Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

          Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 27.03.2020 r. w sprawie

komunikatu Europejskiej Agencji Leków ds. Leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia

oraz chorób serca i nerek podczas pandemii COVID-19.

 

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, że obecnie nie ma dowodów z badań klinicznych lub epidemiologicznych, które wykazałyby związek między inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokerami  receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe) a pogorszeniem stanu zdrowia osoby chorej  na COVID-19. Eksperci w leczeniu zaburzeń serca i ciśnienia krwi, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, wydali już oświadczenia w tym zakresie.

EMA ściśle monitoruje sytuację i współpracuje z zainteresowanymi stronami w celu koordynacji badań epidemiologicznych nad wpływem inhibitorów ACE i ARB u osób z COVID-19.

EMA pomaga koordynować pilne bieżące badania i jest w pełni zaangażowana w informowanie opinii publicznej o wszelkich zmianach w tej dziedzinie.

Ważne jest, aby pacjenci, którzy mają jakieś pytania lub nie są pewni co do swoich leków, skonsultowali się z lekarzem lub farmaceutą i nie przerywali regularnego leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Leki należy przepisywać i stosować zgodnie z zaleceniami klinicznymi, z należytym uwzględnieniem wszelkich ostrzeżeń i innych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta, a także wytycznych wydanych przez WHO oraz odpowiednie organy krajowe i międzynarodowe.

 

Prezes Urzędu Rejestracji                 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

/-/ Grzegorz Cessak