Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 03.02.2021 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVID19,  Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech 

Informuję, że w dniu 3 lutego 2021 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー19  Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta.

Zmiana punktu 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego i punktu 3 ulotki dla pacjenta dotyczy zalecanego odstępu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki produktu leczniczego. W punkcie 5.1 Charakterystyki dodano informację precyzującą czas podania drugiej dawki uczestnikom badania. Stosowne informacje dostępne są pod następującymi linkami. 

Unijny rejestr produktów leczniczych stosowanych u ludzi:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 2.2.2021 r. w sprawie zmiany wydanego decyzją C(2020) 9598(final) warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi „Comirnaty - Szczepionka mRNA przeciw COVID‑19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)”: 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210202150883/dec_150883_pl.pdf

Załącznikiem do ww. decyzji są druki informacyjne szczepionki, tj. Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta - dostępne w językach narodowych UE, w tym wersja polskojęzyczna zweryfikowana przez ekspertów Urzędu, opublikowana w dniu 3 lutego 2021 r.: 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210202150883/anx_150883_pl.pdf

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                  

/-/ Grzegorz Cessak