastępca Dyrektora: Anna Kulma

tel.: 22 49 21 171
fax: 22 49 21 199

dim@urpl.gov.pl

 

Departament Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych

Dyrektor: Aleksandra Rodatus-Gil

tel.: 22 49 21 157
fax: 22 49 21 129

dnb@urpl.gov.pl

 

Departament Rejestracji i Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych

Dyrektor: Małgorzata Gil

tel.: 22 49 20 905
fax: 22 49 20 901

drb@urpl.gov.pl

 

Departament Informacji o Produktach Biobójczych oraz Wyrobach Poddanych Działaniu Produktów Biobójczych

Dyrektor: Marta Osówniak
tel.: 22 49 20 904
fax: 22 49 20 901

dib@urpl.gov.pl

 

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Elżbieta Pawłowska

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Krzywiec
tel.: 22 49 21 111
fax: 22 49 21 496

bdg@urpl.gov.pl

 

Biuro Finansowo-Księgowe

Dyrektor – Główny Księgowy: Jolanta Romańska

Zastępca Dyrektora: Agnieszka Szymańczyk
tel.: 22 49 21 220
fax: 22 49 21 219

bfk@urpl.gov.pl

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor: Leszek Czyżewski

Zastępca Dyrektora: Marcin Koszewski
tel.: 22 49 21 601
fax: 22 49 21 660

bag@urpl.gov.pl

 

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

Audytor Wewnętrzny: Zbigniew Bidziński
tel.: 22 49 21 598