Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

  Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie wdrożenia Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez
określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi

W związku z publikacją w/w Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 Grupa Koordynacyjna CMDh opracowała wytyczne w zakresie wdrożenia przepisów o zabezpieczeniach na opakowaniach zewnętrznych produktów leczniczych posiadających narodowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Dokument ten znajduje się na stronie: 

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/Falsified_Medicines/CMDh_345_2016_Rev00_02_2016_1.pdf

Rekomenduję podmiotom odpowiedzialnym zapoznanie się z treścią wytycznych Grupy Koordynacyjnej CMDh.

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak

Do archiwum: 
Nie