2149/05 z dnia 14.02.2005r. CATANE 800 SC Total Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa olej parafinowy [zaw. 800g/l]; producent: Total S.A., 51 Esplande du General de Gaulle, La Defense 10, 10-92907 Paris, Francja         stężona zawiesina do zwalczania jaj owadów butelka HDPE; kanister HDPE; beczka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2150/05 z dnia 14.02.2005r. TRAXEN BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań imidakloprid, CAS: 138261-41-3 [zaw. 20g/kg]; producenci: 1)Bayer AG, Speciality Products, 51368 Leverkusen, Niemcy; 2) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny; 3) Huayang Ciyao, Ningyang, Shandongm, Chiny; diflubenzuron, CAS: 35367-38-5 [zaw. 0,5g/kg]; producenci: 1) Crompton Europe BV, Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam, Holandia; 2) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny         gotowa trutka w postaci żelu przeznaczona do zwalczania owadów biegających (zwłaszcza karaczanów, karaluchów i prusaków) tuba (PP, PE, PET); strzykawka (PP, PE, PET) 36 miesięcy od daty produkcji              
2151/05 z dnia 14.02.2005r. ANTI - GERM MAMOGEL Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja chlorhexidine digluconate, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5%]; producent: Medichem S.A., Fructuos Gelabret 6-8, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Hiszpania         płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju bidon HDPE 2 lata od daty produkcji              
2152/05 z dnia 14.02.2005r. ANTI - GERM INTEGRAL Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Societe Francaise Exxonmobil Chemical - 2, rue des Martinets Rueil Malmaison, Francja         płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju bidon HDPE 2 lata od daty produkcji              
2153/05 z dnia 14.02.2005r. GALOX EXTREME PLUS Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 12%]; producent: Societe Francaise Exxonmobil Chemical-2, rue des Martinets Rueil Malmaison, Francja         płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju bidon HDPE 2 lata od daty produkcji              
2154/05 z dnia 14.02.2005r. GALOX PRATIC P Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja monohydrat poliheksametylenu biguanidyny, CAS: 27083-27-8 [zaw. 3,2%]; producent: Avebcia Limited, Hexagon House, M9 8ZS Blackey Manchester, Wielka Brytania         płyn do dezynfekcji strzyków krów przed i po udoju bidon HDPE 2 lata od daty produkcji              
2155/05 z dnia 14.02.2005r. GALOX IOFILM Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 0,36%]; producent: EVANS Vanodine International PLC, Brierly Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Wielka Brytania         płyn do dezynfekcji strzyków krów po udoju bidon HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2156/05 z dnia 14.02.2005r. ANTI - GERM STERIPIS Penngar S.A., Z.I. Le Roineau, 72500 Vaas, Francja monohydrat poliheksametylenu biguanidyny, CAS: 27083-27-8 [zaw. 0,8%]; producent: Avecia Limited, Hexagon House, M9 8ZS Blackey Manchester, Wielka Brytania; chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,4%]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, Wuppertal 42041, Niemcy         płyn do dezynfekcji strzyków krów przed udojem bidon HDPE 2 lata od daty produkcji              
2157/05 z dnia 28.02.2005r. Panko – Środek przeciw komarom i kleszczom Firma Handlowa „TOMPA” Marek Glegoła, ul. Elbląska 42, 14-530 Frombork N,N-dietylo-3-metylobenzamid (N,N-dietylo-m-touamid, DEET), CAS: 134-62-3 [zaw. 12% wag.]; producent: Reilly Chemicals, Rue Defacoz 115, Bte 19, 1060 Bruxeles, Belgia         płyn przeznaczony do odstraszania owadóów, w szczególności komarów i kleszczy butelka (PE, Alu) z atomizerem 36 miesięcy od daty produkcji              
2158/05 z dnia 14.02.2005r. Ściereczki do higieny udoju krów i innych zwierząt Prosan Sp. z o.o., ul. Wysoka 40/42, 90-037 Łódź chlorhexidinum gluconicum, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,1%]; producent: Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź         włóknina nasączona roztworem do dezynfekcji udoju krów i innych zwierząt wiadro PP 12 miesięcy od daty produkcji              
2159/05 z dnia 23.02.2005r. ACTICIDE MBS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o. ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; 2-methyl-2H-izotiazol-3-one, CAS: 2682-20-4 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         roztwór przeznaczony do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych, stosowany do ochrony mikrobiologicznej różnorodnych formulacji wodorozcieńczalnych takich jak: farby, kleje, szpachle, glinki, produkty chemii gospodarczej i budowlanej kanister PE; beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2160/05 z dnia 20.04.2005r. ANTIBLU SELECT STELMET Sp. z o.o., Jeleniów 15A, 66-007 Niwiska chlorek benzylo-C12-C16-alkilodimetyloamoniowy, CAS: 68424-85-1 [zaw. 24,73%]; producent: Arch Timber Protection, Wheldon Road Castleford, West Yorkshire, WF 10 2 JT, Wielka Brytania; 3-jodo-2-propynyl-butyl karbaminian (IPBC), CAS: 55406-53-6 [zaw. 2,3%]; producent: Arch Timber Protection, Wheldon Road Castleford, West Yorkshire, WF 10 2 JT, Wielka Brytania; oktan-boran sodu czterowodny, CAS: 12280-03-4 [zaw. 7,42%]; producent: Arch Timber Protection, Wheldon Road Castleford, West Yorkshire, WF 10 2 JT, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY II\2160_KCH_ANTIBLU SELECT.pdf KARTY I ETYKIETY II\2160_ETYKIETA_ANTIBLU SELECT.pdf     płyn przeznaczony do stosowania na nie sezonowane drewno o działaniu grzybobójczym paletopojemnik PE 10 lat od daty produkcji              
2161/05 z dnia 23.02.2005r. Korasit CCON STELMET Sp. z o.o., Jeleniów 15A, 66-007 Niwiska tlenek chromu, CAS: 1333-82-0 [zaw. 30%]; producent: Kurt Obermeier GmbH&Co.KG, Berghauser Str. 70, 57319 Bad Berleburg, Niemcy; tlenek miedzi, 1317-38-0 [zaw. 12,2%]; producent: Kurt Obermeier GmbH&Co.KG, Berghauser Str. 70, 57319 Bad Berleburg, Niemcy; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 3,8%]; producent: Deutsche Borax GmgH, Otto-Volger-Str. 19, 65843 Sulzbach-Taunus, Niemcy         produkt w postaci płynnej przeznaczony do ochrony drewna przed atakiem grzybów i owadów pojemnik PE 10 lat od daty produkcji              
2162/05 z dnia 23.02.2005r. Korasit KS STELMET Sp. z o.o., Jeleniów 15A, 66-007 Niwiska hydroksy(II)-węglan miedziowy, CAS: 12069-69-1 [zaw. 15,2%]; producent: Kurt Obermeier GmbH&Co.KG, Berghauser Str. 70, 57319 Bad Berleburg, Niemcy; N,N-didecylo-N-metylopoli(oxyetylo)propionian amonu, CAS: 107879-22-1 [zaw. 8,4%]; producent: Kurt Obermeier GmbH&Co.KG, Berghauser Str. 70, 57319 Bad Berleburg, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\2162_KCH_KORASIT KS.pdf KARTY I ETYKIETY II\2162_ETYKIETA_KORASIT KS.pdf     produkt w postaci płynnej przeznaczony do ochrony drewna przed atakiem grzybów i owadów pojemnik PE 10 lat od daty produkcji              
2163/05 z dnia 20.04.2005r. PANKO - ŚRODEK PRZECIW KOMAROM I KLESZCZOM Pankowski Bartłomiej "SET", ul. Polna 9 G, Mysiadło, 05-509 Piaseczno N,N-dietylo-3-metylobenzamid (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid; DEET), CAS: 134-62-3 [zaw. 12% wag.]; producent: Reilly Chemicals, Rue Defacoz 115, Bte 19, 1060 Bruxeles, Belgia         płyn do stosoawnia zewnętrznego (na ciało i okrycie wierzchnie) przeznaczony do odstraszania owadów, w szczególności komarów o kleszczy butelka (PE, Alu) z atomizerem 36 miesięcy od daty produkcji              
2164/05 z dnia 20.04.2005r. PANKO PLUS - ŚRODEK PRZECIW KOMAROM I KLESZCZOM Pankowski Bartłomiej "SET", ul. Polna 9 G, Mysiadło, 05-509 Piaseczno N,N-dietylo-3-metylobenzamid (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid; DEET), CAS: 134-62-3 [zaw. 19,8% wag.]; producent: Reilly Chemicals, Rue Defacoz 115, Bte 19, 1060 Bruxeles, Belgia         płyn do stosowania zewnętrznego (na ciało i okrycie wierzchnie), przeznaczony do odstraszania owadów, w szczególności komarów i kleszczy butelka (PE, Alu) z atomizerem 36 miesięcy od daty produkcji              
2165/05 z dnia 14.02.2005r. BTC 2125 M 50 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa N-alkilo-dimetylo-benzylo-amonowy chlorek (chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy), CAS: 68391-01-5 [zaw. 25%]; producent: Stepan Europe, Chemin Jongking, B.P. 127, 38343 Voreppe Cedex, Francja; N-alkilo-dimetylo-etylo-benzylo-amonowy chlorek (chlorek dimetyloetylobenzyloamoniowy), CAS: 85409-23-0 [zaw. 25%]; producent: Stepan Europe, Chemin Jongking, B.P. 127, 38343 Voreppe Cedex, Francja         ciecz o właściwościach biobójczych przeznaczona do stosowania w preparatach myjąco-dezynfekujących i środkach sanitarnych do dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z żywnością i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością beczka HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2166/05 z dnia 14.02.2005r. Tiret Professional - żel do udrażniania rur Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki podchloryn sodu 100%, CAS: 7681-52-9 [zaw. 4-5%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A., ul. Siekiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; wodorotlenek sodowy, CAS: 1310-73-2 [zaw. 2-3%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Anwil S.A. Włocławek, ul. Toruńska 22, 87-805 Włocławek; 2) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A., ul. Siekiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         produkt w postaci żelu przeznaczony do udrożniania rur, zwalczania bakterii i usuwania nieprzyjemnego zapachu beczka HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2167/05 z dnia 14.02.2005r. NALCO 74724 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 24%]; producenci: 1) BASF AG, 6700 Ludwigshafen, Niemcy; 2) BASF PLC, Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheadle, Cheshire, Wielka Brytania; 3) Dow, B.P. 42, 93402 Saint Ouen Cedex, Francja; 4) Dow Chemical Co. Ltd., 2 Heathrow Boulevard, 284 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ Middlesex, Wielka Brytania; 5) Dow Chemical Company, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajcaria; 6) Dow Italia s.p.a., Via Patroclo, 21, 20151 Milano, Włochy; 7) Dow Union Carbide, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajcaria; 8) Emirates National Chemical USD, Co LLC, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 9) Wildkamp, Dedemsvaartweg Z 59, 7700 AB Dedemsvaart, Holandia; 10) Union Carbide Corp. a sub. of the Dow Chemical Company, Route 25, Institute, West Virginia 25111, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do zwalczania mikroorganizmów (grzybów, drożdży, bakterii) oraz śluzu pochodzenia mikrobiologicznego przy produkcji papieru z zastosowaniem wody; stosowany w przemyśle celulozowym i papierniczym bęben HDPE; zbiornik ICB (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2168/05 z dnia 14.02.2005r. NALCO 7647 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%]; producenci: 1) Rohm & Haas Company: Lennig House 2, Mason Avenue, Croydon CR9 3NB, Wielka Brytania; 2) Rohm & Haas Espana S.A., C/Provenza 216, 08036 Barcelona, Hiszpania; 3) Rohm & Haas France SA, La Tour de Lyon, 185 Rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja; 4) THOR, ZIP, 32 Rue des Balmes, 38150 Salaise sur Sanne, Francja         płyn przeznaczony do zwalczania bakterii, grzybów i śluzu w instalacjach przemysłu papierniczego bęben HDPE; zbiornik ICB (HDPE); samochód cysterna 365 dni od daty produkcji              
2169/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco Bactolyse 74815 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 24%]; producenci: 1) BASF AG, 6700 Ludwigshafen, Niemcy; 2) BASF PLC, Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheadle, Cheshire, Wielka Brytania; 3) Dow, BP 42, 93402 Saint Ouen Cedex, Francja; 4) Dow Chemical Co. Ltd., 2 Heathrow Boulevard, 284 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ Middlesex, Wielka Brytania; 5) Dow Chemical Company, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajcaria; 6) Emirates Bationa, Chemcal USD, Co. LLC, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 7) Wildkamp, Dedemsvaartweg Z 59, 7700 AB Dedemsvaart, Holandia; 8) Union Carbide Corp., Route 25, Institute, West Virginia 25111, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do kontroli bakterii tlenowych i beztlenowych w otwartych i zamkniętych (recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach wody chłodzącej oraz do zapobiegania powstawaniu śluzu w przemyśle papierniczym bęben HDPE; zbiornik ICB (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2170/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco 8514 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa didecyldimethyl ammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; producenci: 1) Brenntag Dauphine, AV Auguste Ferrier, BP 306, 38434 Echirolles Cedex, Francja; 2) Brenntag Quimica, SA Ctra La Isla S/N 41700 Dos Hermanas, Hiszpania; 3) Lonza GmbH, Weidstrasse 2, 79576 Weil am Rhein, Niemcy; 4)Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; 5) Lonza Iberica S.A., Via Augusta 18, 2 ICQ, 08006, Barcelona, Hiszpania         płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów (w szczególności glonów, grzybów i bakterii tworzących śluz) w przemysłowych systemach wodnych bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2171/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco 73500 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 24%]; producenci: 1) BASF AG, 6700 Ludwigshafen, Niemcy; 2) BASF PLC, Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheadle, Cheshire, Wielka Brytania; 3) Dow, BP 42, 93402 Saint Ouen Cedex, Francja; 4) Dow Chemical Co. Ltd., 2 Heathrow Boulevard, 284 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ Middlesex, Wielka Brytania; 5) Dow Chemical Company, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajacaria; 6) Dow Italia s.p.a., Via Patroclo, 21, 20151 Milano, Włochy; 7) Dow Union Carbide, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajcaria; 8) Emirates National Chemical USD, Co LLC, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 9) Wildkamp, Dedemsvaartweg Z 59, 7700 AB Dedemsvaart, Holandia; 10) Union Carbide Corp. a sub. of the Dow Chemical Company, Route 25, Institute, West Virginia 25111, Stany Zjedoczone         płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów oraz śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w otwartych i zamkniętych (recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach wody chłodzącej oraz w systemach płuczek powietrznych bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2172/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco 77350 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 24%]; producenci: 1) BASF AG, 6700 Ludwigshafen, Niemcy; 2) BASF PLC, Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheadle, Cheshire, Wielka Brytania; 3) Dow, BP 42, 93402 Saint Ouen Cedex, Francja; 4) Dow Chemical Co. Ltd., 2 Heathrow Boulevard, 284 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ Middlesex, Wielka Brytania; 5) Dow Chemical Company, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajacaria; 6) Dow Italia s.p.a., Via Patroclo, 21, 20151 Milano, Włochy; 7) Dow Union Carbide, 7 Rue Du Pre Bouvier, CH-1217 Meyrin, Szwajcaria; 8) Emirates National Chemical USD, Co LLC, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 9) Wildkamp, Dedemsvaartweg Z 59, 7700 AB Dedemsvaart, Holandia; 10) Union Carbide Corp. a sub. of the Dow Chemical Company, Route 25, Institute, West Virginia 25111, Stany Zjedoczone         płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów oraz śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w otwartych i zamkniętych (recyrkulacyjnych) przemysłowych systemach wody chłodzącej, w pasteryzatorach z zastosowaniem wody, w systemach wód oraz w systemach płuczek powietrznych bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2173/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco 74748 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa chlorek dimetylodidecyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; producenci: 1) Brenntag Dauphine, AV Auguste Ferrier, BP 306, 38434 Echirolles Cedex, Francja; 2) Brenntag Quimica, SA Ctra La Isla S/N 41700 Dos Hermanas, Hiszpania; 3) Lonza GmbH, Weidstrasse 2, 79576 Weil am Rhein, Niemcy; 4) Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; 5) Lonza Iberica S.A., Via Augusta 18, 2 ICQ, 08006, Barcelona, Hiszpania         płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów powodujących tworzenie się osadów (śluzu i szlamu) w zakladach produkcji celulozy, papieru i tektury; zwalcza bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby oraz bakterie zarodnikobójcze bęben HDPE; zbiornik ICB (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2174/05 z dnia 14.02.2005r. Nalco Bactolyse 74826 Nalco Polska Sp.z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa methylenebisthiocyanate, CAS: 6317-18-6 [zaw. 8,8%]; producenci: 1) ETS Vedeqsa, Poligono Industrial, Can Parellada C/Geminis 4, 8228 Fonts de Terassa, Hiszpania; 2) Rhodia- Albright and Wilson BV, 243 BLD Syvain Dupuislaan, B 1070 Brussel, Belgia         płyn przeznaczony do kontroli bakterii, grzybów i śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych  bęben HDPE; zbiornik ICB (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2175/05 z dnia 14.02.2005r. 3M Steri-Gas 3M Poland Spółka z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn tlenek etylenu, CAS: 75-21-8 [zaw. 100%]; producenci: 1) BASF Corporation, 8409 River Road, Geismar, Louisiane 70734, Stany Zjednoczone; 2) Old World Industries, 9502 Bayport Boulevard, Pasadena, Texas 77505, Stany Zjednoczone; 3) Equistar Chemical, 5761 Underwood Boulevard, Pasedena, Texas 77507, Stany Zjednoczone KARTY I ETYKIETY\2175_KCH_3M STERI GAS.pdf       gaz do sterylizacji materiałów medycznych naboje aluminiowe 24 miesiące od daty produkcji              
2176/05 z dnia 14.02.2005r. MAXIKLEEN ISOTEX Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań kwas siarkowy, CAS: 7664-93-9 [zaw. 13% ± 1%]; producent: Lambson Fine Chemicals, Cinder Lane, Castleford, West Yorkshire WF10 1LU, Wielka Brytania; wysokowrzące kwasy smołowe (inna nazwa: HBTA), CAS: 84989-05-9 [zaw. 32% ± 1%]; producent: Hygiene Technology, Unit E11, Bolsover Business Park, Bolsover Chesterfield S44 6BB, Wielka Brytania         płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg oraz wyposażenia w pustych pomieszczeniach zwierząt gospodarskich, środków transportu zwierząt oraz do dezynfekcji kół pojazdów i obuwia personelu kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
2177/05 z dnia 14.02.2005r. Szampon dla zwierząt insektobójczy Viki Laboratories Dr Krzysztof Słoń, ul. Estrady 11a, 05-080 Izabelin-Mościska permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,3% wag.]; producent: Sumitomo Chemicals Co., Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, 541-8550, Japonia         płyn przeznaczony do zwalczania insektów u zwierząt butelka PE 2 lata od daty produkcji              
2178/05 z dnia 14.02.2005r. Wkłady do pościeli z włókniny przeciwroztoczowej Instytut Włókien Chemicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź ceramite, CAS: 65997-17-3 [zaw. 0,46-0,54% wag.]; producent: Wells Plastics Limited, Emerald Way, Stone Business Park, Stone, Staffordshire, ST 15 0SR, Wielka Brytania         wkłady do pościeli z włókniny wytworzonej z udziałem polipropylenowych włókien zawierających środek o właściwościach przeciwroztoczowych worek z folii PE 2 lata od daty produkcji              
2179/05 z dnia 14.02.2005r. Kathon LX Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one ( 3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Rohm and Haas UK Ltd.Tyneside Works, Ellison Street - Jarrow NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd. Jingang Mansion Building B - Room 1904, No. 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus THI d.d. Grajski Trg 21 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\2179_KCH_KATHON LX.pdf KARTY I ETYKIETY\2179_ETYKIETA_KATHON LX.pdf KARTY I ETYKIETY\2179_ULOTKA_KATHON LX.pdf   produkt w postaci pasty stosowany w produkcji przemysłowej jako środek konserwujący w produkcji farb i lakierów umieszczony w opakowaniach zamkniętych, działa przeciwko rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 720 dni od daty produkcji              
2180/05 z dnia 14.02.2005r. Rocima 551 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 2682-20-4 [zaw. 4,94%]; producenci: 1) Rohm and Haas Bayport Biocides unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 2) Chemicrea Inc. Onahama Plant, 1-133 Ohtsurugi, Shimokawa, 971-8183 Izumi-machi, Iwaki, Fukushima, Japonia; 2,2'-dithiobis[N-metylobenzamid], CAS: 2527-58-4 [zaw. 3,75 %]; producent: Arch UK Biocides Ltd., Biocides Building, Blackley, Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY\2180_KCH_Rocima 551.pdf KARTY I ETYKIETY\2180_ETYKIETA_Rocima 551.pdf KARTY I ETYKIETY\2180_ULOTKA_Rocima 551.pdf   preparat w postaci płynnej dyspersji przeznaczony do produkcji przemysłowej, jako środek konserwujący do wyrobów chemii budowlanej, klejów w celu zapewnienia deklarowanej trwałości wyrobu beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 365 dni od daty produkcji              
2181/05 z dnia 14.02.2005r. KATHON LX 1400 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 14,7 %]; producenci: 1) Rohm And Haas (UK)Ltd. Tyneside Works, Ellison Street - Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu)Manufacturing Co Ltd, Jingang Mansion Building B-Room 1904, No. 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\2181_KCH_KATHON LX 1400.pdf KARTY I ETYKIETY\2181_ETYKIETA_KATHON LX 1400.pdf KARTY I ETYKIETY\2181_ULOTKA_KATHON LX 1400.pdf   preparat w postaci cieczy przeznaczony do produkcji przemysłowej, jako środek konserwujący do wyrobów chemii budowlanej, emulsji lateksowych w celu zapewnienia deklarowanej trwałości wyrobu beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 720 dni od daty produkcji              
2182/05 z dnia 14.02.2005r. ACTION 10 Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław  symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 83%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania; copper sulphate, CAS: 7758-98-7 [zaw. 0,6%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\2182_KCH_ACTION 10.doc KARTY I ETYKIETY\2182_ETYKIETA_ACTION 10.doc     produkt w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej wiaderko PP 5 lat od daty produkcji              
2183/05 z dnia 14.02.2005r. Chlor w tabletkach- 20 gr (szybkorozpuszczalny) Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław  symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 50%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\2183_KCH_CHLOR W TABLETKACH 20g.doc KARTY I ETYKIETY\2183_ETYKIETA_CHLOR W TABLETKACH 20GR.doc     produkt w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej wiaderko PP 5 lat od daty produkcji              
2184/05 z dnia 14.02.2005r. Chlor w tabletkach - 200 gr  Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław  symclosene, CAS: 87-90-1 [zaw. 86%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\2184 _KCH_CHLOR W  TABLETKACH 200g.doc KARTY I ETYKIETY\2184_ETYKIETA_CHLOR W TABLETKACH 200g.doc     produkt w postaci stałej, przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej wiaderko PP 5 lat od daty produkcji              
2185/05 z dnia 14.02.2005r. Środek na zimę Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław  poliquat, CAS: 25988-97-0 [zaw. 12%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania; copper sulphate, CAS: 7758-98-7 [zaw. 3,11%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\2185_KCH_ŚRODEK NA ZIMĘ.doc KARTY I ETYKIETY\2185_ETYKIETA_ŚRODEK NA ZIMĘ.doc     płyn przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej zimą pojemnik HDPE 7 lat od daty produkcji              
2186/05 z dnia 14.02.2005r. EKOJAVEL Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Ekoserwis", ul. Bieżuńska 2A, 03-578 Warszawa dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 51580-86-0 [zaw. 1,5g aktywnego chloru/3,35g]; producenci: 1) Oxychem Occidental Chemical Corporation US, 5005 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75380-9050, Stany Zjednoczone; 2) Delsa Aragonesas Delsa, SA, 08011 Barcelona, Hiszpania; 3) 3V France SA, 60 rue de la chaussee d'Antin, 75009 Paris, Francja         produkt w postaci tabletek (3,35g) do rozpuszczania, pzreznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w placówkach służby zdrowia i weterynarii, opieki społecznej, oświatowych, w hotelach, gastronomii, w przetwórstwie spożywczym, gospodarstwach domowych oraz do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych pojemnik HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2187/05 z dnia 14.02.2005r. POLANA 914 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe TRANSVET Sp. z o.o., ul. Warszawska 63a, 62-800 Kalisz podchloryn sodu, CAS 7681-52-9 [zaw. 50 g/l aktywnego chloru]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów KARTY I ETYKIETY\2187_KCH_POLANA 914.doc       roztwór wodny stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt kanister HDPE; beczka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2188/05 z dnia 15.02.2005r. EWA - antybakteryjne mydło w płynie Zakład Chemii Gospodarczej M. Jarzębowski i S. Bara S.C., Rusociny 25 A, 97-306 Grabica Irgasan DP 300 (Triclosan; 2,4,4-trichloro-2-hydroksy-difenylo-eter), CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,02%]; producent: Ciba Speciality Chemicals, Klybechstrasse 141, CH-4002 Basel, Szwajcaria         mydło w płynie przeznaczone do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk butelka PE; kanister PE 1 rok od daty produkcji              
2189/05 z dnia 14.02.2005r. PLURASEPT AF Agro-Trade Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, CAS: 2372-82-9 [zaw. 21%]; producent: Lonza GmbH, Weidstrasse 2, D-79576 Weil am Rhein, Niemcy; didecylodwumetylochlorek amoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 6%]; producent: Lonza GmbH, Weidstrasse 2, D-79576 Weil am Rhein, Niemcy; dioctan kokosopropyleno-diaminoguanidyny, CAS: 85681-60-3 [zaw. 4%]; producent: Lonza GmbH, Weidstrasse 2, D-79576 Weil am Rhein, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2189_KCH_PLURASEPT AF.DOC KARTY I ETYKIETY\2189_ETYKIETA_PLURASEPT AF.doc     produkt w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwiierząt, laboratoriów weterynaryjnych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach przemysłu rolno-spożywczego butelka PE; kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2190/05 z dnia 15.02.2005r. G 446 Budenat RF BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG, Fraunhoferstr.17, 87700 Memmingen, Niemcy chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy, CAS 85409-23-0 [zaw.3,325%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr.32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS 68391-01-5 [zaw.3,325%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr.32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek didecylodimetyloamonionowy, CAS 7173-51-5 [zaw.3,35%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr.32, D-42103 Wuppertal, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2190_KCH_G 446 BUDENAT RF.pdf KARTY I ETYKIETY\2190_ETYKIETA_ G 446 BUDENAT RF.pdf     płyn do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, domach opieki, przedszkolach, halach sportowych i podobnych obiektach kasniter PE; worek(PE, poliestru) 2 lata od daty produkcji              
2191/05 z dnia 15.02.2005r. G 447 Budenat LM BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG, Fraunhoferstr.17, 87700 Memmingen, Niemcy chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy, CAS: 85409-23-0 [zaw. 3,325%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 3,325%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek didecylodimetyloamonionowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 3,35%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2191_KCH_G 447 BUDENAT LM.pdf KARTY I ETYKIETY\2191_ETYKIETA_G 447 BUDENAT LM.pdf     płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, doamch opieki, przedszkolach, halach sportowych, oraz do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń w przemyśle przetwórstwa spożywczego, kuchniach i podobnych obiektach, takze mających kontakt z żywnością i do dezynfekcji powierzchni w zakresie higieny weterynaryjnej kanister PE; butelka PE 2 lata od daty produkcji              
2192/05 z dnia 15.02.2005r. Preparat grzybobójczy - ANTYGRZYB Systemy Budownictwa Przemysłowego "PROCOR" Koperwas, Rudziński, Zakrzewski Sp.j., Al. W. Witosa 3, 20-315 Lublin chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 [zaw. 3000g/t]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS:26530-20-1 [zaw.300g/t]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         płyn do konserwacji, zwalczania i usuwania grzybów, pleśni i glonów z tynków, murów, dachów i innych elementów betonowych oraz drewna i materiałów drewnopochodnych butelka PE; beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2193/05 z dnia 15.02.2005r. PILMAS - zabójca pleśni P.P.H. "SBS-SIM" Mariola Pilniak, Huta Mińska ul. Wczasowa 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 5%]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,05%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 [zaw. 0,1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         płyn do dezynfekcji powierzchni, usuwa pleśń i grzyba domowego butelka PP z rozpylaczem; kanister PP 24 miesiące od daty produkcji              
2194/05 z dnia 15.02.2005r. DIX żel usuwa kamień i rdzę GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa kwas amidosulfonowy, CAS: 5329-14-6 [zaw. 4,5g/100g]; producent: Kuang Ming Enterprise Co. Ltd., 25-th Fl No>510 Chung-Hsiao East Rd. Sec.5., Taipel, Taiwan; kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1 [zaw. 2g/100g]; producenci: 1) "BBCA" Headquater DaQing Road 73 BengBu, AnHui Province, Chiny; 2) Boric Chemicals Limited, 596 North Gulou Street Linfen Shanx, Chiny         dezynfekujący żel gotowy do użycia bez rozcieńczania, przeznaczony do mycia oraz usuwania kamienia i rdzy z umywalek, wanien, muszli klozetowych, płytek ceramicznych oraz powierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej butelka PP 2 lata od daty produkcji              
2195/05 z dnia 15.02.2005r. Leader Price Żel do usuwania kamienia i rdzy GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa kwas amidosulfonowy, CAS: 5329-14-6 [zaw. 4,5g/100g]; producent: Kuang Ming Enterprise Co., Ltd., 25-th Fl No 510 Chung-Hsiao East Rd. Sec.5., Taipel, Taiwan; kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1 [zaw. 2g/100g]; producenci: 1) "BBCA" Headquater DaQing Road 73 BengBu, AnHui Province, Chiny; 2) Boric Chemicals Limited, 596 North Gulou Street Linfen Shanx, Chiny         żel gotowy do użycia bez rozcieńczania, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni (muszli klozetowych, umywalek, wanien, płytek ceramicznych oraz powierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej) butelka PP 2 lata od daty produkcji              
2196/05 z dnia 15.02.2005r. DIX płyn WC GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa kwas amidosulfonowy, CAS: 5329-14-6 [zaw. 4,5g/100g]; producent: Kuang Ming Enterprise Co. Ltd., 25-th Fl No 510 Chung-Hsiao East Rd. Sec.5., Taipel, Taiwan; kwas cytrynowy, CAS: 5949-29-1 [zaw. 2g/100g]; producenci: 1) "BBCA" Headquater DaQing Road 73 BengBu, AnHui Province, Chiny; 2) Boric Chemicals Limited, 596 North Gulou Street Linfen Shanx, Chiny         płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji muszli klozetowych, wanien, umywalek, płytek ceramicznych oraz urządzeń w przemyśle spożywczym butelka PP 2 lata od daty produkcji              
2197/05 z dnia 15.02.2005r. DIX Hydraulik Żel GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 8g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         żel przeznaczony dezynfekcji, gotowy środek do udrażniania rur odpływowych przy zlewach, umywalkach i wannach butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2198/05 z dnia 15.02.2005r. DIX Hydraulik granulki GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 100g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         granulki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni syfonów i udrażniania rur odpływowych przy zlewach, umywalkach i wannach butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2199/05 z dnia 15.02.2005r. DIX Kominek GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 7g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         antybakteryjny płyn przeznaczony do czyszczenia kominków, do stosowania w stanie nierozcieńczonym butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2200/05 z dnia 15.02.2005r. DIX Piekarnik + grill GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 7g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         antybakteryjny płyn przeznaczony do czyszczenia grili, piekarników, blach piekarniczych, do stosowania w stanie nierozcieńczonym butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2201/05 z dnia 15.02.2005r. Leader Price - Płyn do czyszczenia kuchenek, grillów i kominków GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 7g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         płyn do czyszczenia i dezynfekcji grili, piekarników, kuchenek, kominków, do stosowania w stanie nierozcieńczonym butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2202/05 z dnia 15.02.2005r. BOOSTER WYBIELACZ GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa 15% podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 3,3g/100g aktywnego chloru]; producenci: 1) Z.Ch. ROKITA, ul. Sienkiewicza 4, Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów; wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 0,8g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni (podłóg, ścian, sanitariatów, łazienek) butelka HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2203/05 z dnia 16.02.2005r. DOBROSIA WYBIELACZ GOLD DROP Sp. z o.o., ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa 15% podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 3,3g/100g aktywnego chloru]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne ROKITA, ul. Sienkiewicza 4, Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów; wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 0,8g/100g]; producenci: 1) OAO "Kauctik" Wołgograd, ul. 40-letija VLKSM, 57, Rosja; 2) "Anwil", ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek         płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni (podłóg, ścian, sanitariatów, łazienek) butelka HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2204/05 z dnia 15.02.2005r. FIPREX spray Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 0,25g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do spryskiwania, przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE z rozpylaczem 24 miesiące od daty produkcji              
2205/05 z dnia 15.02.2005r. PERMEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 74,4g/100ml]; producenci: 1) Tagros Chemicals India Limited, Reg. Office "Jhaver Center" Fajah Annamalai Buildings, IV Floor, 19, Marshalls Road, Engmore, Channai - 600 008, Indie; 2) Bilag Industries Private Limited, Vapi 396 195, Gujarat, Indie         roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy u psów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2206/05 z dnia 15.02.2005r. FIPREX 100 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 10g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2207/05 z dnia 15.02.2005r. FIPREX spray forte Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 0,5g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do spryskiwania, przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE z rozpylaczem 24 miesiące od daty produkcji              
2208/05 z dnia 15.02.2005r. FIPREX 75 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 7,5g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, pzreznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2209/05 z dnia 15.02.2005r. Ektopar Spray Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 25g/100ml]; producenci: 1)Tagros Chemicals India Limited Reg. Office "JHAVER CENTER" Fajah Annamalai Buildigs, IV Floor, 19, Marshalls Road, Engmore, Channai-600 008, Indie; 2) Bilag Industries Private Limited, Vapi 396 195, Gujarat, Indie         roztwór przeznaczony do zwalczania owadów: pchły, wszy, wszoły, karaluchy, mrówki, osy, szerszenie, rybiki oraz pajęczaków: kleszcze, pająki, świerzbowce, roztocza butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2210/05 z dnia 15.02.2005r. Kret- żel do udrożniania rur Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 20,4%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów Mościce, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów ; wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 6,8%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów Mościce, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów; 3) Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek         żel przeznaczony dezynfekcji i udrażniania syfonów w instalacjach kanalizacyjnych butelka HDPE; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2211/05 z dnia 15.02.2005r. Kret- płyn do udrożniania rur Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 20,4%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów Mościce, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów; wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 6,8%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów Mościce, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów; 3) Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek         płyn przeznaczony dezynfekcji i udrażniania syfonów w instalacjach kanalizacyjnych butelka HDPE; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2212/05 z dnia 15.02.2005r. Panther Original lep na muchy Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor 54035 banana flavour 701 PG [zaw. 0,5%]; producent: AROCO Ltd., Spojovaci 31, Praha 9, Czechy         lep na muchy, w postaci taśmy papierowej pokrytej niewysychającym klejem, przeznaczony do przywabiania owadów opakowanie bezpośrednie: tuba tekturowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 4 lata od daty produkcji              
2213/05 z dnia 23.02.2005r. ANTIFECT QUICK 'N' CLEAN Ergoline Polska Sp. z o.o.,  ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa  benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 4,75g/100g]; producenci: 1) Lonza GmbH, Morianstr. 32, 42103 Wuppertal, Niemcy; 2) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Philippstr. 27, 52349 Düren, Niemcy; 3) Thor GmbH, Landwehrstr. 1, 67346 Speyer, Niemcy; didecylodimethyloammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,75g/100g]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, 42103 Wuppertal, Niemcy         płynny koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni wykonanych ze szkła akrylowego w solarium butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2214/05 z dnia 23.02.2005r. EKTOPAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 74,4g/100ml]; producenci: 1) Tagros Chemicals India Limited, Reg. Office "Jhaver Center" Fajah Annamalai Buildings, IV Floor, 19, Marshalls Road, Engmore, Channai - 600 008, Indie; 2) Bilag Industries Private Limited, Vapi 396 195, Gujarat, Indie         roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy u psów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2215/05 z dnia 28.02.2005r. CLINAFARM SPRAY JANSSEN PHARMACEUTICA, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia enilkonazol (inna nazwa: enilconazole imazalil), CAS: 35554-44-0 [zaw. 150mg/1ml]; producent: JANSSEN PHARMACEUTICA, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia         produkt w postaci płynu przeznaczony do zwalczania grzybów chorobotwórczych w pomieszceniach dla zwierząt opakowanie bezpośrednie: butelka (szkło, HDPE); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
2216/05 z dnia 28.02.2005r. CLINAFARM SMOKE JANSSEN PHARMACEUTICA, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia enilkonazol (inna nazwa: enilconazole, imazalil), CAS: 35554-44-0 [zaw. 5g/generator]; producent: JANSSEN PHARMACEUTICA, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia         generator dymu do zwalczania grzybów chorobotwórczych w pomieszczeniach dla zwierząt opakowanie kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2217/05 z dnia 23.02.2005r. SOLAR WASH Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "Impuls" mgr inż. Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80-366 Gdańsk benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki, CAS: 68391-01-5 [zaw. 1,89%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria; chlorek N,N-didecylo-N,N-dimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 1,89%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria; C12-18-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo, chlorki, CAS: 68956-79-6 [zaw. 1,89%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria; propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 0,82%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria         płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji łóżek do opalania, a także innych powierzchni w solariach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, siłowniach i klubach fitness butelka PE; kanister PE 1 rok od daty produkcji              
2218/05 z dnia 23.02.2005r. FUGA - SPOINA O WŁAŚCIWOŚCIACH BIOBÓJCZYCH Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "Impuls" mgr inż. Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80-366 Gdańsk sól sodowa 2-bifenylu, CAS: 132-27-4 [zaw. 0,2%]; producent: BAYER AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         produkt w postaci proszku, spoina cementowo-poculanowa SCP 35 o właściwościach biobójczych, zapewniająca odporność powierzchni na rozwój grzybów i pleśni, przeznaczona do pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, łaźni, pralni wiadro PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2219/05 z dnia 23.02.2005r. VISTULA - FARBA O WŁAŚCIWOŚCIACH BIOBÓJCZYCH Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "Impuls" mgr inż. Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80-366 Gdańsk IPBC (3-jodo-2-propynylo-n-butylokarbaminian), CAS: 55406-53-6 [zaw. 0,13%]; producent: BAYER AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         farba w postaci płynnej dyspersji o właściwościach przeciwgrzybicznych przeznaczona do malowania pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i mieszkaniowych narażonych na wilgoć i zwiększone ryzyko zagrzybienia; zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni na pomalowanych powierzchniach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gastronomii, pomieszczeniach hodowlanych oraz na basenach i w łaźniach wiadro PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2220/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 535N Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 1,5%]; producent: Agrolinz Melamine International, IT-21053 Castollanza (VA), Włochy; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-isotiazolo-3-on oraz 2-metylo-2H-isotiazolo-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,7%]; producent: Rohm and Haas, La Tour De Lyon - 185, Rue de Bercy, F-75579 Paris Cedex 12, Francja; mocznik (produkty reakcji z formaldehydem), CAS: 68611-64-3 [zaw. 35,9%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria         ciecz stosowana do produkcji przemysłowej jako śroodek konserwujący do wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych (farb, emulsji, polimerowych i pochodnych), zabezpiecza przed grzybami, bakteriami i zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 365 dni od daty produkcji              
2221/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 360 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa diuron, CAS: 330-54-1 [zaw. 33%]; producent: Chemia Brugg, Aarauerstrasse 51, CH-5201 Brugg, Szwajcaria         płynna dyspersja do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek przeciwko algom w wodorozcieńczalnych powłokach zewnętrznych budynków beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 2160 dni od daty produkcji              
2222/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 518 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 1,2-benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 7,5%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; dithiobenzmethylamide, CAS: 2527-58-4 [zaw. 3,8%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania         ciekła dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych (kleje, farby, tynki, wypełniacze, powłoki, żywice); zabezpiecza przed grzybami beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2223/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 520 S Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa bronopol (INN), CAS: 52-51-7 [zaw. 14,7%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5%]; producent: Rohm and Haas, La Tour De Lyon - 185, Rue de Bercy, F-75579 Paris Cedex 12, Francja         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych (takich jak żywice i inne produkty techniczne), zapobiega rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1080 dni od daty produkcji              
2224/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 523 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 15%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd., Jingang Mansion Building B - Room 1904, No 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus THI d.d., Grajski Trg 21, 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\2224_KCH_Rocima 523.pdf KARTY I ETYKIETY\2224_ETYKIETA_Rocima 523.pdf KARTY I ETYKIETY\2224_ULOTKA_Rocima 523.pdf   ciecz do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek konserwujący do wyrobów technicznych umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, zapobiega rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2225/05 z dnia 23.02.2005r. Rocima 554 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy; 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, CAS 2682-20-4 [zaw. 9,5%]; producenci: 1) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300, Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 2) Chemicrea Inc. Onahama Plant, 1-133 Ohtsurugi, Shimokawa, 971-8183 Izumi-machi, Iwaki, Fukushima, Japonia; 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2%]; producent: Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY\2225_KCH_Rocima 554.pdf KARTY I ETYKIETY\2225_ETYKIETA_Rocima 554.pdf KARTY I ETYKIETY\2225_ULOTKA_Rocima 554.pdf   ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów wodnych umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, zabezpiecza przed grzybami, bakteriami i zapobiega rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2226/05 z dnia 28.02.2005r. Topax C Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków  podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw.35%]; producenci: 1) Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, Werk Ahlen, Theodor-Schwarte-Strasse 2, 59227 Ahlen, Niemcy; 2) Solvay Deutschland GmbH, Hans-Boeckler-Allee 20, 30173 Hannover, Niemcy; 3) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Geestemunder Str. 26, 50735 Koln, Niemcy         płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących się z żywnością kanister HDPE; kontener HDPE 9 miesięcy od daty produkcji              
2227/05 z dnia 28.02.2005r. Topax DD Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki, CAS: 68424-85-1 [zaw. 7,5%]; producent: Lonza Group Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; poliheksametyleno biguanidyna, CAS: 27083-27-8 [zaw.0,5%]; producenci: 1) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Niemcy; 2) Avecia Biocides, Hexagon House, M9 8ZS Manchester, Wielka Brytania; 3) Avecia Inc., 1405 Fould Rd., Wilmington, Delaware 19850-5457, Stany Zjednoczone         płyn do pianowej dezynfekcji powierzchni, również kontaktujących się z żywnością butelka HDPE 36 miesięcy od daty produkcji              
2228/05 z dnia 28.02.2005r. Sator Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 54%]; producenci: 1) Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, Werk Ahlen, Theodor-Schwarte-Strasse 2, 59227 Ahlen, Niemcy; 2) Solvay Deutschland GmbH, Hans-Boeckler-Allee 20, 30173 Hannover, Niemcy; 3) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Geestemunder Str. 26, 50735 Koln, Niemcy         płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, urządzeń sanitarnych, ścian, kabin natryskowych, otworów ściekowych, syfonów, a także powierzchni mających kontakt z żywnością butelka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2229/05 z dnia 28.02.2005r. Tenn Desinfekt Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 51580-86-0 [zaw. 1%]; producent: Interorgana Chemiehandel GmbH & Co. KG, Woerthstr. 34, D-50668 Koeln, Niemcy         proszek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, mających również kontakt z żywnością wiadro HDPE 36 miesięcy od daty produkcji              
2230/05 z dnia 28.02.2005r. Diesin Forte Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków chlorek alkilo-dimetylo-benzylo amoniowy (inna nazwa: chlorek benzalkoniowy), CAS: 68424-85-1 [zaw. 15%]; producenci: 1) Thor Chemie GmbH, Postfach 1909, D-67329 Speyer, Niemcy; 2) Tensid Chemie VmbH (grupa BASF), Postfach 451225, D-50887 Koeln, Niemcy; 3) Lonza Group Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płyn do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni  butelka HDPE 36 miesięcy od daty produkcji              
2231/05 z dnia 28.02.2005r. Marketguard D 300 Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków chlorek laurylodimetylobenzyloamoniowy, CAS: 85409-22-9 [zaw. 34,3%]; producenci: 1) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Niemcy; 2) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse 67, D-40589 Duesseldorf, Niemcy; 3) Lonza Group Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płyn do dezynfekcji powierzchni mających również kontakt z żywnością kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2232/05 z dnia 28.02.2005r. Marketguard D 500 Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków chlorek dimetyloalkilobenzyloamoniowy, CAS: 61789-71-7 [zaw. 9, 35%]; producent: Akzo Nobel Chemicals GmbH, Geestemunder Str. 26, 50735 Koeln, Niemcy         płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni mających również kontakt z żywnością kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2233/05 z dnia 28.02.2005r. Marketguard D 800 Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 80%]; producent: Bundesmonopolverwaltung fuer Brannwein (BfB), Friedrichsring 35, 63069 Offenbach, Niemcy         płyn do dezynfekcji powierzchni również kontaktujących się z żywnością butelka HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2234/05 z dnia 28.02.2005r. Rocima 560 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa methyl-4-isothiazolin-3-one, CAS: 2682-20-4 [zaw. 9,7%]; producenci: 1) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300, Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 2) Chemicrea Inc. Onahama Plant, 1-133 Ohtsurugi, Shimokawa, 971-8183 Izumi-machi, Iwaki, Fukushima, Japonia; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 1%]; producenci: 1) Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd., Jingang Mansion Building B - Room 1904, No 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus THI d.d., Grajski Trg 21, 2327 Race, Słowenia         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako  środek konserwujący do wyrobów (farb, żywic i pochodnych) umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2235/05 z dnia 28.02.2005r. Rocima 562 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 5%]; producent: Arch UK Biocides Ltd., Biocides Building Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; methyl-4-isothiazolin-3-one, CAS: 2682-20-4 [zaw. 4%]; producenci:1) Rohm and Haas Bayport Biocides unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 2) Chemicrea Inc. Onahama Plant, 1-133 Ohtsurugi, Shimokawa, 971-8183 Izumi-machi, Iwaki, Fukushima, Japonia; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,4%]; producenci: 1) Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd., Jingang Mansion Building B - Room 1904, No 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus THI d.d., Grajski Trg 21, 2327 Race, Słowenia         ciecz stosowana jako środek konserwujący do wyrobów (farb, substancji wiążących i pochodnych) umieszczonych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2236/05 z dnia 28.02.2005r. Rocima 575 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,8%]; producenci: 1) Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street - Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd., Jingang Mansion Building B - Room 1904, No 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028 Chiny; 4) Pinus THI d.d., Grajski Trg 21, 2327 Race, Słowenia; formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 0,5%]; producent: Agrolinz Melamine International, Corso Sempiona 13, IT-21053 Castollanza (VA), Włochy; didecyl dimethyl ammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,8%]; producent: Lonza GmbH, Munchensteinerstr. 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]metanol, CAS: 56289-76-0 [zaw. 14,4%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc. Im Ochsensand, CH-9471 Buchs, Szwajcaria         ciecz stosowana jako środek konserwujący do wyrobów technicznych umieszczonych w opakowaniach zamkniętych, zapobiega zagrzybieniu i hamuje rozwój mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2237/05 z dnia 28.02.2005r. Rocima 607 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 12%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; bronopol, 52-51-7 [zaw. 9,8%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy         płynna dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący produkty (farby i kleje) w opakowaniu zamkniętym, przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów  beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 720 dni od daty produkcji              
2238/05 z dnia 28.02.2005r. Rocima 608 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 15%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy; benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 10%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one oraz 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street, Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania; 2) Rohm and Haas Bayport Biocides Unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd., Jingang Mansion Building B - Room 1904, No 251 Heyan Road, Nanjing Jiangsu 210028, Chiny; 4) Pinus THI d.d., Grajski Trg 21, 2327 Race, Słowenia         pasta do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący w produkcji farb i lakierów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, działa przeciwko rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 330 dni od daty produkcji              
2239/05 z dnia 28.02.2005r. Expel Pułapka klejowa na mole spożywcze Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno sex pheromone Plodia-Ephestia ((Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate), CAS: 31654-77-0 [zaw. 1%]; producent: Russel Fine Chemicals, 788-790 Finchley Road, London NW1 1UR, Wielka Brytania         produkt w postaci papierowej pułapki klejowej przeznaczony do zwalczania moli spożywczych opakowanie bezpośrednie: saszetka PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
2240/05 z dnia 28.02.2005r. Fipon 75 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 7,5g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do nakraplania bezpośrednio na skórę, przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2241/05 z dnia 28.02.2005r. Fipon spray Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 0,25g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny         roztwór do spryskiwania, przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów butelka PE z rozpylaczem 24 miesiące od daty produkcji              
2242/05 z dnia 28.02.2005r AMFO-CHLOR PIAN GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa podchlorynu sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 35%]; producent: Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3 [zaw. 2-5%]; producent: Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płynny, pianowy środek do mycia powierzchni, mających również kontakt z żywnością, ma właściwości bakteriobójcze, czyszczące i odtłuszczające hobok (kanister) PE 90 dni od daty produkcji              
2243/05 z dnia 28.02.2005r CHLOR-SYSTEM GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 25%]; producent: Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3 [zaw. 10%]; producent: Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płynny środek myjący o właściwościach bakteriobójczych, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, służy do wymywania złożonych zanieczyszczeń organicznych (tłuszczy, białek, drożdży, żywic chielowych, barwników roślinnych itp.) hobok (kanister) PE 180 dni od daty produkcji              
2244/05 z dnia 28.02.2005r KONCENTRAT-TANK KWAŚNY GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 7-14%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; woda utleniona, CAS: 7722-84-1 [zaw. 8-15%]; producent: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Al. Tysiąclecia P.P. 13, 24-110 Puławy; kwas ortofosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 55-60%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle         płynny środek do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, stosowany do mycia kwaśnego w systemach CIP zbiorników ze stali kwasoodpornej lub z wykładziną kwasoodporną w przemyśle spożywczym hobok (kanister) PE 60 dni od daty produkcji              
2245/05 z dnia 28.02.2005r THERINKO GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 5%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 6-7%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 20% wodny roztwór diglukonianu chlorheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw. 2,5%]; producent: Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź         płynny środek o właściwościach bakteriobójczych do mycia powierzchni z metali i ich stopów, tworzyw sztucznych i gumy w przemyśle spożywczym hobok (kanister) PE 480 dni od daty produkcji              
2246/05 z dnia 28.02.2005r THERINKO-KWAS GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 4-4,2%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 1,5-1,65%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; kwas ortofosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 40-45%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle         płynny kwaśny środek do mycia i odkażania powierzchni, również mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym, preparat silnie pieniący do stosowania z agregatem spieniającym hobok (kanister) PE 480 dni od daty produkcji              
2247/05 z dnia 28.02.2005r THERINKO-PIAN GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 5%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 2%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 20% wodny roztwór diglukonianu chlorheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw. 1,6%]; producent: Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź         płynny neutralny preparat myjący o właściwościach bakteriobójczych, silnie pieniący do stosowania z agregatem spieniającym lub mycia klasycznego w zakładach przemysłu spożywczego hobok (kanister) PE 480 dni od daty produkcji              
2248/05 z dnia 28.02.2005r RAPID-N GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa N-oleyl-1,3diaminopropane, CAS: 7173-62-8 [zaw. 4%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; N-tallow akyldipropylenetri-amine, CAS: 61791-57-9 [zaw. 6%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 2-5%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle         płynny preparat do smarowania taśmociągów, przeznaczonych do transportu butelek, słoików, puszek i innych opakowań w przemyśle spożywczym, hamujący rozwój mikroorganizmów oraz zapobiegający powstawaniu śluzu hobok (kanister) PE; beczka PE; kontener PE 480 dni od daty produkcji              
2249/05 z dnia 28.02.2005r RAPID-Z FORTE GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa N-oleyl-1,3-diaminopropane, CAS: 7173-62-8 [zaw. 4%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; tallowdipropylenetriamine, CAS: 61791-57-9 [zaw. 6%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 2-5%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle         płynny preparat do smarowania taśmociągów, przeznaczonych do transportu butelek, słoików, puszek i innych opakowań w przemyśle spożywczym, hamuje rozwój mikroorganizmów oraz zapobiega powstawaniu śluzu hobok (kanister) PE; beczka PE; kontener PE 480 dni od daty produkcji              
2250/05 z dnia 28.02.2005r THEROXON-GC GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 40%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; woda utleniona, CAS: 7722-84-1 [zaw. 55-60%]; producent: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Al. Tysiąclecia P.P. 13, 24-110 Puławy         płynny środek o działaniu dezynfekującym do smarowania w urządzeniach produkcyjnych, zbiornikach, rurociągach, maszynach napełniających oraz do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym hobok (kanister) PE 180 dni od daty produkcji              
2251/05 z dnia 28.02.2005r STOPER-1 GC CONSULTING Grażyna Zaborowska, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 19%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja; 20% wodny roztwór diglukonianu chlorheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw. 2,5%]; producent: Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź         płynny środek do dezynfekcji wody, ma działanie bakteriobójcze, hamuje rozwój mikroorganizmów w obiegach wody pasteryzatorów, rektyfikatorów w przemyśle spożywczym, stosowany jest w obiegach wody przemysłowej, gdzie istnieje możliwość rozrostu mikroorganizmów dających stałe powłoki hamujące przepływ wody hobok (kanister) PE 360 dni od daty produkcji              
2252/05 z dnia 28.02.2005r Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, CAS: 68424-85-1 [zaw. 79-81%]; producent: Jiang Su Fei Xiang Chemical Co. Ltd, Feng Huang Town, Zhang Jia Gang City, Jiang Su Province, Chiny         produkt w postaci cieczy przeznaczony do stosowania w produktach jako składnik czynny do impregnacji drewna oraz jako środek do konserwacji powłok beczka HDPE 1 rok od daty produkcji              
2253/05 z dnia 28.02.2005r Kathon 14% Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-4-isotiazolin-3-on oraz 2-metylo-4-isotiazolin-3-on , CAS: 55965-84-9 [zaw. 13,1-15,5%]; producent: Newsmart (Nantong) Chem-Spec Ind., #4-6, Building one, 31 Yaogang Road, 226006 Nantong, Chiny         proszek przeznaczony do konserwacji wyrobów w opakowaniach zamkniętych w celu ochrony przed działaniem drobnoustrojów i zapewnienia trwałości, zalecany do farb, emulsji polimerowych, klejów, tynków, glinek ceramicznych, roztworów celulozowych, atramentów, produktów chemii gospodarczej i innych beczka HDPE 1 rok od daty produkcji              
2254/05 z dnia 28.02.2005r BROS Granulat na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’-bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Activa/Babolna Bromadiolone Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Liphatech S.A., 201 Rue Carnot, 94126 Fontenay sous Bois Cedex, Francja; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania; 4) Laboratories Agrochem S.L., C/ Tres Rieres 10, Box 31, 08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania         granulat przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni saszetka laminatowa (PET/PE, PET/Alu/PE); butelka PE; wiadro PE; worek PE 4 lata od daty produkcji              
2255/05 z dnia 28.02.2005r BROS Klej na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań proszek z kolb kukurydzy, CAS: 999999-99-4 [zaw. 0,6%]; producent: Natrocell Technologies Ltd., Crispin House 6, Crispin Industrial Centre, Angel Road, N18 3EA London, Wielka Brytania         preparat w postaci kleju przeznaczony do zwalczania gryzoni tuba (Alu, PE) 5 lat od daty produkcji              
2256/05 z dnia 28.02.2005r BROS Kostka na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’-bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Activa/Babolna Bromadiolone Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Liphatech S.A., 201 Rue Carnot, 94126 Fontenay sous Bois Cedex, Francja; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania; 4) Laboratories Agrochem S.L., C/ Tres Rieres 10, Box 31, 08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania         preparat w postaci kostki przeznaczony do zwalczania gryzoni wiadro (PE, PP); opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 4 lata od daty produkcji              
2257/05 z dnia 28.02.2005r BROS Odstrasza ptaki Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań undekanon (inna nazwa:metylononyloketon), CAS: 112–2-9 [zaw. 3%]; producent: Pet and Garden Manufacturing Plc., The Old Creamery Queens Road, DG4 6DN Sanquhar, Dumfriesshire, Wielka Brytania         preparat w postaci płynu do odstraszania ptaków butelka (PE, PET) 3 lata od daty produkcji              
2258/05 z dnia 28.02.2005r BROS Pasta na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’-bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Activa/Babolna Bromadiolone Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Liphatech S.A., 201 Rue Carnot, 94126 Fontenay sous Bois Cedex, Francja; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania; 4) Laboratories Agrochem S.L., C/ Tres Rieres 10, Box 31, 08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania         preparat w postaci pasty w saszetkach przeznaczony do zwalczania gryzoni wiadro (PE, PP); worek PE; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 4 lata od daty produkcji              
2259/05 z dnia 28.02.2005r BROS Płatki na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’-bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Activa/Babolna Bromadiolone Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Liphatech S.A., 201 Rue Carnot, 94126 Fontenay sous Bois Cedex, Francja; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania; 4) Laboratories Agrochem S.L., C/ Tres Rieres 10, Box 31, 08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania         preparat w postaci płatków, śruty owsianej przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka laminatowa (PET/PE, PET/Alu/PE); butelka PE; wiadro PE; worek PE 4 lata od daty produkcji              
2260/05 z dnia 28.02.2005r BROS 007 Mikrokapsułkowany płyn na owady Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań diazynon (inna nazwa: tiofosforan O,O-dietylu-O-2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu), CAS: 333–41–5 [zaw. 0,6%]; producent: Makhteshim Agan ICC, 283 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgia         preparat w postaci płynu do zwalczania owadów biegających butelka z atomizerem (PE, PET) 3 lata od daty produkcji              
2261/05 z dnia 28.02.2005r BROS Płyn odstrasza meszki Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid), CAS: 134-62-3 [zaw. 15%]; producenci: 1) McKenna & Cuneo L.L.P. , Rue des Colonies 56, 1000 Brussels, Belgia; 2) Itochu Europe PLC, 76 Shoe Lane, EC4A 3PJ London, Wielka Brytania         preparat w postaci płynu do odstraszania meszek butelka PE; butelka PE z atomizerem 3 lata od daty produkcji              
2262/05 z dnia 28.02.2005r BROS Płyn odstrasza komary i kleszcze Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid), Nr CAS: 134–62-3 [zaw. 12%]; producenci: 1) McKenna & Cuneo L.L.P. , Rue des Colonies 56, 1000 Brussels, Belgia; 2) Itochu Europe PLC, 76 Shoe Lane, EC4A 3PJ London, Wielka Brytania         preparat w postaci płynu do odstraszania komarów i kleszczy butelka PE; butelka PE z atomizerem 3 lata od daty produkcji              
2263/05 z dnia 28.02.2005r BROS Płytka na owady Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań dichlorfos (inna nazwa: fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu), CAS: 62–73-7 [zaw. 15g/45g płytki]; producenci: 1) Denka International B.V., 3771 NG Barmeveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research Park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania         preparat w postaci płytki z matą nasączoną substancją aktywną do zwalczania owadów opakowanie bezpośrednie: saszetka (PET/PE zmetalizowany, PET/Alu/PE); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
2264/05 z dnia 28.02.2005r BROS Proszek na owady Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań metomyl (inna nazwa: N-(metylokarbamoiloksy)acetoimidan metylu), CAS: 16752–77-5 [zaw. 10%]; producenci: 1) Troy Chemical Company B.V., Uiverlann 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia; 2) Makhteshim Agan ICC, 283 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgia         preparat w postaci proszku do zwalczania owadów i roztoczy saszetka laminatowa (PET/PE, PET/Alu/PE); pojemnik PP 3 lata od daty produkcji              
2265/05 z dnia 28.02.2005r BROS Pułapka na osy z płynem Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań trikozen (inna nazwa: cis–tricos-9–ene), CAS: 27519–02–4 [zaw. 0,01%]; producenci: 1) Denka International B.V., G. Versteeg, Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; 2) Troy Biosciences, TSGE, Conyngham Hall, Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania         preparat w postaci płynu do przywabiania owadów, używany w dołączonej pułapce opakowanie bezpośrednie: pułapka wraz z butelka PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
2266/05 z dnia 28.02.2005rr BROS Spirale na komary Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań alletryna (inna nazwa: 1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo) cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu) , CAS: 584–79-2 [zaw. 0,25%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, W6 8JA, London, Wielka Brytania; 2) Endura S.p.A. Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Włochy; 3) Sensitive Delivery Sistems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2n2a, 08007 Barcelona, Hiszpania         preparat w postaci spirali do zwalczania owadów opakowanie bezpośrednie: papierowa torebka; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe  3 lata od daty produkcji              
2267/05 z dnia 28.02.2005r BROS Spray na karaluchy Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań dichlorfos (inna nazwa: fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu), CAS 62-73-7 [zaw. 0,67%]; producenci: 1) Denka International B.V., 3771 NG Barmeveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania; tetrametryna (inna nazwa: (1-cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-cyclopropanecarboxylate), CAS 7696-12-0 [zaw. 0,05%]; producenci: 1) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2on 2a, 08007 Barcelona, Hiszpania; 2) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 3) ISISA Importaciones, Suministros para la Industria S.A., C/Rocafort 241-243, 08029 Barcelona, Hiszpania; cypermetryna (inna nazwa: 2,2-dimetylo-3-(2'2'-dichlorowinylo)cyklopropanokarboksylonu alfa-cyjano-3-fenoksybenzylowego), CAS 52315-07-8 [zaw. 0,2%]; producenci: 1) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgia; 2) Syngenta Ltd, European Regional Cnetre, Priesley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania; 3) FMC Chemicals S.P.R.L., Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Bruxelles, Belgia; 4) Tagros Chemicals (UK) Ltd, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB London, Wielka Brytania; 5) Copyr s.p.a., Via dei Goivi 6, 20032 Cormano (MI), Włochy         preparat w postaci aerozolu do zwalczania karaluchów, prusaków, itp. puszka stalowa 3 lata od daty produkcji              
2268/05 z dnia 28.02.2005r BROS Spray na mrówki Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań dichlorfos (inna nazwa: fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu), CAS 62-73-7 [zaw. 0,67%]; producenci: 1) Denka International B.V., 3771 NG Barmeveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania         preparat w postaci aerozolu do zwalczania mrówek puszka stalowa 3 lata od daty produkcji              
2269/05 z dnia 28.02.2005r BROS Spray odstrasza meszki Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid), CAS: 134-62-3 [zaw. 15%]; producenci: 1) McKenna & Cuneo L.L.P. , Rue des Colonies 56, 1000 Brussels, Belgia; 2) Itochu Europe PLC, 76 Shoe Lane, EC4A 3PJ London, Wielka Brytania         preparat w postaci aerozolu do odstraszania meszek puszka (stal, aluminium) 3 lata od daty produkcji              
2270/05 z dnia 28.02.2005r BROS Spray odstrasza komary i kleszcze Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid), CAS: 134-62-3 [zaw. 12%]; producenci: 1) McKenna & Cuneo L.L.P. , Rue des Colonies 56, 1000 Brussels, Belgia; 2) Itochu Europe PLC, 76 Shoe Lane, EC4A 3PJ London, Wielka Brytania         preparat w postaci areozolu do odstraszania komarów i kleszczy puszka (stal, aluminium) 3 lata od daty produkcji              
2271/05 z dnia 28.02.2005r Supercyp 6 WP Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań cypermetryna (inna nazwa: 2,2-dimetylo-3-(2'2'-dichlorowinylo)cyklopropanokarboksylonu alfa-cyjano-3-fenoksybenzylowego), CAS: 52315-07-8 [zaw. 5%]; producenci: 1) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgia; 2) Syngenta Ltd, European Regional Cnetre, Priesley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania; 3) FMC Chemicals S.P.R.L., Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Bruxelles, Belgia; 4) Tagros Chemicals (UK) Ltd, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB London, Wielka Brytania; 5) Copyr s.p.a., Via dei Goivi 6, 20032 Cormano (MI), Włochy; tetrametryna (inna nazwa: (1-cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-cyclopropanecarboxylate), CAS: 7696-12-0 [zaw. 1%]; producenci: 1) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2on 2a, 08007 Barcelona, Hiszpania; 2) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 3) ISISA Importaciones y Suministros para la Industria S.A., C/Rocafort 241-243, 08029 Barcelona, Hiszpania; butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5-[2-[(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole), CAS: 51-03-6 [zaw. 2%]; producenci: 1) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Włochy; 2) MGK Europe Limited, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania; 3) Takasago International Corporation, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborogh, North Yorkshire, Wielka Brytania         preparat w postaci proszku do zwalczania owadów, przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej saszetka (PET/PE); torebka (PE, PET/PE); wiaderko (PE, PP) 36 miesięcy od daty produkcji              
2272/05 z dnia 28.02.2005r BROS Krążek na mole Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań olejek lawendowy, CAS: 91722-69-9 [zaw. 3g/11,5g zawieszki]; producenci: 1) Aeroxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Niemcy; 2) W. Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, 38160 Emmerthal, Niemcy; 3) Johnson Wax Eurocentre at Milton Park, Milton Park, Stroude Road, TW20 9UH Egham, Surrey, Wielka Brytania; 4) Scotts Celaflor GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 30, 55218 Ingelheim, Niemcy         preparat w postaci żelu w zawieszce plastikowej do odstraszania moli opakowanie bezpośrednie: woreczek (PA/PE); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
2273/05 z dnia 28.02.2005r BROS Żel na karaluchy Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań imidakloprid (inna nazwa: 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina), CAS: 138261-41-3 [zaw. 2%]; producenci: 1)Bayer AG, Speciality Products, 51368 Leverkusen, Niemcy; 2) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny; 3) Huayang Ciyao, Ningyang, Shandongm, Chiny         preparat w postaci żelu do zwalczania karaluchów, prusaków itp.  tuba (PP, PE, PET); strzykawka (PP, PE, PET) 3 lata od daty produkcji              
2274/05 z dnia 28.02.2005r BROS Żel odstrasza komary i kleszcze Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań DEET (inna nazwa: N,N-dietylo-m-toluamid), Nr CAS: 134-62-3 [zaw. 12%]; producenci: 1) McKenna & Cuneo L.L.P. , Rue des Colonies 56, 1000 Brussels, Belgia; 2) Itochu Europe PLC, 76 Shoe Lane, EC4A 3PJ London, Wielka Brytania         preparat w postaci żelu do odstraszania komarów i kleszczy tuba PE 3 lata od daty produkcji              
2275/05 z dnia 15.03.2005r BROS Ziarno na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań bromadiolon (inna nazwa: 3-[3-(4’-bromo[1,1’bifenylo]-4-yl)-3-hydroksy-1 fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on), CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Activa/Babolna Bromadiolone Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Liphatech S.A., 201 Rue Carnot, 94126 Fontenay sous Bois Cedex, Francja; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania; 4) Laboratories Agrochem S.L., C/ Tres Rieres 10, Box 31, 08292 Esparraguera (Barcelona) Hiszpania         preparat w postaci ziarna przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni saszetka laminatowa (PET/PE, PET/Alu/PE); butelka PE; wiadro PE; worek PE 4 lata od daty produkcji              
2276/05 z dnia 15.03.2005r BROS Na mole Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań naftalen, CAS: 91–20-3 [zaw. 95-99%]; producent: Luyten S.A., Rue Roi Chevalier 1, 5024 Marche les Dames, Belgia         preparat w postaci brykietów (w kształcie kulek, walców, elipsoid) do odstraszania moli woreczek (PET, PCV, PA/PE) 3 lata od daty produkcji              
2277/05 z dnia 28.02.2005r ALGA STOP EXTRA Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław  poliquat, CAS: 25988-97-0 [zaw. 8%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\2277_KCH_ALGA STOP EXTRA.doc KARTY I ETYKIETY\2277_ETYKIETA_ALGA STOP EXTRA.doc     płyn przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w basenie kąpielowym oraz na powierzchni wokół basenu pojemnik HDPE 7 lat od daty produkcji              
2278/05 z dnia 28.02.2005r Aromasept Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe FOODTEX Kazimierz Trocha, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego, CAS: 120-47-8 [zaw. 3g/100ml]; producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań         płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni majacych kontakt z żywnością kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2279/05 z dnia 15.03.2005r Renomal farba renowacyjna do betonu Malak Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18, 43-143 Lędziny alkilodimetylobenzyloamonochlorek, CAS: 63449-41-2 [zaw. 0,2% wag.]; producent: BAYER AG, 51368 Leverkusen, Niemcy         farba dyspersyjna przeznaczona do renowacji kostki brukowej, zabezpiecza przed mchem i algami wiadro PE 6 miesięcy od daty produkcji              
2280/05 z dnia 15.03.2005r Expel Spray na owady latające o zapachu kwiatowym Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Corporation, 8-11, Harumi, 1-chome, Chou-ku, 104-8610 Tokyo, Japonia; fenotryna, CAS: 26002-80-2 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Corporation, 8-11, Harumi, 1-chome, Chou-ku, 104-8610 Tokyo, Japonia         produkt w aerozolu przeznaczony do zwalczania owadów latających puszka metalowa 5 lat od daty produkcji              
2281/05 z dnia 20.04.2005r PERAMEX MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 5%]; producent: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn – Koźle; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 27%]; producent: DONAUCHEM Polska Sp. z o.o., ul. Obornicka 77, 60-691 Poznań; kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 5%]; producent: DONAUCHEM Polska Sp. z o.o., ul. Obornicka 77, 60-691 Poznań         płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt (wyposażenie, pojemniki, naczynia i sprzęt kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2282/05 z dnia 15.03.2005r PULNEX Maciej Koncerewicz "De-Insect" Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, ul. Szafrańska 19, 92-605 Łódź  permetryna 95% (cis/trans 25/75) CAS 52645-53-1 [zaw. 0,5g/100g]; producent: Activa s.r.l Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy         proszek przeznaczony do zwalczania insektów latających (osy, komary), biegających (prusaki, mrówki, rybiki, pająki, pchły, pluskwy, roztocza, kleszcze) w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pod warunkiem zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa pudełko PP; wiaderko PP; worek papierowy 3 lata od daty produkcji              
2283/05 z dnia 15.03.2005r Mergal K19 Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec 5-chloro-2-methyl-3(2)-isothiazolinone mixt. with 2-methyl-3(2)-isothiazolinone, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,7%]; producent: Rohm and Haas France S.A.S., La Tour de Lyon, 185 rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja; EG-formal/(ethylenedioxy)dimethanol, CAS: 3586-55-8 [zaw. 6,7%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia; 1,3-bis(hydroxymethyl)urea, CAS: 140-95-4 [zaw. 5,2%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia KARTY I ETYKIETY III\2283_KCH_MERGAL K19.PDF KARTY I ETYKIETY III\2283_ETYKIETA_MERGAL K19.pdf KARTY I ETYKIETY III\2283_ULOTKA_MERGAL K19.doc   płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2284/05 z dnia 15.03.2005r Mergal K10N Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec 1,2-benzisothiazolin-3-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 9,5%]; producent: Avecia Biocides, Hexagon House, M9 8ZS Manchester, Anglia, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY III\2284_KCH_MERGAL K10N.PDF KARTY I ETYKIETY III\2284_ETYKIETA_MERGAL K10N.pdf KARTY I ETYKIETY III\2284_ULOTKA_MERGAL K10N.doc   płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2285/05 z dnia 15.03.2005r Mergal KBA Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec 1,2-benzisothiazolin-3-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 5%]; producent: Avecia Biocides, Hexagon House, M9 8ZS Manchester, Anglia, Wielka Brytania; EG-formal/(ethylenedioxy)dimethanol, CAS: 3586-55-8 [zaw. 12,2%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia; 1,3-bis(hydroxymethyl)urea, CAS: 140-95-4 [zaw. 12%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia KARTY I ETYKIETY III\2285_KCH_MERGAL KBA.PDF KARTY I ETYKIETY III\2285_ETYKIETA_MERGAL KBA.pdf KARTY I ETYKIETY III\2285_ULOTKA_MERGAL KBA.doc   płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2286/05 z dnia 15.03.2005r Mergal K9N Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec 5-chloro-2-methyl-3(2)-isothiazolinone mixt. with 2-methyl-3(2)-isothiazolinone, CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,4%]; producent: Rohm and Haas France S.A.S., La Tour de Lyon, 185 rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja KARTY I ETYKIETY III\2286_KCH_MERGAL K9N.PDF KARTY I ETYKIETY III\2286_ETYKIETA_MERGAL K9N.pdf KARTY I ETYKIETY III\2286_ULOTKA_MERGAL K9N.doc   płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2287/05 z dnia 15.03.2005 Mergal K14 Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec 5-chloro-2-methyl-3(2)-isothiazolinone mixt. with 2-methyl-3(2)-isothiazolinone, CAS: 55965-84-9 [zaw. 0,69%]; producent: Rhom and Haas France S.A.S., La tour de Lyon, 185 rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja; EG-formal/(ethylenedioxy)dimethanol, CAS: 3586-55-8 [zaw. 7,1%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia KARTY I ETYKIETY III\2287_KCH_MERGAL K14.PDF KARTY I ETYKIETY III\2287_ETYKIETA_MERGAL K14.pdf KARTY I ETYKIETY III\2287_ULOTKA_MERGAL K14.doc   płyn stosowany jako konserwant do wyrobów w opakowaniach zamkniętych chemii gospodarczej i budowlanej hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2288/05 z dnia 15.03.2005r Szampon dr Seidla dla kotów Laboratorium DERMAPHARM Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa diglukonian chloroheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Zakłady Framaceutyczne Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź; 2) Medichem S.A., Pol. Ind. Celra, 17460 Celra (Girona), Hiszpania; 5-chloro-2(2,4-dichlorofenoksy)fenol (inna nazwa: triclosan), CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Ciba Specialty Chemicals Inc., Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel, Szwajcaria; 2) Spec-Chem Ind., No 90, East Zhongshan Road, Ninjing, 210005, Chiny         płyn antybakteryjny przeznaczony do redukcji ilości mikroorganizmów na skórze i sierści kota butelka (PE, PP, HDPE); kanister (PE, PP, HDPE) 18 miesięcy od daty produkcji              
2289/05 z dnia 15.03.2005r Szampon dr Seidla dla szczeniąt Laboratorium DERMAPHARM Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa diglukonian chloroheksydyny, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź, 2) Medichem S.A., Pol. Ind. Celra, 17460 Celra (Girona), Hiszpania; 5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)fenol (inna nazwa: triclosan), CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Ciba Specialty Chemicals Inc., Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel, Szwajcaria, 2) Spec-Chem Ind., No 90, East Zhongshan Road, Nanjing, 210005, Chiny         płyn antybakteryjny przeznaczony do redukcji ilości mikroorganizmów na skórze i sierści szczenięcia butelka (PE, PP, HDPE); kanister (PE, PP, HDPE) 18 miesięcy od daty produkcji              
2290/05 z dnia 15.03.2005r ALGA STOP Astral Pool Polska Sp. z o.o., ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław quaternary ammonium compounds, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68989-00-4 [zaw. 4%]; producent: Inquide S.A.U., C/Pintor Fortuny, 6, 08213 Polinya/Barcelona, Hiszpania         płyn przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w basenie kąpielowym oraz na powierzchni wokół basenu pojemnik HDPE 7 lat od daty produkcji              
2291/05 z dnia 15.03.2005r SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI Andrzej Jagło Firma Handlowa Vigonez, ul. Dietla 111, 31- 031 Kraków tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,3%]; producent: Activa S.r.I., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy; permetryna 25/27, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,6%]; producent: Activa S.r.I., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy; butoksyd piperonylu, CAS: 51-03-6 [zaw. 1,2%]; producent: Activa S.r.I., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY II\2291_KCH1_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.doc KARTY I ETYKIETY II\2291_ETYKIETA1_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.jpg     płyn przeznaczony do zwalczania os, szerszeni oraz innych owadów (pająki, pluskwy domowe) pojemnik z blachy aluminiowej; kanister PE 2 lata od daty produkcji KARTY I ETYKIETY II\2291_ETYKIETA2_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.jpg KARTY I ETYKIETY II\2291_ETYKIETA3_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.jpg KARTY I ETYKIETY II\2291_ETYKIETA4_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.jpg KARTY I ETYKIETY II\2291_KCH2_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.doc KARTY I ETYKIETY II\2291_KCH3_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJĄKI.doc KARTY I ETYKIETY II\2291_KCH4_SPRAY NA OSY, SZERSZENIE, PAJAKI.doc  
2292/05 z dnia 15.03.2005r G 456 Budenat F Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG, Fraunhoferstr. 17, 87700 Memmingen, Niemcy chlorek alkilo(etylofenylometylo)dimetyloamonionowy, CAS: 85409-23-0 [zaw. 0,24%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,24%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy; chlorek didecylodimetyloamonionowy, 7173-51-5 [zaw. 0,24%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, D-42103 Wuppertal, Niemcy         płyn myjąco-dezynfekujący do  łóżek solariów, sprzętu będącego wyposażeniem siłowni oraz zakładów sportowych butelka PET z rozpylaczem 2 lata od daty produkcji              
2293/05 z dnia 15.03.2005r G 451 Combi-Clean Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG, Fraunhoferstr. 17, 87700 Memmingen, Niemcy chlorek alkilobenzylodimetyloamonionowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 5%]; producent: Tensid-Chemie GmbH, Maarweg 163, D-50825 Koln, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2293_KCH_G 451 COMBI-CLEAN.pdf KARTY I ETYKIETY\2293_ETYKIETA_G 451 COMBI-CLEAN.pdf     płyn myjąco-dezynfekujący do powierzchni mających również kontakt z żywnością, stosowany w przemyśle spożywczym, hotelach i gastronomii oraz w zakresie przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2294/05 z dnia 15.03.2005r THEROXON - DPP GC Consulting Grażyna Zaborowska, ul. Racławicka 4/26, 02-601 Warszawa, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa kwas octowy, CAS: 64-19-7 [zaw. 15%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle; woda utleniona, CAS: 7722-84-1 [zaw. 20%]; producent: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Al. Tysiąclecia P.P. 13, 24-110 Puławy; kwas ortofosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 20%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle         płyn do dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, zbiorników, rurociągów i maszyn napełniających, butelek w przemyśle spożywczym oraz do powierzchni mających również kontakt z żywnością hobok (kanister) PE 180 dni od daty produkcji              
2295/05 z dnia 15.03.2005r BROS Granulat na krety Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań brodifakum, CAS: 56073-10-0 [zaw. 0,02%]; producenci: 1) The Activa/PelGar Brodifacoum Task Force, 8 Cabbage Moor, Great Shelford, CB2 5NB Cambridge, Wielka Brytania; 2) Laboratories Agrochem S.L., C/Tres Rieres 10, 08292 Esparraguera (Barcelona), Hiszpania; 3) Bell Laboratories Inc., Chaucer House, Chauser Road, CO10 1LN Sudbury, Wielka Brytania         granulat przeznaczony do zwalczania kretów wyłącznie na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych tubus (papierowy powlekany polietylenem); słoik (PE,PP); butelka (PE, PP) 3 lata od daty produkcji              
2296/05 z dnia 14.03.2005r BROS Zawieszka na mole Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań empentryna, CAS: 54406-48-3 [zaw. 50mg/sztuka]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, W6 8JA Londyn, Wielka Brytania; 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Włochy; dichlorfos, CAS: 62-73-7 [zaw. 300mg/sztuka]; producenci: 1) Denka Intern. B.V., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research Park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania         zawieszka przeznaczona do zwalczania moli saszetka (PA/PE; PET/PE) 3 lata od daty produkcji              
2297/05 z dnia 15.03.2005r BROS Płyn odstrasza psy i koty Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań metylononyloketon, CAS: 112-12-9 [zaw. 0,7-2,1%]; producent: Pet and Garden Manufacturing Plc., The Old Creamery Queens Road, DG4 6DN Sanquhar, Dumfriesshire, Wielka Brytania         płyn przeznaczony do odstraszania psów i kotów butelka (PE, PET, PCV); aerozol (ALU, stal lakierowana) 3 lata od daty produkcji              
2298/05 z dnia 15.03.2005r BROS odstrasza krety, psy i koty Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań olejek lawendowy 10%, CAS: 91722-69-9 [zaw. 1-3%]; producenci: 1) Aeroxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Niemcy; 2) W. Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, 38160 Emmerthal, Niemcy; 3) Johnson Wax Eurocentre at Milton Park, Milton Park, Stroude Road, TW20 9UH Egham, Surrey, Wielka Brytania; 4) Scotts Celaflor GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 30, 55218 Ingelheim, Niemcy         proszek przeznaczony do odstraszania kretów (wyłącznie na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych) oraz psów i kotów wiaderko (PE, PP); słoik (PE, PP) 3 lata od daty produkcji              
2299/05 z dnia 15.03.2005r Mergal K2N Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec EG-formal/(ethylenedioxy)dimethanol, CAS: 3586-55-8 [zaw. 7,1%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia; n-decyl-n,n-dimethyl-1-decanaminiumchloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; producent: Lonza Ltd., Munchensteinerstr. 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płynny środek stosowany do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych oraz do konserwacji konstrukcji murowanych przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów i glonów hobok HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2300/05 z dnia 15.03.2005r Owadum Domowe Firma Wielobranżowa "Bartosz Dorociak", ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków alfacypermetryna, CAS: 67375-30-8 [zaw. 0,01%]; producent: Gharda Chemicals Ltd., Hoobrook House, 72-Lower Addicombe Road Croydon, CR 9-6-AD, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY\2300_KCH_ OWADUM DOMOWE.pdf KARTY I ETYKIETY\2300_ETYKIETA_OWADUM DOMOWE.pdf     płyn do zwalczania owadów w higienie sanitarnej butelka (PE, HDPE) 1 rok od daty produkcji              
2301/05 z dnia 15.03.2005r ELESTAB CPN Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa chlorofenezyna, CAS: 104-29-0 [zaw. 100%]; producent: Cognis France, Division Laboratoires Serobiologiques, 3, rue de Seichamps, 54425 Pulnoy, Francja         proszek przeznaczony do konserwacji wyrobów kosmetycznych umieszczanych w opakowaniach zamkniętych w celu ochrony przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów i zapewnienia deklarowanej trwałości wyrobów kosmetycznych beczka (wzmocniony karton) 2 lata od daty produkcji              
2302/05 z dnia 15.03.2005r ANTY MRÓWKA-MRÓWKA POLNA-MRÓWA Sadowski Piotr Festiree Consulting, ul. Z. Krasińskiego 63, 01-755 Warszawa chlorek sodu, CAS: 7647-14-5 [zaw. 50%]; producent: KGHM Metraco Sp. z o.o., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica         proszek przeznaczony do zwalczania mrówek, mrówek Faraona, karaluchów, pajęczaków, itp. opakowanie tekturowe 3 lata od daty produkcji              
2303/05 z dnia 15.03.2005r Zasypka do stóp PROFTIN-M Melaleuca Poland Sp. z o.o., Firma Australijsko-Polska, Al. W. Korfantego 5, 44-100 Gliwice tlenek cynku, CAS: 1314-13-2 [zaw. 27% wag.]; producent: Huta „OŁAWA”, ul. Gen. W.Sikorskiego 7, 55-200 Oława; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 3% wag.]; producent: Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; kwas salicylowy, CAS: 69-72-7 [zaw. 2% wag.]; producenci: 1) Kirsch Pharma, Nord-Sud Strasse 1-7, D-38229 Salzinger, Niemcy; 2) S.C. Chimprod S.A., 3700 Oradea, 3-5 Chimiel St., Rumunia; melaleuca alternifolia CAS 68647-73-4 [zaw. 1% wag.]; producenci: 1) TP Health, Pacyfic Ballina NSW 2478 Australia; 2) Dullberg Konzentra, Obenhauptstrasse 3, D-22335 Hamburg, Niemcy; 3) ATTOP, Ballina, NSW Australia 2478         zasypka do stóp o działaniu przeciwpotowym i profilaktycznym przeciwgrzybicznym pojemnik PE 3 lata od daty produkcji              
2304/05 z dnia 15.03.2005r Zasypka do stóp PROFTIN-G Tea Tree Melaleuca Poland Sp. z o.o., Firma Australijsko-Polska, Al. W. Korfantego 5, 44-100 Gliwice tlenek cynku, CAS: 1314-13-2 [zaw. 15% wag.]; producent: Huta „OŁAWA”, ul. Gen. W.Sikorskiego 7, 55-200 Oława; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 5% wag.]; producent: Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; siarka aktywna, CAS: 7704-34-9 [zaw. 3% wag.]; producenci: 1) Siarkopol, ul. Zakładowa 50, 39-405 Tarnobrzeg; 2) Kirsch Pharma GmbH, Nord-Sud Str. 1-7, D-38213 Salzgitter, Niemcy; Melaleuca Alternifolia, CAS: 68647-73-4 [zaw. 1% wag.]; producenci: 1) TP Health, Pacific Ballina NSW 2478 Australia; 2) Dullberg Konzentra, Obenhauptstrasse 3, D-22335 Hamburg, Niemcy, 3) ATTOP, Ballina, NSW Australia 2478         zasypka do stóp o działaniu przeciwpotowym i profilaktycznym przeciwgrzybicznym pojemnik PE 2 lata od daty produkcji              
2305/05 z dnia 15.03.2005r WC żel Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "BARLON 2", Bartłomiej i Robert Osińscy s.c., Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto kwas solny, CAS: 7647-01-0 [zaw. 4,5%]; producent: Firma Chemiczna Dwory S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim KARTY I ETYKIETY\2305_KCH_WC ŻEL.pdf KARTY I ETYKIETY\2305_ETYKIETA_WC ŻEL.pdf     płyn przeznaczony do mycia i odkażania powierzchni muszli klozetowych butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2306/05 z dnia 15.03.2005r Impregnat drewnoochronny Nobiles Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek tolylfluanid, CAS: 731-27-1 [zaw. 0,6% wag.]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51369 Leverkusen, Niemcy         preparat do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna na zewnątrz, zabezpieczający przed szkodliwym wpływem sinizny, grzybów i owadów pudełko z blachy ocynowanej; wiadro z blachy ocynowanej; bęben stalowy 18 miesięcy od daty produkcji              
2307/05 z dnia 15.03.2005r Sadolin Base Nobiles Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o., ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylu, CAS: 55406-53-6 [zaw. 0,5% wag.]; producent: Troy Chemical Europe BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia; permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,2% wag.]; producent: HHW Herbert-Heinz Winkler GmbH, Ahrennsfelder Weg 7, D-22926 Ahrensburg, Niemcy         płyn przeznaczony jest do ochrony surowego drewna przed szkodliwym działaniem sinizny, grzybów i owadów, stosowany do wymalowań zewnętrznych pudełko z blachy ocynowanej; wiadro z blachy ocynowanej; bęben stalowy 5 lat od daty produkcji              
2308/05 z dnia 15.03.2005r P3- AQUACID BRM Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków 1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, CAS: 16079-88-2 [zaw. 100%]; producent: Lonza Group Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         brykiet do konserwacji wody stosowanej w chłodniach, zamrażarkach i pasteryzatorach kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2309/05 z dnia 15.03.2005r AKWATON Water WEKTOR IN New Ecological Technologies Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź chlorek poliheksametylenodiamino guanidyny, CAS: 57028-96-3 [zaw. 1,6%]; producent: WEKTOR IN Sp. z o.o. New Ecological Technologies, ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź         tabletki przeznaczone do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta opakowanie bezpośrednie: blister aluminiowy; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2310/05 z dnia 15.03.2005r REISS-AUS „ROYAL” Sp z o.o., ul. M. Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany citral, CAS: 5392-40-5 [zaw. 0,3%]; producent: LORI CZ s. r.o., Kuklenska' 1489, 500 02 Hradec Kralove 2, Czechy         zapachowa mieszanina sypka (lekko wilgotny torf z widocznymi kuleczkami substancji resorpcyjnej), działająca odstraszająco na krety (wyłącznie na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk oraz obiektów sportowych) oraz koty i psy wiaderko PE; torebka PE; worek PE 3 lata od daty produkcji              
2311/05 z dnia 15.03.2005r REISS-AUS PLUS „ROYAL” Sp z o.o., ul. M. Konopnickiej 7, 11-320 Jeziorany citral, CAS: 5391-40-5 [zaw. 0,5%]; producent: LORI CZ s. r.o., Kuklenska' 1489, 500 02 Hradec Kralove 2, Czechy         ciecz przeznaczona do odstraszania kretów (wyłącznie na terenie ogrodów, upraw ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk i obiektów sportowych) oraz kotów i psów  butelka PE; kanister PE; beczka PE 3 lata od daty produkcji              
2312/05 z dnia 14.03.2005r BROS Płyn na myszy i szczury Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań sól sodowa warfaryny (inna nazwa: sól sodowa warfaryny 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryny) , CAS: 129–06-6 [zaw. 0,75%]; producenci:1) Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77, 20097 Hamburg, Niemcy; 2) Hentschke & Sawatzki KG, Ahrens, Leinestr. 17, 24539 Neumuenster, Niemcy; 3) Vetyl Chemie GmbH, Gewerbestr. 12-14, 66557 Illingen/Saar, Niemcy; kumatetralyl (inna nazwa: 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)kumaryna), CAS: 5836–29-3 [zaw. 0,25%]; producent: Bayer AG, BU Animal Health, 51368 Leverkusen, Niemcy         preparat w postaci płynnego koncentratu przeznaczony do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni butelka HDPE; kanister HDPE 4 lata od daty produkcji              
2313/05 z dnia 14.03.2005r BROS Spray na osy i szerszenie Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań cypermetryna (inna nazwa: 2,2-dimetylo-3-(2'2'-dichlorowinylo)cyklopropanokarboksylonu alfa-cyjano-3-fenoksybenzylowego), , CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,3%]; producenci: 1) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgia; 2) Syngenta Ltd, European Regional Cnetre, Priesley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey, Wielka Brytania; 3) FMC Chemicals S.P.R.L., Boulevard de la Plaine 9/3, 1050 Bruxelles, Belgia; 4) Tagros Chemicals (UK) Ltd, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB London, Wielka Brytania; 5) Copyr s.p.a., Via dei Goivi 6, 20032 Cormano (MI), Włochy; butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5-[2-[(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole), CAS: 51-03-6 [zaw. 1,2%]; producenci: 1) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Włochy; 2) MGK Europe Limited, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania; 3) Takasago International Corporation, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborogh, North Yorkshire, Wielka Brytania; S-Bioaletryna, CAS: 28434-00-6 (inna nazwa: (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R, 3R) -2,2-dimethyl-3-(2-methyl-prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (only 1R trans, 1S isomer)), CAS: 28434-00-6 [zaw. 0,3%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, W6 8JA, London, Wielka Brytania; 2) Sensitive Delivery Systems S.L. Rambla de Catalunya 54, 2n2a, 08007 Barcelona , Hiszpania         preparat w postaci aerozolu do zawalczania os i szerszeni puszka stalowa 3 lata od daty produkcji              
2314/05 z dnia 14.03.2005r Wkłady do elektrofumigatora Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań esbiotryna (inna nazwa: (RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (!R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-prop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 2 isomers: 1R/S; 1:3)), [zaw. 22,8 mg/0,92g płytki]; producenci: 1) Sumitomo Chemicals PLC, Horatio House, 77-85 Fulham P. Road, W6 8JA London, Wielka Brytania; 2) ISISA Importaciones y Suministros para la Industria SD.A., C/Rocafort 241-243, 08029 Barcelona, Hiszpania         preparat w postaci wkładów - mat nasączonych substancją aktywną do zwalczania owadów, używanych w elektrofumigatorze (urządzeniu elektrycznym) opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe  3 lata od daty produkcji              
2315/05 z dnia 14.03.2005r BROS Płyn na krety Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań olejek lawendowy, CAS: 91722-69-9 [zaw. 0,05%]; producenci: 1) W. Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, 38160 Emmerthal, Niemcy; 2) Aeroxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Niemcy; 3) Scotts Celaflor GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 30, 55218 Ingelheim, Niemcy         płyn przeznaczony do odstraszania kretów wyłącznie na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych butelka (PE, PET, PCV, COEX) 3 lata od daty produkcji              
2316/05 z dnia 14.03.2005r Impregnat do dewna "BOSMAN" gotowy do użycia "Od A do Z" Sp. z o.o., ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź chlorki benzylo-C12-C18-alkilodimetyloamoniowe (Barquat CB 80), CAS: 68391-01-5 [zaw. 3-4%]; producent: Lonza GmbH, Weidstrasse 2, 79-576 Deilam, Rhein, Niemcy         płyn przenaczony do zabezpieczania elementów budowlanych z drewna, kontrukcji drewnianych wewnątrz budynków; produkt wykazuje działanie przeciwgrzybicze i przeciwpleśniowe butelka PE; kanister PE; butelka PE z dozownikiem 2 lata od daty produkcji              
2317/05 z dnia 14.03.2005r Preparat antygrzybiczny "Bosman" "Od A do Z" Sp. z o.o., ul. Brukowa 16, 91-341 Łódź chlorki benzylo-C12-C18-alkilodimetyloamoniowe (Barquat CB 80), CAS: 68391-01-5 [zaw. 3%]; producent: Lonza GmbH, Weidstrasse 2, 79-576 Deilam, Rhein, Niemcy         płyn przeznaczony do zwalczania grzybów pleśniowych oraz domowych występujących na murach, tynkach, powłokach malarskich oraz drewnie butelka PE; kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2318/05 z dnia 14.03.2005r BROS Proszek na mrówki Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań chloropiryfos techniczny, CAS: 2921-88-2 [zaw. 2,2%]; producenci: 1) Dow Agro Sciences GmbH, Truderingerstr. 15, 81677 Muenchen, Niemcy; 2) Makhteshim Agan ICC, 283 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgia         proszek do zwalczania owadów biegających, zwłaszcza mrówek w budynkach i wokół nich tubus (tektura lita powlekana PE lub woskowana); butelka (PE, PP); torebka (laminat PET/PE, PET/Alu/PE) 36 miesięcy od daty produkcji              
2319/05 z dnia 14.03.2005r BRONOPOL Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-741 Warszawa 2-bromo,2-nitropropano 1,3-diol, CAS: 52-51-7 [zaw. 100g/100g]; producent: BASF, Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy         proszek przeznaczony do konserwacji w opakowaniach zamkniętych produktów chemii gospodarczej, chemii przemysłowej i kosmetyków bęben tekturowy 2 lata od daty produkcji              
2320/05 z dnia 14.03.2005r PENTONIUM DO 50 Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-741 Warszawa chlorek dimetylodioktyloamoniowy, CAS: 5538-94-3 [zaw. 50g/100g]; producent: Trigon Chemie GmbH, Alte Hohenzeller Strasse 20, D-36381 Schluchtern, Niemcy         ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących (do użytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt), preparatów do konserwacji powłok i powierzchni zewnętrznych, drewna i murów oraz jako produkt do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, PP); paletokontener (PE, PP); cysterna drogowa 2 lata od daty produkcji              
2321/05 z dnia 15.03.2005r PENTONIUM DD 50 Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-741 Warszawa chlorek dimetylodidecyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 50g/100g]; producent: Trigon Chemie GmbH, Alte Hohenzeller Strasse 20, D-36381 Schluchtern, Niemcy         ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących (do użytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt), preparatów do konserwacji powłok i powierzchni zewnętrznych, drewna i murów oraz jako produkt do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, PP); paletokontener (PE, PP); cysterna drogowa 2 lata od daty produkcji              
2322/05 z dnia 20.04.2005r Tebuconazole Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-yl-methyl)pentan-3ol (inna nazwa: tebuconazole), CAS: 107534-96-3 [zaw. 93-95%]; producent: YangCheng Luye Chemical Co. Ltd, Chemical Zone Longgang Town YangCheng City 224011, Chiny         produkt w postaci proszku stosowany jako składnik czynny w preparatach do impregnacji drewna bęben HDPE; butelka HDPE; beczka stalowa 1 rok od daty produkcji              
2323/05 z dnia 20.04.2005r BROS proszek do opylania Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań chloropiryfos, CAS: 2921-88-2 [zaw. 1,8%]; producenci: 1) Dow Agro Sciences GmbH Truderingerstr. 15, 81677 Muenchen, Niemcy, 2) Makhteshim Agan ICC, 283 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgia         proszek przeznaczony do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach w higienie sanitarnej oraz do zwalczania os w gniazdach słoik (PE, PP); butelka (PE, PP); torebka (laminat PET/PE, PET/Alu/PE) 36 miesięcy od daty produkcji              
2324/05 z dnia 20.04.2005r BROS Elektrofumigator na muchy Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 2%]; producent: Bayer Environmental Science, Agricultur Center Monheim, 51368 Leverkusen, Niemcy         urządzenie elektryczne wraz z płynnym wkładem przeznaczone do zwalczania much i innych owadów latających butelka (PE, PET, szkło) 3 lata od daty produkcji              
2325/05 z dnia 20.04.2005r Biofidex Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań krzemionka bezpostaciowa, CAS: 7631-86-9 [zaw. 100%]; producenci: 1) Rentokil Initial plc, Felcourt, East Grinstead, RH19 2JY West Sussex, Wielka Brytania, 2) Degussa, Dr.-Gustav-Adolph-Str 3, 82049 Pullach, Niemcy         proszek przeznaczony do zwalczania pasożytów (zwłaszcza roztoczy) u ptactwa w budynkach inwentarskich worek HDPE; wiaderko (PP, PE); hobok tektura 3 lata od daty produkcji              
2326/05 z dnia 20.04.2005r Starycide SC 480 Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa triflumuron, CAS: 64628-44-0 [zaw. 480g/ml]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy         emulsja do sporządzania zawiesiny, przeznaczona do zwalczania owadów butelka PE 3 lata od daty produkcji              
2327/05 z dnia 20.04.2005r Solfac EW 50 Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 5%]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy         koncentrat do sporządzania emulsji, przeznaczony do zwalczania owadów butelka PE; kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2328/05 z dnia 20.04.2005r Methomyl Bayt Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa metomyl, CAS: 16752-77-5 [zaw. 1%]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy         granulat przeznaczony do zwalczania owadów saszetka z folii aluminiowej; kubełek z PE 3 lata od daty produkcji              
2329/05 z dnia 20.04.2005r Racumin Plus Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa cholekalcyferol, CAS: 67-97-0 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy; kumatetralyl, CAS: 5836-29-3 [zaw. 0,4%]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy         produkt w postaci gotowej trutki, przeznaczony do zwalczania gryzoni folia wielowarstwowa (PP, PE, folia aluminiowa); wiaderko PP 3 lata od daty produkcji              
2330/05 z dnia 20.04.2005r Racumin Pylisty Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa kumatetralyl, CAS: 5836-29-3 [zaw. 0,75%]; producent: Bayer CropScience AG, Niemcy Landwirtschaftszentrum Monheim, Alfred Nobel Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy         proszek przeznaczony do zwalczania gryzoni opakowanie bezpośrednie: folia wielowarstwowa (PP, PE, folia aluminiowa); opakowanie zewnętrzna: wiaderko PP 3 lata od daty produkcji              
2331/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 272 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa zinc bis(2-ethylhexanoate), CAS: 136-53-8 [zaw. 50,6%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria; bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc, CAS: 54262-78-1 [zaw. 30,5%]; producent: Acima Chemicals Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria; dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl)methansulphenamide (inna nazwa: tolylfluanid), CAS: 731-27-1 [zaw. 18,8%]; producent: Bayer AG, DE-51368 Leverkusen, Niemcy         dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów (np. powłok, impregnatów) na drewno, zapobiega rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1440 dni od daty produkcji              
2332/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 215 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa tributylstannyl benzoate (inna nazwa: tributyltin benzoate), CAS: 4342-36-3 [zaw. 52%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów impregnujących drewno, zabezpiecza przed grzybami niszczącymi drewno beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2333/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 280 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa zinc bis(2-ethylhexanoate), CAS: 136-53-8 [zaw. 42,5%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria; bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc, CAS: 54262-78-1 [zaw. 24,2%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria; bis(tributiltin) oxide, CAS: 56-35-9 [zaw. 7,7%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc., CH-9471 Buchs, Szwajcaria         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do wyrobów impregnujących drewno, działa grzybobójczo i owadobójczo beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2334/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 285 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 64359-81-5 [zaw. 7,5%]; producent: Rohm and Haas, La Tour De Lyon - 185, Rue de Bercy, F-75579 Paris Cedex, Francja; bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc, CAS: 54262-78-1 [zaw. 21,8%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc, CH-9471 Buchs, Szwajcaria; zinc bis(2-ethylhexanoate), CAS: 136-53-8 [zaw. 38,3%]; producent: Acima Chemical Industries Ltd. Inc, CH-9471 Buchs, Szwajcaria         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek grzybobójczy i owadobójczy do produkcji rozpuszczalnikowych powłok na drewno beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1440 dni od daty produkcji              
2335/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 345 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 64359-81-5 [zaw. 7,48%]; producent: Rohm and Haas, La Tour De Lyon- 185, Rue de Bercy, F-75579 Paris Cedex 12, Francja; N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, CAS: 28159-98-0 [zaw. 4%]; producent: CIBA Spezialitaetenchemie, Postfach, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płynna dyspersja do produkcji przemysłowej wodorozcieńczalnych powłok (farb, lakierów i tynków), stosowana jako środek przeciwko grzybom i algom beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 720 dni od daty produkcji              
2336/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 372 N Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, CAS: 55406-53-6 [zaw. 9,7%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlean 12e, NL-3145 XN Maassluis, Holandia; carbendazim, CAS: 10605-21-7 [zaw. 3,9%]; producent:SiberHegner& Co. AG, CH-8034 Zuerich, Szwajcaria; N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, CAS: 28159-98-0 [zaw. 3%]; producent: CIBA Spezialitaetenchemie, Postfach, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płynna dyspersja do produkcji przemysłowej stosowana jako środek przeciwko grzybom i algom w produkcji wodorozcienczalnych powłok (tynków,) beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2337/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 603 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa benzisothiazolin-3-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 4,9%]; producent: Arch UK Biocides Ltd., Biocides Building, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; octyl-4-isothiazolin-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,3%]; producent: Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street - Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania         ciecz do produkcji przemysłowej stosowana jako środek konserwujący do płynów chłodzących i smarów oraz powłok i powierzchni zewnętrznych; zapobiega rozwojowi mikroorganizmów beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2338/05 z dnia 20.04.2005r TRIMETA DUO Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków kwas undecylenowy, CAS: 112-38-9 [zaw. 0,4%]; producent: Atofina Deutschland GmbH, Tersteegenstr. 28, D-40474 Duesseldorf, Niemcy         płyn jednofazowy do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń kontaktujących się z żywnością w przemyśle piwowarskim kanister HDPE; kontener DPPL (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
2339/05 z dnia 20.04.2005r Rocima 607 ICI Polska Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 12,5-15%]; producent: Acima, Imochsend, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria; bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 10-12,5%]; producent: Acima, Imochsend, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria         pasta do konserwacji wyrobów w opakowaniach zamkniętych i zabezpieczania ich przed mikroorganizmami kontener (PE, stal nierdzewna) 24 miesiące od daty produkcji              
2340/05 z dnia 20.04.2005r MYDŁO W PŁYNIE PUS ANTYBAKTERYJNE KREMOWE Chemo Sp. z o.o., Stojowice 107, 32-410 Dobczyce 1-[1,3-bis(hyrdoxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3(bis(hydroxymethyl)urea) (inna nazwa: diazolidinylurea) , CAS: 78491-02-8 [zaw. 0,05%]; producent: Thor GmbH, Landwertstrasse 1, 67246 Speyer, Niemcy         antybakteryjne mydło w płynie przeznaczone do pielęgnacji skóry butelka PET; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2341/05 z dnia 20.04.2005r PROTECT Trutka na mrówki faraona Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., H-1107 Budapest, Węgry s-methoprene, CAS: 65733-16-6 [zaw. 0,5%]; producent: Babolna Bio Kft., Szallas u. 6., H-1107 Budapest, Węgry KARTY I ETYKIETY\2341_KCH_PROTECT trutka na mrówki faraona.pdf KARTY I ETYKIETY\2341_ETYKIETA_PROTECT trutka na mrowki faraona.pdf KARTY I ETYKIETY\2341_ULOTKA_PROTECT trutka na mrowki faraona.pdf   granulat do zwalczania mrówek opakowanie bezpośrednie: blister (PCV, PE); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2342/05 z dnia 20.04.2005r Nalco Bactolyse 74834 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%]; producenci: 1) Rohm & Haas Company: Lennig House 2, Mason Avenue, Croydon CR9 3NB, Wielka Brytania; 2) Rohm & Haas Espana S.A., C/Provenza 216, 08036 Barcelona, Hiszpania; 3) Rohm & Haas France SA, La Tour de Lyon, 185 Rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja; 4) THOR, ZIP, 32 Rue des Balmes, 38150 Salaise sur Sanne, Francja         płyn przeznaczony do zapobiegania rozwojowi bakterii, grzybów i powstawaniu śluzu pochodzenia mikrobójczego w przemyśle papierniczym, w obiegach wód przemysłowych oraz do konserwacji lateksówpolimerowych, powłok lakierniczych, pigmentów przechowywanych w opakowaniach zamkniętych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2343/05 z dnia 20.04.2005r Nalco Bactolyse 74899 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa 2,2-dibromo-2-nitrilopropionamide, CAS: 10222-01-2 [zaw. 40%]; producenci: 1) Beijing Auxin Ch. Tech. Ltd., 26 Fllor Tengda Plaza, No 168 Xiwai Street, 100044 Beijing, Chiny; 2) Chemicrea Co., Ltd, Boahua Economic Development Zone, Jurong City, Chiny; 3) DSBG Eurobrom BV, Ad Rijswijk, 2280 Holandia         płyn przeznaczony do kontroli mikroorganizmów oraz powstawania śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2344/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 2593 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5%]; producenci: 1) Rohm & Haas Company: Lennig House 2, Mason Avenue, Croydon CR9 3NB, Wielka Brytania; 2) Rohm & Haas Espana S.A., C/Provenza 216, 08036 Barcelona, Hiszpania; 3) Rohm & Haas France SA, La Tour de Lyon, 185 Rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja; 4) Thor, ZIP, 32 Rue des Balmes, 38150 Salaise sur Sanne, Francja         płyn przeznaczony do kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych w otwartych przemysłowych systemach recyrkulacyjnych z wodą chłodzącą, do wód stosowanych w pastertyzatorach browarniczych i w systemach zamkniętych oraz do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 365 dni od daty produkcji              
2345/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 2894 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa 4,5-dwuchloro-2-n-oktyl-3(2H)-izotiazolina, CAS: 64359-81-5 [zaw. 4,25%]; producent: Rohm & Haas Company, Lennig House 2, Mason Avenue, Croydon CR9 3NB, Wielka Brytania         płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów oraz śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych (recyrkulacyjne systemy chłodzenia wód, systemy oczyszczania wód) oraz do dezynfekcji fontann dekoracyjnych i elementów wyposażenia systemów wodnych bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2346/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 7320 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, CAS: 10222-01-2 [zaw. 20%]; producent: The Dow Chemical Company, Michigan Division, Midland, Michigan 48674, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do kontroli zanieczyszczeń mikroorganicznych (również do zwalczania bakterii tworzących szlam) w przemysłowych systemach jednoprzejściowych, recyrkulacyjnych systemach chłodzących, pasteryzatorach browarniczych na bazie wody i płuczkach powietrznych oraz do dezynfekcji sytemów klimatyzacyjnych; stosowany w szczególności w przemyśle celulozowym i papierniczym, w cieczach do obróbki metali na bazie wody bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2347/05 z dnia 20.04.2005r Anti-Bacterial Axall Jan Andrzej Szóstakiewicz, ul. Łojewska 22/42, 03-392 Warszawa n-alkyl(60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18)dimethylbenzyl ammonium chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,1%]; producent: Safeguard Chemical Corp., 411 Wales Avenue, Bronx, NY 10454, Stany Zjednoczone; n-alkyl(68%C12, 32%C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides, CAS: 85409-23-0 [zaw. 0,1%]; producent: Safeguard Chemical Corp., 411 Wales Avenue, Bronx, NY 10454, Stany Zjednoczone KARTY I ETYKIETY II\2347_KCH_anit_bacterial.pdf KARTY I ETYKIETY II\2347_ETYKIETA_anti_bacterial.pdf     płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń nie mających kontaktu z żywnością w domach, solariach, salonach fryzjerskich, szpitalach, biurach, restauracjach, hotelach itp.  metalowa puszka 2 lata od daty produkcji              
2348/05 z dnia 20.04.2005r Oxidan TCA/T20 "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania  kwas trichloroizocyjanurowy (inna nazwa: symclosene), CAS: 87-90-1 [zaw. 100%]; producent: 3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58, 24-100 Bergamo, Włochy         tabletki (20g) do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych; do dezynfekcji narzędzi i sprzętu, które nie mają kontaktu z żywnością; do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta pojemnik HDPE 2 lata od daty produkcji              
2349/05 z dnia 20.04.2005r Oxidan DCN/WSG "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania  dwuwodny dichloroizocyjanuran sodu, CAS: 51580-86-0 [zaw. 100%]; producent: 3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58, 24-100 Bergamo, Włochy         granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach publicznych i prywatnych; do dezynfekcji ścieków, odpadów medycznych; stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej; do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta pojemnik HDPE 2 lata od daty produkcji              
2350/05 z dnia 20.04.2005r Germacert Plus NCH Polska Sp. z o.o., ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa didecyldimethylammoniom chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%]; producent: Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         ciecz przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, urządzeń i zbiorników (mających również kontakt z żywnością) butelka HDPE; kanister HDPE; beczka HDPE 3 lata od daty produkcji              
2351/05 z dnia 20.04.2005r Surfanios Medilab Sp. z o.o., ul. Wasilkowska 51, 15-117 Białystok didecyldimethylammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 2,5%]; producent: Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; n-(3-aminopropyl)-n-dodecylpropane-1,3-diamine, CAS: 2372-82-9 [zaw. 5,1%]; producent: Lonza Ltd., Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria KARTY I ETYKIETY II\2351_KCH_SURFANIOS.pdf       płyn do mycia i dezynfekcji powirzchi i urządzeń mających również kontakt z żywnością butelka HDPE; kanister HDPE; saszetka PE 36 miesięcy od daty produkcji              
2352/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 77451 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa dimetyloditiokarbaminian sodowy, CAS: 128-04-1 [zaw. 40%]; producent: Flexsys N.V./S.A., Woluwe Garden, Woluwedal 24, B-1932 St. Stevens Woluwe, Belgia         płyn przeznaczony do kontroli rozwoju mikoorganizmów i powstawania śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych instalacjach wody chłodzącej oraz do dezynfekcji pasów transportowych lub dyfuzora w cukrownictwie bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2353/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 7634 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 50%]; producent: Union Carbide Corporation, A subsidiary of the Dow Chemical Company, Route 25, Institute, West Virginia 25111, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do zwalczania bakterii i kontroli powstawania śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych otwartych i zamkniętych systemach wód chłodniczych oraz do konserwacji barwników i lakierów w opakowaniach zamkniętych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2354/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 74726 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5, thiadiazine-2-thione (inna nazwa: Dazomet), CAS: 533-74-4 [zaw. 26,3%]; producenci: 1) BASF PLC, Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 QG Cheadle, Cheshire, Wielka Brytania; 2) BTC, 49 Avenue Georges Pompidou, 92593 Levallois Perret, Francja; 3) BTC Speciality Chem. Distr. SPA, Via Marconato, 8, 20031 Cesano Maderno, Włochy         płyn przeznaczony do zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów i powstawaniu śluzu w procesach technologicznych przemysłu papierniczego oraz do konserwacji modyfikatorów (zawiesin gliniastych, CaCO3, zawiesin, skrobi, polimerów, lateksu) w opakowaniach zamkniętych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2355/05 z dnia 20.04.2005r Nalco Bactolyse 74824 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02 mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 4,35%]; producent: Rohm & Haas France SA, La Tour de Lyon, 185 Rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Francja         płyn przeznaczony do zapobiegania rozwojowi bakterii i grzybów oraz powstawaniu śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w procesach produkcji papieru i celulozy z użyciem wody chłodzącej oraz do konserwacji w opakoawaniach zamkniętych lateksu polimerowego i pigmentów lakierniczych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2356/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 2510 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02 2,2-dibromo-3-nitrilo-propionamide, CAS: 10222-01-2 [zaw. 20%]; producent: The Dow Chemical Company, Michigan Division, Midland, Michigan 48674, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do zwalczania drobnoustrojów i śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych (systemy jednorazowego chłodzenia wód, systemy recyrkulacyjnego chłodzenia wód, pasteryzatory browarnicze), w cieczach do obróbki metali na bazie wody oraz do dezynfekcji systemów klimatzacyjnych bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2357/05 z dnia 20.04.2005r NALCO 7649 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide, CAS: 10222-01-2 [zaw. 20%]; producent: The Dow Chemical Company, Michigan Division, Midland, Michigan 48674, Stany Zjednoczone         płyn przeznaczony do kontrolowania aktywności mikrobiologicznej odpowiedzialnej za tworzenie się śluzu i osadów w instalacjach papierniczych z użyciem wody, w systemach chłodniczych, w obróbce metali oraz do dezynfekcji maszyn do papieru bęben HDPE; zbiornika IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2358/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 74715 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02 bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw. 94g/kg]; producenci: 1) Eurobrom B.V. Verrijn Stuartlaan 1C, 2288EK, Rijswijk, Holandia; 2) Norinco Chemicals Ltd., 12 Aguang An Men Nan Jie, Beijing, Chiny; 3) P.M. Chemicals Srl, Via Monteverdi 11, 20131 Milano, Włochy; 4) Rutpen Ltd., Membury Airfield, RG 177TJ Lammbourn, Berkshire, Wielka Brytania; podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 80g/kg]; producenci: 1) Albion Chemicals (32SI MCHES), Rawdon House, Green Lane, Yeadon, LS19 7XX Leeds, Wielka Brytania; 2) Brenntag Lorraine, Route De Villey St Etienne, ZI Croix de Metz, 54200 Toul, Francja; 3) Brenntag Nord, Z I De La Martinoire BP 157, 59391 Wattrelos Cedex, Francja; 4) Solvadis Clement RPC, BP 89152, 35091 Rennes Cedex 9, Francja; 5) Univar Ltd (Cheadle) WDS, 46 Peckover Street, BD1 5BD Bradford, Wielka Brytania; 6) Achimar S.P.A., Via Morolense, 4, 03017 Morolo Scalo, Włochy; 7) Solvay Chimica Italia s.p.a., Via Turati, 12, 20121 Milano, Włochy         płyn przeznaczony do kontroli rozwoju drobnoustrojów, śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w przemysłowych systemach wodnych (otwarte, recyrkulacyjne, systemy chłodzenia wód, pasteryzatory) oraz do dezynfekcji w systemach ścieków dopływających do oczyszczalni, w systemach oczyszczania wody oraz zakładach oczyszczania wstępnego bęben HDPE; zbiornik HDPE; samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2359/05 z dnia 20.04.2005r KAPO-rex trutka na myszy Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław difenacoum, CAS: 56073-07-5 [zaw. 0,005%]; producent: LODI, Parc d'activites les 4 roues, 35390 Fougeray, Francja         płatki owsiane do trucia myszy opakowanie bezpośrednie: torebka papierowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 5 lat od daty produkcji              
2360/05 z dnia 20.04.2005r Fongitol Antiquaire w aerozolu Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,06%]; producent: Sumi Agro, 14 rue Bassano, 75783 Paris Cedex 16, Francja         płyn do iniekcji mebli, parkietów, boazerii, stolarki, zaatakowanych przez pasożyty w celu ich wytępienia puszka FE 5 lat od daty produkcji              
2361/05 z dnia 20.04.2005r Owadobójcze KAPO pułapki na mole art. żywieniowych Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław Z,E-9-12-Tetradecadien-1-yl-acetate, CAS: 31654-77-0 [zaw. 2mg/55g]; producent: Kaiser, Bahnhofst 35, Walibingen, Niemcy         pułapka kartonowa powleczona klejem, przynętą hormonalną w gumowym zbiorniczku, przeznaczona do przywabiania moli zbożowych w szafkach, spiżarniach, magazynach opakowanie bezpośrednie: saszetka ALU, torebka foliowa PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2362/05 z dnia 20.04.2005r Pianka do dezynfekcji Oxygen Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Giolli" Sp. z o.o., ul. Trąmpczyńskiego 14, 61-414 Poznań didecylodwumetylochlorek amoniowy (inna nazwa BARDAC 2240), CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,1%]; producent: LONZA SPA, Via E. Fermi 51, 24020 Scanzorosciate (BG), Włochy; 4,4-dimethyloxazolidine (inna nazwa: OXABAN A), CAS: 51200-87-4 [zaw. 0,05%]; producent: DOW ITALIA SRL, Via Carpi 29, 42015 Correggio (RE), Włochy         płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry rąk butelka PE 3 lata od daty produkcji              
2363/05 z dnia 20.04.2005r Płyn do dezynfekcji Oxygen Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Giolli" Sp. z o.o., ul. Trąmpczyńskiego 14, 61-414 Poznań didecylodwumetylochlorek amoniowy (inna nazwa: BARDAC 2240), CAS 7173-51-5 [zaw. 0,1%]; producent: LONZA SPA, Via E. Fermi 51, 24020 Scanzorosciate (BG), Włochy; 4,4-dimethyloxazolidine (inna nazwa: OXABAN A), CAS: 51200-87-4 [zaw. 0,05%]; producent: DOW ITALIA SRL, Via Carpi 29, 42015 Correggio (RE), Włochy; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 8%]; producent: DOW ITALIA SRL, Via Carpi 29, 42015 Correggio (RE), Włochy         płyn przeznaczony do dezynfekcji skóry i powierzchni butelka PE 3 lata od daty produkcji              
2364/05 z dnia 20.04.2005r Chusteczki do dezynfekcji Oxygen Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "Giolli" Sp. z o.o., ul. Trąmpczyńskiego 14, 61-414 Poznań didecylodwumetylochlorek amoniowy (inna nazwa: BARDAC 2240), CAS 7173-51-5 [zaw. 0,1%]; producent: LONZA SPA, Via E. Fermi 51, 24020 Scanzorosciate (BG), Włochy; 4,4-dimethyloxazolidine (inna nazwa: OXABAN A), CAS: 51200-87-4 [zaw. 0,05%]; producent: DOW ITALIA SRL, Via Carpi 29, 42015 Correggio (RE), Włochy; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 8%]; producent: DOW ITALIA SRL, Via Carpi 29, 42015 Correggio (RE), Włochy         chusteczka nasączona płynem, przeznaczona do dezynfekcji rąk, skóry i powierzchni opakowanie bezpośrednie: folia zmetalizowana; opakowanie zewnętrzne pudełko kartonowe; pudełko PE 3 lata od daty produkcji              
2365/05 z dnia 20.04.2005r TANALITH E 3492 Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, Wielka Brytania węglan miedzi, CAS: 12069-69-1 [zaw. 20,5%]; producent: Wm Blythe&Co Ltd, Church Accrington, Lancashire BB5 4PD. Wielka Brytania; kwas borny, CAS: 10043-35-3 [zaw. 4,5%]; producent: Borax Europe Ltd, 1A Guilford Bussiness Park, Guilford GU2 8XG, Wielka Brytania; tebukonazol, CAS: 107534-96-3 [zaw. 0,225%]; producent: Bayer Chemicals AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; propikonazol, CAS: 60207-90-1 [zaw. 0,255%]; producent: Janssen Pharmaceutica NV, Plant and Material Protection Division, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia KARTY I ETYKIETY II\2365_KCH_TANALITH E 3492.pdf       wodorozcieńczalny koncentrat środka ochrony drewna, przeznaczony do próżniowo-ciśnieniowej impregnacji drewna kontener IBC (HDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2366/05 z dnia 20.04.2005r TANALITH CC 3403 Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, Wielka Brytania tlenek chromu, CAS: 1333-82-0 [zaw. 35,8%]; producent: Elementis Chromium Eaglescliffe, Stockton on Tees, Wielka Brytania; tlenek miedzi, CAS: 1317-38-0 [zaw. 14,42%]; producent: Chemisphere Ltd, Sutton House Capenhurst Technology Park, Copenhurst, Cheshire CH1 6EH, Wielka Brytania         płynny koncentrat środka ochrony drewna, przeznaczony do próżniowo-ciśnieniowej impregnacji drewna kontener IBC (HDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2367/05 z dnia 20.04.2005r ANTIBLU SELECT 3734 Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, Wielka Brytania chlorek benzylo-(C12-C16)-alkilodimetyloamoniowy, CAS: 68424-85-1 [zaw. 24,73%]; producent: Stepan UK Ltd, Bridge Street, Stalybridge, Cheshire SK12 1PH, Wielka Brytania; oktaboran sodu czterowodny, CAS: 12280-03-4 [zaw. 7,42%]; producent: Borax Europe Ltd, 1A Guilford Bussiness Park, Guilford, GU2 8XG, Wielka Brytania; 3-jodo-2-propynyl butyl karbaminian, CAS: 55406-53-6 [zaw. 2,37%]; producent: Arch Chemicals BV, Swords, Dublin, Irlandia KARTY I ETYKIETY II\2367_KCH_ANTIBLU SELECT 3734.pdf       płynny koncentrat, rozpuszczalny w wodzie środek chroniący drewno przed sinizną kontener IBC (HDPE); beczka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2368/05 z dnia 20.04.2005r TANAGARD 3755 Arch Timber Protection, Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, Wielka Brytania 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 6%]; producent: Thor Specialities (UK) Ltd, Cheadle Hume, Cheshire, SK 8 6QP, Wielka Brytania; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 3%]; producent: Rohm and Haas Ltd, Ellison Street Jarrow, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY II\2368_KCH_TANAGARD 3755.pdf       płynny koncentrat, wodorozpuszczalny dodatek konserwujący do dodawania do roztworu środka ochrony drewna Tanalith E kontener IBC (HDPE); kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2369/05 z dnia 20.04.2005r KAPO-rex trutka na myszy i szczury Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław difenacoum, CAS: 56073-07-5 [zaw. 0,005%]; producent: Scotts, B.P.92 - 21 Chemin de la sauvagarde, 69136 Ecully Cedex, Francja         granulki do trucia myszy i szczurów opakowanie bezpośrednie: torebka papierowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 5 lat od daty produkcji              
2370/05 z dnia 20.04.2005r Owadobójczy KAPO pułapka na karaluchy i prusaki Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław Z,E-9,12-tetradecadien-1-yl-acetate, CAS: 31654-77-0 [zaw. 2mg/40g]; producent: Kaiser, Bahnhofst 35, Waibligen, Niemcy         składany kartonik z przynętą hormonalną i paskiem kleju, o działaniu wabiącym i unieruchamiającym prusaki i karaluchy opakowanie bezpośrednie: saszetka papierowa; opakowanie zewnętrzne: etui papierowe 5 lat od daty produkcji              
2371/05 z dnia 20.04.2005r Uniwersalny impregnat do drewna Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,06%]; producent: Sumi Agro, 14 rue Bassano, 75783 Paris Cedex 16, Francja         płyn do impregnacji surowego drewna w celu zabezpieczenia przed pasożytami lub ich wytępienia bidon FE 5 lat od daty produkcji              
2372/05 z dnia 20.04.2005r Expel Zając Stop Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 2-undecanon (inna nazwa: methylnonylketone), CAS: 112-12-9 [zaw. 1,67%]; producent: AKZO Nobel Chemicals GmbH, Industriestr. 10, 46446 Emmerich, Niemcy         granulat do odstraszania zajęcy pojemnik (tekturowo-PE) 5 lat od daty produkcji              
2373/05 z dnia 20.04.2005r STERUSIL GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 33, 65-052 Zielona Góra nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 50 kg/m3]; producent: Gloster Sante Europe, Proluge 1, La pyreneenne BP 27201, 31672 Labege codex, Francja; azotan srebra, CAS: 7761-88-8 [zaw. 0,05 kg/m3]; producent: Gloster Sante Europe, Proluge 1, La pyreneenne BP 27201, 31672 Labege codex, Francja         płyn przeznaczony do dezynfekcji ścian i podłóg oraz powietrza w placówkach związanych z ochroną zdrowia i w innych instytucjach nabój HDPE 1 rok od daty produkcji              
2374/05 z dnia 20.04.2005r ENIZOL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin imazalil, CAS: 35554-44-0 [zaw. 150g/1000ml]; producenci: 1) China Shenghua Group Agrochemical Company, 12 West Floor Fancy Garden No 6 Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing 1000028, Chiny; 2) Yangzhou Henjang Tengda Chemical Factory, No 19, Songbo Road, Fangxiang, Yangzhou Jiangsu, Chiny         roztwór płynny do zwalczania grzybów z rodzaju Aspergillus, Candida, Microsporum w najbliższym środowisku bytowania zwierząt butelka PE 36 miesięcy od daty produkcji              
2375/05 z dnia 20.04.2005r ASCYP KOMBI Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno imidachlopryd, CAS: 138261-41-3 [zaw. 50g/kg]; producent: Jiangsu Changlong Chemicals Co. Ltd., Longhu Tang, New District of Changzhou, Jiangsu 213031, Chiny; muscalure (inna nazwa: Z-(9)-trikozen), CAS: 27519-02-4 [zaw. 0,5g/kg]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         granulat do sporządzania roboczych roztworów wodnych, przeznaczony do zwalczania szkodlliwych owadów (głównie much, prusaków i pcheł) w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pomieszczeniach dla zwierząt i magazynach saszetka z folii (PAP/ALU/PE, PET/ALU/PE); pudełko (tektura, PE); pudełko (tektura, PE/ALU, PE) 3 lata od daty produkcji              
2376/05 z dnia 20.04.2005r KOMAROPREN 200 EC Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno etofenproks, CAS: 80844-07-1 [zaw. 100g/kg]; producenci: 1) Isagro Agrochemicals PVT Ltd., 101, Solitaire Corporate Park 151, M. Vasanji Rd., Mubai Mah. 400 093, Indie; 2) Mitsui Chemicals Inc., 2-5 Kosumigaseki 3-Chome Chiyoda-ku, Tokio, Japonia; temefos, CAS: 3383-96-8 [zaw. 100g/kg]; producenci: 1) Dean Pest Control, 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny; 2) Sharda International, Mumbai- 400020, 701 Dalamal Chambers, 29 New Marine Lines, Indie         koncentrat emulsji do sporządzania wodnego roztworu, przeznaczony do zawalczania larw i dorosłych form szkodliwych owadów (szczególnie komarów i much) w higienie sanitarnej butelka HDPE 3 lata od daty produkcji              
2377/05 z dnia 20.04.2005r TOKSANOX SUPER Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Kukbo Pharma Co. Ltd., 53-31, Song Jeong-Dong, Cheongju-Si, Chung Cheong, Buk-Do, Korea; 2) Babolna Bioenvironmental Centre Ltd., Hungary 1107 Budapest, X. Szallas u. 6, Węgry; 3) PelGar International Ltd., Unit 13 Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Wielka Brytania; 4) Sorex Ltd., St. Michael's Industrial Estate, Hale Road, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, Wielka Brytania         ciekły koncentrat przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach użyteczności publicznej, hotelach, mieszkaniach, zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach handlowych butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
2378/05 z dnia 20.04.2005r CIPER - PULVIZOO Calier Polska Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wlk. cypermetryna 40/60, CAS: 52315-07-8 [zaw. 10%]; producent: Heranba Industries, 101/102, Kanchanganga Bldg., NEM.K.High School, Factory Line, Borivli (W) Mumbai- 400092, Indie         płyn przeznaczony do nakrapiania na skórę psów w celu zwalczania kleszczy i pcheł oraz do opryskiwania powierzchni ścian budynków gospodarczych, podłóg i sprzętów w celu zwalczania much (Haematobia irritans, Musca automnalis, Hydrotaea irritans), pasożytów (Linognatus spp, Haemetopinus spp, Dermanyssus gallinae) i ich larw butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2379/05 z dnia 20.04.2005r RAPIDAL Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 12,742% w/w]; producenci: 1) BASF (UK) Ltd., Earl Road Cheadle Hulme, Cheadle Cheashire SK8 6QG, Wielka Brytania; 2) Dow Chemical Co., Horgen, Szwajcaria; 3) Bayer PLC, Bayer House, Strawberry Hill, Newbury Berkshire, RG14 1 JA, Wielka Brytania; dwudecylo-dwumetyloamonowy chlorek (inna nazwa: DDMAC), CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,843% w/w]; producenci: 1) Lonza Biologicals PLC, Imperial House, Lypiatt Road, Cheltanham GL50 2QJ, Wielka Brytania; 2) Thor Specialities (UK) Ltd., Wincham Avenue, Wincham Northwich, Cheshire CW9 6GB, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY\2379_KCH_RAPIDAL.pdf KARTY I ETYKIETY\2379_ETYKIETA_RAPIDAL 1L.pdf   KARTY I ETYKIETY\2379_INSTRUKCJA_RAPIDAL.pdf płyn do dezynfekcji powierzchni, poideł, pomieszczeń i powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta  kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\2379_ETYKIETA_RAPIDAL 5L.pdf            
2380/05 z dnia 20.04.2005r BROS "Kulki na mole" Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań  dichlorfos (DDVP), CAS: 62-73-7 [zaw. 0,24%]; producenci: 1) Denka International B.V., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania         produkt w postaci brykietu (w kształcie walca, kuli, elipsoidy nasączony substancją czynną przeznaczony do zwalczania owadów latających, zwłaszcza moli w pomieszczeniach  saszetka (laminat PET/PE, PA/PE, PET/Alu/PE); woreczek (laminat PET/PE, PA/PE, PET/Alu/PE) 36 miesięcy od daty produkcji              
2381/05 z dnia 20.04.2005r BROS Pałeczki na komary Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań  pynamina forte (inna nazwa: d-alletryna), CAS: 584-79-2 [zaw. 0,34%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, W6 8JA London, Wielka Brytania; 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Włochy         pałeczki (ciało stałe) do zwalczania owadów (zwłaszcza komarów) w otoczeniu człowieka worek PE; karton tekturowy 3 lata od daty produkcji              
2382/05 z dnia 20.04.2005r PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI Wurth Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 0,18%]; producent: BASF AG, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy; propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 60%]; producent: Shell Chemicals Europe B.V., NL-3009 AP Rotterdamm, Holandia KARTY I ETYKIETY\2382_KCH_PREAPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI.pdf KARTY I ETYKIETY\2382_ETKIETA_PREPARAT DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI.pdf     płyn w pojemniku aerozolowym przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji w samochodach, niszczy pleśń i bakterie puszka aluminiowa 12 miesięcy od daty produkcji              
2383/05 z dnia 20.04.2005r ZMYWACZ SANITARNY Wurth Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa kwas solny, CAS: 7647-01-0 [zaw. 7,7g/100g]; producent: Biesterfeld Chemiedistribution GmbH & Co KG, D-20095 Hamburg, Niemcy         płyn dezynfekująco-czyszczący, przeznaczony do mycia i odtłuszczania instalacji sanitarnych, posadzek, schodów kamiennych i płytek ceramicznych kanister HDPE 36 miesięcy od daty produkcji              
2384/05 z dnia 20.04.2005r PREPARAT DO DEZYNFEKCJI Wurth Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 35g/100g]; producent: Biesterfeld Chemiedistribution GmbH & Co KG, D-20095 Hamburg, Niemcy; etanol (96%), CAS: 64-17-5 [zaw. 25g/100g]; producent: Biesterfeld Chemiedistribution GmbH & Co KG, D-20095 Hamburg, Niemcy; glyoxal, CAS: 107-22-2 [zaw. 0,33g/100g]; producent: BASF AG, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2384_KCH_PREAPARAT DO DEZYNFEKCJI.pdf KARTY I ETYKIETY\2384_ETYKIETA_PREAPARAT DO DEZYNFEKCJI.pdf     płyn do dezynfekcji klimatyzacji, wkładów masek ochronnych oraz urządzeń sanitarnych kanister PE 24 miesięcy od daty produkcji              
2385/05 z dnia 20.04.2005r ANTYMECH 1% "Malak" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18, 43-143 Lędziny alkilodimetylobenzyloamonochlorek, CAS: 63449-41-2 [zaw. 1% wag.]; producent: BAYER AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         produkt w postaci cieczy przeznaczony do usuwania grzybów, mchów i alg z powierzchni mineralnych i ścian budynków  butelka PE 1 rok od daty produkcji              
2386/05 z dnia 20.04.2005r ANTYMECH 3% "Malak" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 18, 43-143 Lędziny alkilodimetylobenzyloamonochlorek, CAS: 63449-41-2 [zaw. 3% wag.]; producent: BAYER AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         produkt w postaci cieczy przeznaczony do usuwania grzybów, mchów i alg z powierzchni mineralnych: mury, kostka brukowa, itp. butelka PE 1 rok od daty produkcji              
2387/05 z dnia 20.04.2005r IPBC Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o. o., ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (inna nazwa: IPBC), CAS: 55406-53-6 [zaw. 99-100%]; producent: Shanghai Hui Long Chemicals Factory, Shanghai Mei Ling Chemicals Co., Ltd., Zhu Jia Qiao Town Jia Ding District Shanghai Zip Code 201815, Chiny         produkt w postaci proszku stosowany jako składnik czynny w preparatach do impregnacji drewna, do konserwacji powłok (np.: farb) oraz do konserwacji konstrukcji murowanych bęben tekturowy z workiem PE 1 rok od daty produkcji              
2388/05 z dnia 20.04.2005r XYLOMAL żywiczny impregnat do drewna Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o., ul. Jasielska 7a, 60-476 Poznań IPBC, CAS: 55406-53-6 [zaw. 0,105%]; producent: Troy Chemikal Company BV, Uiverlaan 12a, 3145 XN Maassluis, Holandia; terbutryn, CAS: 886-50-0 [zaw. 0,075%]; producent: Ciba Specialty Chemicals Spa, Giorgio Moriante, Via Pila 6/3, 40044 Sasso Marconi (BO), Włochy; cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,003%]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51369 Leverkusen, Niemcy; chlorek benzylo-C12-18 alkilodimetylo amoniowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,85%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         płyn zabezpieczający drewno przed sinizną, grzybami pleśniowymi. Larwami owadów, szkodnikami technicznymi drewna oraz przed wpływem czynników atmosferycznych puszka metalowa 2 lata od daty produkcji              
2389/05 z dnia 20.04.2005r Altaxin Woskowy - szlachetna lakierobejca do drewna Przedsiębiorstwo ALTAX Sp. z o.o., ul. Jasielska 7a, 60-476 Poznań IPBC, CAS: 55406-53-6 [zaw. 0,175%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12a, 3145 XN Maassluis, Holandia; terbutryn, CAS: 886-50-0 [zaw. 0,125%]; producent: Ciba Specialty Chemicals Spa, Giorgio Moriante, Via Pila 6/3, 40044 Sasso Marconi (BO), Włochy; cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,003%]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51369 Leverkusen, Niemcy         płyn do zabezpieczania drewna przed grzybami pleśniowymi, glonami, larwami owadów szkodników techniczych drewna oraz wpływem czynników atmosferycznych puszka metalowa 4 lata od daty produkcji              
2390/05 z dnia 20.04.2005r Troy EX 2008 Troy Chemical Company BV Sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Piłsudskiego 41, 41-200 Sosnowiec terbutryn, CAS: 886-50-0 [zaw. 10%]; producent: Ciba Specialty Chemicals Spa, Giorgio Merlante Via Pila 6/3, 40044 Sasso Marconi (BO), Włochy; 3-jodo-2-propynylo-butylokarbaminian, CAS: 55406-53-6 [zaw. 20%]; producent: Troy Chemical Company BV, Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis, Holandia         płyn do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych, chroniący przed działaniem drobnoustrojów  beczka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2391/05 z dnia 20.04.2005r Kret- granulki do udrożniania rur Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 80-90%]; producent: Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek         granulat przeznaczony do dezynfekcji i udrożniania syfonów w instalacjach kanalizacyjnych butelka HDPE; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2392/05 z dnia 20.04.2005r Den Braven Impregnator C30L (koncentrat) - niewymywalny impregnat do drewna Den Braven East Sp. z o.o, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetyloamoniowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 24%]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, 51369 Leverkusen, Niemcy; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 5%]; producent: Inkabor S.A.C., Av. Italia 101, Pargue Industrial, Rio Seco Corro Colorado, Arequipa, Peru         wodny koncentrat stosowany w budownictwie do zabezpieczania drewna przed działaniem grzybów domowych, pleśniowych i owadów kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2393/05 z dnia 20.04.2005r Den Braven Impregnator C30L (postać gotowa do użycia) - niewymywalny impregnat do drewna Den Braven East Sp. z o.o, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetyloamoniowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 3,3%]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, 51369 Leverkusen, Niemcy; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 0,7%]; producent: Inkabor S.A.C., Av. Italia 101, Pargue Industrial, Rio Seco Corro Colorado, Arequipa, Peru         wodny roztwór stosowany w budownictwie do zwalczania grzybów domowych oraz grzybów występujących na drewnie kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2394/05 z dnia 20.04.2005r Den Braven Impregnator S50L - wielofunkcyjny impregnat do drewna Den Braven East Sp. z o.o, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetyloamoniowy, CAS: 68391-01-5 [zaw. 7%]; producent: Lanxess Deutschland GmbH, 51369 Leverkusen, Niemcy; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 9%]; producent: Inkabor S.A.C., Av. Italia 101, Pargue Industrial, Rio Seco Corro Colorado, Arequipa, Peru; zasadowy węglan miedzi, CAS: 12069-69-1 [zaw. 15%]; producent: ADOB Przedsiębiorstwo Prod.-Consul., ul. Warszawska 39/41, 60-028 Poznań         płynny koncentrat przeznaczony do impregnacji drewna wewnątrz, zabezpiecza przed działaniem grzybów domowych, gzrybów pleśniowych oraz owadów - szkodników technicznych drewna kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2395/05 z dnia 20.04.2005r Nalco Actibrom 1318 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw. 43%]; producenci: 1) Beijing Auxin Ch. Tech. LTD, 26 Floor Tengda Plaza, No 168 Xiwai Street, 100044 Beijing, Chiny; 2) DSBG Eurobrom BV, Ad Rijswijk, 2280 Holandia; 3) Eurobrom B.V., Verrijn Stuartlaan 1C, 2288 EK, Rijswijk, Holandia; 4) Norinco Chemicals Ltd, 12A Guang An Men Nan Jie, 100053 Beijing, Chiny; 5) P.M. Chemicals SRL, Via Monteverdi, 11, 20131 Milano, Włochy; 6) Chem Cycle GBR, Robert Bunsen Straße 4, 64579 Gernsheim, Niemcy; 7) Rutpen Ltd, Membury Airfield, RG17 7TJ Lambourn, Berkshire, Wielka Brytania; 8) Eurobrom B.V. Suc. En Espana, Frederic Mompou, 3, 5a Planta, 08960 Sant Just Desvern, Hiszpania         płyn przeznaczony do stosowania w połączeniu z chlorem w celu kontrolowania rozwoju drobnoustrojów oraz śluzu pochodzenia mikrobójczego w systemach wody chłodzącej, w przemysłowych stacjach wstępnego uzdatniania wody oraz w celu dezynfekcji dezynfekcji ściieków z przemysłowych i miejskich stacji uzdatniania wody bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2396/05 z dnia 20.04.2005r Nalco 98EUR066 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa IV- rz. pochodne aminoetyloetanoloaminowe kwasów tłuszczowych, CAS: 85865-72-1 [zaw. 78,5%]; producent: Nalco Italia S.R.L., Cisterna Plant, Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina, Włochy         płyn przeznaczony do kontroli powstawania drobnoustrojów i śluzu pochodzenia mikrobiologicznego w systemach recyrkulacyjnych chłodzenia wód w wodzie stosowanej do pasteryzatorów oraz do dezynfekcji w systemach klimatyzacyjnych i w przemyśle cukierniczym do dezynfekcji krajanki buraczanej przed załadowaniem do dyfuzora lub pomieszczenia, w którym składowane są buraki bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE) 730 dni od daty produkcji              
2397/05 z dnia 20.04.2005r Nalco Actibrom 74840 Nalco Polska Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, 02-804 Warszawa bromek sodu, CAS: 7647-15-6 [zaw. 39,2%]; producenci: 1) Eurobrom B.V. Verrijn Stuartiaan 1C, 2288EK, Rijswijk, Holandia; 2) Norinco Chemicals Ltd., 12A Guang An Men Nan Jie, 100053, Beijing, Chiny; 3) Beijing Auxin Ch. Tech. LTD, 26 Floor Tengda Plaza, No 168 Xiwai Street, 100044 Beijing, Chiny; 4) DSBG Eurobrom BV, Ad Rijswijk, 2288 Holandia         płyn przeznaczony do zwalczania glonów, grzybów i bakterii w wodzie stosowanej w produkcji celulozy i papieru bęben HDPE; zbiornik IBC (HDPE); samochód cysterna 730 dni od daty produkcji              
2398/05 z dnia 20.04.2005r BROS postrach psa i kota Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań metylononyloketon, CAS: 112-12-9 [zaw. 1-1,2%]; producent: Pet and Garden Manufacturing Plc., The Old Creamery Queens Road, DG4 6DN Sanquhar, Dumfriesshire, Wielka Brytania         granulki przeznaczone do odstraszania psów i kotów w budynkach, wokół budynków, w ogrodach, parkach, placach zabaw, boiskach, garażach i kwietnikach itp. wiaderko (PE, PET); butelka (HDPE, PCV); torebka (PET/PE, PA/PE) 3 lata od daty produkcji              
2399/05 z dnia 20.04.2005r Globol Zawieszka na mole Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 2,37%]; producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy         preparat w postaci zawieszki wypełnionej włókniną, przeznaczony do zwalczania moli, ich larw i innych szkodników odzieżowych w pomieszczeniach mieszkalnych saszetka (celofan) 2 lata od daty produkcji              
2400/05 z dnia 20.04.2005r Expel Zawieszka na mole Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 2,37%]; producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy         preparat w postaci zawieszki wypełnionej włókniną, przeznaczony do zwalczania moli, ich larw i innych szkodników odzieżowych w pomieszczeniach mieszkalnych saszetka (celofan) 2 lata od daty produkcji              
2401/05 z dnia 20.04.2005r Globol Papier na mole Globol Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,5%]; producent: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy         produkt w postaci arkuszy papieru pokrytych trutką, przeznaczony do zwalczania moli, ich larw innych szkodników odzieżowych w pomieszczeniach mieszkalnych saszetka (celofan) 3 lata od daty produkcji              
2402/05 z dnia 20.04.2005r Licosil Eggy Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS S.C., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań nadftalan magnezu techniczny, CAS: 84665-66-7 [zaw. 13-16%]; producenci: 1) Bode Chemie Hamburg, Melanchthonstr. 27, 22525 Hamburg, Niemcy; 2) Degussa, Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3, 82049 Pullach, Niemcy         proszek do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, urządzeń i środków transportu m.in. W przemyśle spożywczym (w tym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością) i paszowym oraz w higienie weterynaryjnej (w tym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt ze środkami żywienia zwierząt słoik (PE, PP); butelka (PE, PP); torebka (laminat PET/PE, PET/Alu/PE) 24 miesiące od daty produkcji              
2403/05 z dnia 20.04.2005r MINT PLUS- zawiesina do pielęgnacji i dezynfekcji wymion PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz mentha arvensis, CAS: 68917-18-0 [zaw. 35%]; producent: Dullberg Concentrat GmbH&Co., Obenhauptstrasse 3, Hamburg D-22335, Niemcy         płyn przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji wymion butelka z propylenu 24 miesiące od daty produkcji              
2404/05 z dnia 20.04.2005r ENSBONA BLAU- balsam do dezynfekcji i pielęgnacji wymion PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz tlenek cynku, CAS: 1314-13-2 [zaw. 0,21%]; producent: CVH Chemie-Vertrieb GmbH Co. Hannover KG, Podbielskistr. 22, D-30163 Hannover, Niemcy         krem przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji wymion pudełko z propylenu 12 miesięcy od daty produkcji              
2405/05 z dnia 20.04.2005r HIGIENA MELKSALBE- maść do pielęgnacji i dezynfekcji wymion PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz tlenek cynku, CAS: 1314-13-2 [zaw. 0,65%]; producent: CVH Chemie-Vertrieb GmbH Co. Hannover KG, Podbielskistr. 22, D-30163 Hannover, Niemcy; allantoina, CAS: 97-59-6 [zaw. 0,25%]; producent: CVH Chemie-Vertrieb GmbH Co. Hannover KG, Podbielskistr. 22, D-30163 Hannover, Niemcy         krem do dezynfekcji i pielęgnacji wymion pudełko z propylenu 36 miesięcy od daty produkcji              
2406/05 z dnia 20.04.2005r HAMA MELKFETT- krem do dezynfekcji i pielęgnacji wymion PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz tlenek cynku, CAS: 1314-13-2 [zaw. 0,025%]; producent: CVH Chemie-Vertrieb GmbH Co. Hannover KG, Podbielskistr. 22, D-30163 Hannover, Niemcy         produkt w postaci kremu do dezynfekcji i pielęgnacji wymion pudełko z propylenu 36 miesięcy od daty produkcji              
2407/05 z dnia 20.04.2005r Muchomox do oprysku Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno acetamipryd, CAS: 160430-64-8 [zaw. 70g/kg]; producenci: 1) LBW Petinova Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno; 2) Nippon Soda Co. Ltd., 2-Chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-8165, Japonia; muscalure (inna nazwa: Z-(9)-trikozen), CAS: 27519-02-4 [zaw. 0,5g/kg]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         granulat do sporządzania wodnych roztworów roboczych, przeznaczony do przywabiania i zwalczania szkodliwych owadów (głównie much, prusaków i pcheł) w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pomieszczeniach dla zwierząt i magazynach saszetka z foli (PAP/Alu/PE, PET/Alu/PE); pudełko (tektura, PE, PE/Alu) 3 lata od daty produkcji              
2408/05 z dnia 20.04.2005r Mammibio- preparat do kąpieli poudojowej strzyków (dippingu) dla krów mlecznych PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz hydrochlorek poliheksametylenu biguanidu, CAS: 32289-58-0 [zaw. 5g/l]; producent: Codislait, BP-1-22120, Yffiniac, Francja         płyn do dezynfekcji przeznaczony do kąpieli strzyków po udoju butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2409/05 z dnia 20.04.2005r VINYZENE SB-1 ELV Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa tlenek difenoksarsyn-10-ylu (inna nazwa: OBPA), CAS: 58-36-6 [zaw. 4,95%]; producent: ChemilHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd, Jingang Mansion Building B - Room 1904, No. 251 Heyan Road, Nanjing Jiansu 210028, Chiny         pastylki przeznaczone do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów spolimeryzowanych bęben (tkanina/stal) 60 miesięcy od daty produkcji              
2410/05 z dnia 20.04.2005r MATOSEPT Gel Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 45%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 30%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy         ciecz stosowana do dezynfekcji rąk w gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach butelka HDPE; kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2411/05 z dnia 20.04.2005r MATOSEPT Spray Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 45%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy; alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 30%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy; chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,5%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy         ciecz stosowana do dezynfekcji narzędzi i powierzchni w gabinetach i przychodzniach lekarskich, stomatologicznych, specjalistycznych i kosmetyków oraz urządzeń i sprzętu szpitalnego butelka HDPE; kanister HDPE 36 miesięcy od daty produkcji              
2412/05 z dnia 20.04.2005r MATOSEPT Utensil Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 3,5%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy; glioksal, CAS: 107-22-2 [zaw. 6%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy         ciecz stosowana do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich, sprzętu medycznego oraz wszelkich zmywalnych powierzchni niezanieczyszczonych substancjami organicznymi w zakładach opieki zdrowotnej i profilaktce ogólnej butelka HDPE; kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2413/05 z dnia 20.04.2005r MUCHOBITT Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGROL" Krzysztof Świerzewski, ul. Lipowa 16, Sucha Górna, 59-101 Polkowice methomyl, CAS: 16752-77-5 [zaw.2,5g/25g]; producent: Jiangsu Jingrun International Trade Co., Ltd, Miao Zhuang Bridge, Xia Gang Town, Jiangyin, Jiangsu, Chiny         proszek przeznaczony do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów saszetka (polietylen aluminiowy); puszka PP 2 lata od daty produkcji              
2414/05 z dnia 20.04.2005r Tabletki BROMICIDE Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa bromo-chloro-5,5-dwumetylohydantoina, CAS: 32718-18-6 [zaw. 93-99%]; producent: BioLab Water Additives, Tenax Road, Trafford Park, Manchester M17 1 WT, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY\2414_KCH_TABLETKI BROMCIDE.pdf KARTY I ETYKIETY\2414_ETYKIETA_TABLETKI BROMCIDE.doc     tabletki stosowane do konserwacji płynów chłodzących wiadreko PE 36 miesięcy od daty produkcji              
2415/05 z dnia 20.04.2005r P3 - Ferrocid 8590 Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 30-32%]; producent: Chemoxal-Chemie GmbH, Morschheimer Str. 19, 67292 Kircheimboladen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2415_KCH_P3 FERROCID 8590.pdf KARTY I ETYKIETY\2415_ETYKIETA_P3 FERROCID 8590.doc     płyn do konserwacji płynów chłodzących kasnietr PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2416/05 z dnia 20.04.2005r Multan D Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolo-3-on, CAS: 26172-55-4 [zaw. 2-2,2%]; producent: Rohm and Hass Deutschland GmbH, In der Kron 4, 60489 Frankfurt/Main, Niemcy; 2-metylo-2H-izotiazolo-3-on, CAS: 2682-20-4 [zaw. 0,7-0,9%]; producent: Rohm and Hass Deutschland GmbH, In der Kron 4, 60489 Frankfurt/Main, Niemcy         płyn do konserwacji płynów chłodzących, dodawany do chłodziw rozpuszczalnych w wodzie kasnietr PE 6 miesięcy od daty produkcji              
2417/05 z dnia 20.04.2005r Koncentrat Preparatu Grzybobójczego Atlas Mykos Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych "Atlas" Grzelak i Wspólnicy Sp.J., ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź chlorek benzylo-C8-18 alkilodimetyloamoniowy, CAS: 63449-41-2 [zaw. 2,7g/kg]; producent: THOR Chemie GmbH, Landwehrstr. 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,3g/kg]; producent: THOR Chemie GmbH, Landwehrstr. 1, D-67346 Speyer, Niemcy         płyn przeznaczony do zabezpieczania konstrukcji murowanych i usuwania z nich grzybów, pleśni, porostów, glonów i mchów butelka PE; kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2418/05 z dnia 20.04.2005r Derat Granulat "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk brodifakum, CAS: 56073-10-0 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) Kukbo Pharma Co. Ltd., 53-31, Song Jeongdong, Cheong Ju-Si, Chung Cheong Buk-Do, Korea; 2) PelGar International, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Wielka Brytania         granulat przeznaczony do zwalczania myszy, szczurów i innych gryzoni worek (PE/PAP); torebka (PET/PE); wiaderko PP 3 lata od daty produkcji              
2419/05 z dnia 20.04.2005r Płyn do mycia naczyń "K-antybakteryjny" Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Savona" Sp.z o.o.; ul. Pośpiecha 7/9, 40-852 Katowice aldehyd glutarowy (inna nazwa: Parmetol SL 60), [zaw. 0,3%]; CAS: 111-30-8; producent: Schulke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, 22840 Norderstedt, Niemcy KARTY I ETYKIETY\2419_KCH_PŁYN DO MYCIA NACZYŃ K ANTYBAKTERYJNY.pdf KARTY I ETYKIETY\2419_ETYKIETA_PŁYN DO MYCIA NACZYŃ K ANTYBAKTERYJNY.doc     płyn do mycia i dezynfekcji pojemników i naczyń mających kontakt z żywnością butelka PET; doypack-dolia dwuwartsowa (PET/PE) 2 lata od daty produkcji              
2420/05 z dnia 29.04.2005r Boron koncentrat Jarosław Hądzel Cherub Laboratorium "Cherub", ul. Łęgowa 6, 95-083 Lutomiersk zasadowy węglan miedzi II, CAS: 12069-69-1 [zaw. 12%wag.]; producent: Jarosław Hądzel Cherub Laboratorium "Cherub", ul. Łęgowa 6, 95-083 Lutomiersk; kwas borowy, CAS: 10043-35-3 [zaw. 3%wag.]; producent: INKABOR S.A.C., Av. Italia 101, Parque Industrial Rio Seco Corro Kolorado, Arequipa, Peru KARTY I ETYKIETY II\2420_KCH_boron_koncentrat.pdf KARTY I ETYKIETY II\2420_ETYKIETA_BORON KONCENTRAT.pdf     płyn do impregnacji, konserwacji, bejcowania drewna butelka PE; kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2421/05 z dnia 29.04.2005r Sabunol - płyn do zwalczania pcheł w otoczeniu zwierząt Laboratorium DERMAPHARM Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,05%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Company Ltd., Environmental Health Division, 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8550, Japonia; 2) Astec Chemicals Pvt Ltd., 6, Nawab Building, 327, Dr D.N. Road, Mumbai - 400001, Indie; 3) Sharda Chemicals, Ltd, Domnic Holm, 29 road, Bandra (West), Mumbai 400050, Indie; 4) Changzhou Kangmei Chemical Industry Co., Ltd., Kangmei Building, No. 9 East Gate Street, Jintan City, Jiangsu Prov., 213200, Chiny; pyriproxyfen, CAS: 95737-68-1 [zaw. 0,01%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Company Ltd., Environmental Health Division, 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8550, Japonia; 2) ChemiK Co., Ltd, 2225.55 Yunshi Street, Ningb0, 315010, Chiny; 3) Vetpharm Biology Co., Ltd., No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007 P. R., Chiny; 4) Nanjing Chivalry Chemical Co., Ltd., 21A1, Shangmao Century Plaza, 49 South Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chiny; 5) ZPUH "Best Pest" M.J. Świętosławscy s.j., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno         płyn przeznaczony do likwidacji pcheł oraz kleszczy w otoczeniu zwierząt butelka (PE, HDPE, PP) z atomizerem lub bez; kanister (PE, HDPE, PP) 2 lata od daty produkcji              
2422/05 z dnia 29.04.2005r Sabunol krople przeciwko pchłom i kleszczom Laboratorium DERMAPHARM Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa permetryna, CAS: 52645-53-1, [zaw. 25%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Company Ltd., Environmental Health Division, 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8550, Japonia; 2) Astec Chemicals Pvt Ltd., 6, Nawab Building, 327, Dr D.N. Road, Mumbai - 400001, Indie; 3) Sharda Chemicals, Ltd, Domnic Holm, 29th road, Bandra (West), Mumbai 400050, Indie; 4) Changzhou Kangmei Chemical Industry Co., Ltd., Kangmei Building, No 9 East Gate Street, Jintan City, Jiangsu Prov., 213200, Chiny; pyriproxyfen, CAS: 95737-68-1 [zaw. 2%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Company Ltd., Environmental Health Division, 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8550, Japonia; 2) ChemiK Co., Ltd, 2225.55 Yunshi Street, Ningb0, 315010, Chiny; 3) Vetpharm Biology Co., Ltd., No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007 P. R., Chiny; 4) Nanjing Chivalry Chemical Co., Ltd., 21A1, Shangmao Century Plaza, 49 South Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chiny; imidacloprid, CAS: 138261-41-3, [zaw. 8%]; producenci: 1) Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy; 2) Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd., 7/H, Chang An Building, Lvling Road, Jiangtou, Xiamen, 361009, Chiny; 3) Anhui Jintai Pesticide Chemical Co., Ltd., No 107 Shuangfeng Road Hefei, Anhwei, Chiny; 4) Triway Chemical Co. Ltd., Block A, Nanyou, Nanshan, Shenzhen, 20-402, Chiny; 5) Astec Chemicals Pvt Ltd., 6, Nawab Building, 327, Dr D.N. Road, Mumbai - 400001, Indie         płyn przeznaczony do likwidacji pcheł oraz kleszczy na skórze i sierści psa oraz w otoczeniu, w którym znajduje się pies (np. legowisko, dywan, itp.) tuba (PP, PE, HDPE) 3 lata od daty produkcji              
2423/05 z dnia 29.04.2005r OXISEPT OXILAB Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 22, 31-358 Kraków pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), CAS: 70693-62-8 [zaw. 63%]; producenci: 1) Du Pont de Nemours International S.A., Antwerp Distribution Center Wilmingtonstraat, B-2030 Antwerpia, Belgia; 2) Degussa Initiators GmbH & Co.KG, Dr.-Gustav-Adolph-Str.3, 82049 Pullach, Niemcy; 3) Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd., Sanpeng Bridge, Baiguan, Shangyu, Zhejiang 312351, Chiny; 4) Shanghai Future Chemical Technology Co., Ltd. No.388, Gutang Industrial Zone, Waigang Town, Jiading District, Shanghai 201823, Chiny; 5) Shanghai Ansin Chemical Co., Ltd., Room No. 302-304, Shanghai Science & Technology City East Zone No. 668 East Beijing Road Shanghai 200001, Chiny; 6) Tianjin Huasheng Material Co., Ltd., Room No. 501, No.2, 12th bld. Lingfen Garden, No.57 Jingtang Rd. Hedong District Tianjin, 300060, Chiny; 7) Mega Holding AG, taylynskaya 19, 630027 Novosybirsk, Rosja; 8) Klaus F. Mayer GmbH Chemicals Import-Export, Leiblstrasse 3, D-67136 Fussgoenheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\2423_KCH_OXISEPT.pdf KARTY I ETYKIETY II\2423_ETYKIETA_OXISEPT.pdf     proszek przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu i urządzeń w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej m. in. Basenach, saunach, spa, łaźniach, przebieralniach, powierzchni w przemyśle spożywczym, sklepach oraz innych obiektach wymagających dezynfekcji saszetki (LDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2424/05 z dnia 29.04.2005r OXISHOCK OXILAB Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 22, 31-358 Kraków pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), CAS: 70693-62-8, [zaw. 100%]; producenci: 1) Du Pont de Nemours International S.A., Antwerp Distribution Center Wilmingtonstraat, B-2030 Antwerpia, Belgia; 2) Degussa Initiators GmBH & Co. KG, Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3, 82049 Pullach, Niemcy; 3) Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd., Sanpeng Bridge, Baiguan, Shangyu, Zhejiang 312351, Chiny; 4) Shanghai Future Chemical Technology Co., Ltd., No. 388, Gutang Industrial Zone, Waigang Town, Jiading District, Shanghai 201823, Chiny; 5) Shanghai Ansin Chemical Co., Ltd., Room No. 302-304, Shanghai Science & Technology City East Zone No. 668 East Beijing Road Shanghai 200001, Chiny; 6) Tianjin Huasheng Material Co., Ltd., Room No. 501, No.2, 12th bld. Lingfen Garden, No.57 Jingtang Rd. Hedong District Tianjin, 300060, Chiny; 7) Mega Holding AG, taylynskaya 19, 630027 Novosybirsk, Rosja; 8) Klaus F. Mayer GmbH Chemicals Import-Export, Leiblstrasse 3, D-67136 Fussgoenheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\2424_KCH_OXISHOCK.pdf KARTY I ETYKIETY II\2424_ETYKIETA_OXISHOCK.pdf     proszek przeznaczony do szokowej dezynfekcji wody saszetki (LDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2425/05 z dnia 29.04.2005r PANKO "MABI" Karolak Tadeusz, ul. Mieszka I 13/88, 26-617 Radom N,N-dietylo-m-toluamid, CAS:134-62-3 [zaw.15%]; producenci: 1) Morflex INC 2110 HIGH Point Road, 27403 Greensboro North California, Stany Zjednoczone; 2) MGK-McLaughlin Gormley King Company, 8810 Tenth Avenue, North Minneapolis, MN 55427-4372 Stany Zjednoczone         preparat ciekły odstraszający komary i kleszcze butelka PP 36 miesięcy od daty produkcji              
2426/05 z dnia 29.04.2005r Rocima 553 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 2682-20-4 [zaw. 9,5%]; producenci: 1) Rohm and Haas Bayport Biocides unit, 13300 Bay Area Boulevard, TX 77571 La Porte, Stany Zjednoczone; 2) Chemicrea Inc. Onahama Plant, 1-133 Ohtsurugi, Shimokawa, 971-8183 Izumi-machi, Iwaki, Fukushima, Japonia; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2%]; producent: Rohm and Haas (UK) Ltd. Tyneside Works, Ellison Street - Jarrow, NE32 3DJ Tyne and Wear, Wielka Brytania         ciecz do produkcji przemysłowej, stosowana jako środek konserwujący do wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, zabezpiecza przed grzybami i bakteriami beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2427/05 z dnia 29.04.2005r CT 99 Henkel Polska S.A., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolo-3-on i 2-metylo-2H-izotiazolo-3-on, CAS: 55965-84-9 [zaw. 2,5%]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; chlorek benzalkoniowy, CAS: 61789-71-7 [zaw. 2,5%]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         płyn stosowany do zwalczania pleśni, mchów, porostów i glonów na zewnątrz i wewnątrz budynków butelka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2428/05 z dnia 29.04.2005r San Clear med. 2 HOMCLEAN Sp. z o.o., ul. Fabryczna 12A, 64-200 Wolsztyn  n-propanol, CAS: 71-23-8 [zaw. 34g/100g]; producent: SASOL/CONDEA Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Niemcy; etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 19,5g/100g]; producent: SASOL/CONDEA Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Niemcy; aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 0,075g/100g]; producent: BAYER AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy; triclosan [5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)fenol], CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,2g/100g]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\2428_KCH_SAN CLEAR MED 2.pdf KARTY I ETYKIETY II\2428_ETYKIETA_SAN CLEAR MED 2.jpg     ciecz do dezynfekcji powierzchni poprzez spryskiwanie, np. blatów, półek, elementów wyposażenia gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni, klubów fitness butelka HDPE 2 lata od daty produkcji KARTY I ETYKIETY II\2428_ETYKIETA2_SAN CLEAR MED 2.jpg            
2429/05 z dnia 29.04.2005r Algenex S "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania polymer of N,N,N,N-tetramethyl-ethane-1,2-diamine and (chloromethyl)-oxirane, CAS: 25988-98-1 [zaw. 50%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy         płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w basenach kąpielowych kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2430/05 z dnia 23.05.2005r MOLAN Eurochem Podniesińscy, Kozłowscy Sp. J., ul. O. Billewiczówny 2, 05-502 Gołków naftalen, CAS: 91-20-3 [zaw. 99%]; producent: RUTGERS Chemicals AG, A Rutgers Group Company, Kekulestrasse 30, D-44579 Castrop - Rauxel, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\2430_KCH_MOLAN.pdf KARTY I ETYKIETY II\2430_ETYKIETA1_MOLAN.pdf     preparat w postaci kulek (krążków) przeznaczony do odstraszania moli opakowanie bezpośrednie: woreczek PP; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji KARTY I ETYKIETY II\2430_ETYKIETA2_MOLAN.pdf            
2431/05 z dnia 23.06.2005r Oxidan TCA/T200 "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania kwas trichloroizocyjanurowy (inna nazwa: symclosene), CAS: 87-90-1 [zaw. 100%]; producent: 3V Sigma S.P.A., Via T. Tasso 58, 24-100 Bergamo, Włochy         produkt w postaci tabletki (200g) przeznaczonej do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych; do dezynfekcji narzędzi i sprzętu, które nie mają kontaktu z żywnością; do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta pojemnik HDPE 2 lata od daty produkcji              
2432/05 z dnia 29.04.2005r Chlorine S "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania sodium hypochlorite, CAS: 7681-52-9 [zaw. 16%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy         płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w basenach kąpielowych kanister HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2433/05 z dnia 29.04.2005r CYHATRIN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VET-AGRO" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin cyhalothrin, CAS: 68085-85-8 [zaw. 20g/1000ml]; producenci: 1) Jingjiang Hongli Chemical Co. Ltd., No. 168 Hongda North Road, Xinqiao Town, Jingjiang, Jangsu, Chiny; 2) Jiangsu Kangtek Bioarochemical Co. Ltd., 213200 Dongmen Ave. Jintan, Jiangsu, Chiny; 3) Red Sun Group Corporation, 269 Baota road, Gaochun country, Nanjing, Chiny         płyn przeznaczony do zwalczania wszołów, kleszczy, wpleszczy, wszy, pcheł, much u budła i owiec butelka PE 36 miesięcy od daty produkcji              
2434/05 z dnia 29.04.2005r MATOSEPT Praxis Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń nadboran sodu, tetrahydrat, CAS: 10486-00-7 [zaw. 60%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy         ciecz stosowana do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego, stomatologicznych mas wyciskowych oraz powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej  puszka HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2435/05 z dnia 29.04.2005r TH 4 + BIS-ROL Małgorzata i Maciej Hempowicz S.J., ul. Główna 110, 62-050 Mosina aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 62,5g/l]; producent: BASF France, 49 Avenue Georges Pampidou, 92593 Levallois - Perret, Francja; benzyl-C12-16-alkyldimethyl chlorides, CAS: 68424-85-1 [zaw. 50g/l]; producent: Lonza France, 55 rue Aristide Briand, 92309 Levallois - Perret, Francja; di-C8-10-alkyldimethyl chlorides, CAS: 68424-95-3 [zaw. 37,5g/l]; producent: Lonza France, 55 rue Aristide Briand, 92309 Levallois - Perret, Francja; chlorek dioktylodimetyloamoniowy, CAS: 5538-94-3 [zaw. 18,75g/l]; producent: Lonza France, 55 rue Aristide Briand, 92309 Levallois - Perret, Francja; chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 18,75g/]l; producent: Lonza France, 55 rue Aristide Briand, 92309 Levallois - Perret, Francja         płyn przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu dla zwierząt butelka PE 4 lata od daty produkcji              
2436/05 z dnia 29.04.2005r DELTIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "VET-AGRO" Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin deltametryna (inna nazwa: (S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate), CAS: 52918-63-5 [zaw. 0,75g/100ml]; producent: Heranba Industries Ltd., 101/102 Kanchanganga Borivali, Mumbai 400 092, Indie         roztwór płynny przeznaczony do zwalczania muchy bydlęcej, wszy bydlęcej, wszy i wpleszczy u owiec butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2437/05 z dnia 29.04.2005r ARMEX 5 - stabilizowany roztwór ditlenku chloru MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle ditlenek chloru ClO2, CAS: 10049-04-4 [zaw. 5g/100g]; producent: MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle KARTY I ETYKIETY II\2437_KCH_ARMEX-5.pdf KARTY I ETYKIETY II\2437_ETYKIETA_ARMEX 5.pdf     płyn stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt; do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, pzrechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywnienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia kanister HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2438/05 z dnia 29.04.2005r Rocima 609 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 16,7%]; producent: BTC Speciality Chemical Distribution SAS, 49, avenue Georges Pompidou, F-92593 Levallois-Perret Cedex, Francja; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 6,72%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania         ciecz stosowana do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 360 dni od daty produkcji              
2439/05 z dnia 29.04.2005r Rocima 331 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa carbendazim, CAS: 10605-21-7 [zaw. 7,5%]; producent: SiberHegner & Co. AG, CH-8034 Zuerich, Szwajcaria; 2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide], CAS: 2527-58-4 [zaw. 4,8%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,1%]; producent: Avecia Biocides, Blackley, GB-Manchester M9 8ZS, Wielka Brytania         produkt w postaci dyspersji do produkcji przemysłowej stosowany jako środek konserwujący do zabezpieczania gotowych produktów technicznych w opakowaniach zamkniętych, do zabezpieczania powłokowego oraz przeciwko siniźnie występujących na drewnie beczka (PE, stal); kontener (PE, stal) 1800 dni od daty produkcji              
2440/05 z dnia 29.04.2005r TINOSAN HP 100 Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle eter 2-hydroksy-4,4'-dichlorodifenylowy, CAS: 3380-30-1 [zaw. 30%]; producent: CIBA Speciality Chemicals Inc., CH-4002 Basel, Szwajcaria         ciecz stosowana w przemyśle kosmetycznym i chemii gospodarczej jako środek antybakteryjny do produkcji środków myjących i czyszczących (również do powierzchni mających kontakt z zywnością) oraz jako środek konserwujący produkty w opakowaniach zamkniętych i środek do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów spolimeryzowanych kanister PE 730 dni od daty produkcji              
2441/05 z dnia 29.04.2005r BIODESINAL Pond TROPICAL Tadeusz Ogrodnik, ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów jod, CAS: 7553-56-2 [zaw. 20 mg/100 ml]; producent: Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; jodek potasu, CAS: 7681-11-0 [zaw. 3000 mg/100 ml]; producent: AJAY EUROPE, SARL, Z.I. du Grand Verger, 53600 EVRON Cedex, Francja          roztwór wodny, preparat do odkażania wody, zwalczający mikroorganizmy zagrażające rybom ozdobnym, nie przeznaczonym do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego, hodowlanym w stawach ogrodowych i oczkach wodnych butelka PE; kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2442/05 z dnia 29.04.2005r MFC Pond TROPICAL Tadeusz Ogrodnik, ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów błekit metylenowy, CAS: 61-73-4 [zaw. 76 mg/100 ml]; producenci: 1) Przedsiębiorstwo POCh S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; 2) CHEMPUR, ul. Lortza 70a, 41-940 Piekary Śląskie; 3) MERCK, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy; 4) ALDRICH Chemical Company Inc., 1001 West Saint Paul Avenue, Milwaukee, WI 53233, Stany Zjednoczone; 5) Park Scientific Limited, 24 Low Farm Place, Moulton Park, Northampton, NN3 6HY, Wielka Brytania; zieleń malachitowa, CAS: 2437-29-8 [zaw. 152 mg/100 ml]; producenci: 1) Przedsiębiorstwo POCh S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; 2) CHEMPUR, ul. Lortza 70a, 41-940 Piekary Śląskie; 3). MERCK, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy; 4) ALDRICH Chemical Company Inc., 1001 West Saint Paul Avenue, Milwaukee, WI 53233, Stany Zjednoczone; formaldehyd 36-40%, CAS: 50-00-0 [zaw. 2 ml/100 ml]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów          roztwór wodny, preparat do odkażania wody, zwalczający bakterie, pierwotniaki, grzyby i inne pasożyty zagrażające rybom ozdobnym, nie przeznaczonym do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego, hodowlanym w stawach ogrodowych i oczkach wodnych butelka PE; kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2443/05 z dnia 29.04.2005r RENOGAL SCHOMBURG Polska Sp. z o.o., Ul. Sklęczkowska 18A; 99-300 Kutno 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, CAS: 2832-19-1 [zaw. 1,25%]; producent: TROY Cooperation, 8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey 07932 Stany Zjednoczone; didecyldimethylammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,625%]; producent: TROY Cooperation, 8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey 07932 Stany Zjednoczone          płyn przeznaczony do dezynfekcji, niszczenia mchów, porostów, glonów, bakterii oraz grzybów pleśniowych na podłożach mineralnych przeznaczonych pod wymalowania wewnętrzne i zewnętrzne butelka PE; kanister PE 26 miesięcy od daty produkcji              
2444/05 z dnia 29.04.2005r BOLIX PRO COMPLEX Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec diuron, CAS 330-54-1 [zaw. 0,125g/100g], producent: BAYER Chemicals AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; carbendazim, CAS: 10605-21-7 [zaw. 0,06g/100g]; producent: BAYER Chemicals AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 0,02g/100g]; producent: BAYER Chemicals AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy  KARTY I ETYKIETY II\2444_KCH_ BOLIX PRO COMPLEX.doc KARTY I ETYKIETY II\2444_ETYKIETA_BOLIX PRO COMPLEX.pdf     płyn przeznaczony do zabezpieczania przed skażeniem mikrobiologicznym na zewnętrznych powierzchniach budynków wiaderko HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2445/05 z dnia 29.04.2005r BOLIX GLO COMPLEX Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Żywiec quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 5,1g/100g]; producent: BAYER Chemicals AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy  KARTY I ETYKIETY II\2445_KCH_BOLIX  GLO COMPLEX.doc KARTY I ETYKIETY II\2445_ETYKIETA_BOLIX GLO COMPLEX.pdf     płyn przeznaczony do usuwania skażenia mikrobiologicznego (grzybów, glonów, porostów i mchów) na zewnętrznych powierzchniach budynków (podłoża z betonu, kamienia, mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie butelka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2446/05 z dnia 29.04.2005r Alta-Derm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin kwas winowy, CAS: 87-69-4 [zaw. 5g/100g]; producent: REWE Food Ingredients, Domstrasse 20, D-50668 Koln, Niemcy; alkohol benzylowy, CAS: 100-51-6 [zaw. 2g/100g]; producent: DSM Special Products BV, 6130 PL Sittard, Holandia; olejek mięty pieprzowej, CAS: 89-78-1 [zaw. 0,05g/100g]; producent: Bhagat Aromatics LTD, C-33&34, Sector - VII, Noida - 201301 (U.P.), Indie; glikol propylenowy, CAS: 57-55-6 [zaw. 10g/100g]; producent: Lyondell Chemie Nederland BV, Themsweeg 14, 3197 KM Rotterdam, Botlek, Holandia          żel o właściwościach biobójczych przeznaczony do odstraszania owadów oraz do utrzymania higieny krów mlecznych pojemnik PE; tuba PE 24 miesiące od daty produkcji              
2447/05 z dnia 29.04.2005r DESOLAR PLUS Abacosun G. Cichocka, R. Sipowicz Spółka Jawna, ul. Olgierda 45, 81-534 Gdynia quaternary ammonium compounds, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68989-00-4 [zaw. 12,5%]; producent: ESCUDER, sl, P.I. Rubi Sud, Avda. Antoni Gaudi, 60-6208191 Rubi - Barcelona, Hiszpania; triclosan, CAS: 3380-34-5 [zaw. 0,8%]; producent: Kumar Organic Products Pvt. Ltd. Plot No.62, Road No. 3, Jigani Industria, Area, Anekal Taluk, Bangalore-562 146, Indie          płyn do dezynfekcji płyt solaryjnych, akcesoriów kosmetycznych, fryzjerskich butelka HDPE 3 lata od daty produkcji              
2448/05 z dnia 29.04.2005r KENOSEPT G CID LINES IHS Sp. z o.o., ul. Poznańska 11, 62-069 Zakrzewo chlorhexidine digluconate, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5%]; producent: Cadilla Pharmaceuticals Ltd, 294, GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat, Indie; izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 70%]; producent Holvoet Chemie Rue Des Sablieres, 7522 Tournai, Belgia          żel do dezynfekcji rąk kasniter PE 2 lata od daty produkcji              
2449/05 z dnia 29.04.2005r Glocyd Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "INTER GRĄD" Waldemar Cieciórski, Sowno 52, 72-310 Płoty didecyldimethylammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,6%]; producent: Acima Chemical Industries, LTD IM OCHENSAND, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria; 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw: 0,1%]; producent: Acima Chemical Industries, LTD IM OCHENSAND, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria; propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw: 0,2%]; producent: Acima Chemical Industries, LTD IM OCHENSAND, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria; propan 1,2-diol, CAS: 57-55-6 [zaw: 0,1%]; producent: Acima Chemical Industries, LTD IM OCHENSAND, CH-9471 Buchs/SG, Szwajcaria          płyn do dezynfekcji powierzchni, materiałów, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywnienia zwierząt, przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle butelka z rozpylaczem HDPE; kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2450/05 z dnia 29.04.2005r Fiprex gołębie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin fipronil, CAS: 120068-37-3 [zaw. 10g/100ml]; producenci: 1) Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa; 2) Huaxing Chemical Industry Co. Ltd., Hexian, Chiny          płyn przeznaczony do zwalczania inwazji pcheł, wszy, wszołów i świerzbowców u gołębi pocztowych i gołębi kolorowych butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2451/05 z dnia 11.05.2005r DERMATISAN - AURISAL FORTE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin kwas salicylowy (inna nazwa: kwas 2-hydroksybenzoesowy) [zaw. 1g/100ml]; producent: S.C. CHIMPROD S.A., 3-5 Chimieil, 3700 Oradea, Rumunia; kwas mlekowy (inna nazwa: kwas 2-hydroksypropionowy) [zaw. 3g/100ml]; producent: Galactik Belgia, Chausse de Saint job 12, B-1180 Brussels, glikol propylenowy (inna nazwa: 1,2-Propanodiol) [zaw. 34,7g/100ml]; producent: Lyondell Chemie Nederland, Theemsweg 14, 3197 KM Rotterdam - Botlek, Holandia; alkohol benzylowy -0,945g/100ml; hydroksymetylobenzen, producent: DSM Special Products B.V., P.O. Box 5489, 6130 PL. Sittard, Holandia; izopropanol (inna nazwa: 2-propanol) [zaw. 60,355g/100ml]; producent: Sasol Germany GmbH, Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Niemcy          płyn (czyścik pielęgnacyjny) o działaniu dezynfekującym do uszu psów i kotów butelka PE z aplikatorem 12 miesięcy od daty produkcji              
2452/05 z dnia 08.06.2005r DETIA RODENTYCYD tabletki woskowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Solfum" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: Detia Freyberg GmbH, Werner-Freyberg Str.11, D 69-514 Laudenbach, Niemcy          tabletki do zwalczania gryzoni (szczurów i myszy) pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
2453/05 z dnia 08.06.2005r DETIA RODENTYCYD granulat Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Solfum" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: Detia Freyberg GmbH, Werner-Freyberg Str.11, D 69-514 Laudenbach, Niemcy          granulat do zwalczania gryzoni (szczurów i myszy) wiadro PE; worek papierowy 2 lata od daty produkcji              
2454/05 z dnia 08.06.2005r DETIA RODENTYCYD bloczki woskowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Solfum" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: Detia Freyberg GmbH, Werner-Freyberg Str.11, D 69-514 Laudenbach, Niemcy          bloki do zwalczania gryzoni (szczurów i myszy) pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
2455/05 z dnia 08.06.2005r DETIA RODENTYCYD koncentrat  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Solfum" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,025%]; producent: Detia Freyberg GmbH, Werner-Freyberg Str.11, D 69-514 Laudenbach, Niemcy          płynny koncentrat do zwalczania gryzoni (szczurów i myszy) kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2456/05 z dnia 23.05.2005r Postrach ślimaka - preparat do zwalczania ślimaków "NIVACHEM" Zacny Edward, ul. Jana Sobieskiego 6, 32-400 Myślenice chlorek sodu, CAS: 7647-14-5 [zaw: 85%wag.]; producent: Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A., Aleja 1000 lecia 2, 62-650 Kłodawa; siarczan żelaza II - 7 hydrat, CAS: 7782-63-0 [zaw. 5%wag.]; producent: Stalprodukt S.A., ul. Wygoda 59, 32-700 Bochnia          granulki przeznaczone do zwalczania ślimaków, do stosowania w magazynach, piwnicach, garażach, altanach puszka (PE, PP); opakowanie bezpośrednie: worek (PE, PP); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2457/05 z dnia 29.04.2005r Solar Guard JJ POWER Jacek Jackiweicz, ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 5%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstr.38, CH 4002 Basel, Szwajcaria; C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides, CAS: 68956-79-6 [zaw. 5%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstr.38, CH 4002 Basel, Szwajcaria; didecyldimethylammonium,chloride, CAS:7173-51-5 [zaw. 5%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstr.38, CH 4002 Basel, Szwajcaria; propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 5%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstr.38, CH 4002 Basel, Szwajcaria          płyn do dezynfekcji i mycia pomieszczeń i powierzchni, urządzeń i szkła akrylowego w solariach, saunach, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, salonach fryzjerskich, siłowniach, fitness clubach  butelka HDPE; kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2458/05 z dnia 29.04.2005r Parmetol S 40 FORCHEM Mirosław Żubr, ul. Heroldów 15B/1, 01-991 Warszawa terbutryn, CAS: 886-50-0 [zaw: 5%]; producent: CIBA GmbH, Chemiestrasse, 68623 Lampertheim, Niemcy; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 4%]; producent: Rohm and Haas GmbH, In der Kron 4, 61489 Frakfurt am Main, Niemcy          płyn do zabezpieczania powłok (farby, kleje, tynki, spoiwa); do zabezpieczania włókien, skóry gumy, papieru, materiałów spolimeryzowanych oraz wyrobów tekstylnych; do zabezpieczania konstrukcji murowanych oraz wyrobów kamieniarskich przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów kanister PE; beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2459/05 z dnia 29.04.2005r ULTRACIDE MI 25 FORCHEM Mirosław Żubr, ul. Heroldów 15B/1, 01-991 Warszawa 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 2682-20-4 [zaw. 26%]; producent: Rohm and Haas GmbH, In der Kron 4, 61489 Frakfurt am Main, Niemcy          płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych (wyroby chemii budowlanej, chemii gospodarczej i inne); do konserwacji płynów chłodzących i stosowany w procesach technologicznych (układy obiegowe: woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne); do zapobiegania powstawania śluzu na materiałach i konstrukcjach stosowanych w procesach przemysłowych (petrochemicznym, papierniczym, ceramicznym, farb i lakierów, w warstwach filtracyjnych); do konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metallu (chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne) kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2460/05 z dnia 29.04.2005r GROTAN F 30 FORCHEM Mirosław Żubr, ul. Heroldów 15B/1, 01-991 Warszawa 3-jodo-2-propynyl butylcarbamate, CAS: 55406-53-6 [zaw. 30%]; producent: Arch Chemicals B.V., Watery Lane Swords Co, Dublin, Irlandia          płyn do zabezpieczania powłok (farby, kleje, tynki, spoiwa); do zabezpieczania drewna przed rozwojem grzybów; do zabezpieczania włókien, skóry gumy, papieru, izolacji budowlanych, materiałów spolimeryzowanych oraz wyrobów tekstylnych; do konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metalu (chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne) kanister PE; beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2461/05 z dnia 29.04.2005r GROTAN TK 5 Plus FORCHEM Mirosław Żubr, ul. Heroldów 15B/1, 01-991 Warszawa 1,3-bis(hydroxymethyl)urea, CAS: 140-95-4 [zaw. 27%]; producent: Schulke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str.2, 22840 Norderstedt, Niemcy; (ethylenedioxy)dimethanol, CAS: 3586-55-8 [zaw. 64%]; producent: Schulke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str.2, 22840 Norderstedt, Niemcy; 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, CAS: 26530-20-1 [zaw. 1,1%]; producent: Rohm and Haas GmbH, In der Kron 4, 61489 Frakfurt am Main, Niemcy          płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych (wyroby chemii budowlanej, chemii gospodarczej i inne); do konserwacji płynów chłodzących i stosowany w procesach technologicznych (układy obiegowe: woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne); do zapobiegania powstawania śluzu na materiałach i konstrukcjach stosowanych w procesach przemysłowych (petrochemicznym, papierniczym, ceramicznym, farb i lakierów, w warstwach filtracyjnych); do konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metallu (chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne) kanister PE; beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2462/05 z dnia 29.04.2005r MATOSEPT CLEANOSEL Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 4,5%wag.]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria          ciecz stosowana do dezynfekcji powierzchni zmywalnych niezanieczyszczonych substancjami organicznymi w zakładach opieki zdrowotnej, podłóg, ścian, urządzeń sanitarnych oraz niecek basenów kąpielowych w obiektach użyteczności publicznej oraz do dezynfekcji urządzeń i powierzchni, w tym mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym butelka HDPE; kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2463/05 z dnia 29.04.2005r ICHTIOSAN Pond TROPICAL Tadeusz Ogrodnik, ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów zieleń malachitowa, CAS: 2437-29-8 [zaw. 220 mg/100 ml]; producenci: 1) Przedsiębiorstwo POCh S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; 2) CHEMPUR, ul. Lortza 70a, 41-940 Piekary Śląskie; 3) MERCK, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy; 4) ALDRICH Chemical Company Inc., 1001 West Saint Paul Avenue, Milwaukee, WI 53233, Stany Zjednoczone          roztwór wodny przeznaczony do odkażania wody, zwalczania orzęska Ichthyophthirius multifiliis wywołującego ospę rybią oraz inne pierwotniaki i grzyby zagrażające rybom ozdobnym, nie przeznaczonym do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego, hodowanym w stawach ogrodowych i oczkach wodnych butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
2464/05 z dnia 29.04.2005r GROTAN OK Plus FORCHEM Mirosław Żubr, ul. Heroldów 15B/1, 01-991 Warszawa 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine], CAS: 66204-44-2 [zaw. 86%]; producent: Schulke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str.2, 22840 Norderstedt, Niemcy; pyridine-2-thiol-1-oxide, sodium salt, CAS: 3811-73-2 [zaw. 1,12%]; producent: Arch Chemicals B.V., Watery Lane Swords Co, Dublin, Irlandia          płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych (wyroby chemii budowlanej, chemii gospodarczej i inne); do konserwacji płynów chłodzących i stosowany w procesach technologicznych (układy obiegowe: woda przemysłowa, woda chłodnicza, kąpiele przędzalnicze i inne technologiczne układy wodne); do zapobiegania powstawania śluzu na materiałach i konstrukcjach stosowanych w procesach przemysłowych (petrochemicznym, papierniczym, ceramicznym, farb i lakierów, w warstwach filtracyjnych); do konserwacji roztworów stosowanych w obróbce metallu (chłodziwa, ciecze walcownicze, układy hydrauliczne) kanister PE; beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
2465/05 z dnia 11.05.2005r KAPO-rex trutka na szczury z antykoagulatorem Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław difenacoum, CAS: 56073-07-5 [zaw. 0,005%]; producent: Lodi, Parc d'activites les 4 roues, 35390 Fougeray, Francja          granulki do trucia szczurów opakowanie bezpośrednie: torebka papierowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 5 lat od daty produkcji              
2466/05 z dnia 11.05.2005r Fongitol Antiquaire w płynie Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław cypermethrine, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,06%]; producent: Sumi Agro, 14 rue Bassano, 75783 Paris Cedex 16, Francja          płyn do impregnacji surowego drewna w celu zabezpieczania przed pasożytami lub ich wytępienia, do zwalczania lub zabezpieczania przed pleśnią i grzybami puszka FE 5 lat od daty produkcji              
2467/05 z dnia 11.05.2005r KAPO owadobójczy super aktywny przeciw owadom latającym Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław d-phenothrine, CAS: 26002-80-2 [zaw. 0,15%]; producent: BFC, 11 place Saint Roch, 61110 Remalard, Francja; d-tetramethrine, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,29%]; producent: BFC, 11 place Saint Roch, 61110 Remalard, Francja          płyn do zwalczania owadów latających puszka PE 5 lat od daty produkcji              
2468/05 z dnia 11.05.2005r Owadobójczy KAPO wydzielacz elektryczny przeciw komarom + 10 tabletek przeciw komarom Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław allethrine (inna nazwa: esbiothrine), CAS: 584-79-2 [zaw. 25 mg/g]; producent: Zobele, Via fersina n 4, 38100 Trento, Włochy; piperonyl butoxide, CAS: 51-03-6 [zaw. 30mg/g]; producent: Zobele, Via fersina n 4, 38100 Trento, Włochy          wtyczka do gniazdka z grzałką do ogrzewania tabletek owadobójczych do zabijania komarów opakowanie bezpośrednie: folia PET; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 5 lat od daty produkcji              
2469/05 z dnia 11.05.2005r Owadobójcze KAPO wydzielacz elektryczny przeciw muchom i komarom + 10 tabletek przeciw muchom i komarom Eurochemia Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław allethrine (inna nazwa: esbiothrine), CAS: 584-79-2 [zaw. 65-70mg/g]; producent: ZOBELE, Via fersina n4, 38100 Trento, Włochy          wtyczka do gniazdka z grzałką do podgrzewania tabletek z substancją owadobójczą do zwalczania much i komarów opakowanie bezpośrednie: folia PET; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 5 lat od daty produkcji              
2470/05 z dnia 23.05.2005r PASTYLKI CHLOROWE ARNAUD POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego dihydrat, CAS: 51580-86-0 [zaw. 99%]; producenci: 1) Hebei Jiheng Chemicals Co., Ltd., 125 Zhonghua Street Hengshui City, Hebei, Chiny; 2) Arch Water Products France S.A., ZI de la Boistardiere BP 219, 37402 Amboise, Francja; 3) SIGMA S.P.A., Via t. Tasso 58, 24100 Bergamo, Włochy          pastylki przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach, dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt; stosowane w miejscach publicznych (wyłącznie ze szpitalami), prywatnych i w przemyśle; stosowane w higienie weterynaryjnej; do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia opakowanie bezpośrednie: worek PP; opakowanie zewnętrzne: beczka (tektura) 2 lata od daty produkcji              
2471/05 z dnia 23.05.2005r Deophyton "Tara J-V" Sp. z o.o., ul. Jagiełły 8, 62-030 Luboń k/Poznania quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 63449-41-2 [zaw. 10%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy; propan-2-ol, CAS: 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy; didecyldimethylammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 10%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy; glutaral, CAS: 111-30-8 [zaw. 2%]; producent: Ludwig Schulz GmbH, Hinterm Jakobsdorf 8, D-99986 Langula, Niemcy          płynny roztwór stosowany do utrzymania higieny człowieka (dezynfekcja stóp) w obiektach prywatnych i publicznych; do dezynfekcji powierzchni (toalety, prysznice, hale basenowe) w obiektach prywatnych i publicznych włącznie ze szpitalami i w przemyśle, do dezynfekcji ścian i podłóg pomieszczeń w placówkach związanych z ochroną zdrowia i w innych instytucjach kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2472/05 z dnia 29.04.2005r Preparat antymolowy MOLAN II Eurochem Podniesińscy, Kozłowscy Sp. J., ul. Billewiczówny 2, 05-502 Gołków 1,4-dichlorobenzen, CAS: 106-46-7 [zaw.99%]; producent: Zakłady Chemiczne "Rokita" SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny  KARTY I ETYKIETY II\2472_KCH_PREPARAT ANTYMOLOWY MOLAN II.pdf KARTY I ETYKIETY II\2472_ETYKIETA1_PREPARAT ANTYMOLOWY MOLAN II.pdf     krążki/kulki odstraszające mole worek foliowy PP; pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji KARTY I ETYKIETY II\2472_ETYKIETA2_PREPARAT ANTYMOLOWY MOLAN II.pdf            
2473/05 z dnia 11.05.2005r DERMATISAN - ANTYDERMIKST Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin nadtlenek benzoilu, CAS: 94-36-0 [zaw. 0,25g/100ml]; producent: Fluka Chemie GmbH, Industriestrasse 25, CH-9471 Buchs, Szwajcaria; siarka, CAS: 7704-34-9 [zaw. 0,2g/100ml]; producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PAULIKA Mariusz Rawicki, Kaczki 71, 83-034 Trąbki Wielkie; kwas salicylowy, CAS: 69-72-7 [zaw. 0,2g/100ml], producent: S.C. CHIMPROD S.A., 3-5 Chimieil, 3700 Oradea, Rumunia          płyn przeznaczony do odstraszania owadów oraz pośrednio do utrzymania higieny zwierząt towarzyszących (psów i kotów) pojemnik z rozpytaczem PE 24 miesiące od daty produkcji              
2474/05 z dnia 11.05.2005r DERMATISAN - ANTYPIODERM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin chlorheksydyny diglukonian, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,36g/100ml]; producent: Zakłady Farmaceutyczne Polfa - Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź; glikol propylenowy, CAS: 57-55-6 [zaw. 60g/100ml]; producent: Lyondell Chemie Nederland BV., Theemsweg 14, 3197 KM Rotterdam - Botlek, Holandia          płyn o działaniu dezynfekującym przeznaczony do utrzymywania higieny zwierząt towaszyszących (psów i kotów) pojemnik z rozpytaczem PE 24 miesiące od daty produkcji              
2475/05 z dnia 23.05.2005r KOMAR REPELENT JAGO-PRO Sp. z o.o., ul. Szczotki 62, 43-605 Jaworzno ethyl N-acetyl-N-butyl-.beta.alaninate, CAS:52304-36-6 [zaw. 10%]; producent: Merck KGaA, D-64271 Dermstadt, Niemcy          ciecz o działaniu odstraszającym komary puszka aluminiowa 3 lata od daty produkcji              
2476/05 z dnia 11.05.2005r KENOSEPT L CID LINES IHS Sp. z o.o., ul. Poznańska 11, 62-069 Zakrzewo chlorhexidine digluconate, CAS: 18472-51-0 [zaw. 0,5%]; producent: Cadilla Pharmaceuticals Ltd, 294, GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat, Indie; izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 70%]; producent Holvoet Chemie Rue Des Sablieres, 7522 Tournai, Belgia          płyn do dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa spożywczego, obiektach zbiorowego żywienia, w hodowli i weterynarii kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2477/05 z dnia 11.05.2005r ELSIL Polskie Linie Lotnicze "LOT" S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 3%]; producent: ELSAN Ltd., Bellbrook Park, Uckfield, East Sussex TN22 1QF, Wielka Brytania; srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 40mg/l]; producent: ELSAN Ltd., Bellbrook Park, Uckfield, East Sussex TN22 1QF, Wielka Brytania          płyn zabezpieczający wodę pitną przed rozwojem bakterii oraz do dezynfekcji instalacji wodnej samolotów PLL "LOT" S.A. i pojazdów dystrybucyjnych tankujących wodę do samolotów butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2478/05 z dnia 11.05.2005r KRETOX REPELENT Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp.J, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno olej rycynowy (inna nazwa: castor oil), CAS: 8001-79-4 [zaw. 900g/kg]; producenci:1) Hindustan Lever Limited Chemical Division, ITC Link Road, Chakala, Andhrei (East) Mumbai - 400099, Maharashtra, Indie 2)Gujarat Oleo Chem Ltd., D-314 Crystal Plaza, Oshiwara Link Road, Andheri (West) Mumbai 400.053, Indie          ciecz przeznaczona do sporządzania wodnego roztworu stosowanego do oprysku w celu odstraszania kretów z terenów ziemnych nie użytkowanych rolniczo, tam gdzie takie odstraszanie jest dozwolone i gdzie występowanie kreta jest niepożądane - obiekty sportowe, ziemne konstrukcje hydrotecjniczne, lotniska butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
2479/05 z dnia 23.05.2005r Żel przeciw komarom i kleszczom "Agent" "Delia Cosmetics " Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów k/Łodzi ethyl N-acetyl-N-butyl-beta-alaninate, CAS: 52304-36-6 [zaw.3%]; producent: "Merck" Sp.z o.o, ul. Banderii 4, 01-164 Warszawa; dimethyl phthalate, CAS: 131-11-3 [zaw. 5%]; producent: "Brentag Polska" Sp. z o.o, ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle          żel do odstraszania komarów i kleszczy tuba z LDPE 2 lata od daty produkcji              
2480/05 z dnia 23.05.2005r Płyn przeciw komarom i kleszczom "Agent" "Delia Cosmetics " Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów k/Łodzi ethyl N-acetyl-N-butyl-beta-alaninate, CAS: 52304-36-6 [zaw. 3%]; producent: "Merck" Sp.z o.o, ul. Banderii 4, 01-164 Warszawa; dimethyl phthalate, CAS: 131-11-3 [zaw. 7%]; producent: "Brentag Polska" Sp. z o.o, ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle          płyn do odstraszania komarów i kleszczy butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2481/05 z dnia 23.05.2005 Spray przeciw komarom i kleszczom "Agent" "Delia Cosmetics " Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 95-030 Rzgów k/Łodzi ethyl N-acetyl-N-butyl-beta-alaninate, CAS: 52304-36-6 [zaw. 3%]; producent: "Merck" Sp.z o.o, ul. Banderii 4, 01-164 Warszawa; dimethyl phthalate, CAS: 131-11-3 [zaw. 7%]; producent: "Brentag Polska" Sp. z o.o, ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle          płyn do odstraszania komarów i kleszczy puszka metalowa 2 lata od daty produkcji              
2482/05 z dnia 23.05.2005r DCCNA 55% Dihydrate Granulat ARNAUD Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego dihydrat, CAS: 51580-86-0 [zaw. 99%]; producenci: 1) Hebei Jiheng Chemicals Co., Ltd, 125 Zhonghua Street Hengshui City, Hebei, Chiny; 2) Arch Water Products France S.A., ZI de la Boistardiere BP 219, 37402 Amboise, Francja; 3) SIGMA S.P.A., Via t. Tasso 58, 24100 Bergamo, Włochy          granulat przeznaczony do dezynfekcji wody w basenach, powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt w miejscach prywatnych, publicznych (wyłącznie ze szpitalami) i w przemyśle; stosowany również w higienie weterynaryjnej oraz do dezynfekcji powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia); stosowany również do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia opakowanie bezpośrednie: worek PP; opakowanie zewnętrzne: beczka (tektura) 2 lata od daty produkcji              
2483/05 z dnia 08.06.2005r KUMATIX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o., ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin coumaphos, CAS: 56-72-4 [zaw. 32mg/1ml]; producent: Liaoning Silkworm Medicine Factory, Si He Tai, Feng Cheng, Liaoning, Chiny          roztwór przeznaczony do zwalczania roztoczy w pomieszczeniach dla zwierząt butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
2484/05 z dnia 23.05.2005r MATOSEPT TABS Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń dichloroizocyjanuran sodu, dihydrat (inna nazwa: troklozen sodu, dihydrat), CAS: 51580-86-0 [zaw. 60%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy          tabletki do dezynfekcji powierzchni czystych oraz powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w zakładach opieki zdrowotnej i higieny komunalnej puszka PE 3 lata od daty produkcji              
2485/05 z dnia 23.05.2005r MATOSEPT CLOROZON Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 5%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy          ciecz przeznaczona do mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi w zakładach opieki zdrowotnej i profilaktyce ogólnej; sprzętu medycznego wielokrotnego użytku oraz powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym oraz środkami żywienia zwierząt w rolnictwie butelka HDPE; kanister HDPE 9 miesięcy od daty produkcji              
2486/05 z dnia 23.05.2005r Acticide EPS Paste Baumit Sp. z o.o., ul. Brodzka 10a, 54-103 Wrocław terbutryn, CAS: 886-50-0 [zaw. 10.5%]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; karbendazym, CAS: 10605-21-7 [zaw. 9%]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol -3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,7%]; producent: Thor GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy          pasta zapobiegająca rozwojowi drobnoustrojów w produktach w opakowaniach zamkniętych (tynkach i farbach) beczka PE 6 miesięcy od daty produkcji              
2487/05 z dnia 23.05.2005r PerVitox koncentrat Jan Grabka Siembra Urządzenia i Preparaty dla Przemysłu Spożywczego, ul. Kwaterunkowa 8, 93-420 Łódź kwas siarkowy, CAS: 7664-93-9 [zaw. 0,233 kg/dm3]; producent: Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 0,317 kg/dm3]; producent: Firma Chempur, ul. J. Lortza 70a, 41-940 Piekary Śląskie          płyn do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i urządzeń mających również kontakt z żywnością, do dezynfekcji powierzchni posadzek i kanałów w halach produkcji, do zabezpieczania jednostkowych procesów technologicznych kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2488/05 z dnia 23.05.2005r Pogoń Kreta EUROPOL Maciej Jaranowski, Karnówko 42, 89-100 Nakło n/Notecią n-propanol, CAS: 71-23-8 [zaw. 10%]; producent: Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A., ul. Mickiewicza 33, 99-300 Kutno; m-krezol, CAS: 108-39-4 [zaw. 0,002%]; producent: Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A., ul. Mickiewicza 33, 99-300 Kutno; kwas kaprylowy CAS: 124-07-2 [zaw. 0,001%]; producent: Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" S.A., ul. Mickiewicza 33, 99-300 Kutno          plyn odstraszający krety (do stosowania wyłącznie na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych) oraz nornice butelka HDPE; kanister HDPE 5 lat od daty produkcji              
2489/05 z dnia 23.05.2005r Postrach kreta - preparat odstraszający krety "NIVACHEM" Zacny Edward, ul. Jana Sobieskiego 6, 32-400 Myślenice heksametylenotetramina (inna nazwa: methenamine), CAS: 100-97-0 [zaw. 25%]; producent: P.P.H. Standard Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 10, 20-481 Lublin; chlorek amonu (inna nazwa: [2H4]ammonium chloride), CAS: 12015-14-4 [zaw. 5%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle          granulki przeznaczone do odstraszania kretów, do stosowania wyłącznie w ogrodach, uprawach ogrodniczych, szkółkach, lotniskach, ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych oraz obiektach sportowych puszka (PE, PP); opakowanie bezpośrednie: worek (PE, PP); opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
2490/05 z dnia 23.05.2005r STERILL Alpinus Sp. z o.o., Karnówko; 89-100 Nakło n/Notecią alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 3%], producent: Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 02-366 Warszawa; alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 72%], producent: Wyborowa S.A, ul. Komandoria 5, 61-023 Poznań; chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,5%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, S-44485 Stenungsund, Szwecja  KARTY I ETYKIETY\2490_KCh _STERILL.pdf KARTY I ETYKIETY\2490_ETYKIETA_STERILL.jpg     ciecz do dezynfekcji sprzętu medycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, mebli i wyposażenia w służbie zdrowia oraz usługach (soalria, itp.) oraz innych powierzchni niemających kontaktu z żywnością, preparat do dezynfekcji powierzchni w higienie weterynaryjnej hodowla, transport i przetrzymywanie zwierząt butelka HDPE; kanister HDPE; worki (PE, PP) 3 lata od daty produkcji              
KARTY I ETYKIETY\2490_KCH_STERILL.pdf KARTY I ETYKIETY\2490_ETYKIETA_STERILL 5L.jpg              
2491/05 z dnia 08.06.2005r SINTOCID N BONDER S.A., ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno - Stara Iwiczna chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 45mg/g]; producent: Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Szwajcaria          płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wodoodporynych, do stosowania w szpitalach, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w kuchniach przemysłowych, basenach itp.  kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2492/05 z dnia 08.06.2005r KETOGARD BONDER S.A., ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno - Stara Iwiczna etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 700mg/g]; producent: Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Szwajcaria          płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w łazienkach powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w szpitalach, solariach, maszynkach do mięsa, transporcie kołowym; stosowany w dezynfekcji sprzętu AGD w restauracjach kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2493/05 z dnia 08.06.2005r ALMU 18 BONDER S.A., ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno - Stara Iwiczna chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 100mg/g]; producent: Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Szwajcaria          płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w  łazienkach, do dezynfekcji butów lub stóp w przejściach septycznych, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, pomp wodnych, do dezynfekcji małych elementów w kąpieli kanister HDPE 2 lata od daty produkcji              
2494/05 z dnia 08.06.2005r Acticide HF HIRSCH-POL Sp. z o.o., Myślęcinek ul. Krucza 30, 86-031 Osielsko formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 3%]; producent: THOR GmbH, Landwhrstrasse 1,67346 Speyer, Niemcy; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol -3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw: 1,05%]; producent: THOR GmbH, Landwhrstrasse 1,67346 Speyer, Niemcy  KARTY I ETYKIETY\2494_KCH_ACTICIDE_HF.pdf KARTY I ETYKIETY\2494_ETYKIETA_ACTICIDE HF.pdf KARTY I ETYKIETY\2494_ULOTKA_ACTICIDE HF.pdf   płyn do konserwacji wyrobów umieszczonych w opakowaniach zamkniętych  beczka stalowa; paletopojemnik PE 12 miesięcy od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\2494_ULOTKA2_ACTICIDE HF.pdf            
2495/05 z dnia 08.06.2005r Antec Hyperox Naturan Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa kwas nadoctowy, CAS 79-21-0, [zaw. 5%]; producent: Degussa AG, Postfach 1345, D-63403 Hanau, Niemcy          płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich (ściany, podłogi, wyposażenie, sprzęty) oraz powierzchni mających kontakt ze środkami żywienia zwierząt i wodą przeznaczoną do picia dla zwierząt butelka HDPE; kanister HDPE 18 miesięcy od daty produkcji              
2496/05 z dnia 08.06.2005r POLANA V3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe TRANSVET Sp. z o.o., ul. Warszawska 63a, 62-800 Kalisz glutaraldehyd, CAS: 111-30-8 [zaw. 7,5%]; producent: Carl Arnsperger GmbH & Co., Toyota Allee, 50858 Koln, Niemcy; formalina, CAS: 50-00-0 [zaw. 6,5%]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; quaternary ammonium compounds, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68989-00-4 [zaw. 5,5%]; producent: Huntsman Surface Sciences UK Limited, 210-222 Hagley Road West Oldbury, Wielka Brytania; izopropanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 14%]; producent: Synthetic alcohol Plant, ul. Tobolskaya 5, 462402 Orsk, Orenburgskaya oblast, Rosja          płyn do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych, środków transportu, mat i basenów w śluzach sanitarnych kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2497/05 z dnia 08.06.2005r Destix Med Płyn do dezynfekcji powierzchni "MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz ethanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 20% wag.]; producent: Brenntag GmbH, Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, Niemcy; propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 10% wag.]; producent: Brenntag GmbH, Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, Niemcy; benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,25% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy; didecyldimethylammonium chlorides, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,25% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy; C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides, CAS: 68956-79-6 [zaw. 0,25% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy          płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2498/05 z dnia 08.06.2005r Destix Universal Płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni "MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 3,35% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy; didecyldimethylammonium chlorides, CAS: 7173-51-5 [zaw. 3,35% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy; C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides, CAS: 68956-79-6 [zaw. 3,30% wag.]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy          płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2499/05 z dnia 23.05.2005r San Clear med. 5A HOMCLEAN Sp. z o.o., ul. Fabryczna 12A, 64-200 Wolsztyn benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 3,35g/100g]; producent: LONZA AG, Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Bazylea, Szwajcaria; chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 3,35g/100g]; producent: AKZO NOBEL Surface Chemistry AB, SE 444 85 Stenungsun, Szwecja; chlorek alkilodimetyloetylobenzyloamoniowy, CAS: 68956-79-6 [zaw. 3,30g/100g]; producent: HUNTSMAN Castiliogne Via Cavour 50, 46043 Castiglione della Stivier, Włochy          koncentrat dodezynfekcji i mycia szkła akrylowego i innych powierzchni, np. łóżek solaryjnych, sprzętu w siłowniach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach sportowych, klubach fitness i elementów drewnianych w saunach butelka PE; kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2500/05 z dnia 23.05.2005r Defos® CID-ROL Tomasz Futro, ul. Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec kwas fosforowy 25%, CAS: 7664-38-2 [zaw. 15%]; producent: Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; kwas nadoctowy 15%, CAS: 79-21-0 [zaw. 3%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle  KARTY I ETYKIETY\2500_KCH_DEFOS.pdf KARTY I ETYKIETY\2500_ETYKIETA_DEFOS.pdf KARTY I ETYKIETY\2500_ULOTKA_DEFOS.pdf   płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń dla przemysłu spożywczego kanister (PP, PE, HDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2501/05 z dnia 08.06.2005r Defos Plus® CID-ROL Tomasz Futro, ul. Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec kwas fosforowy 25%, CAS: 7664-38-2 [zaw. 15%]; producent: Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 3%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle  KARTY I ETYKIETY\2501_KCH_ DEFOS PLUS.pdf KARTY I ETYKIETY\2501_ETYKIETA_DEFOS PLUS.pdf KARTY I ETYKIETY\2501_ULOTKA_DEFOS PLUS.pdf   wysokopianowy środek do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń dla przemysłu spożywczego kanister (PP, PE, HDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
2502/05 z dnia 23.05.2005r P3 - ansep CIP Ecolab Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 35%]; producenci: 1) Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, Werk Ahlen, Teodor-Schwarte-Strasse 2, 59227 Ahlen, Niemcy; 2) Solvay Deutschland GmbH, Hans-Boeckler-Allee 20, 30173 Hannover, Niemcy; 3) Akzo Nobel Chemicals GmbH, Geestemunder Str. 26, 50735 Koln, Niemcy          płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością) kanister HDPE; kontener HDPE 9 miesięcy od daty produkcji              
2503/05 z dnia 08.06.2005r Acticide MBF 28 "Knauf Bauprodukte Polska" Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec 2-metylo-4-izotiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. 0,9%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy          płyn do konserwacji produktów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych kontener PE 6 miesięcy od daty produkcji              
2504/05 z dnia 23.05.2005r SREBRNA WODA BAKTERIOBÓJCZA P.P.U.H. "PAWEŁ" Paweł Siejko, ul. Willowa 48, 05-410 Józefów srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 0,001-0,005%]; producent: P.P.U.H. "PAWEŁ" Paweł Siejko, ul. Willowa 48, 05-410 Józefów          zawiesina koloidalna w wodzie przeznaczona do dezynfekcji powierzchni w miejscach prywatnych, publicznych oraz w przemyśle (urządzenia sanitarne, natryski, glazura, ściany, podłogi, itp.), do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń, powierzchni związanych z produkcją i przechowywaniem środków żywienia zwierząt butelka PET; kanister HDPE 24 miesiące od daty produkcji              
2505/05 z dnia 23.05.2005r Miedziana woda grzybobójcza P.P.U.H. "PAWEŁ" Paweł Siejko, ul. Willowa 48, 05-410 Józefów miedź, CAS: 7440-50-8 [zaw. 0,001-0,005%]; producent: P.P.U.H. "PAWEŁ" Paweł Siejko, ul. Willowa 48, 05-410 Józefów          zawiesina koloidalna w wodzie przeznaczona do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych, materiałów budowlanych, konstrukcji murowanych, do konserwacji powłok lub powierzchni zewnętrznych (powierzchnie malowane, powierzchnie z tworzyw sztucznych, masy uszczelniające, dokumenty, dizeła sztuki), do konserwacji drewna, skór, wyrobów tekstylnych, włókien, gumy, materiałów spolimeryzowanych oraz stosowana jako produkt antygrzybiczy do zapobiegania infekcjom stóp butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2506/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla szczeniąt Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 1 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2507/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla psów długowłosych Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2508/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla psów, hypoalergiczny Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 1 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2509/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla psów, dezodoryzujący Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2510/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla psów z prowitaminą B5 Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3±0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2511/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla psów z rumiankiem Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2512/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon insektobójczy dla szczeniąt Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2513/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon insektobójczy, ziołowy dla psa Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 5 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 2,5 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u psów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2514/05 z dnia 08.06.2005r Hilton- szampon odstraszający insekty dla kotów długowłosych Firma Haller S.A., ul. Obroki 133, 40-833 Katowice qassia, ext., CAS: 68915-32-2 [zaw. 2 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania nem, CAS: 5945-86-8 [zaw. 3 ± 0,1g/l]; producent: Provital S.A., P.I. Can Salvatella, Gorgs Llado 200, 08210 Barbera del Valles, Hiszpania (R)-p-mentha-1,8-diene, CAS: 5989-27-5 [zaw. 1 ± 0,1g/l]; producent: Aldrich Chemical Co., 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 532333, Stany Zjednoczone          płyn (szampon) odstraszający insekty do stosowania u kotów butelka PCV 1 rok od daty produkcji              
2515/05 z dnia 08.06.2005r MATOSEPT Area Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń hydrogen peroxide, CAS: 7722-84-1 [zaw. 12%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-C18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 63449-41-2 [zaw. 2,75%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy didecyldimethyl ammonium chloride, CAS: 7173-51-5 [zaw. 2%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy guanidine, N,N''-1,3-propanediylibis, N-coco alkyl derivs., diacetates, CAS: 85681-60-3 [zaw. 4,5%]; producent: BOCHEMIE s.r.o., Lidicka 326, CZ-735 95 Bohumin, Czechy          ciecz stosowana do mycia i dezynfekcji powierzchni (ściany, podłogi, meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal, korytarzy, pokoi, itp.) w zakładach opieki zdrowotnej kanister HDPE 24 miesiace od daty produkcji              
2516/05 z dnia 08.06.2005r Szampon owadobójczy dla psów Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań permetryna (inna nazwa: (1RS, 3RS)-(1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu), CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; producenci: 1) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2on 2a, 08007 Barcelona, Hiszpania; 2) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 3) ISISA Importaciones y Suministros para la Industria S.A., C/Rocafort 241-243, 08029 Barcelona, Hiszpania; 4) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen - Gruitrode, Belgia butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, CAS: 51-03-6 [zaw. 0,4%]; producenci: 1) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 2) MGK Europe Limited, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania; 3) Takasago International Corporation, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania          płyn przeznaczony do zwalczania pcheł u psów saszetka PE; butelka (PE, PP, PET) 3 lata od daty produkcji              
2517/05 z dnia 08.06.2005r Płyn na pchły Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań S-metopren (inna nazwa: izopropylo(S-(E,E)-11-metoksy-3,7,11-trimetylododeka-2,4-dienonan), CAS: 65733-16-6 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Babolna Bio UK Ltd., Nottingham Road, LE13 0NU Melton Mowbray, Wielka Brytania; 2) Novartis Animal Health UK Ltd., Alan Leete, New Cambridge House, SG8 0SS Litlington Nr Royston Herts, Wielka Brytania permetryna (inna nazwa: (1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu), CAS: 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; producenci: 1) Copyr s.p.a., Via dei Goivi 6, 20032 Cormano (MI), Włochy; 2) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen - Gruitrode, Belgia; 3) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2n 2a, 08007 Barcelona, Hiszpania; 4) Tagros Chemicals (UK) Ltd, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB London, Wielka Brytania butoksylan piperonylu (inna nazwa: 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, CAS: 51-03-6 [zaw. 1%]; producenci: 1) ENDURA S.p.A., Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 2) MGK Europe Limited, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania; 3) Takasago International Corporation, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania          płyn w atomizerze do zwalczania pcheł butelka z rozpylaczem PE 3 lata od daty produkcji              
2518/05 z dnia 08.06.2005r BASILIT B-flussig V33 Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania kwas borny, CAS: 10043-35-3 [zaw. 63,2%]; producent: DEUTSCHE BORAX GmbH, Postfach 1021, D-65836 Sulzbach/Taunus, Niemcy  KARTY I ETYKIETY\2518_KCH_BASILIT B-FLUSSIG.doc KARTY I ETYKIETY\2518_ETYKIETA_BASILIT B-FLUSSIG.rtf     płyn przeznaczony do ochrony drewna przed insektami oraz grzybami niszczącymi drewno kontener HDPE; hobok HDPE; puszka (blacha metalowa) 5 lat od daty produkcji              
2519/05 z dnia 23.06.2005r Tomcat Blox Bell Laboratories, Inc. UK Office, Chaucer House, Chaucer Road, Sudbury,Suffolk, CO10 1LN, Wielka Brytania bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,05g/kg], producent: Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704, Stany Zjednoczone          kostka (28g lub 225g) stosowana do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach i na zewnątrz pomieszczeń wiadro HDPE; pudełko (tektura, papier); gotowe stanowisko z przynęta PE; bezkluczowe stanowisko z przynętą PE 2 lata od daty produkcji              
2520/05 z dnia 23.06.2005r Notrac Blox Bell Laboratories, Inc. UK Office, Chaucer House, Chaucer Road, Sudbury,Suffolk, CO10 1LN, Wielka Brytania bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,05g/kg], producent: Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704, Stany Zjednoczone          kostka (28g lub 225g) stosowana do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach i na zewnątrz pomieszczeń wiadro HDPE; pudełko (tektura, papier); gotowe stanowisko z przynęta PE; bezkluczowe stanowisko z przynętą PE 2 lata od daty produkcji              
2521/05 z dnia 23.06.2005r Tomcat Pellets Bell Laboratories, Inc., UK Office, Chaucer House, Chaucer Road, Sudbury, Suffolk, CO10 1LN, Wielka Brytania bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,05g/kg]; producent: Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704, Stany Zjednoczone          granulki przeznaczone do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach i na zewnątrz pomieszczeń wiadro HDPE; pudełko (tektura, papier) 2 lata od daty produkcji              
2522/05 z dnia 23.06.2005r Notrac Pellets Bell Laboratories, Inc., UK Office, Chaucer House, Chaucer Road, Sudbury, Suffolk, CO10 1LN, Wielka Brytania bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw. 0,05g/kg], producent: Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704, Stany Zjednoczone          granulki przeznaczone do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach i na zewnątrz pomieszczeń wiadro HDPE; pudełko (tektura, papier) 2 lata od daty produkcji              
2523/05 z dnia 23.06.2005r Preparat do zwalczania glonów, porostów i mchów na dachach, murach, płotach, nagrobkach itp. Wytwórnia Chemiczna „Dragon” Kazimierz Czekaj, Szczyglice 299, 32-083 Balice chlorek didecylodimetyloamoniowy (inna nazwa: didecylodimethylammonium chloride), CAS: 7173-51-5 [zaw. 9 g/l]; producent: LONZA GmbH, Weldstrasse 2, DE-795679 Weil am Rhein, Niemcy          wodny roztwór przeznaczony do konserwacji drewna lub wyrobów drewnianychw celu zwalczania organizmów lub zabezpieczania przed organizmami niszczącymi i szpecącymi drewno oraz do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów i glonów butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2524/05 z dnia 23.06.2005r Owadobójczy preperat do ochrony drewna Wytwórnia Chemiczna „Dragon” Kazimierz Czekaj, Szczyglice 299, 32-083 Balice alfa-cypermetryna (inna nazwa: .alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate), CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,85g/l]; producent: LANXESS Deutschland GmbH, Building K10, 51369 Leverkusen, Niemcy          ciecz przeznaczona do konserwacji drewna lub wyrobów drewnianych w celu zwalczania organizmów lub zabezpieczania przed organizmami niszczącymi drewno puszka (stal ocynowana, HDPE) 18 miesięcy od daty produkcji              
2525/05 z dnia 08.06.2005r Środek grzybobójczy Wytwórnia Chemiczna „Dragon” Kazimierz Czekaj, Szczyglice 299, 32-083 Balice chlorek benzylo-C12-18-alkilodimetyloamoniowy (inna nazwa: quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides), CAS: 68391-01-5 [zaw. 33g/l]; producent: Lonza GmbH, Weldstrasse 2, DE-795676 Weil am Rhein, Niemcy kwas borowy (inna nazwa: boric acid), CAS: 10043-35-3 [zaw. 7g/l]]; producent: Przedsiębiorstwo Chemiczne "Cheman" S.A., ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa          wodny koncentrat przeznaczony do konserwacji drewna lub wyrobów drewnianych w celu zwalczania organizmów lub zabezpieczania przed organizmami niszczącymi i szpecącymi drewno oraz do konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych przed szkodliwym działaniem drobnoustrojów i glonów butelka PE; kanister PE 24 miesiące od daty produkcji              
2526/05 z dnia 08.06.2005r FINK - FC 400 POLOR Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 0,45%]; producent: BASF (Tensid Chemie), Maarweg 163, D-50825 Koln, Niemcy chlorek didecylodimetyloamonium, CAS: 7173-51-5 [zaw. 1%]; producent: Lonza AG, Munchesteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria          ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt, stosowana w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle oraz do dezynfekcji wyposażenia i powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2527/05 z dnia 08.06.2005r FT-71 CIP POLOR Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin kwas glikolowy (70%), CAS: 79-14-1 [zaw. 15%]; producent: Du Pont de Nemours International S.A., 1, Wilmingtonstraat, B-2030 Antwepen, Belgia kwas ortofosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 45%]; producent: Du Pont de Nemours International S.A., 1, Wilmingtonstraat, B-2030 Antwepen, Belgia          ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt, stosowana w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle oraz do dezynfekcji wyposażenia i powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE; kontener HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2528/05 z dnia 08.06.2005r Okoron 16 POLOR Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 7,5%]; producent: Solvay Interox GmbH & Co. KG, Parsevalstrasse 6, D-06749 Bitterfeld, Niemcy          ciecz do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt, stosowana w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle oraz do dezynfekcji wyposażenia i powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE 6 miesięcy od daty produkcji              
2529/05 z dnia 08.06.2005r impralit - TSK 20 Biuro Handlowe "ZELIN" Zenon Linstaedt, ul. Długa 10, Dębogórze Wybudowanie, 84-230 Rumia 1 didecylpolyoxethylammonium borate, CAS: 214710-34-6 [zaw. 50%wag]; producent: Claraint GmbH, Brüningstraße 50, D-65926 Frankfurt/Main, Niemcy fenoxycarb, CAS: 72490-01-8 [zaw. 0,015%wag]; producent: Janssen Pharmaceutica, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgia  KARTY I ETYKIETY\2529_KCH_IMPRALIT TSK 20.doc KARTY I ETYKIETY\2529_ETYKIETA_IMPRALIT TSK 20.doc     płynny koncentrat soli przeznaczony do ochrony drewna przed insektami i grzybami niszczącymi drewno oraz sinizną i pleśnią kontener PE; hobok PE 1 rok od daty produkcji              
2530/05 z dnia 23.06.2005r EUTERGEL- balsam do dezynfekcji i pielęgnacji wymion PPH VIT-TRA prof. dr hab. Adam Traczykowski, ul. Osiedlowa 8, Kusowo, 86-022 Dobrcz alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 15-20%]; producent: Moller Chemie, Burgerkamp 1, D-48565 Steinfurt, Niemcy kwas salicylowy, CAS: 69-72-7 [zaw. 0,1%]; producent: Moller Chemie, Burgerkamp 1, D-48565 Steinfurt, Niemcy          krem przeznaczony do dezynfekcji i pielęgnacji wymion pudełko z propylenu 30 miesięcy od daty produkcji              
2531/05 z dnia 08.06.2005r SAVO (original) Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735 95 Bohumin, Republika Czeska podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 5%]; producent: Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735 95 Bohumin, Republika Czeska          płyn do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni  i urządzeń mających również kontakt z żywnością oraz do dezynfekcji wody do picia butelka HDPE; kanister HDPE; beczka HDPE 18 miesięcy od daty produkcji              
2532/05 z dnia 08.06.2005r kret PŁYN do udrożniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP Global Pollena S.A., Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 20,4% (1,9%-3,5% Cl2)]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów - Mościce; ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów - Mościce wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 1%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Rokita S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów - Mościce, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów - Mościce; 3) Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek          płyn przeznaczony do deznfekcji i udrożniania odpływów wody: w mieszkaniach, gabinetach lekarskich i zakładach pracy butelka HDPE; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2533/05 z dnia 08.06.2005r GAZIK DO DEZYNFEKCJI POMONA COMPANY Ltd. Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 49A, 96-300 Żyrardów propan-2-ol (inna nazwa: izopropanol), CAS: 67-63-0 [zaw. 70%]; producent: SHELL CHEMICALS EUROPE B.V., P.O. BOX 8610, 3009 AP Rotterdam, Holandia          gazik nasączony płynem przeznaczony do dezynfekcji miejscowej skóry (przed iniekcją lub zabiegami kosmetycznymi) oraz do dezynfekcji narzędzi i przyrządów saszetka trójwarstwowa (PE/ALU/PAP) 3 lata od daty produkcji              
2534/05 z dnia 08.06.2005r DEZMEX Mexeo Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle chloran(I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 11g/100g]; producent: DEGUSSA AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Dusseldorf, Niemcy wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 10g/100g]; producent: Anwil Włocławek, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek          płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia, mebli oraz jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt - wyposażenie, pojemniki, naczynia i sprzęt kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2535/05 z dnia 08.06.2005r MEXIPOL MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 2-propanol, CAS: 67-63-0 [zaw. 40g/100g]; producent: SASOL Germany GmbH, Uberseering 40, 22297 Hamburg, Niemcy etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 60g/100g]; producent: Petrochemia Blachownia S.A., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle  KARTY I ETYKIETY II\2535_KCH_MEXIPOL.pdf KARTY I ETYKIETY II\2535_ETYKIETA_MEXIPOL.pdf     płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia w miejscach prywatnych i publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt - wyposażenie, pojemniki, naczynia i sprzęt kuchenny, powierzchnie i rurociągi związane z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2536/05 z dnia 23.06.2005r IMPRALIT CCO-N V33 POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania kwas borny, CAS: 10043-35-3 [zaw. 3,8%]; producent: DEUTSCHE BORAX GmbH, Postfach 1021, D-65836 Sulzbach/Taunus, Niemcy tlenek miedzi (II), CAS: 1317-38-0 [zaw. 12,2%]; producent: ALCHEMA Ltd, Est Ord Industrial Estate, TD 15 2XF Berwick upon Tweed, Wielka Brytania trójtlenek chromu, CAS: 1333-82-0 [zaw. 30%]; producent: URESCO HANDELS GmbH, Im Schlenk 86, 47055 Duisburg, Niemcy          płyn przeznaczony do ochrony drewna przed insektami oraz grzybami niszczącymi drewno kontener HDPE; hobok HDPE 5 lat od daty produkcji              
2537/05 z dnia 23.06.2005r BASILIT CBK V33 POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania kwas borny, CAS: 10043-35-3 [zaw. 3,8%]; producent: DEUTSCHE BORAX GmbH, Postfach 1021, D-65836 Sulzbach/Taunus, Niemcy tlenek miedzi (II), CAS: 1317-38-0 [zaw.12.2%]; producent: ALCHEMA Ltd, Est Ord Industrial Estate, TD 15 2XF Berwick upon Tweed, Wielka Brytania trójtlenek chromu, CAS: 1333-82-0 [zaw. 30%]; producent: URESCO HANDELS GmbH, Im Schlenk 86, 47055 Duisburg, Niemcy          płyn przeznaczony do ochrony drewna przed insektami oraz grzybami niszczącymi drewno kontener HDPE; hobok HDPE 5 lat od daty produkcji              
2538/05 z dnia 23.06.2005r Primuzon PE 15  HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0 [zaw. 15%]; producent: HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 [zaw. 20%]; producent Peroxid Chemie GmbH, Dr. Gustav Adolph Str. 3, 82 049 Pullach, Niemcy          produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji w przemyśle spożywczym, do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz ścian i podłóg kanister HDPE; beczka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2539/05 z dnia 23.06.2005r Desifoam CSA  HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3 [zaw. 5%]; producent: ECI Elektro-Chemie GmbH, 06735 Bitterfeld, Niemcy podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 40%]; producent: ECI Elektro-Chemie GmbH, 06735 Bitterfeld, Niemcy wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. 5%]; producent: ECI Elektro-Chemie GmbH, 06735 Bitterfeld, Niemcy          produkt płynny przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz ścian i podłóg kanister HDPE; beczka HDPE 1 rok od daty produkcji              
2540/05 z dnia 23.06.2005r Primusol AFL  HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3 [zaw. 10%]; producent: ECI Elektro-Chemie GmbH, 06735 Bitterfeld, Niemcy podchloryn sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 30%]; producent: ECI Elektro-Chemie GmbH, 06735 Bitterfeld, Niemcy          płyn przenaczony do czyszczenia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym, do powierzchni mających kontakt z żywnością kanister HDPE; beczka HDPE 1 rok od daty produkcji              
2541/05 z dnia 23.06.2005r Cleanexol MS  HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy podchloryn sodu, CAS 7681-52-9 [zaw. 20%]; roducent: Bilgram Chemikalien GmbH, Torfweg 4, 88356 Ostrach, Niemcy wodorotlenek potasu, CAS: 1310-58-3 [zaw. 10%]; producent: Bilgram Chemikalien GmbH, Torfweg 4, 88356 Ostrach, Niemcy          plyn przeznaczony do czysczenia i dezynfekcji urządzeń, maszyn i powierzchni mających kontakt z żywnością kanister HDPE; beczka HDPE 1 rok od daty produkcji              
2542/05 z dnia 23.06.2005r Desifoam Q sauer  HABLA - Chemie GmbH, Ha. Chemiestr. 1, 95511 Mistelbach, Niemcy kwas fosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 20%] producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, 42041 Wuppertal, Niemcy quaternary ammonium compounds, benzyl C8-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 63449-41-2 [zaw. 2%]; producent: Lonza GmbH, Morianstr. 32, 42041 Wuppertal, Niemcy          płynny produkt czysczący i dezynfekujący do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz ścian i podłóg kanister HDPE; beczka HDPE 2 lata od daty produkcji              
2543/05 z dnia 23.06.2005r IZO oxy power - żel kamień i rdza Global Pollena S.A., Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor kwas fosforowy, CAS: 7664-38-2 [zaw. 15,5-19%]; producent: 1) Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia; 2) Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A. Oetker, Rheinstrasse27, D55257 Budenheim bei Mainz Niemcy;3) Zakłady Chemiczne Police ul. Kuźniewska 1, 72-010 Police          żel do dezynfekcji czyszczonych powierzchni, usuwania kamienia i rdzy, tłustych plam, brudu i zacieków z wody z powierzchni kuchennych (chrom, stal nierdzewna) i łazienkowych (glazura, porcelit, szkło, plastik) butelka HDPE; butelka PP; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2544/05 z dnia 23.06.2005r IZO oxy power - mleczko czyszczące antybakteryjne Global Pollena S.A., Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, CAS: 6440-58-0 [zaw. 0,38-0,46%]; producent: Lonza AG, Munchensteinerstrasse 38 CH-4002 Bazylea, Szwajcaria          płyn antybakteryjny do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej, emaliowanych i ceramicznych, mających i nie mających kontaktu z żywnością, do czysczenia wanien, umywalek, zlewozmywaków, muszli klozetowych, armatury, garnków, naczyń ceramicznych, szklanych, żaroodpornych, blatów kuchennych, itp.  butelka HDPE; kanister HDPE 1 rok od daty produkcji              
2545/05 z dnia 08.06.2005r KEMWOOD ACQ 1900 "HOETMER-POLSKA" Sp. z o.o.j.v., ul. 14 Pułku Piechoty 6/29, 87-800 Włocławek quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides, CAS: 61789-71-7 [zaw. 4,75%]; producent: Akzo Nobel Surface Company AB, SE 444 85 Stenungsund, Szwecja hydroksywęglan miedzi (II), CAS: 12069-69-1 [zaw. 17,3%]; producent: Chemisphere Ltd., 38 King Street, Chester, CH1 2 AH, Wielka Brytania          płynny koncentrat do zabezpieczania drewna przed działaniem grzybów oraz owadów kontener HDPE 5 lat od daty produkcji              
2546/05 z dnia 08.06.2005r Embalit CBC "HOETMER-POLSKA" Sp. z o.o.j.v., ul. 14 Pułku Piechoty 6/29, 87-800 Włocławek kwas borny, CAS:10043-35-3 [zaw. 3,8%]; producent: Norchem Ltd., Norchem House, Breaton Lane, Knutsford, Cheshire, WA 16 9FB, Wielka Brytania tlenek miedzi (II), CAS: 1317-38-0 [zaw. 12,2%]; producent: CHEMISPHERE Ltd., 38 King Street, Chester, CH1 2 AH, Wielka Brytania          płyn przeznaczony do zabezpieczania drewna przed działaniem grzybów oraz owadów kontener HDPE 5 lat od daty produkcji              
2547/05 z dnia 23.06.2005r BROS Spray na owady biegające Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań deltametryna, CAS: 52918-63-5 [zaw. 0,05%]; producenci: 1) Tagros Chemicals Ltd., 24 Buckingham Gate, SW1 E6 LB London, Wielka Brytania; 2) Aventis Environ. Science, Fyfield Road, Ongar, Esssex CM5 0HW, Wielka Brytania; 3) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2n2a, 08007 Barcelona, Hiszpania tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,2%]; producenci: 1) Sensitive Delivery Systems S.L., Rambla de Catalunya 54, 2n2a, 08007 Barcelona, Hiszpania; 2) Endura S.p.A., Viale Pietra-mellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 3) ISISA Importaciones, Suministros para la Industria S.A., C/Rocafort 241-243, 08029 Barcelona, Hiszpania butoksylan piperonylu (inna nazwa: PBO), CAS: 51-03-6 [zaw. 0,6%]; producenci: 1) Endura S.p.A., Viale Pietra-mellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 2) MGK Europe Limited, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania; 3) Takasago International Corporation, Conyngham Hall, HG5 9AY Knaresborough, North Yorkshire, Wielka Brytania          płyn w puszce aerozolowej przeznaczony do zwalczania owadów (zwłaszcza biegających) w budynkach i w otoczeniu człowieka; w tym w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, magazynowych, itp.  puszka (stal, aluminium) 36 miesięcy od daty produkcji              
2548/05 z dnia 23.06.2005r Croto 1000 EC Bogusława Miranowska, Piotr Miranowski BROS s.c., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań dichlorfos (inna nazwa: DDVP), CAS: 62-73-7 [zaw. 1000 g/l]; producenci: 1) Denka International B.V., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; 2) Amvac Chemicals UK Ltd., Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research park, Guildford, GU2 7YG Surrey, Wielka Brytania          płyn do zwalczania stawonogów (głównie owadów) w higienie sanitarnej; stosowany przede wszystkim w pomieszczeniach gospodarczych, magazynach, itp.  butelka (HDPE, PA/PE); kanister (HDPE, PA/PE, stal lakierowana) 36 miesięcy od daty produkcji              
2549/05 z dnia 23.06.2005r AKWATON Dsinfect WEKTOR IN New Ecological Technologies Sp. z o.o. , ul. Dowborczyków 5, 90-019 Łódź chlorek poliheksametylenodiaminoguanidyny, CAS: 57028-96-3 [zaw. 1,6%]; producent: WEKTOR IN New Ecological Technologies Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 5, 90-019 Łódź          płyn przeznaczony do dezynfekcji ścian i podłóg w placówkach ochrony zdrowia kanister PE 2 lata od daty produkcji              
2550/05 z dnia 08.07.2005r ABIOSEPTYNA Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów formaldehyd 36-40%, CAS: 50-00-0 [zaw. 10%]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów KARTY I ETYKIETY II\2550_KCH_ABIOSEPTYNA.doc KARTY I ETYKIETY II\2550_ETYKIETA_ABIOSEPTYNA.pdf     płyn przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach oraz do utrzymywania higieny weterynaryjnej (zwalczania szkodliwych mikroorganizmów) w miejscu hodowli, przetrzymywania i transportu ryb ozdobnych nie przeznaczonych do konsumpcji butelka (PE, szkło); kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2551/05 z dnia 08.07.2005r AKRYFLAWINA Tropical Tadeusz Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów akryflawina, CAS: 8048-52-0 [zaw. 0,5%]; producent: Welding GmbH & Co. KG, Esplanade 39, D-20354 Hamburg, Niemcy          płyn przeznaczony do dezynfekcji wody w akwariach oraz do utrzymywania higieny weterynaryjnej (zwalczania bakterii, pierwotniaków i grzybów) w miejscu hodowli, przetrzymywania i transportu ryb ozdobnych nie przeznaczonych do konsumpcji butelka (PE, szkło); kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2552/05 z dnia 23.06.2005r Destix Med Chusteczki do dezynfekcji powierzchni "MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz ethanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 20%]; producent: Brenntag GmbH, Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, Niemcy propan-1-ol, CAS: 71-23-8 [zaw. 10%]; producent: Brenntag GmbH, Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen, Niemcy benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides, CAS: 68391-01-5 [zaw. 0,25%]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy didecyldimethylammonium chlorides, CAS: 7173-51-5 [zaw. 0,25%]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides, CAS: 68956-79-6 [zaw. 0,25%]; producent: Lonza GmbH, Morianstrasse 32, 42103 Wuppertal, Niemcy          chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni, w tym mających kontakt z żywnością oraz sprzętu medycznego puszka PE; woreczek PE 24 miesiące od daty produkcji              
2553/05 z dnia 23.06.2005r LIMPID (NPX 979) Renata Śliwińska, Bogdan Śliwiński ALCUNI Środowisko S.C., Klaudyn, ul. Ciećwierza 121 A, 05-080 Izabelin dwutlenek tytanu, CAS: 13463-67-7 [zaw. 0,650%]; producent: Junsei Chemical Co. Ltd., 4-16,4-Chome, Nihonbashi-Honchou, Chuoku, Tokyo, Japonia miedź, CAS: 7440-50-8 [zaw. 0,020%]; producent: Tokio Kasei Kogo Co. Ltd., 6-15-9 Toshima, Kita-ku, Tokyo, Japonia srebro, CAS: 7440-22-4 [zaw. 0,0012%]; producent: Junsei Chemical Co. Ltd., 4-16,4-Chome, Nihonbashi-Honchou, Chuoku, Tokyo, Japonia cynk, CAS: 7440-66-6 [zaw. 0,0025%]; producent: Yakuri Pure Chemicals Co. Ltd., 4-10-2, Nihonbashi-Honchou, Chuoku, Tokyo 103-0023, Japonia          płyn o długotrwałym działaniu grzybobójczym, dezodoryzującym, mikrobiobójczym i sterylizującym; stosowany w utrzymaniu higieny osobistej człowieka; jako powłoki na ściany, suity, podłogi, elementy wyposażenia wnętrz, we wszelkich pomieszczeniach publicznych i prywatnych, w tym szpitalach, szkołach, przedszkolach; w miejscach produkcji, przechowywania i sprzedaży żywności oraz pasz, w środkach transportu, do dezodoryzacji i sterylizacji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, taśmociągów, etc., z wyłączeniem stosowania jako dodatek do żywności, pasz, wody i napojów; w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli i przetrzymywania zwierząt; jako środek chroniący powłoki przed działaniem drobnoustrojów; do konserwacji włókien, skóry, gumy, materiałów spolimeryzowanych i konstrukcji murowanych butelka PE 6 miesięcy od daty produkcji              
2554/05 z dnia 23.06.2005r STERILLHAND Alpinus Sp. z o.o., Karnówko; 89-100 Nakło n/Notecią alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 3%], producent: Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 02-366 Warszawa alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 72%], producent: Wyborowa S.A., ul. Komandoria 5, 61-023 Poznań alkohol benzylowy, CAS: 100-51-6 [zaw. 1%]; producent: Bayer SAS, 49-51, Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX, Francja          ciecz do dezynfekcji rąk: chirurgicznej i normalnej (w zwykłych warunkach) butelka HDPE; kanister HDPE; worek (PP, PE) 3 lata od daty produkcji              
2555/05 z dnia 23.06.2005r Bioprotekt® CID-ROL Tomasz Futro, ul. Taszarowo 11, 62-100 Wągrowiec chlorek alkilodimetylobenzylo-C10-16-amoniowy, CAS: 68989-00-4 [zaw. 2%]; producent: Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle          pianowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zatłuszczonych, maszyn, pojemników z tworzyw i metalu, aparatury laboratoryjnej, szkła oraz aparatury pomocniczej, mający kontakt z żywnością kanister (PP, PE, HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
2556/05 z dnia 23.06.2005r Etaproben - żel Farmaceutyczno - Chemiczna Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 52%]; producent: Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o. "ALKOVIN", ul. Lubelska 67A, 21-350 Miedzyrzec Podlaski alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Shell Chemicals Europe B.V., P.O. Box 8610, 3009 Rotterdam, Holandia          żel do dezynfekcji rąk butelka PCV  24 miesiące od daty produkcji              
2557/05 z dnia 23.06.2005r Stoposan Farmaceutyczno - Chemiczna Spółdzielnia Pracy "SEPTOMA", ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 52%]; producent: Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o. "ALKOVIN", ul. Lubelska 67A, 21-350 Miedzyrzec Podlaski alkohol izopropylowy, CAS: 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Shell Chemicals Europe B.V., P.O. Box 8610, 3009 Rotterdam, Holandia          płyn do dezynfekcji i likwidacji przykrego zapachu stóp butelka (PP, PE, PP/PE) 24 miesiące od daty produkcji              
2558/05 z dnia 23.06.2005r GLUTAMEX MEXEO Wiesław Hreczuch, ul. Parkowa 28b/6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle formaldehyd (inna nazwa: aldehyd mrówkowy), CAS: 50-00-0 [zaw. 12g/100g]; producent: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn - Koźle aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw. 3g/100g]; producent: BASF ChemTrade GmbH, Industriestrasse 20, 91593 Burgbernheim, Niemcy chlorek didecylodimetyloamoniowy, CAS: 7173-51-5 [zaw. 3,5g/100g]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry, 444485 Stenungsund, Szwecja chlorek benzylo-C8-18 alkilodimetyloamoniowy, CAS: 63449-41-2 [zaw. 1g/100g]; producent: Stepan Europe - Francja, Chemin Jongkind, B.P. 127, 38340, Voreppe, Francja          płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia, mebli oraz mający zastosowanie jako preparat glonobójczy; stosowany w higienie weterynaryjnej w celu utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji wyposażenia, pojemników, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności, środków żywienia zwierząt lub napojów (łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt kanister HDPE; beczka HDPE; kontener HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
2559/05 z dnia 23.06.2005r Benamin Sporex BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa chloran (I) sodu, CAS: 7681-52-9 [zaw. 950g/kg]; producent: BWT AG, Walter-Simmer-Str. 4, A-5310 Mondsee, Austria  KARTY I ETYKIETY II\2559_KCH_BENAMIN SPOREX.doc KARTY I ETYKIETY II\2559_ETYKIETA_BENAMIN SPOREX.pdf     ciecz przeznaczona do dezynfekcji wody pitnej, basenowej, chłodzącej, użytkowej kanister PE 3 miesiące od daty produkcji              
2560/05 z dnia 23.06.2005r LINE ANTYBAKTERIA 96 % LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 96%]; producent: Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "POLMOS" S.A., ul. Fabryczna 1, Józefów, 05-860 Płochocin          ciecz do dezynfekcji i mycia urządzeń mających kontakt z żywnością, do stosowania w przemyśle rolno-spożywczym kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2561/05 z dnia 23.06.2005r LINE ANTYBAKTERIA 70 % LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa alkohol etylowy, CAS: 64-17-5 [zaw. 70%]; producent: Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży "POLMOS" S.A., ul. Fabryczna 1, Józefów, 05-860 Płochocin          ciecz do dezynfekcji i mycia urządzeń mających mających kontakt z żywnością, do stosowania w przemyśle rolno-spozywczym kanister PE 3 lata od daty produkcji              
2562/05 z dnia 23.06.2005r kret 3w1 - TABLETKA WC Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor kwas amidosulfonowy, CAS: 5329-14-6 [zaw. 41,7-50,9 %]; producent: PT. Timuraya Tunggal, Dann Mogot Km. 20 Ji, Jurumundi. Kec. Batuceper, Tangerang 15122, Indonezja          tabletka do mycia, dezynfekcji i odświeżania muszli klozetowych, pisuarów, rur odpływowych szczególnie w miejscach niedostępnych dla szczotki folia (PP metalizowany); pudełko (tektura) 1 rok od daty produkcji              
2563/05 z dnia 23.06.2005r TETRANYL BC 80 Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-741 Warszawa quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides, CAS: 61789-71-7 [zaw. 80g/100g]; producent: Kao Corporation S.A., Puig dels Tudons 10, 08210 Barbera Del Valles (Barcelona), Hiszpania          ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących (do użytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt), preparatów do konserwacji powłok i powierzchni zewnętrznych, drewna i murów oraz jako produkt do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, PP); paletokontener (PE, PP); cysterna drogowa 2 lata od daty produkcji              
2564/05 z dnia 23.06.2005r TETRANYL BC 50 Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11 lok. 254, 02-741 Warszawa quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides, CAS: 61789-71-7 [zaw. 50g/100g]; producent: Kao Corporation S.A., Puig dels Tudons 10, 08210 Barbera Del Valles (Barcelona), Hiszpania          ciecz stosowana jako surowiec w produkcji preparatów dezynfekujących (do użytku publicznego i prywatnego, do higieny weterynaryjnej, do powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt), preparatów do konserwacji powłok i powierzchni zewnętrznych, drewna i murów oraz jako produkt do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych beczka (PE, PP); paletokontener (PE, PP); cysterna drogowa 2 lata od daty produkcji              
2565/05 z dnia 23.06.2005r Insekton 25 WP "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk permetryna, CAS: 52645-53-1 [zaw. 24,8%]; producenci: 1) Limaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgia; 2) Tagros Chemicals (UK) Ltd., Raja Murugan, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB Londyn, Wielka Brytania          proszek przeznaczony do zwalczania owadów w budynkach i wokół nich butelka HDPE; torebka (PET/PE); wiaderko (PP); tubus (PAP/PE) 3 lata od daty produkcji              
2566/05 z dnia 23.06.2005r Muchakron Spray "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk propetamfos, CAS: 31218-83-4 [zaw. 5%]; producenci: 1) Calliope S.A.S. Golda Fernandez, B.P. 80 Route d'Artix, 64150 Nogueres, Francja; 2) Kubko Pharma, 53-31, Song Jeong-Dong, Cheongju-Si, Chung Cheong, Buk-do, Korea tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Endura S.p.A., Marco Mazza, Viale Pietramellara 5, I-40121 Bologna, Włochy; 2) Sensitive Delivery Systems S.L., Pedro Casas, Rambla de Catalunya 54, 2on 2a, 08007 Barcelona, Hiszpania          proszek przeznaczony do zwalczania owadów (głównie much) w budynkach i wokół nich butelka HDPE; torebka (PET/PE); wiaderko (PP); tubus (PAP/PE) 3 lata od daty produkcji