Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

          Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 12.01.2022 r. w sprawie skuteczności szczepionki przeciw COVID-19 w kontekście ciężkiej choroby i hospitalizacji spowodowanej przez wariant Omicron

Europejska Agencja Leków (EMA) kontynuuje monitorowanie pojawiających się danych dotyczących skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19, w tym choroby wywoływanej przez wariant Omicron, który obecnie szybko rozprzestrzenia się w całej UE.

Chociaż wydaje się, że Omicron jest bardziej zakaźny niż inne warianty, badania z RPA, Wielkiej Brytanii i niektórych krajów UE wykazują mniejsze ryzyko hospitalizacji po zakażeniu tym wariantem; na podstawie tych badań szacuje się obecnie, że ryzyko wynosi od jednej trzeciej do połowy ryzyka w porównaniu do ryzyka związanego z infekcją wariantem Delta.

Wyniki niedawno opublikowanych badań pokazują, że skuteczność szczepionki przeciwko chorobie objawowej jest niższa w przypadku Omicron niż w przypadku innych wariantów i ma tendencję do słabnięcia z czasem. W rezultacie więcej zaszczepionych osób prawdopodobnie zachoruje na COVID-19 z powodu wariantu Omicron.

Jednak badania te pokazują również, że szczepienia nadal zapewniają wysoki poziom ochrony przed ciężką chorobą i hospitalizacją związaną z wariantem Omicron. Najnowsze dowody, które obejmują dane dotyczące skuteczności w warunkach rzeczywistych, sugerują również, że osoby, które otrzymały dawkę przypominającą, są lepiej chronione niż osoby, które otrzymały tylko szczepienie podstawowe. Dane z RPA wskazują, że osoby, które otrzymały dwie dawki szczepionki COVID-19, mają do 70% ochronę przed hospitalizacją; podobne dane z Wielkiej Brytanii pokazują, że podczas gdy ochrona spada kilka miesięcy po szczepieniu, ochrona przed hospitalizacją ponownie wzrasta do 90% po szczepieniu przypominającym.

EMA będzie kontynuować przegląd danych dotyczących skuteczności szczepionki i ciężkości choroby, a także zmieniającej się sytuacji w kontekście krążących wariantów i naturalnego narażenia na wariant Omicron, gdy tylko staną się one dostępne. Wyniki tych ocen mogą mieć wpływ na przyszłe strategie szczepień zalecane przez ekspertów w państwach członkowskich UE i EOG.

EMA podkreśla, że ​​szczepienia pozostają zasadniczą częścią podejścia do walki z trwającą pandemią. Zgodnie z zaleceniami władz krajowych, należy kontynuować starania na rzecz zwiększenia liczby szczepień u osób, które są obecnie nieszczepione lub zaszczepione częściowo, oraz do przyspieszenia wprowadzania dawek przypominających.

Źródło: https://www.ema.europa.eu/en/news/preliminary-data-indicate-covid-19-vaccines-remain-effective-against-severe-disease-hospitalisation

Prezes Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak