Nazwa produktu biobójczego Firma odpowiedzialna Substancja czynna, producent  Karta charakterystyki Etykieta Ulotka Instrukcja Rodzaj i postać użytkowa produktu i jego przeznaczenie Rodzaj opakowania Okres ważności             Dane toksykologiczne
0001/03 z dnia 25.03.2004r ULTRATHON 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn N,N-diethyl m-toluamide CAS 134-62-3 [zaw. 31,58%+/-2%]; producent: Morflex Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, NC 27403, USA         emulsja przeznaczona do odstraszania komarów, kleszczy, much oraz innych owadów tuba 3 lata od daty produkcji              
0002/03 z dnia 25.03.2004r ULTRATHON 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn N,N-diethyl m-toluamide CAS 134-62-3 [zaw. 23,75%+/-2%]; producent: Morflex Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, NC 27403, USA KARTY I ETYKIETY\0002_KCH_ULTRATHON.pdf       aerozol przeznaczony do odstraszania: komarów, kleszczy, much oraz innych owadów pojemnik aerozolowy 3 lata od daty produkcji              
0003/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos MKB 16 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu, CAS 55965-84-9 (zaw. max 1%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0003_KCH_WATERDOS MKB 16.pdf KARTY I ETYKIETY\0003_ETYKIETA_WATERDOS MKB 16.pdf   KARTY I ETYKIETY\0003_INSTRUKCJA_WATERDOS MKB 16.pdf ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz zabezpieczenia antykorozyjnego przemysłowych obiegów wodnych (np. w chłodniach wieżowych, nawilżwaczach aerozolowych), przez wbudowane dodatkowo biologicznie czynne komponenty minimalizuje wzrost glonów i grzybów kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0004/03  dnia 15.09.2003r Waterdos KAZ 16 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o.,ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu, CAS: 55965-84-9 (zaw. max 1%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0004_KCH_WATERDOS KAZ 16.pdf KARTY I ETYKIETY\0004_ETYKIETY_WATERDOS KAZ 16.pdf   KARTY I ETYKIETY\0004_INSTRUKCJA_WATERDOS KAZ  16.pdf ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz zabezpieczania antykorozyjnego przemysłowych obiegów wodnych (np. w chłodniach wieżowych, nawilżaczach aerozolowych), przez wbudowanie dodatkowo biologicznie czynne komponenty minimalizuje wzrost glonów i grzybów kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0005/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos SIM 28 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie 1,2-benisothiazol-3(2H)-one, CAS 2634-33-5 (zaw. max. 3%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0005_KCH_WATERDOS SIM 28.pdf KARTY I ETYKIETY\0005_ETYKIETA_WATERDOS SIM 28.pdf   KARTY I ETYKIETY\0005_INSTRUKCJA_WATERDOS SIM 28.pdf ciecz, produkt kombinowany do stabilizacji twardości wody oraz zabezpieczenia antykorozyjnego do zamkniętych i półotwartych urządzeń chłodniczych, posiada komponenty dyspergujące kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0006/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos BCH 08 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie bromo-chloro-5,5-dwumetylohydantoina, CAS 32718-18-6 (zaw. max. 98%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0006_KCH_WATERDOS BCH 08.pdf KARTY I ETYKIETY\0006_ETYKIETA_WATERDOS BCH 08.pdf   KARTY I ETYKIETY\0006_INSTRUKCJA_WATERDOS BCH 08.pdf tabletki, śrdek przeciw glonom, bakteriom (w tym z rodzaju Legionella), grzybom oraz ograniczonym warstwom szlamów powstających w przemysłowych obiegach wodnych oraz w fontannach wiaderko z tworzywa PE-HD 2 lata od daty produkcji              
0007/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos CIT 48 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu CAS: 55965-84-9 (zaw. max 1%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0007_KCH_WATERDOS CIT 48.pdf KARTY I ETYKIETY\0007_ETYKIETY_WATERDOS CIT 48.pdf   KARTY I ETYKIETY\0007_INSTRUKCJA_WATERDOS CIT 48.pdf ciecz, produkt przeciw glonom, bakteriom (w tym z rodzaju Legionella), wirusom, grzybom, ograniczonym warstwom szlamów powstającym w przemysłowych obiegach wodnych wiaderko z tworzywa PE-HD 2 lata od daty produkcji              
0008/ 03 z dnia15.09.2003r Waterdos BOP 08 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie nadtlenojednosiarczan, CAS 70693-62-8 [zaw. max. 30%]; producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy         ciecz, środek dezynfekujący przeznaczony do zwalczania bakterii (w tym z rodzaju Legionella), wirusów, alg, grzybów oraz usuwania organicznych szlamów w systemach wodnych np. w wieżach chłodniczych, wodzie po recyclingu, ściekach, wodach przemysłowych i studziennych wiaderko z tworzywa PE-HD 2 lata od daty produkcji              
0009/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos PST 08 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o. ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 (zaw. max 35%); producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy         ciecz, środek dezynfekujący, zwalczający bakterie (w tym z rodzaju Legionella), wirusy, grzyby, drożdże, zarodniki w nawilżaczach i przemywaczach powietrza w urządzeniach klimatyzacyjnych kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0010/03 z dnia 15.09.2003r Waterdos LST 08 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie nadtlenek wodoru,CAS: 7722-84-1 [zaw. max 35%];producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy         ciecz, środek dezynfekujący, zwalczający bakterie (w tym z rodzaju Legionella), wirusy, grzyby, drożdże, zarodniki w przemywaczach powietrza w urządzeń klimatyzacyjnych kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0011/03 z dnia 15.09.2003r Watedos CBL 08 Water & Wastewater Technic WWT Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 17, 41-100 Siemianowice Śląskie podchloryn sodowy, CAS: 7681-52-9 [zaw. max. 25%]; producent: Water & Wastewater Technic WWT GmbH, Staufenstraße 5, D 74385 Pleidelsheim, Niemcy         ciecz, środek utleniający do dezynfekcji powierzchni i wody pitnej jak również do wewnętrznej dezynfekcji przemywaczy powietrza kanister z PE; beczka z PE; kontener 2 lata od daty produkcji              
0012/03 z dnia 15.09.2003r Autan Active aerozol SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2-hydroxyethyl)-,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 16%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz kleszczy jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 4 lata od daty produkcji              
0013/03 z dnia 15.09.2003r Autan Active atomizer SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 20%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         atomizer do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz kleszczy butelka plastikowa z pompką 3 lata od daty produkcji              
0014/03 z dnia 15.09.2003r Autan Active płyn SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 20%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy         płyn do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz kleszczy butelka polietylenowa 4 lata od daty produkcji              
0015/03 z dnia 15.09.2005r Autan Active sztyft SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7[zaw. 20%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy         sztyft do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających oraz kleszczy pojemnik (PE lub PP) z pokrętłem umożliwiającym wysuwanie sztyftu 4 lata od daty produkcji              
0016/03 z dnia 15.09.2003r Autan Family krem SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         krem do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających tuba plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0017/03z dnia 15.09.2003r Autan Family mleczko SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy         mleczko do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających  butelka polietylenowa 4 lata od daty produkcji              
0018/03 z dnia 15.09.2003r Autan Family balsam w atomizerze SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Lanxess Deutschland GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy         balsam do odstraszania komarów, gzów i innych owadów latających butelka polietylenowa z pompką 4 lata od daty produkcji              
0019/03 z dnia 15.09.2005r Autan Family aerozol SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 1- piperidinecarboxilic acid,2-( 2 - hydroxyethyl) -,1-methylpropylester, CAS: 119515-38-7 [zaw. 10%], inna nazwa: pikaridyna, bayrepel, KBR 3023; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do ostraszania komarów, gzów i innych owadów latających  butelka plastikowa z pompką 3 lata od daty produkcji              
0020/03 z dnia 15.09.2003r Baygon papier przeciw molom SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna,CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,5%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         paski papieru nasączone insektycydem do zwalczania moli odzieżowych i innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach mieszkalnych torebka foliowa 3 lata od daty produkcji              
0021/03 z dnia 15.09.2003r Baygon spirala owadobójcza SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,03%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         spirala służąca do zwalczania i odstraszania komarów w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0022/03 z dnia 15.09.2003r Baygon Master Elektrofumigator owadobójczy SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 37,5%]; producent: Bayer AG D-51368 Leverkusen, Niemcy         elektryczny elektrofumigator owadobójczy do zabezpieczenia pomieszczen przed komarami pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0023/03 z dnia 15.09.2003r Baygon Master - wkładki do elektrofumigatora owadobójczego SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 37,5%]; producent: Bayer AG D-51368 Leverkusen, Niemcy         płytki owadobójcze do użycia wraz z elektrofumigatorem do zabezpieczania pomieszczen przed komarami pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0024/03 z dnia 15.09.2003r Baygon saszetka przeciw molom SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 25 mg]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         torebka z włókniny nasączona insektycydem do zwalczania moli odzieżowych i innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach mieszkalnych torebka foliowa 3 lata od daty produkcji              
0025/03 z dnia 15.09.2003r Baygon saszetka przeciw molom o zapachu lawendy SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 30 mg]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         torebka z włókniny nasączona insektycydem do zwalczania moli odzieżowych i innych szkodników wyrobów tekstylnych w pomieszczeniach mieszkalnych torebka foliowa 3 lata od daty produkcji              
0026/03 z dnia 15.09.2003r Baygon Genius elektrofumigator owadobójczy SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,88%]; producent: Bilag Industries Ltd., Vapi 396195, Gujarat, Indie         elektryczny elektrofumigator owadobójczy do zabezpieczenia pomieszczen przed komarami opakowanie bezpośrednie-butelka; opakowanie zewnętrzne-pudełko tekturowe 4 lata od daty produkcji              
0027/03 z dnia 15.09.2003r Baygon Genius płyn do elektrofumigatora owadobójczego SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,88%]; producent: Bilag Industries Ltd., Vapi 396195, Gujarat, Indie         płyn do zabezpieczania pomieszczeń przed komarami opakowanie bezpośrednie-butelka; opakowanie zewnętrzne-pudełko tekturowe 4 lata od daty produkcji              
0028/03 z dnia 15.09.2003r Baygon pianka przeciw owadom biegającym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,04%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         pianka do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 5 lat od daty produkcji              
0029/03 z dnia 15.09.2003r Baygon proszek przeciw owadom biegającym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa propoksur, CAS: 114-26-1 [zaw. 1%], producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         proszek do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej pojemnik plastikowy 3 lata od daty produkcji              
0030/03 z dnia 15.09.2003r Baygon przeciw owadom latającym w areozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,04%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 3 lata od daty produkcji              
0031/03 z dnia 15.09.2003r Baygon trutka przeciw owadom biegającym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa chloropiryfos, CAS 2921-88-2 [zaw.14,5 g]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         trutka do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej opakowanie bezpośrednie-plastikowy pojemnik; opakowanie zewnętrzne- pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0032/03 z dnia 15.09.2003r Baygon przeciw karaluchom, mrówkom i innym owadom biegającym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,04%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy propoksur, CAS: 114-26-1 [zaw. 0,75%]; producent: Bayer AG, D- 51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 3 lata od daty produkcji              
0033/03 z dnia 15.09.2003r Baygon przeciw owadom biegającym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; propoksur, CAS: 114-26-1 [zaw. 0,75%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 3 lata od daty produkcji              
0034/03  z dnia 15.09.2003r Baygon przeciw owadom biegającym ze środkiem dezynfekującym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa cyflutryna, CAS 68359-37-5 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer AG D- 51368 Leverkusen, Niemcy; propoksur, CAS: 114-26-1 [zaw. 0,75%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; preventol O extra, CAS: 90-43-7 [zaw. 0,1%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej, wykazuje także działanie dezynfekujące jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 3 lata od daty produkcji              
0035/03 z dnia 15.09.2003r RODIMUR POWDER DE-INSECT Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Maciej Koncerewicz, ul. Szafrańska 19, 92-605 Łódź 0,025% difenacoum CAS 56073-07-5; producent: Activa S.r.I., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy         preparat pylisty do zwalczania gryzoni np. myszy i szczurów w pomieszczeniach zamkniętych worek papierowy; wiaderko (PP); butelka (PE) 2 lata od daty produkcji              
0036/03 z dnia 15.09.2003r NOCURAT PASTA DE-INSECT Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Maciej Koncerewicz, ul. Szafrańska 19, 92-605 Łódź 0,005% difenacoum CAS 56073-07-5; producent: Activa S.r.I., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy         preparat w formie saszetek do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych wiaderko plastikowe; karton (papier, tektura) 2 lata od daty produkcji              
0037/03 z dnia 15.09.2003r METRADIN FLOW DE-INSECT Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Maciej Koncerewicz, ul. Szafrańska 19, 92-605 Łódź 2,5% deltametryny CAS 52918-63-5; producent: Gharda Chemicals Limited, Holbrook House, 72 Lower Addiscombe Rd, Croydon CR9-6AD, Anglia         płynny koncentrat do zwalczania owadów w pomieszczeniach: much, komarów, prusaków, karaluchów, pcheł i innych butelka (szkło, plastik); kanister (PE) 2 lata od daty produkcji              
0041/03 z dnia 15.09.2003r CRISTAL TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów błękit metylenowy CAS 61-73-4 [zaw. 82 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do usuwania zmętnienia biologicznego i odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0042/03 z dnia 15.09.2003r ICHTIOSAN TROPICAL Andrzej Ogrodnik ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów zieleń malachitowa CAS 569-64-2 [zaw. 110 mg]; producent: Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, poliwinylpirolen [zaw. 18 mg]; producent: BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Niemcy.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0044/03 z dnia 15.09.2003r AQUASEPTIN TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów chlorek akryflawiny CAS 8063-24-9 [zaw.300 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) GALFARM, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków; błękit metylenowy CAS 61-73-4 [zaw. 28 mg]; producenci:1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice. mleczan akrydyny CAS 1837-57-6 [zaw. 13 mg]; producenci: 1) FARM-IMPEX, ul. Skarbnika 12, 44-103 Gliwice, 2) GALFARM, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0045/03 z dnia 15.09.2003r AKRYFLAWINA TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów chlorek akryflawiny CAS 8063-24-9 [zaw. 480 mg]; producenci:1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) GALFARM, ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0046/03 z dnia 15.09.2003r AQUA - KALI TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów nadmanganian potasu CAS 7722-64-7 [zaw. 500 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, 2) STANLAB 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 7, 3) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0047/03 z dnia 15.09.2003r CHLORAMINA TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów chloramina T CAS 127-65-1 [zaw. 10 000 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) STANLAB, ul. Toszecka 7, 44-100 Gliwice, 3) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0048/03 z dnia 15.09.2003r. DISCUS - SEPT TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów metronidazol CAS 443-48-1 [zaw. 400 mg]; producenci: 1) FLUKA Chemie AG, Industriestrasse 25, CH-9471 Buchs, Szwajcaria, 2) PHARMA COSMETIC, ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków, 3) Merc KgaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych do odkażania wody w akwariach i oczkach wodnych oraz do zwalczania pasożytów zagrażających rybom ozdobnym butelka (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0049/03 z dnia 15.09.2003r HYDRA - TOX TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów siarczan miedzi pięciowodny CAS 7758-99-8 [zaw. 285 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) STANLAB, ul. Toszecka 7, 44-100 Gliwice, 3) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice; żółcień metanolowa CAS 587-98-4 [zaw. 20 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) STANLAB, ul. Toszecka 7, 44-100 Gliwice, 3) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych wspomagający zwalczanie stułbi (Hydridae) w akwariach i oczkach wodnych butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0050/03 z dnia 15.09.2003r ALGIN TROPICAL Andrzej Ogrodnik, ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów siarczan miedzi pieciowodny CAS 7758-99-8 [zaw. 300 mg]; producenci: 1) Polskie Odczynniki Chemiczne, ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice, 2) STANLAB, ul. Toszecka 7, 44-100 Gliwice, 3) CHEMIA KATOWICE, ul. Kolejowa 19, 40-601 Katowice.         roztwór wodny, preparat do celów akwarystycznych wspomagający walkę z glonami w akwariach i oczkach wodnych butelka (PE); kanister (PE) 24 miesiące od daty produkcji              
0051/03 z dnia 15.09.2003r Flash do dezynfekcji kuchni i łazienek Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 3,5%); producent: Firma Chemiczna Dwory S.A., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim         płyn do dezynfekcji kuchni i łazienek butelka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0052/03 z dnia 15.09.2003r Flash do dezynfekcji rur i odpływów Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 3,7%); producent: Firma Chemiczna Dwory S.A., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim         płyn do dezynfekcji rur i odpływów butelka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0053/03 z dnia 15.09.2003r Ace Blue Wybielacz Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 3%); producent: ZAO MHK Evrokhim, Tulskaya oblast, Ulitsa Svyazi 10, 301660 Novomoskovsk, Rosja KARTY I ETYKIETY II\0053_KCH_ACE BLUE WYBIELACZ.pdf KARTY I ETYKIETY II\0053_ETYKIETA_ACE BLUE WYBIELACZ.jpg     płyn do dezynfekcji butelka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0054/03 z dnia 15.09.2003r Ace Cytrynowy Wybielacz Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 4,85%); producent: Firma Chemiczna Dwory S.A., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim KARTY I ETYKIETY II\0054_0056_KCH_ACE_ACE CYTRYNOWY WYBIELACZ.pdf KARTY I ETYKIETY II\0054_ETYKIETA_ACE CYTRYNOWY WYBIELACZ.jpg     płyn do dezynfekcji butelka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0056/03 z dnia 15.09.2003r Ace Wybielacz Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 4,85%); producent: Firma Chemiczna Dwory S.A., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim KARTY I ETYKIETY II\0054_0056_KCH_ACE_ACE CYTRYNOWY WYBIELACZ.pdf KARTY I ETYKIETY II\0056_ETYKIETA_ACE WYBIELACZ.jpg     płyn do dezynfekcji butelka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0057/03 z dnia 15.09.2003r DIVOSAN FORTE JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. ok.15%]; producent: Degussa CEE GmbH, Fabrikstraße 1, A 9721 Weißenstein, Austria; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [ zaw. ok. 21 %.]; producent: Degussa CEE GmbH, Fabrikstraße 1, A 9721 Weißenstein, Austria KARTY I ETYKIETY\0057_KCH_Divosan Forte.pdf KARTY I ETYKIETY\0057_ETYKIETA_Divosan Forte.doc KARTY I ETYKIETY\0057_ULOTKA_Divosan Forte.doc   ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister (HDPE); beczka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0058/03 z dnia 15.09.2003r DIVOSAN ACTIV JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. ok. 5%]; producent: Degussa CEE GmbH, Fabrikstraße 1, A 9721 Weißenstein, Austria; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw. ok. 23%]; producent: Degussa CEE GmbH, Fabrikstraße 1, A 9721 Weißenstein, Austria KARTY I ETYKIETY\0058_KCH_Divosan Activ.pdf KARTY I ETYKIETY\0058_ULOTKA_Divosan Activ.doc KARTY I ETYKIETY\0058_ULOTKA_Divosan Activ.doc   ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister (HDPE); beczka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0059/03 z dnia 15.09.2003r DIVOSAN PERACID JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa kwas nadoctowy CAS 79-21-0 [zaw. 10%], producenci: 1) Degussa CEE GmbH, Fabrikstraße 1, A 9721 Weißenstein, Austria; 2) Bactria GmbH & Co. KG, Morschheimer Straße 12, D-67292 Kirchheimbolanden, Niemcy         ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister (HDPE); beczka (HDPE) 12 miesięcy od daty produkcji              
0060/03 z dnia 15.09.2003r DIVOSAN HYPOCHLORITE JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. ok.12%]; producent: Brenntag AG, Stinnes-Platz 1, D-45472 Mulheim, Germany KARTY I ETYKIETY\0060_KCH_Divosan Hypochlorite.pdf KARTY I ETYKIETY\0060_ETYKIETA_Divosan Hypochlorite.doc KARTY I ETYKIETY\0060_ULOTKA_Divosan Hypochlorite.doc   ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister (HDPE); beczka (HDPE) 6 miesięcy od daty produkcji              
0061/03 z dnia 15.09.2003r TEGO 2000 JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym CAS 139734-65-9 [zaw. ok. 20%] , producent: Goldschmidt AG, , Goldschmidtstr. 100, D-45127 Essen, Niemcy         ciecz, preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym, kosmetycznym kanister (HDPE)  2 lata od daty produkcji              
0062/03 z dnia 15.09.2003r Clorox (Fresh - Świeży, Floral - Kwiatowy, Lemon - Cytrynowy) Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw.<5%); producenci: 1) Solvay Quimica S.L., Calle Mallorca 269, 08008 Barcelona, Hiszpania; 2) Aragonesas Industrias Y Energia S.A., Calle Arago 182, 08011 Barcelona, Hiszpania; 3) Erkimia, 43750 Flix Tarragona, Hiszpania KARTY I ETYKIETY\0062_KCH_CLOROX LEMON, FLORAL, FRESH.doc KARTY I ETYKIETY\0062_ETYKIETA_CLOROX Floral.doc     preparat w postaci cieczy, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w gospodarstwie domowym oraz do odplamiania i wybielania tkanin butelka z tworzywa sztucznego 1 rok od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\0062_ETYKIETA_CLOROX LEMON.doc KARTY I ETYKIETY\0062_ETYKIETA_CLOROX Regular.doc          
0063/03 z dnia 15.09.2003r Bref Mildew Remover (przeciwpleśniowy) Henkel Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw.<5%); producenci: 1) Borsodchem Rt., 3702 Kazincbarcika Bólyai tér 1, Węgry; 2) SolvayQuimica, S.L. Calle Mallorca, 269, 08008 Barcelona, Hiszpania; 3) Aragonesas Industrias Y Energia S.A., Calle Arago 182, 08011 Barcelona, Hiszpania; 4) Ercros, Passeig de gracia 42, 4a pl., 08008 Barcelona, Hiszpania;  wodorotlenek sodu CAS 1310-73-2 (zaw.< 5%); producenci : 1) Borsodchem Rt., 3702 Kazincbarcika Bólyai tér 1, Węgry; 2) SolvayQuimica, S.L. Calle Mallorca, 269, 08008 Barcelona, Hiszpania; 3) Aragonesas Industrias Y Energia S.A., Calle Arago 182, 08011 Barcelona, Hiszpania; 4) Ercros, Passeig de gracia 42, 4a pl., 08008 Barcelona, Hiszpania         preparat w postaci cieczy, przeznaczony do usuwania pleśni z różnych powierzchni w gospodarstwach domowych butelka z tworzywa sztucznego 1 rok od daty produkcji              
0065/03 z dnia 15.09.2003r BREF Lime and Soap Scum Remover Henkel Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa kwas salicylowy CAS 69-72-7 (zaw.<1%); producent: Medimpex Rt., 1134 Budapest Lehel, út. 11, Węgry; kwas cytrynowy CAS 77-92-9 (zaw. 5-15%); producent: Jungbunzlauer Keresk Kft., 1016 Budapest Hegyalja, út. 7 - 13, Węgry         preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji urządzeń sanitarnych butelka z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0066/03 z dnia 15.09.2003r Bref WC Cleaner (Apple, Aqua, Nature, Tropic, Tropic Mint) Henkel Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa kwas amidosulfonowy CAS 659-40-5 (zaw. 5-15%); producent: OMYA PERALTA GmbH, 22085 Hamburg, Kanalstr. 44, Niemcy         preparat w postaci cieczy przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, głównie muszli klozetowych butelka z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0067/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Max Roll on SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 20%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         płyn stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami, muchami i innymi owadami latającymi pojemnik polipropylenowy 4 lata od daty produkcji              
0068/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Max w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 30%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         aerozol stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami, muchami i innymi owadami latającymi opakowanie aluminiowe 4 lata od daty produkcji              
0069/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Regular w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 15%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         aerozol stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami, muchami i innymi owadami latającymi opakowanie aluminiowe 4 lata od daty produkcji              
0070/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Delicate w kremie SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 7,5%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         krem stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami tuba polietylenowa 4 lata od daty produkcji              
0071/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Delicate w atomizerze SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 7%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         preparat w atomizerze stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami butelka polietylenowa 4 lata od daty produkcji              
0072/03 z dnia 15.09.2003r OFF! Regular w kremie SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid) CAS 134-62-3 [zaw. 7,5%]; producent: Morflex Chemical Inc., 2110 High Point Road, Greensboro, North California 27403, USA         krem stosowany jako ochrona przed komarami, kleszczami tuba polietylenowa 4 lata od daty produkcji              
0073/03 z dnia 15.09.2003r Toilet Duck Active w płynie - Marine, Fresh SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa kwas amidosulfonowy CAS 659-40-5 [zaw. 0,75%]; producent: Epenhuysen Chemie NV Noodweg 3, 3336 LH Zwijndrecht, Holandia         płyn do dezynfekcji toalet butelka plastikowa   2 lata od daty produkcji              
0074/03 z dnia 15.09.2003r Toilet Duck - Marine, Fresh - krążki do toalet SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa ortobenzyloparachlorofenol CAS 120-32-1 [zaw. 0,2%]; producent: Jeyes Ltd., Brunel Way, Thetford Norfolk IP24 1HF, Wielka Brytania         krążki in-tank do dezynfekcji toalet blister plastikowy 2 lata od daty produkcji              
0075/03 z dnia 15.09.2003r Mr Muscle Hydraulik w żelu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 41,4%]; producenci: 1) Epenhuysen Chemie NV, Noodweg 3, 3336 LH Zwijndrecht, Holandia; 2) Ellis& Everard 46 Peckover Street, Bradford, West Yorkshire BD1 5BD, Wielka Brytania         żel do usuwania zatorów w zlewach, otworach odpływowych i rurach butelka plastikowa   2 lata od daty produkcji              
0076/03 z dnia 15.09.2003r Mr Muscle Hygiene - płyn do szyb i innych powierzchni SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa izopropanol (IPA) CAS 67-63-0 [zaw. 3,5%]; producent: Epenhuysen Chemie NV, Noodweg 3, 3336 LH Zwijndrecht, Holandia         płyn antybakteryjny do szyb, luster i innych powierzchni butelka plastikowa   2 lata od daty produkcji              
0077/03 z dnia 15.09.2003r Raid Trutka na karaluchy SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa chloropyrifos CAS 2921-88-2 [zaw. 0,5%]; producent: Dow AgroSciences Ltd., Latchmore Court Brand Street Hitchin Herts SG5 1NH, Wielka Brytania         trutka do zwalczania karaluchów, prusaków w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych opakowanie kartownowe 3 lata od daty produkcji              
0078/03 z dnia 15.09.2003r Raid Megakill - Trutka na Prusaki i Karaluchy SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa sulfotyna (LPOS) CAS 29457-72-5 [zaw. 0,87%]; producent: 3M Plc 3M House Market Place, Bracknell, RG 12 1JU, Wielka Brytania         plastikowe trutki do zwalczania prusaków i karaluchów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej (magazynach, biurach, hotelach itp.) opakowanie kartownowe 2 lata od daty produkcji              
0079/03 z dnia 15.09.2003r Raid Trutka na mrówki SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa chloropyrifos CAS 2921-88-2 [zaw. 0,03%]; producent: Dow AgroSciences Ltd., Latchmore Court Brand Street Hitchin Herts SG5 1NH, Wielka Brytania         plastikowe trutki do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach  opakowanie kartownowe 3 lata od daty produkcji              
0080/03 z dnia 15.09.2003r RAID przeciw komarom i muchom w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,35% ]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; sumitryna CAS 26002-80-2 [zaw. 0,07%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         aerozol zwalczający komary, muchy i inne owady latające opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0081/03 z dnia 15.09.2003r Raid Max przeciw komarom i muchom w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,316%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; 2) Endura SpA Viale Pietramellara 5 40121 Bologna, Włochy; permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; 2) Mitchell Cotts Chemicals Ltd., Steanard Lane Mirfield West Yorkshire, WF 14 8QB Wielka Brytania; transflutryna CAS 118712-89-3 [zaw. 0,05%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol zwalczający komary, muchy i inne owady latające opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0082/03 z dnia 15.09.2003r Raid Spirala Owadobójcza przeciw komarom SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa alletryna CAS 584-79-2 [zaw. 0,25%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         spirala owadobójcza przeciw komarom do stosowania w pomieszczeniach oraz na zewnątrz opakowanie kartownowe 3 lata od daty produkcji              
0083/03 z dnia 15.09.2003r Raid przeciw owadom biegajacym i latającym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa ekstrakt piretrum CAS 8003-34-7 [zaw. 0,2%];producent: Kenya Pyrethrum, IC Haslaystrasse 807, A-5411 Salzburg, Austria; permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; producent:1) Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; 2) Mitchell Cotts Chemicals Ltd., Steandard Lane Mirfield West Yorkshire, WF 14 8QB Wielka Brytania; piperonylo butoksyd CAS 51-03-6 [zaw. 0,5%]; producent: Endura S.p.A Viale Pietramellara 5 40121 Bologna, Włochy         aerozol zwalczający owady biegające i latające: muchy, komary, prusaki, karaluchy itp. w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0084/03 z dnia 15.09.2003r Raid - Pianka przeciw owadom biegającym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,03%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, Wielka Brytania         pianka przeciw owadom biegającym: prusakom, karaluchom, mrówkom faraona, pluskwom itp.  opakowanie ze stali 4 lata od daty produkcji              
0085/03 z dnia 15.09.2003r Raid Controler Schuima - Pianka przeciw owadom biegającym w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa chlorpyrifos CAS 2921-88-2 [zaw. 0,53%]; producent: Dow AgroSciences Ltd Latchmore Court Brand Street Hitchin Herts SG5 1NH, Wielka Brytania         pianka przeciw owadom biegającym: prusakom, karaluchom opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0086/03 z dnia 15.09.2003r Raid Przeciw Karaluchom i Mrówkom SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw. 0,114%]; producent:1) Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; 2) Mitchell Cotts Chemicals Ltd., Steanard Lane Mirfield West Yorkshire WF 14 8QB Wielka Brytania; imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,198%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         aerozol do stosowania przeciwko karaluchom, mrówkom, pająkom, prusakom itp.  opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0087/03 z dnia 15.09.2003r Raid przeciw karaluchom i mrówkom w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,05%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         aerozol do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek faraona itp.  opakowanie ze stali 4 lata od daty produkcji              
0088/03 z dnia 15.09.2003r Raid przeciw komarom -elekrofumigator owadobójczy z płynem oraz Raid płyn do elektrofumigatora - zapas SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (RS)-3--Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (mixture of 4 isomers 1R trans,1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-Allethrin (środek ochrony roślin -PPP)[zaw. 6%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London,W6 8JA Wielka Brytania         elektrofumigator owadobójczy oraz płyn do zabezpieczania pomieszczeń przed komarami, muchami i innymi owadami latającymi opakowanie zewnętrzne - pudełko kartonowe; opakowanie bezpośrednie - butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0089/03 z dnia 15.09.2003r Raid przeciw komarom -elektrofumigator owadobójczy z wkładkami oraz Raid przeciw komarom - wkładki do elektrofumigatora - zapas SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa pynamina forte CAS 584-79-2 [zaw. 27mg]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         elektrofumigator owadobójczy oraz wkładki przeciw muchom i komarom opakowanie kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0090/03 z dnia 15.09.2003r Raid przeciw komarom Silver - wkładki do elektrofumigatora owadobójczego SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa aletryna CAS 584-79-2 [zaw. 27mg]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         wkładki do elektrofumigatora owadobójczego przeciwko muchom i komarom opakowanie kartownowe 3 lata od daty produkcji              
0093/03 z dnia 15.09.2003r Raid - płyn owadobójczy przeciw komarom o zapachu Geranium SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa esbiotryna CAS 584-79-2 [zaw. 3%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         płyn owadobójczy przeciw komarom o zapachu Geranium opakowanie zewnętrzne - pudełko kartonowe; opakowanie bezpośrednie - butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0094/03 z dnia 15.09.2003r Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym o zapachu Geranium SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa esbiotryna CAS 584-79-2 [zaw. 3%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         elektrofumigator z płynem owadobójczym o zapachu Geranium przeciw komarom opakowanie zewnętrzne - pudełko kartonowe; opakowanie bezpośrednie - butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0095/03 z dnia 15.09.2003r Raid elektrofumigator owadobójczy z płynem - "60 nocy" SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa praletryna CAS 23031-36-9 [zaw. 1,2%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom opakowanie zewnętrzne - pudełko kartonowe; opakowanie bezpośrednie - butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0096/03 z dnia 15.09.2003r Raid płyn owadobójczy "60 nocy" - do elektrofumigatora SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa praletryna CAS 23031-36-9 [zaw. 1,2%]; producent: Sumitomo Chemical (UK) Plc Horatio House 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         płyn owadobójczy przeciw komarom  opakowanie zewnętrzne - pudełko kartonowe; opakowanie bezpośrednie - butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0097/03 z dnia15.09.2003r Raid przenośny elektrofumigator przeciw komarom z wkładem owadobójczym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa transflutryna CAS 118712-89-3 [zaw. 220mg]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         elektrofumigator wraz z wkładem przeciw komarom opakowanie kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0098/03 z dnia 15.09.2003r Raid Saszetki przeciw molom z naturalnym olejkiem lawendowym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa olejek lawendowy CAS 8000-28-0 [zaw. 96,695%]; producent: S.C. Johnson Wax 1525 Howe Street Racine Wisconsin, USA         saszetki przeciw molom z naturalnym olejkiem lawendowym opakowanie kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0099/03 z dnia 15.09.2003r Raid Saszetki przeciw molom z naturalnym olejkiem cedrowym SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa olejek cedrowy CAS 68990-83-0 [zaw. 96,63%]; producent: S.C. Johnson Wax 1525 Howe Street Racine Wisconsin, USA         saszetki przeciw molom z naturalnym olejkiem cedrowym opakowanie kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0100/03 z dnia 15.09.2003r PRESEPT* - tabletki do dezynfekcji Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa dichloroizocyjanuran sodowy CAS 2893-78-9 [zaw. 50%]; producent: Medentech Limited, Whitemill Industrial Estate, Clonard Road, Wexfor, Irlandia KARTY I ETYKIETY\0100_0101_KCH_PRESEPT_TABLETKI_GRANULAT_DO DEZYNFEKCJI.doc KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI.pdf     preparat dezynfekcyjny w postaci tabletek: 0,5g, 2,5g i 5,0g przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów, szkła laboratoryjnego, urządzeń, powierzchni i przedmiotów w kuchniach, do urządzeń chłodniczych i sanitarnych oraz do dezynfekcji ogólnej pojemnik polipropylenowy 5 lat od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(0,5g(12x250)).pdf KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(50x5g).pdf KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(2,5g(6x100).pdf KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(6x50).pdf KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(100x2,5g).pdf KARTY I ETYKIETY\0100_ETYKIETA_PRESEPT TABLETKI DO DEZYNFEKCJI(250x0,5g).pdf  
0101/03 z dnia 15.09.2003r PRESEPT* - granulat dezynfekcyjny Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa dichloroizocyjanuran sodowy CAS 2893-78-9 [zaw. 50%]; producent: Medentech Limited, Whitemill Industrial Estate, Clonard Road, Wexfor, Irlandia KARTY I ETYKIETY\0100_0101_KCH_PRESEPT_TABLETKI_GRANULAT_DO DEZYNFEKCJI.doc KARTY I ETYKIETY\0101_ ETYKIETA_PRESEPT GRANULAT DO DEZYNFEKCJI(500g).pdf     preparat dezynfekcyjny w postaci granulatu przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów, szkła laboratoryjnego, urządzeń, powierzchni i przedmiotów w kuchniach, do urządzeń chłodniczych i sanitarnych oraz do dezynfekcji ogólnej pojemnik polipropylenowy 5 lat od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\0101_ETYKIETA_PRESEPT GRANULAT DO DEZYNFEKCJI(500(12x500g).pdf            
0102/03 z dnia 15.09.2003r MOL - FOX DEO Line s.c. Z.P. Chr. Anna Rębowska-Paul, Stefan Znamierowski ul. Łabędzka 3a, 44-166 Kozłów empetryna [ester (E)-(R,S)-1-etynylo-2-metylo-2-pentenylowy kwasu (1RS)-cis-trans-2,2-dimetylo-3(2metylopropenylo) cyklopropanokarboksylowego], [zaw. 0,02g]; producent: Sumito Chemical Company, Limited, 5-33, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka 541, Japonia         produkt przeznaczony do zwalczania moli ubraniowych w postaci nasączonej płytki tekturowej, umieszczonej w ażurowym koszyku plastikowym ażurowy koszyczek w plastikowej folii PET-PE 3 lata od daty produkcji              
0103/03 z dnia 15.09.2003r MOL - OFF DEO Line s.c. Z.P. Chr. Anna Rębowska-Paul, Stefan Znamierowski, ul. Łabędzka 3a, 44-166 Kozłów empetryna [ester (E)-(R,S)-1-etynylo-2-metylo-2-pentenylowy kwasu (1RS)-cis-trans-2,2-dimetylo-3(2metylopropenylo) cyklopropanokarboksylowego], CAS 54406-48-3 [zaw. 0,02g]; producent: Sumito Chemical Company, Limited, 5-33, Kitahama 4-Chome, Chuo-Ku, Osaka 541, Japonia         produkt przeznaczony do zwalczania moli ubraniowych w postaci nasączonej płytki tekturowej, umieszczonej w ażurowym koszyku plastikowym ażurowy koszyczek w plastikowej folii PET-PE 3 lata od daty produkcji              
0104/03 z dnia 30.09.2003r Ajax Antibacterial Płyn do mycia naczyń Colgate-Palmolive Poland Sp. z o. o., Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa kwas mlekowy (zaw. 1,23%); producent: Purac Biochem bv, Arkelsedijk 46, PO Box 21, 4200AA Gorinchem, Holandia         antybakteryjny płyn do mycia naczyń kuchennych butelka (PET), opakowanie uzupełniające (PE/PP) 3 lata od daty produkcji              
0106/03 z dnia 30.09.2003r Ajax 2 w 1 Cytrynowy żel do czyszczenia i dezynfekcji Colgate-Palmolive Poland Sp. z o. o. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa podchloryn sodowy CAS 7681-52-9 (zaw. 1,55%); producent: Aldrich Chem. Co. Inc, 1001 West St. Paul, Milwauke, WI 53233, USA         żel do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt butelka (PEHD) 18 miesięcy od daty produkcji              
0107/03 z dnia 30.09.2003r Ajax Floral Fiesta Apple Garden Antibacterial Universal Cleaner - Uniwersalny płyn antybakteryjny o długotrwałym zapachu Colgate-Palmolive Poland Sp. z o. o. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa kwas mlekowy (zaw. 1,5%); producent: Purac Biochem bv, Arkelsedijk 46, PO Box 21, 4200AA Gorinchem, Holandia         antybakteryjny płyn do mycia powierzchni kuchennych butelka (PP) 2 lata od daty produkcji              
0108/03 z dnia 15.09.2003r NDO DESYTOL środek w płynie do szybkiej dezynfekcji powierzchni NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków izopropanol (zaw. 30g/100g); CAS 67-63-0; producent: Univar A/S, Rosenorns Alle 9, 1970 Fredriksberg C, Dania; etanol (zaw. 30g/100g); CAS 64-17-5; producent: Danisco Distillers Aalborg, C.A. Olesensgade 1, 9100 Aalborg, Dania; N-propanol (zaw. 10g/100g); CAS 71-23-8; producent: Univar A/S, Rosenorns Alle 9, 1970 Fredriksberg C, Dania         płynny środek przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętów nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi, do dezynfekcji materiałów i przedmiotów używanych w protetyce butelka (PE); kanister (PE) 3 lata od daty produkcji              
0109/03 z dnia 15.09.2003r NDO DES 83 CL środek w płynie do dezynfekcji i mycia powierzchni NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków podchloryn sodu (zaw. 5%); CAS 7681-52-9; producent: Helm Skandinavien A/S, Lygten 2C 2400 Kobenhaven NV, Dania         płynny środek myjąco-dezynfekujący przeznaczony do stosowania w przetwórstwie spożywczym kanister (PE) 2 lata od daty produkcji              
0110/03 z dnia 15.09.2003r NDO DES 90/136 P środek w płynie dezynfekcji i mycia powierzchni NorDen Sp. z o. o.ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków podchloryn sodu (zaw. 6%); CAS 7681-52-9; producent: Helm Skandinavien A/S, Lygten 2C 2400 Kobenhaven NV, Dania         płynny środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w przetwórstwie spożywczym kanister (PE) 2 lata od daty produkcji              
0111/03 z dnia 15.09.2003r NDO DES 82 OS środek w płynie do szybkiej dezynfekcji powierzchni NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków nadtlenek wodoru (zaw. 33%); CAS 7722-84-1; producent: Brenntag Nordic, Gl. Strandvej 16, 2990 Nivaa, Dania; kwas nadoctowy (zaw. 5%); CAS 79-21-0; producent: Brenntag Nordic, Gl. Strandvej 16, 2990 Nivaa, Dania         płynny środek przeznaczony do dezynfekcji w przetwórstwie spożywczym kanister (PE) 1 lata od daty produkcji              
0112/03 z dnia 15.09.2003r HANDFREE mydło w płynie do higienicznej dezynfekcji rąk NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków chlorhydryna diglikolu, CAS 18472-51-0 [zaw. 0,2%]; producent: producent: Brenntag Nordic, Gl. Strandvej 16, 2990 Nivaa, Dania         płynne mydło do higienicznej dezynfekcji rąk w zakładach przetwórstwa spożywczego, obiektach zbiorowego żywienia, salonach fryzjerskich i gabinetach odnowy biologicznej butelka (PE); kanister (PE) 3 lata od daty produkcji              
0113/03 z dnia 15.09.2003r NDO HAND DES - środek do higienicznej dezynfekcji rąk NorDen Sp. z o. o. ul. Półłanki 23, 30-740 Kraków etanol (zaw. 80ml/100ml ); CAS 64-17-5; producent: Danisco Distillers Aalborg, C.A. Olesensgade 1, 9100 Aalborg, Dania         płynny środek do hihienicznej dezynfekcji rąk personelu w zakładach przetwórstwa spożywczego butelka (PE); kanister (PE) 3 lata od daty produkcji              
0114/03 z dnia 15.09.2003r DERAT Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa brodifakum CAS 56073-10-0 [zaw.0,005%]; producenci: 1) Kukbo Pharma Co., Ltd., 53 - 31, Song Jeongdong, Cheong Ju-Si, Chung Cheong Buk - Do, Korea; 2) PelGar International, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK - Anglia         gryzoniobójcze kostki woskowe, przeznaczone do zwalczania myszy i szczurów pudełko (PE); torebka preformowana z laminatu; wiaderko (PP) 3 lata od daty produkcji              
0115/03 z dnia 15.09.2003r TOXAN LANIRAT Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa bromadiolon CAS 28772-56-7 [zaw. 0,004%]; producent: Novartis Animal Health Inc.Ch -4002 Basel, Szwajcaria         preparat gryzoniobójczy (rodentycyd) w postaci gotowej przynęty, przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów worek PE/Papier; torebka z laminatu (PET/PE); wiaderko (PP) 2 lata od daty produkcji              
0116/03 z dnia 15.09.2003r TOXAN GRANULAT Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa bromadiolon CAS 28772-56-7 [zaw. 0,004%]; producenci: 1) PelGar International, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK -Anglia; 2) Novartis Animal Health Inc.CH - 4002 Basel, Szwajcaria         preparat gryzoniobójczy (rodentycyd) w postaci gotowej przynęty, przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów worek (PE); torebka z laminatu; wiaderko (PP) 3 lata od daty produkcji              
0117/03 z dnia 15.09.2003r DERAT ZIARNO Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa brodifakum CAS 56073-10-0 [zaw.0,001%]; producenci: 1) Kukbo Pharma Co., Ltd., 53 - 31, Song Jeongdong, Cheong Ju-Si, Chung Cheong Buk - Do, Korea; 2) PelGar International, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK - Anglia         preparat gryzoniobójczy (rodentycyd) w postaci ziarna, przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów saszetka z laminatu (PET/PE); pudełko-karmnik z laminowanej tektury; torebka z laminatu (PET/PE) 3 lata od daty produkcji              
0118/03 z dnia 15.09.2003r TOXAN PASTA Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa bromadiolon CAS 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producenci: 1) PelGar International, Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK -Anglia; 2) Lipha S.A., Liphatech, 5 - 9 Rue Carnot - 94126 Fontenay - sous - Bois cedex, Francja         preparat gryzoniobójczy (rodentycyd) w postaci pasty przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów torebka z laminatu (PET/PE); wiaderko (PP) 3 lata od daty produkcji              
0119/03 z dnia 15.09.2003r ATRAX DO BEZPOŚREDNIEGO WYKŁADANIA Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa warfaryna CAS 81-81-2 [zaw. 0,038%]; producenci: 1) Farmak a.s., Na Vlcinci 16/3, 771-17 Olomouc, Czechy; 2) Sembodja B.V., Flevolaan 4, 1382 JZ Weesp, Holandia         preparat gryzoniobójczy w postaci gotowej przynęty, przeznaczony do zwalczania myszy i szczurów worek PE/Papier; torebka z laminatu (PET/PE); wiaderko (PP) 2 lata od daty produkcji              
0120/03 z dnia 15.09.2003r PIPI FAMILY ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.0,125%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul .Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,00625%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno KARTY I ETYKIETY II\0120_KCH_PIPI FAMILY.pdf KARTY I ETYKIETY II\0120_ETYKIETA_PIPI family.pdf     produkt w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania form dorosłych oraz jaj wszy głowowej u ludzi pojemnik polietylenowy z zaworem pianotwórczym 3 lata od daty produkcji              
0121/03 z dnia 15.09.2003r PIPI 2000 ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.2%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,1%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno KARTY I ETYKIETY II\0121_KCH_PIPI 2000.pdf KARTY I ETYKIETY II\0121_ETYKIETA_PIPI 2000.pdf     szampon (płyn), przeznaczony do zwalczania form dorosłych oraz jaj wszy głowowej u ludzi saszetka z trójwarstwowej folii (PE/Al/PET 3 lata od daty produkcji              
0122/03  z dnia 15.09.2003r FARATOX PERFEKT ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno metrifonat (trichlorfon) CAS 52-68-6 [zaw.0,01%]; producent: Denka International B.V.Hanzeweg 1 3773 NG Barneveld, Nederland Barneveld, Holandia         produkt w postaci granulatu, przeznaczony do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach mieszkalnych stacje trutek z folii PET 3 lata od daty produkcji              
0123/03 z dnia 15.09.2003r ALLERGOFF 175 CS ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.10%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul.Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,5%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; benzoesan benzylu CAS 120-51-4 [zaw.7,0 %]; producent:Trigon Chemie GmbH, D-36374 Schluchtern, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0123_KCH_ALLERGOFF 175 CS.pdf KARTY I ETYKIETY II\0123_ETYKIETA_Allergoff- 175CS.pdf     produkt w postaci lepkiej zawiesiny, przeznaczony do zwalczania roztoczy kurzu domowego  butelka (PE) 3 lata od daty produkcji              
0124/03 z dnia 15.09.2003r ALLERGOFF AEROZOL ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.1%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,05%], producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; benzoesan benzylu CAS 120-51-4 [zaw.0,70 %]; producent:Trigon Chemie GmbH, D-36374 Schluchtern, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0124_KCH_Allergoff.pdf KARTY I ETYKIETY II\0124_ETYKIETA_Allergoff.pdf     produkt w postaci aerozolu, przeznaczony do zwalczania roztoczy kurzu domowego pojemnik aerozolowy 3 lata od daty produkcji              
0125/03 z dnia 15.09.2003r AlLLERGOFF DODATEK DO PRANIA ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno benzoesan benzylu CAS 120-51-4 [zaw. 30,0%]; producent:Trigon Chemie GmbH D- 36374 Schluchtern, Niemcy; alkohol benzylowy CAS 100-51-6 [zaw. 19, 9%]; producent:"Chempur", ul. Jana Lortza 70a, 41 - 940 Piekary Śląskie; pyriproksyfen 99% CAS 95737-68-1 [zaw. 0,1%]; producent: Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe "Pestinova" dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno         produkt w postaci płynu, zwalczający roztocza kurzu domowego w trakcie prania opakowanie bezpośrednie - saszetka z folii (PET/Al/PE); opakowanie zewnętrzne - karton 3 lata od daty produkcji              
0126/03 z dnia 15.09.2003r FARATOX  B ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno metopren CAS 65733-16-6 [zaw.0,5%]; producent: Bábolna Bio környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapeszt, Szállás utca 6, Węgry KARTY I ETYKIETY II\0126_KCH_faratox B.pdf KARTY I ETYKIETY II\0126_ETYKIETA_Faratox B.pdf     produkt w postaci granulatu, przeznaczony do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach  stacje trutek z folii PET 3 lata od daty produkcji              
0127/03 z dnia 15.09.2003r PIPI REPELENT ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, .43-602 Jaworzno ester etylowy kwasu 3-(N-n-butylo-N-acetylo) aminopropionowego (Repelent 3535) CAS 52304-36-6 [zaw.5,0%]; producent: Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Niemcy; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,02%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "Pestinova", dr inż. Janusz Świętosławski, ul.Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno         szampon w postaci żelu, przeznaczony do odstraszania form dorosłych oraz sterylizacji wszy głowowej u ludzi saszetka z trójwarstwowej folii (PE/Al/PET 3 lata od daty produkcji              
0128/03 z dnia 15.09.2003r FARATOX TURBO ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno metrifonat (trichlorfon) CAS 52-68-6 [zaw.0,01%]; producent: Denka International B.V., Hanzeweg 1, 3773 NG Barneveld, Holandia         produkt w postaci granulatu, przeznaczony do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach  stacje trutek z folii PET 3 lata od daty produkcji              
0129/03 z dnia 15.09.2003r MRÓWKO BAIT 0,75 RB ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno metrifonat (trichlorfon) CAS 52-68-6 [zaw.0,75%]; producent: Denka International B.V., Hanzeweg 1, 3773 NG Barneveld, Holandia         produkt w postaci granulatu, przeznaczony do zwalczania różnych gatunków mrówek  stacje trutek z folii PET; tuba kartonowa pokryta od zewnątrz warstwą wodoodporną 3 lata od daty produkcji              
0130/03 z dnia 15.09.2003r INSEKTOZOL-P Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno propoksur (inna nazwa: metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 [zaw. 1,22%]; producent: Dow AgroSciences, Sanachem, Old Mill Site, Canelands 1454 Durban, RPA; neopynamina (inne nazwy: tetrametryna; (1RS, 3SR, 1RS, 3RS)- 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksymidometylu) CAS 7696-12-0 [zaw. 0,06%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japonia; butoksylan piperonylu (inna nazwa: eter 3,4-metylenodioksy-6-propylobenzylo-n-butylodietyloglikolu) CAS 51-03-6 [zaw. 0,49%]; producenci: 1) Aventis CropScience Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa; 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Włochy KARTY I ETYKIETY\0130_KCH_ Insektozol.pdf KARTY I ETYKIETY\0130_ETYKIETA_INSEKTOZOL.pdf     środek owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego do zwalczania owadów biegających (zwłaszcza prusaków, karaluchów, mrówek, mrówek faraona i pluskiew) w pomieszczeniach pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0131/03 z dnia 15.09.2003r MOLOZOL S Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno fenotryna CAS 26002-80-2 (inne nazwy: sumitryna; (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu) [zaw. 0,3%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japonia         preparat owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego przeznaczony do ochrony wierzchniej odzieży, koców, dywanów i kilimów przed molami pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0132/03 z dnia 15.09.2003r MRÓWKOZOL Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno propoksur (inna nazwa: metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 [zaw. 1,00%]; producent: Dow AgroSciences, Sanachem, Old Mill Site, Canelands 1454 Durban, RPA; neopynamina (inna nazwa: (1RS, 3SR, 1RS, 3RS)- 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksymidometylu; tetrametryna) CAS 7696-12-0 [zaw. 0,06%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd. 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japan; butoksylan piperonylu (inna nazwa: eter 3,4-metylenodioksy-6-propylobenzylo-n-butylodietyloglikolu) CAS 51-03-6 [zaw. 0,49%]; producenci: 1) Aventis CropScience Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa; 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Włochy KARTY I ETYKIETY\0132_KCH_Mrówkozol.pdf KARTY I ETYKIETY\0132_ETYKIETA_MRÓWKOZOL.pdf     preparat owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego do zwalczania mrówek w pomieszczeniach oraz wokół budynków mieszkalnych i gospodarczych, w miejscach gnieżdżenia się i przebiegu owadów pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0133/03 z dnia 15.09.2003r MUCHOZOL EXTRA Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno alfametryna (inna nazwa: alfacypermetryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 0,10%]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd. Holbrook Ho, 72 Lower Addsicombe RCroydon CR0 8SB, Wielka Brytania; 2) Meghmani Organics Ltd. "Meghmani House" Shree Nivas Society, Off. New Vikasgruh Road, Paldi, Ahmedabad - 380 007, Gujarat, Indie; 3) Tagros Chemicals India Ltd. Jhaver center: Raja Annamalai building,19 Marshal Road, Egmore Chennai 600 008, Indie; esbiotryna (inne nazwy: bioalletryna; ester(S)-3-allyl-2-metylo-4-oxocyklopent-2-enyl(1R)-trans chryzantemowy) (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 0,04%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japonia; butoksylan piperonylu (inna nazwa: eter 3,4-metylenodioksy-6-propylobenzylo-n-butylodietyloglikolu) CAS 51-03-6 [zaw. 1,10%]; producenci: 1) Aventis CropScience Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa; 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Włochy KARTY I ETYKIETY\0133_KCH_ Muchozol Extra.pdf KARTY I ETYKIETY\0133_ETYKIETA_MUCHOZOL EXTRA.pdf     preparat owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza much, komarów, os i innych pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0134/03 z dnia 15.09.2003r PIBUTOZOL P Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno bioresmetryna (inna nazwa: (1R, 3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo) cyklopropanokarboksylan 5-benzylo-3-furylometylu) CAS 28434-01-7 [zaw. 0,06%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japonia; neopynamina (inne nazwy: (1RS, 3SR, 1RS, 3RS)- 2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksymidometylu; tetrametryna) CAS 7696-12-0 [zaw. 0,3%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japan; butoksylan piperonylu ( inna nazwa: eter 3,4-metylenodioksy-6-propylobenzylo-n-butylodietyloglikolu) CAS 51-03-6 [zaw. 1,53%]; producenci: 1) Aventis CropScience Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa 2) Endura S.p.A., Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Włochy KARTY I ETYKIETY\0134_KCH_ Pibutozol P.pdf KARTY I ETYKIETY\0134_ETYKIETA_PIBUTOZOL P.pdf     produkt owadobójczy w formie dyspensera aerozolowego do zwalczania pcheł i innych owadów występujących u psów i kotów oraz do zwalczania pcheł, prusaków, karaluchów, mrówek, much, komarów, pluskiew i innych owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, zabudowach gospodarczych, sklepach, piekarniach, restauracjach pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0135/03 z dnia 15.09.2003r WINYLOSEP PŁYNNY 50 Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A. ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno DDVP (inna nazwa: dichlorfos; fosforan 2,2-dichlorowinylodimetylu) CAS 62-73-7 [zaw. 50%]; producent: United Phosphorus Ltd., Chadwick House, Birchwood Park, Warrington WA 3 6AE, Wielka Brytania, zakład produkcyjny: Ankleshwar – 393002 Gujarat, Indie KARTY I ETYKIETY\0135_KCH_Winylosep płynny 50.pdf KARTY I ETYKIETY\0135_ETYKIETA_WINYLOSEP PŁYNNY 50.pdf     produkt owadobójczy w formie płynnego koncentratu do sporządzania emulsji wodnej do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek, rybików cukrowych, pluskiew, much, komarów oraz pcheł w pomieszczeniach kanister PEHD/PA 2 lata od daty produkcji              
0136/03 z dnia 15.09.2003r Domestos thick bleach liquid zagęszczony płyn czyszcząco - dezynfekujący (Citrus Fresh, Ocean Fresh, Pine Fresh, Spring Fresh, Apple Fresh, Atlantic Fresh, Pink Fresh, Red Power)  Unilever Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02 - 672 Warszawa podchloryn sodu CAS 7681-52-9 (zaw. 3,68- 5,52%); producenci: 1) BorsodChem Rt., 3700 Kazinzbarcika Bólyai ter 1, Węgry; 2) INEOS Chlor Limited, Runcorn Site HQ, Runcorn Cheshire, WA7 4JE, Wielka Brytania         zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej butelka (HDPE) z aplikatorem 12 miesięcy od daty produkcji              
0137/03 z dnia 15.09.2003r Domestos kostka toaletowa (Pine, Citrus, Spring, Ocean, Pink) oraz wkład wymienny Unilever Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02 - 672 Warszawa nadboran sodu CAS 7632-04-4 (zaw. <20%); producent: Aktivsauerstoff GmbH, A-9330 Treibach - Althofen, Niemcy         antybakteryjna kostka toaletowa przeznaczona do czyszczenia muszli toaletowej folia PET/PE; wytłoczka z folii PET 12 miesięcy od daty produkcji              
0138/03 z dnia 15.09.2003r DOMESTOS GĘSTY ŻEL DO TOALET (Citrus Fresh, Pine Fresh, Ocean Fresh) Unilever Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02 - 672 Warszawa nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 (zaw. 1,7 - 4,25%);  producenci: 1) Degussa CEE GmbH, ÖCW Zweigniederlassung der Degussa-Hűls CEE GmbH, A-9721 Weisenstein, Niemcy; 2) Solvay Interox S.A., Rue Du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, Belgia         środek do czyszczenia i dezynfekcji toalet butelka z towrzywa sztucznego z aplikatorem 24 miesiące od daty produkcji              
0140/03 z dnia 15.09.2003r Domestos Hygienic Wipes (Lemon Fresh, Regular) - jednorazowe ściereczki czyszczące Unilever Polska S.A. ul. Domaniewska 41, 02 - 672 Warszawa nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 (zaw. 0,05-0,5%); producent: Solvay Interox S.A., Rue Du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, Belgia         jednorazowe ściereczki do czyszczenia i dezynfekcji różnych powierzchni opakowanie zewnętrzne - pudełko (PP); opakowanie bezpośrednie - folia (PP) 24 miesiące od daty produkcji              
0142/03 z dnia 30.09.2003r Sanat Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw. 52%]; producent: Podlaskie Zakłady Spirytusowe Sp. z o.o., ul. Lubelska 67a, 21-350 Międzyrzec Podlaski; alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Orchem Sp. z o.o., ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa; alkohol benzylowy CAS 100-51-6 [zaw. 1%]; producent: Orchem Sp. z o.o., ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa         preparat w postaci roztworu gotowego do użycia przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk, mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym, w placówkach służby zdrowia, restauracjach, barach i stołówkach butelka, kanister z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0143/03 z dnia 30.09.2003r Virkon dla higieny żywności Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa mononadsiarczan potasu CAS 70693-62-8 [zaw. 21,5g w 100g]; producent: Dupont De Nemours International Belgium Branch, Haven 50 Antwerp Distribution Centre, Wilmingtonstraat 1, B-2030 Antwerpen, Belgia         preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, środków transportu oraz dezynfekcji jaj konsumpcyjnych saszetki w pudełku kartonowym 2 lata od daty produkcji              
0144/03 z dnia 30.09.2003r Virkon Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa mononadsiarczan potasu CAS 70693-62-8 [zaw. 21,5g / 100g] w postaci soli trójskładnikowej mononadsiarczan potasu/wodorosiarczan potasu/siarczan potasu [zaw50g/100g]; producent: Dupont De Nemours International Belgium Branch, Haven 50 Antwerp Distribution Centre, Wilmingtonstraat 1, B-2030 Antwerpen, Belgia         preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyposażenia, mebli oraz narzędzi i sprzętu medycznego, a także do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin w zakładach opieki zdrowotnej saszetki w pudełku kartonowym 2 lata od daty produkcji              
0145/03 z dnia 30.09.2003r PeraVir Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa nadboran sodu CAS 7632-04-4 [zaw. 40-60g w przeliczeniu na 100 g]; producent: Degussa AG, Postfach 1345, D-63403 Hanau, Niemcy         preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyposażenia, mebli w zakładach opieki zdrowotnej torebka z tworzywa sztucznego 1 rok od daty produkcji              
0146/03 z dnia 30.09.2003r Antec Virkon® S  Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa bis(siarczan) bis(nadtlenomonosiarczan) pentapotasu CAS 70693-62-8 [zaw.21,5g/100g preparatu]; producent: Dupont De Nemours International Belgium Branch, Haven 50 Antwerp Distribution Centre, Wilmingtonstraat 1, B-2030 Antwerpen, Belgia         preparat w postaci proszku do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, sprzętu, środków transportu oraz jaj wylęgowych i wody przeznaczonej do picia dla drobiu opakowanie bezpośrednie: torba (PE) lub saszetka z folii trójwartwowej (PE/Al/Poliester); opakowanie zewnętrzne: pudełko (PP); opakowanie zbiorcze: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0148/03 z dnia 30.09.2003r OO-cide Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa chlorek amonowy [zaw. 95,69%]; producent: Ellis Et Everard, 46 Peckover Street, Bradford West Yorkshire BDI 5BD, Anglia; wodorotlenek sodu CAS 1310-73-2 [zaw. 96, 77%]; producent: Ellis Et Everard, 46 Peckover Street, Bradford West Yorkshire BDI 5BD, Anglia         preparat w postaci proszku do sporządzania roztworu do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich torba z metalizowanej folii  2 lata od daty produkcji              
0150/03 z dnia 30.09.2003r PeraSafe Naturan Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa nadboran sodu CAS 7632-04-4 [zaw. 40-60g w przeliczeniu na 100 g]; producent: Degussa AG, Postfach 1345, D-63403 Hanau. Niemcy         preparat w postaci proszku, przeznaczony do przygotowania wodnych roztworów do dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego oraz powierzchni m.in. w placówkach służby zdrowia pojemnik z tworzywa sztucznego 18 miesięcy od daty produkcji              
0151/03 z dnia 07.11.2003r OWANOL EXTRA Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa permetryna CAS 52645-53-1 [zaw.0,1%] (nazwa handlowa koncentratu: Perige); producent:1) Bayer Environmental Science S.A. 55 Avenue Rene Cassin BP 106 F - 69009 Lyon Cedex 09, Francja; 2) Limaru NV, Ziepstraat 5, B-3680 Neeroeteren, Belgia; 3) Pesticide Consult & Supplies bvba, Kwartellaan 35, B-3080 Tervuren, Belgia         szampon przeznaczony do zwalczania wszy głowowej u ludzi i pcheł u zwierząt domowych butelka (HDPE, PET) 2 lata od daty produkcji              
0152/03 z dnia 07.11.2003r ATRAX KONCENTRAT Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa warfaryna [3-(1-fenylo-3-oksybutylo)-4hydroksykumaryny] CAS 81-81-2 [zaw.0,76%]; producenci: 1) Farmark a.s., Na Vlcinci 16/3, 771-17 Olomouc, Republika Czeska; 2) Sembodja B.V., Flevolaan 4, 1382 JZ Weesp, Holandia         preparat w postaci proszkowego koncentratu przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy wiaderko (PP); worek (PE) + hobol stalowy 2 lata od daty produkcji              
0153/03 z dnia 07.11.2003r TOXAN PYLISTY Fregata S.A. ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa kumatetralyl [4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)kumaryna CAS 5836-29-3 [zaw. 0,75%]; producenci: 1) Taegeuk Corporation, #888, Sajlik-1 Dong, Cheongju-City, Korea; 2) Bayer Environmental Science S.A. 55 Avenue Rene Cassin BP 106 F - 69009 Lyon Cedex 09, Francja         preparat w postaci pylistego koncentratu przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy wiaderko (PP); worek (PE) 27 miesięcy od daty produkcji              
0154/03 z dnia 07.11.2003r TOXAN W Fregata S.A. ul.Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa sól sodowa warfaryny 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryny CAS 81-81-2 [zaw.1,0%]; producent soli sodowej: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa; producenci warfaryny: 1) Farmark a.s., Na Vlcinci 16/3, 771-17 Olomouc, Republika Czeska; 2) Sembodja B.V., Flevolaan 4, 1382 JZ Weesp, Holandia         preparat w postaci płynnego koncentratu przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy butelka (PP, HDPE); kanister HDPE 27 miesięcy od daty produkcji              
0155/03 z dnia 07.11.2003r RODENTOX Fregata S.A. ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk - Oliwa chlorofacynon CAS 3691-35-8 [zaw.0,0075%]; producenci: 1) "Reanal" Factory of Lab Chemicals, Budapest, XIV, Telepes u. 53, Węgry; 2) Calliope S.A., BP80 – route D’ Atrix, 64150, Nogueres, Francja         preparat w postaci gotowej przynęty (ziarno) przeznaczony do zwalczania szczurów i myszy torebka (PE) w kartoniku papierowym 2 lata od daty produkcji              
0160/03 z dnia 07.11.2003r MRÓWKILLER Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno cypermetryna CAS 52315-07-8[zaw. 0,06%]; producent: BEST-PEST s.c., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno KARTY I ETYKIETY\0160_KCH_MRÓWKILLER.pdf KARTY I ETYKIETY\0160_ETYKIETA_MRÓWKILLER.pdf     aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania mrówek pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0161/03 z dnia 07.11.2003r KOMAR REPELENT AE Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw.15%]; producent: Merck KGaA D - 64271 Darmstadt Frankfurter Str. 250, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0161_KCH_KOMAR REPELENT AE.pdf KARTY I ETYKIETY\0161_ETYKIETA_KOMAR REPELENT AE.pdf     aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do odstraszania komarów, meszek i kleszczy pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0162/03 z dnia 07.11.2003r NOKAUT ZIELONY Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno tetrametryna CAS: 1166-46-7 [zaw.0,1%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Co. Ltd.,  5-33, Kitahama 4-Chome Chuo-Ku, Osaka 541 Japonia; 2) Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou, Chiny; 3) Changzhou Kangmei Chemical Industry Co., Ltd., 9 East Gate Street, Jintan City, Jiangsu Province 213200, Chiny; cyfenotryna [zaw.0,3%]; producenci: 1) Sumitomo Chemical Co. Ltd., 5-33, Kitahama 4-Chome Chuo-Ku, Osaka 541 Japonia; 2) Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou, Chiny; 3) Changzhou Kangmei Chemical Industry Co., Ltd., 9 East Gate Street, Jintan City, Jiangsu Province 213200, Chiny KARTY I ETYKIETY\0162_KCH_NOKAUT ZIELONYi.pdf KARTY I ETYKIETY\0162_ETYKIETA_NOKAUT ZIELONY.pdf     aerozolowy preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających: prusaków, karaluchów, mrówek, rybików cukrowych, pcheł, pluskiew i innych w pomieszczeniach mieszkalnych pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0163/03 z dnia 07.11.2003r NOKAUT ŻÓŁTY Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno bioalletryna CAS 584-79-2 [zaw.0,192%]; producent: Sumitomo Chemical Co. Ltd. 5-33, Kitahama 4-Chome Chuo-Ku, Osaka 541 Japan; bioresmetryna CAS 28434-01-7 [zaw.0,066%]; producent: Sumitomo Chemical Co. Ltd. 5-33, Kitahama 4-Chome Chuo-Ku, Osaka 541 Japan KARTY I ETYKIETY\0163_KCH_NOKAUT ŻÓŁTY.pdf KARTY I ETYKIETY\0163_ETYKIETA_NOKAUT ŻÓŁTY.pdf     aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów latających: much, komarów, moli i innych w pomieszczeniach mieszkalnych pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0164/03 z dnia 07.11.2003r MUCHOTOXIN Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno dichlorfos (DDVP), CAS: 62-73-7 [zaw.0,5% wag.]; producent: Denka International B.V. Wilhelminastraat 2 3771 AR, Barneveld, Holandia KARTY I ETYKIETY\0164_KCH_MUCHOTOXIN.pdf KARTY I ETYKIETY\0164_ETYKIETA_MUCHOTOXIN.pdf     aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów w pomieszczeniach mieszkalnych: much, komarów, mrówek faraona pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0165/03 z dnia 07.11.2003r SUPER MOTH KILLER Laboratorium Organiczne "LAB", Spółka z o.o. ul. Darwina 3, 43-603 Jaworzno dichlorfos CAS 62-73-7 [zaw.300 mg ]; producent: Denka International B.V. Wilhelminastraat 2 3771 AR, Barneveld, Holandia; empentryna [zaw.50 mg]; producent: Sumitomo Chemical Co.Ltd. 5-33, Kitahama 4-Chome Chuo-Ku, Osaka 541 Japan KARTY I ETYKIETY\0165_KCH_ SUPER MOTH KILLER.pdf KARTY I ETYKIETY\0165_ETYKIETA_SUPER MOTH KILLER.pdf     preparat owadobójczy w formie blistra, przeznaczonym do zwalczania moli i innych szkodników odzieży przechowywanej w szafach płytka w formie blistra 2 lata od daty produkcji              
0166/03 z dnia 30.09.2003r AEROFUM Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno DDVP (inna nazwa: dichlorfos) CAS 62-73-7 [zaw. 35g]; producent: United Phosphorus Limited- Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach Cheshire, CW11 3 QQ, Anglia; zakład produkcyjny: 859-860 Anna Salai,Chennai-600002 Indie KARTY I ETYKIETY\0166_KCH_AEROFUM.doc KARTY I ETYKIETY\0166_ETYKIETA_AEROFUM.jpg     aerozol zwalczający owady latające i biegające w pomieszczeniach zamkniętych pojemnik aerozolowy z blachy białej 18 miesięcy od daty produkcji              
0167/03 z dnia 30.09.2003r FENIKS 220 EC Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 20g]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2) Parijat Agencies, No.6 F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Agrochem - The National Company For Agrochemicals, 471, El Horreya St., Bolkly - Alexandria, Egipt; 4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie; fenitrotion (inna nazwa: sumithion) CAS 122-14-5 [zaw. 20% wag.]; producent: Sumitomo Chemical CO., Ltd., 5-33 Kitama 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541, Japonia         płynny preparat do sporządzania emulsji zwalczający owady latające i biegające oraz szkodniki drewna butelka z tworzywa wielowarstwowego typu coex 24 miesiące od daty produkcji              
0168/03  z dnia 30.09.2003r PROPAL 125 S.C. Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 25g]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2)Parijat Agencies, No.6 F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Meghmani Organics Limited, Shree Nivas Society, Paldi, Ahmedabad-380 007, Indie; 4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie propoksur (inne nazwy: unden; arprocarb) CAS 114-26-1 [zaw. 100g]; producenci: 1) Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd, Baili Industry Area, Guixi City, Jiangsu Province, Chiny; 2) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd. Flat A2, 15/F., Hay Wah Bldg. 71 Hennessy Rd, Wangchai, Hongkong, P.R. Chiny; 3) Jiangsu Jingrun International Trade Co.Ltd.Miao Zhuang Bridge, Xia Gang Town, Jiangyin, Jangsu, Chiny KARTY I ETYKIETY\0168_KCH_PROPAL 125 S.C..doc KARTY I ETYKIETY\0168_ETYKIETA_PROPAL 125 S.C..jpg     preparat w postaci koncentratu suspensyjnego zwalczający owady latające i biegające opakowanie polietylenowe 24 miesiące od daty produkcji              
0169/03 z dnia 30.09.2003r FENDA Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno DDVP (inna nazwa: dichlorfos) CAS 62-73-7 [zaw.40%wag.]; producent: United Phosphorus Limited- Hall Lane, Rookery Bridge, Sandrach Cheshire, CW11 3 QQ, Anglia; zakład produkcyjny:859-860 Anna Salai,Chennai-600002 Indie fenitrotion (inna nazwa: sumithion) CAS 122-14-5 [zaw. 10% wag.]; producent: Sumitomo Chemical CO., Ltd., 5-33 Kitama 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541, Japonia KARTY I ETYKIETY\0169_KCH_FENDA.doc KARTY I ETYKIETY\0169_ETYKIETA_FENDA.doc     preparat płynny do sporządzania emulsji zwalczający owady latające i biegające w pomieszczeniach opakowanie z tworzywa wielowarstwowego typu coex 2 lata od daty produkcji              
0170/03 z dnia 30.09.2003r SCORPION Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 8g]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2) Parijat Agencies, No.6F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Meghmani Organics Limited, Shree Nivas Society, Paldi, Ahmedabad-380 007, Indie 4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie; karbaryl CAS 63-52-2 (inne nazwy: sevin; NAC) [zaw. 380g]; producenci: 1) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Flat A2, 15/F., Hay Wah Bldg. 71 Hennessy Rd, Wangchai, Hongkong, P.R. Chiny; 2) Jiangsu Changlong Chemicals CO, Ltd., Longhu Tang, New District of Changzhou, Jiangsu, Chiny; 3) Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd, Baili Industry Area, Guixi City, Jiangsu Province, Chiny         preparat w postaci koncentratu suspensyjnego zwalczający owady latające i biegające w pomieszczeniach inwentarskich (obory, chlewnie, kurniki) a także gospodarczych, produkcyjnych opakowanie polietylenowe 24 miesiące od daty produkcji              
0171/03 z dnia 30.09.2003r Propal Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2) Parijat Agencies, No.6 F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Meghmani Organics Limited, Shree Nivas Society, Paldi, Ahmedabad-380 007, Indie 4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie propoksur (inne nazwy: unden; arprocarb) CAS 114-26-1 [zaw. 1,2%]; producenci: 1) Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd, Baili Industry Area, Guixi City, Jiangsu Province, Chiny; 2) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd. Flat A2, 15/F., Hay Wah Bldg. 71 Hennessy Rd, Wangchai, Hongkong, P.R. Chiny; 3) Jiangsu Jingrun International Trade CO., Ltd, Miao Zhuang Bridge, Xia Gang Town, Jiangyin, Jiangsu, Chiny KARTY I ETYKIETY\0171_KCH_PROPAL.doc KARTY I ETYKIETY\0171_ETYKIETA_PROPAL.jpg     preparat w postaci aerozolu zwalczający owady latające i biegające w pomieszczeniach mieszkalnych i innych pojemnik aerozolowy z blachy białej 24 miesiące od daty produkcji              
0172/03 z dnia 30.09.2003r Propal Herkules Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 0,1%]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2) Parijat Agencies, No.6 F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Meghmani Organics Limited, Shree Nivas Society, Paldi, Ahmedabad-380 007, Indie; 4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie; propoksur (inne nazwy: unden; arprocarb) CAS 114-26-1 [zaw. 1,2%]; producenci: 1) Haili Guixi Chemical Pesticide Co., Ltd, Baili Industry Area, Guixi City, Jiangsu Province, Chiny; 2) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd. Flat A2, 15/F., Hay Wah Bldg. 71 Hennessy Rd, Wangchai, Hongkong, P.R. Chiny 3)Jiangsu Jingrun International Trade CO., Ltd, Miao Zhuang Bridge, Xia Gang Town, Jiangyin, Jiangsu, Chiny KARTY I ETYKIETY\0172_KCH_PROPAL HERKULES.doc       preparat w postaci aerozolu zwalczający owady latające i biegające w pomieszczeniach trudnodostępnych oraz szkodniki żerujące w drewnie pojemnik aerozolowy z blachy białej 24 miesiące od daty produkcji              
0173/03 z dnia 02.10.2003r Alfasekt 050 S.C Asplant-Skotniccy Sp. J. ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna (inna nazwa: alfametryna) CAS 67375-30-8 [zaw. 50g]; producenci: 1) Gharda Chemicals Ltd, B-27-29, MIDC, Dombivli /E/. 421 203, Dist. Thane Maharashtra State, Indie; 2) Parijat Agencies, No.6 F.F.DDA Shopping Complex, Opp Shiv Mandir Chittaranjan Park, New Delhi 0 110019 Indie; 3) Agrochem - The National Company For Agrochemicals, 471, El Horreya St., Bolkly - Alexandria, Egipt;4) Agro-Care Chemical Industry Group Ltd., Unit D, 3/F., Zhao-Feng World Trade Building, 369 Jiangsu Road, Shanghai, 200050, P.R. Chiny; 5) Jiangsu Guotai - International Group CO., Ltd., 11/F Guotai Building, Middle Remin Road Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Chiny; 6) Tagros Chemicals India Limited Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building IV Floor, 19, Marshalls Road Egmore, Chennai - 600 - 008, Indie KARTY I ETYKIETY\0173_KCH_ALFASEKT 050 S.C..doc KARTY I ETYKIETY\0173_ETYKIETA_ALFASEKT 050 S.C..doc     preparat w postaci koncentratu suspensyjnego zwalczający owady latające i biegające butelka polietylenowa 2 lata od daty produkcji              
0174/03 z dnia 30.09.2003r MRÓWKOGRAN TURBO AGROPAK Sp. j. Z.K.Ś.Ch., B. Pluta, G. Brzeziński, S. Pluta-Kędroń, R. Brzeziński; ul.Darwina 1d, 43-603 Jaworzno abamektyna CAS 71751-41-2 (zaw. 0,01%); producent: ChemiK Co., Ltd. 2225,55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny; metrifonat (inna nazwa: trichlorfon) CAS 52-68-6 [zaw.0,2%]; producent: Denka International B.V., Wilhelminastraat 2, 3771 AR, Berneveld, Holandia         granulowana przynęta pokarmowa przeznaczona do zwalczania różnych gatunków mrówek (za wyjątkiem mrówek faraona) tuba kartonowa 3 lata od daty produkcji              
0175/03 z dnia 30.09.2003r MRÓWKOGRAN AGROPAK Sp. j. Z.K.Ś.Ch., B. Pluta, G. Brzeziński, S. Pluta-Kędroń, R. Brzeziński; ul.Darwina 1d, 43-603 Jaworzno metrifonat (inna nazwa: trichlorfon) CAS 52-68-6 [zaw.0,6%]; producent: Denka International B.V., Wilhelminastraat 2, 3771 AR, Berneveld, Holandia         granulowana przynęta pokarmowa przeznaczona do zwalczania różnych gatunków mrówek (za wyjątkiem mrówek faraona) tuba kartonowa pokryta od wewnątrz warstwą wodoodporną 2 lata od daty produkcji              
0176/03 z dnia 30.09.2003r INSEKTUM DOMESTIK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Stanisław Dorociak", ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków alfametryna CAS 67375-30-8 (zaw. 0,01%); producent: Gharda Chemicals Ltd. Hoobrook House, 72-Lower Addicombe Road Croydon,  CR 9-6-AD, Anglia         płyn do bezpośredniego stosowania za pomocą atomizerów i rozpylaczy gospodarczych przeznaczony do zwalczania insektów w higienie sanitarnej butelka polietylenowa 1 lata od daty produkcji              
0177/03 z dnia 30.09.2003r FP-10 antybakteryjne i antygrzybicze mydło w płynie MPS International Ltd., Sp. z o. o., ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin chlorek bezalkoniowy, CAS 61789-71-7 (zaw. 0,1%); producent: Akzo Nobel Chemicals Lispinwag 6 6075 CE Herkenbosch P.O. Box 6700, Holandia; alkohol izopropylowy,CAS: 67-63-0; (zaw. 2%); producent: SASOL GERMANY GmbH, Anckelman 1 20537 Hamburg, Niemcy         mydło w płynie przeznaczone do stosowania w miejscach o znacznym narażeniu na skażenia bakteryjne i grzybiczne butelka (HDPE); kanister (HDPE) 3 lata od daty produkcji              
0178/03 z dnia 30.09.2003r JODOSEPTAN Farmaceutyczno-Chemiczna Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki koncentrat jodoforowy CAS 75-47-8 [zaw. 3g czynnego jodu w 100g preparatu]; producent: Przedsiębiorstwo Chemiczne S.C. "STAN - CHEM", ul. Olszewskiego 12, Lublin         płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej  opakowanie z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0179/03 z dnia 30.09.2003r SEPTYL - AMYCO Farmaceutyczno-Chemiczna Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki orto-fenylofenol CAS 90-43-7 [zaw. 12%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy; 4-chloro-3-metylofenol CAS 59-50-7 [zaw. 4%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy; 2-benzylo-4-chlorofenol CAS 120-32-1 [zaw. 1%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy         płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej oraz do chemicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej opakowanie z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0180/03 z dnia 30.09.2003r RAFASEPT Farmaceutyczno-Chemiczna Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki orto-fenylofenol CAS 90-43-7 [zaw. 12,5%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy; 4-chloro-3-metylofenol CAS 59-50-7 [zaw. 3%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy         płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej oraz do chemicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej opakowanie z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0181/03 z dnia 30.09.2003r SEPTYL R Farmaceutyczno-Chemiczna Spóldzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 06-091 Ząbki orto-fenylofenol CAS 90-43-7 [zaw. 13%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy; 4-chloro-3-metylofenol CAS 59-50-7 [zaw. 1%]; producent: Bayer AG, 51368 Levekusen, Niemcy         płynny koncentrat do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej opakowanie z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0183/03 z dnia 30.09.2003r Medicarine Ecolab Sp.z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków dichloroizocyjanuran sodu x 2H20 CAS 51580-86-0 [zaw. 99,6%]; producent: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Niemcy         tabletki do sporządzania roztworu wodnego przeznaczone do dezynfekcji zmywalnych powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych oraz zanieczyszczonych substancjami organicznymi, dezynfekcji przedmiotów przez zanurzenie, do stosowania w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych i do dezynfekcji sanitariatów pojemnik (HDPE) 24 miesiące od daty produkcji              
0184/03 z dnia 30.09.2003r Laudamonium Ecolab Sp.z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides CAS 61789-71-7 [zaw. 20g]; producent: Lonza Compounds GmbH & Co KG, Kieselstrasse, Miehlen, Niemcy         płyn o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych przeznaczony do zmywania powierzchni w obrębie basenów, obiektów sportowych, szatni, saun, zakładów fryzjerskich itp. kanister (HDPE) 5 lat od daty produkcji              
0185/03 z dnia 02.10.2003r Baygon Home & Plant w aerozolu SC Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska41, 02-672 Warszawa transflutryna, CAS: 118712-89-3 [zaw. 0,03%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy; cyflutryna, CAS: 68359-37-5 [zaw. 0,025%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy         aerozol do zwalczania owadów latających: much, komarów i innnych w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz pielęgnacji roślin ozdobnych jednorazowy pojemnik aerozolowy aluminiowy 3 lata od daty produkcji              
0186/03 z dnia 07.11.2003r EMPIRE 20 Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego53, 02-608 Warszawa chlorpyrifos (inna nazwa: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate) CAS 2921-88-2 [zaw. 20 g/l]; producent: Dow AgroSciences, Midland, Michigan 48667-0000, USA KARTY I ETYKIETY\0186_KCH_EMPIRE 20.RTF   KARTY I ETYKIETY\0186_ULOTKA_EMPIRE 20.pdf   kapsułki do rozcieńczania wodą przeznaczone do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł i pluskiew opakowanie plastikowe (DPB, HPE) 2 lata od daty produkcji              
0187/03 z dnia 07.11.2003r GETT Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego53, 02-608 Warszawa chlorpyrifos (inna nazwa: O,O-diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate) CAS 2921-88-2 [zaw.4 g/l]; producent: Dow AgroSciences, Midland, Michigan 48667-0000, USA KARTY I ETYKIETY\0187_KCH_GETT.RTF   KARTY I ETYKIETY\0187_ULOTKA_GETT.pdf   płynny preparat przeznaczony do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pluskiew i pcheł opakowanie plastikowe (TGK, HPE) 2 lata od daty produkcji              
0191/03 z dnia 07.11.2003r BRASEPT Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki chlorek benzylo-dodecylo-bis-(2 hydroksyetylo)amoniowy [zaw. 20%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Kędzierzyn Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn - Koźle, 2) LONZA LTD Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. 8%]; producent: Shell Chemicals Europe B.V., Hofdweg 256, 3067 GJ Rotterdam, Holandia         preparat w postaci płynnego koncentratu do rozcieńczania przeznaczony do dezynfekcji i mycia urządzeń i sprzętu w przemyśle spożywczym oraz w gospodarstwie domowym butelka lub kanister z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0192/03 z dnia 07.11.2003r STOPOSAN Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy SEPTOMA, ul. Reymonta 28, 05-091 Ząbki alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw. 52%]; producent: Podlaskie Zakłady Spirytusowe "Alkovin" Sp. z o.o., ul. Lubelska 67A, 21-350 Międzyrzec Podlaski; alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. 10%]; producent: Shell Chemicals Europe B.V., Hofdweg 256, 3067 GJ Rotterdam, Holandia; alkohol benzylowy CAS 100–51–6 [zaw. 1%]; producent: CHEMCO, 10 avenue Maurice Berteoux 78300 Poissy, Francja         preparat w postaci płynu przeznaczony do dezynfekcji i likwidacji przykrego zapachu stóp butelka z tworzywa sztucznego 24 miesiące od daty produkcji              
0193/03 z dnia 07.11.2003r LUBISAN Firma "STARVET", ul. Zblewska 32, 83-240 Lubichowo chloramina T CAS 127-65-1 [zaw. 0,25%]; producent: ZACHEM, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz         preparat w postaci proszku przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt oraz pomieszczeń dla ludzi, dezynfekcji środków transportu zwierząt rzeźnych i hodowlanych oraz środków transportujących komponenty paszowe i pasze, szczególne przeznaczenie w czasie powodzi worek papierowy z wkładką polietylenową, worek plastikowy 24 miesiące od daty produkcji              
0194/03 z dnia 07.11.2003r Ściereczki do higieny udoju Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", ul. Wólczańska 55/59, 90-608 Łódź glukonian chlorheksydyny CAS 18472-51-0 [zaw. 0,10%]; producent: Zakłady Farmaceutyczne Polfa - Łódź S.A., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź; cetrymid CAS 8044-71-1 (inna nazwa: bromek cetrymoniowy) [zaw. 0,16%]; producent: Merck KgaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy         włóknina nasączona roztworem przeznaczona do higieny udoju wiadro z PP 12 miesięcy od daty produkcji              
0195/03 z dnia 07.11.2003r DESPADAC Calier Polska Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wielkopolski chlorek didecylodimetyloamoniowy CAS 7173-51-5[zaw. 10%]; producent: Lonza Iberica S.A., Via Augusta nr 182a Pta, izda, 08006 Barcelona, Hiszpania; aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw. 4%]; producent: BASF Espaniola S.A., Paseo de Gracia, 99, Apartado de Correos 762, 08008 Barcelona, Hiszpania; formaldehyd CAS 50-00-0 [zaw. 3,15%]; producent: Formol y Derivados S.A., Headquarters, Passeig Sant Joan, 15, E-08010 Barcelona, Hiszpania; glioksal CAS 107-22-2 [zaw. 3,20%]; producent: BASF Espaniola S.A., Paseo de Gracia, 99, Apartado de Correos 762, 08008 Barcelona, Hiszpania ; alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. 5%]; producent: BASF Espaniola S.A., Paseo de Gracia, 99, Apartado de Correos 762, 08008 Barcelona, Hiszpania         koncentrat do przygotowania płynu roboczego przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, środków transportu, sprzętu i narzędzi oraz do nasączania mat dezynfekcyjnych butelka (HDPE); kanister (HDPE) 4 lata od daty produkcji              
0196/03 z dnia 07.11.2003r SANITOZOL-K Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno DDVP (inna nazwa: dichlorfos; fosforan 2,2- dichlorowinylodimetylu) CAS 62-73-7 [zaw. 0,61%]; producenci: 1) United Phosphorus Ltd. Chadwick House, siedziba firmy: Birchowood Park, Warrington WA 3 6AE, Wielka Brytania, zakład produkcyjny: Ankleshwar - 393002 Gujarat, Indie; 2) Biesterfeld Siemsgluss International GmbH Ferdinandstr. 41, D-20095 Hamburg, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0196_KCH_Sanitozol K.pdf KARTY I ETYKIETY\0196_ETYKIETA_SANITOZOL K.pdf     produkt w formie dyspensera aerozolowego zwalczający owady, zwłaszcza: muchy, komary, prusaki, pluskwy, mrówki faraona i inne w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej , z wyjątkiem szpitali, żłobków, przedszkoli pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 2 lata od daty produkcji              
0197/03 z dnia 07.11.2003r MUCHOBÓJ Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno fenotryna CAS 26002-80-2 (inna nazwa: sumitryna) [zaw.0,3%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33 Kitahama 4 Chome, Osaka, Japonia         produkt w formie dyspensera aerozolowego zwalczający owady latające, zwłaszcza: muchy, komary i inne w zsypach, śmietnikach, piwnicach, na strychach pojemnik aerozolowy aluminiowy lub z blachy białej 3 lata od daty produkcji              
0198/03 z dnia 07.11.2003r VIP żel przeciwko prusakom i karaluchom Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03 -236 Warszawa hydrometylnon CAS 67485-29-4 [zaw. 2%]; producent: Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa         trutka w postaci żelu do zwalczania karaczanów, prusaków i karaluchów wschodnich tuba plastikowa lub aluminiowa 2 lata od daty produkcji              
0199/03 z dnia 07.11.2003r BLU GARD ECOLAB sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków kwas dodecylobenzenosulfonowy CAS 27176-87-0 [zaw. 2%]; producent: Henkel Reims, 133 Rue Leon Fauche, 51008 Reims, Francja         płyn do stosowania zewnętrznego do przed i poudojowej dezynfekcji i pielęgnacji strzyków opakowanie z tworzywa sztucznego 24 miesiące od daty produkcji              
0200/03 z dnia 03.12.2003r Szampon przeciw wszawicy "Pola Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe INFARM Sp. z o.o., ul. Raciborska 3, Większyce, 47-208 Reńska Wieś butotlenek piperonylu (inna nazwa: piperonyl butoxide) CAS 51-03-6 [zaw. 1,65%]; producent: AgrEvo Environmental Health Ltd., Mclntyre House, High Street, Brghamsted, Herts. Hp 4 2 DY, Wielka Brytania; permetryna 75/25 CAS 52645-53-1 [zaw. 0,33%]; producent: AgrEvo Environmental Health Ltd., Mclntyre House, High Street, Brghamsted, Herts. Hp 4 2 DY, Wielka Brytania         płyn, szampon przeciw wszawicy głowowej u ludzi butelka PE 2 lata od daty produkcji              
0202/03 z dnia 07.11.2003r BROS - Granulat na ślimaki "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań metaldehyd (inna nazwa: 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan) CAS 9002-91-9 [zaw. 4,5%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 20 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         granulat do zwalczania ślimaków tubus tekturowy; wiaderko PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0205/03 z dnia 07.11.2003r BROS - Larwicyd środek do zwalczania larw much "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań trichlorfon CAS 52-68-6 (inna nazwa: 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu) [zaw. 50%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         proszek do zwalczania larw much saszetka laminatowa; wiaderko PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0211/03 z dnia 07.11.2003r BROS - Płyn na pchły "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań metopren (inna nazwa: 2,4-dodecadienoic acid, 11-methoxy-3,7,11, trimethyl, 1-methylethyl ester, (E,E) CAS 40596-69-8 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea; permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; producenci:1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp. Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp. 888, Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea; butoksylan piperonylu CAS 51-03-6 [zaw. 1%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny; 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Ding Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny; 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChongBuk, Korea         płyn do zwalczania pcheł butelka (PE) z rozpylaczem 36 miesięcy od daty produkcji              
0224/03 z dnia 07.11.2003r BROS - Szampon owadobójczy dla psów "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,2%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         płynny  do zwalczania pcheł u psów butelka plastikowa 36 miesięcy od daty produkcji              
0232/03 z dnia 29.10.2003r Lora - Szampon na wszy "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,3%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea; butoksylan piperonylu CAS 51-03-6 [zaw. 1,45%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         szampon zwalczający wszawicę głowową u ludzi butelka PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0233/03 z dnia 29.10.2003r Mrówkofon "SIGMA", ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań trichlorfon (inna nazwa: 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu) CAS 52-68-6 [zaw. 1%]; producenci: 1) Dean Pest Control, No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny, 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp., Zhong Cheng Building No. 818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny, 3) TaeGeuk Corp., 888 Sajik-1Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         granulat do zwalczania mrówek faraona tubus z nakrętką PE 4 lata od daty produkcji              
0234/03 z dnia 07.11.2003r HiT INSECT KILLER " Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.,ul. Matejki 2a, 47-100 Srzelce Opolskie dichlorfos (inna nazwa: DDVP) CAS 62-73-7 [zaw. 0,67%]; producent: Denka International B.V., Niederland 3770 AH Barnenveld, Holandia         aerozol, produkt do zwalczania owadów latających oraz biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej puszka metalowa 36 miesięcy od daty produkcji              
0235/03 z dnia 07.11.2003r Środek owadobójczy Leader Price " Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100 Srzelce Opolskie dichlorfos (inna nazwa: DDVP) CAS 62-73-7 [zaw. 0,67%]; producent: Denka International B.V., Niederland 3770 AH Barnenveld, Holandia         aerozol, produkt do zwalczania owadów latających oraz biegających w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej puszka metalowa 36 miesięcy od daty produkcji              
0236/03 z dnia 07.11.2003r Obroża owadobójcza PESS " Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Westfal, 32-013 Nieznanowice, gm. Gdów propoksur (inna nazwa: N-metylokarbaminian-2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 [zaw. 10% wag.]; producent: Boregard Italia S.p.A, 24040 Madone Via Carso 73, Włochy KARTY I ETYKIETY\0236_KCH_OBROŻA OWADOBÓJCZA PESS.pdf     KARTY I ETYKIETY\0236_INSTRUKCJA_OBROŻA OWADOBÓJCZA PEESS.pdf obroża owadobójcza przeznaczona do zwalczania pcheł, kleszczy u psów i kotów opakowanie zewnetrzne-pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie-saszetka z wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0237/03 z dnia 07.11.2003r Obroża owadobójcza PESS zapachowa " Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Westfal, 32-013 Nieznanowice, gm. Gdów propoksur (inna nazwa: N-metylokarbaminian-2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 [zaw. 10% wag.]; producent: Boregard Italia S.p.A, 24040 Madone Via Carso 73, Włochy KARTY I ETYKIETY\0237_KCH_OBROŻA OWADOBÓJCZA PESS ZAPACHOWA.pdf       obroża owadobójcza przeznaczona do zwalczania pcheł, kleszczy u psów i kotów opakowanie zewnetrzne-pudełko tekturowe opakowanie bezpośrednie-saszetka z wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0238/03 z dnia 07.11.2003r Obroża owadobójcza PESS zapachowa dla kotów " Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Westfal, 32-013 Nieznanowice, gm. Gdów propoksur (inna nazwa: N-metylokarbaminian-2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 [zaw. 10% wag.]; producent: Boregard Italia S.p.A, 24040 Madone Via Carso 73, Włochy         obroża owadobójcza przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów opakowanie zewnetrzne-pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie-saszetka z wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0239/03 z dnia 07.11.2003r Obroża owadobójcza PESS-K " Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Westfal, 32-013 Nieznanowice, gm. Gdów karbaryl (inna nazwa: metylokarbaminian 1-naftylu) CAS 63-25-2 [zaw. 16% wag.]; producent: Claus Huth GmbH, 20095 Hamburg, Brandsende 12, Niemcy         obroża owadobójcza przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów opakowanie zewnetrzne-pudełko tekturowe opakowanie bezpośrednie-saszetka z wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0242/03 z dnia 07.11.2003r Obroża repelencyjna PESS " Wytwórnia Chemiczna PESS Jerzy Westfal, 32-013 Nieznanowice, gm. Gdów Repelent 3535 (inna nazwa: 3-(N-butyloacetamino)propionian etyowy), CAS: 52304-36-6 [zaw. 15% wag.]; producent: Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0242_KCH_OBROŻA REPELENCYJNA PESS.pdf     KARTY I ETYKIETY\0242_INSTRUKCJA_OBROŻA REPELENCYJNA PESS.pdf obroża przeznaczona do odstraszania pcheł, kleszczy u psów i kotów opakowanie zewnetrzne-pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie-saszetka z wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego 3 lata od daty produkcji              
0245/03 z dnia 07.11.2003r Family - obroża przeciwko pchłom i kleszczom dla kotów " Pabemia Sp. z o.o. ul. Tukana 3, 02-843 Warszawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 15%]; producent: Novartis (Ciba Geigy Ltd), 4002 Basle, Szwajcaria         obroża, produkt zwalczający pchły i kleszcze opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-blister zaw. 1 obrożę 24 miesięcy od daty produkcji              
0246/03 z dnia 07.11.2003r Family - obroża przeciwko pchłom i kleszczom dla psów " Pabemia Sp. z o.o. ul. Tukana 3, 02-843 Warszawa diazinon CAS 333-41-5[zaw. 15%]; producent: Novartis (Ciba Geigy Ltd), 4002 Basle, Szwajcaria         obroża, produkt zwalczający pchły i kleszcze opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-blister zaw. 1 obrożę 24 miesięcy od daty produkcji              
0247/03 z dnia 07.11.2003r SWC BACTO DETSAN ISOTEX Sp. z o. o.ul. Górecka 104, 61-483 Poznań quaternary ammoniu compounds. benzylcoco alkyldimethyl, chlorides CAS 61789-71-7 [zaw. max. 10,0%]; producent: The Proton Group Limited, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, West Yorkshire WF6 1QT, Anglia; Betaines, C12-C14-alkyl dimethyl CAS 66455-29-6 [zaw. max. 1,0%]; producent: The Proton Group Limited, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, West Yorkshire WF6 1QT, Anglia         płynny środek dezynfekcyjny oraz myjący do powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego plastikowy kanister 24 miesiące od daty produkcji              
0248/03 z dnia 07.11.2003r BACTO DETSAN V ISOTEX Sp. z o. o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań quaternary ammoniu compounds. benzylcoco alkyldimethyl, chlorides CAS 61789-71-7 [zaw. max. 10,0%]; producent: The Proton Group Limited, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, West Yorkshire WF6 1QT, Anglia; Betaines, C12-C14-alkyl dimethyl CAS 66455-29-6  [zaw. max. 1,0%]; producent: The Proton Group Limited, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, West Yorkshire WF6 1QT, Anglia         płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu w hodowli zwierząt plastikowy kanister 24 miesiące od daty produkcji              
0249/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Odourless Multi Insect Killer, aerozolowy preparat owadobójczy  Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki pralletryna CAS 23031-36-9 [zaw.0,081%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; fenotryna CAS 26002-80-2 [zaw. 0,109%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów latających: much i komarów pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0250/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Plus Lure'n' Kill, preparat do zwalczania owadów biegających Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " cypermetryna CAS 52315-07-8 [zaw. 0,286%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,14%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolowy preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających np. prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł pluskiew, rybików cukrowych w pomieszczeniach pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0251/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Plus Nest Kill Superbait, trutka owadobójcza w obudowie plastikowej Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " chloropiryfos CAS 2921-88-2 [zaw. 0,5%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         trutka owadobójcza przeznaczona do zwalczania prusaków w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-pudełko plastikowe 2 lata od daty produkcji              
0252/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Mosquito Coils, spirala owadobójcza  Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " aletryna CAS 584-79-2 [zaw. 0,26%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         spirala owadobójcza przeznaczona dozwalczania i odstraszania komarów w pomieszczeniach i na zewnątrz opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-papier laminowany 3 lata od daty produkcji              
0253/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Ultra All Insect Killer Odourless, aerozolowy preparat owadobójczy Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " fenotryna CAS 26002-80-2 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,04%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolowy preparat do zwalczania owadów latających: much i komarów w pomieszczeniach oraz prusaków pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0254/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Mosquito Zapper Liquid Refill, płynny wkład wymienny do elektrofumigatora owadobójczego Mortein  Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 3%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         płynny wkład wymienny do elektrofumigatora owadobójczego, preparat zabezpiecza pomieszczenie przed przelatujacymi komarami opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-butelka szklana 3 lata od daty produkcji              
0255/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Insect Seeker, aerozolowy preparat owadobójczy Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " bioaletryna CAS 584-79-2 [zaw. 0,225%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; bioresmetryna CAS 28434-01-7 [zaw. 0,042%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolowy preparat przeznaczony do zwalczania owadów latających: much i komarów w pomieszczeniach pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0256/03 z dnia 07.11.2003r DOSIA gęsty żel do czyszczenia i dezynfekcji – cytrynowa(lemon), sosnowa(pine) Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " podchloryn sodu 14,5% CAS 7681-52-9 [zaw. 20 - 34,5%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A ., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 2) Zakłady Azotowe Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; ług sodowy 50% CAS 1310-73-2 [zaw. 1-3%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Anwil S.A. Włocławek, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek; 2) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A ., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         żel do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych butelka z HDPE 1 rok od daty produkcji              
0257/03 z dnia 07.11.2003r Mortein elektrofumigator przeciw komarom wraz z wymiennymi płytkami Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 22,8 mg]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         elektrofumigator przeciw komarom wraz z płytkami owadobójczymi przeznaczony do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami, odstrasza i zabija komary opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-celofanowe 3 lata od daty produkcji              
0258/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Mosquito Zapper Mat Refills, płytki wymienne do elektrofumigatora przeciwko komarom  Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 22,8 mg]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         płytki wymienne do elektrofumigatora owadobójczego przeciw komarom opakowanie celofanowe 3 lata od daty produkcji              
0259/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Mosquito Zapper and Liquid Refill, elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 3%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym przeznaczony do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami opakowanie zewnetrzne-kartonowe; opakowanie bezpośrednie-butelka szklana 3 lata od daty produkcji              
0260/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Fast Knockdown, aerozolowy preparat owadobójczy Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,235%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; fenotryna CAS 26002-80-2 [zaw. 0,104%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; pralletryna CAS 23031-36-9 [zaw. 0,062%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolwy preparat przeznaczony do zwalczania owadów latajacych: much i komarów w pomieszczeniach pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0261/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Anti Mosquito Device and Liquid, elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym  Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 2,6%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         elektrofumigator przeciw komarom wraz z wkładem płynnym przeznaczony do zabezpieczenia pomieszczeń przed komarami opakowanie bezpośrednie: butelka szklana; opakowanie zewnętrzne: karton 3 lata od daty produkcji              
0262/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Anti Mosquito Liquid Refill, płynny wkład wymienny do elektrofumigatora owadobójczego Mortein Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " esbiotryna (środek ochrony roślin, PPP) [zaw. 2,6%];producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         płynny wkład, preparat zabezpiecza pomieszczenie przed komarami opakowanie bezpośrednie: butelka szklana; opakowanie zewnętrzne: karton 3 lata od daty produkcji              
0263/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Barrier Outdoor Surface Spray, preparat do zwalczania owadów biegających Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki " imiprotryna CAS 72963-72-5 [zaw. 0,03%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania; deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,03%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         aerozolowy preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających np. prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł, pluskiew a także rybików curkowych pojemnik pod ciśnieniem z bachy ocynowanej 3 lata od daty produkcji              
0264/03 z dnia 07.11.2003r Mortein Moth Strips, zawieszka przeciw molom Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  empentryna CAS 54406-48-3 [zaw. 300mg]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.), Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA, Wielka Brytania         preparat przeciw molom w postaci plastikowej zawieszki folia zawierająca płytke w obudowie plastikowej 3 lata od daty produkcji              
0265/03 z dnia 07.11.2003r Harpic Extra Power żel czyszczący-morski, świeży Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki chlorek alkilotrójmetyloamoniowy [zaw. 0,4734%]; producent: AKZONOBEL Surface Chemistry AB, SE 44485 Stenuqsund, Szwecja; kwas solny CAS 7647-01-0 [zaw. 9,0%]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne Zachem, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, 2) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A ., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny; 3) Zakłady Azotowe Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów         żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet butelka z HDPE  24 miesiące od daty produkcji              
0268/03 z dnia 03.12.2003r BZYK. Preparat odstraszający komary i kleszcze. Aerozol "J.B. Cosmetics Comindex Group" Sp. z o.o., Kamieńczyk, ul. Kukawska 8, 07-202 Wyszków N,N - diethyl-m-toluamid CAS 134-62-3 (inna nazwa: diethyl toluamide) [wag. 5,20%]; producent: 1) Sigma Aldrich Chemie GmbH, Geschäftsbereich Adrich, Reidstrasse 2, 89555 Steinheim, Niemcy 2) Aldrich Chemical Co., Inc., 1001 West St. Paul, Milwaukee, WI 53233, USA; 3). Fluka Chemical Corp., 980 South Second St., Ronkonkma, NY 11779, USA; ftalan dimetylu CAS 131-11-3 [wag. 9,75%]; producent: BASF Regional Bisiness Management Europa, LNF 1550, 67056 Ludwigshafen, Niemcy         aerozol do odstraszania komarów, kleszczy i niektórych rodzajów meszek pojemnik aerozolowy metalowy 3 lata od daty produkcji              
0269/03 z dnia 03.12.2003r GERMEX A Cleanservice Sp. z o. o. ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków chlorek didecylodimetyloamonium (czwartorzędowe związki amoniowe), CAS 7173-51-5 [zaw. 4,5%]; producent: LONZA LTD Speciality Chemicals, CH-4002 Basle, Szwajcaria         płyn do mycia i dezynfekcji we wszystkich miejscach użyteczności publicznej i prywatnej, higienie kuchennej oraz przemyśle spożywczym kanister lub butelka z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0270/03 z dnia 03.12.2003r Divosan CD JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa dwutlenek chloru (wytwarzany w specjalnym generatorze w reakcji dwóch komponentów: chlorynu sodowego i kwasu solnego) CAS 10049-04-4 [zaw. 0,2-4,0 mg/l]; producenci: 1) JohnsonDiversey Ceska Reublika, s.r.o., K Hajum 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodulky, Czechy, 2) ELF Atochem Deutschland GmbH, D-40401 Dusseldorf, Postfach 30 0152, Niemcy         dwutlenek chloru, którego roztwór przeznaczony jest do dezynfekcji wody pitnej w przemyśle spożywczym kanister z HDPE; butelka z HDPE 2 lata od daty produkcji              
0272/03 z dnia 03.12.2003r Divoquat Forte JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa czwartorzędowe związki zmoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki CAS 68242-85-1 [zaw. ok. 20%]; producent: Akzo Nobel Functional Chemicals bv, Barchman Wuijtierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, P.O. Box 247, 3800 AE, Holandia         preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister z HDPE 2 lata od daty produkcji              
0273/03 z dnia 03.11.2003r SUMA D4 JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa chlorek didecylo dimetylo amoniowy CAS 7173-51-5 [zaw.ok. 4%]; producent: Lonza Group Ltd, Muenchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria         preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w gastronomii oraz przemyśle spożywczym worek z tworzywa sztucznego; butelka (HDPE); kanister (HDPE) 2 lata od daty produkcji              
0274/03 z dnia 03.12.2003r McDonald's DR JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki CAS 68424-85-1 [zaw. ok. 7%]; producent: Akzo Nobel Functional Chemicals bv, Barchman Wuijtierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, P.O. Box 247, 3800 AE, Holandia         preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w restauracjach worek z tworzywa sztucznego; butelka (HDPE); kanister (HDPE) 2 lata od daty produkcji              
0275/03 z dnia 03.12.2003r SU 392 JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. ok. 30%]; producent: Sasol Solvents Germany, Anckelmannsplatz 1, D 20 537 Hamburg, Niemcy; kwas mlekowy [zaw.< 5%]; producent: Purac biochem The Neterlands, Arskelsedijk 46, 4200 AA Gorinchem, Holandia         preparat w postaci cieczy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w przemyśle spożywczym kanister z HDPE 2 lata od daty produkcji              
0276/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS PUDER Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 15 mg/1g]; producent: Sajjan India PVt, Ltd., Matulya Centre "A", #2 Ground Floor Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai 400,013, Indie         puder do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  owalny pojemnik plastikowy 2 lata od daty produkcji              
0277/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS M Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 100 mg/1ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  butelka plastikowa 18 miesięcy od daty produkcji              
0278/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS S Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 50 mg/1ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  butelka plastikowa 18 miesięcy od daty produkcji              
0279/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS L Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 200 mg/2ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  butelka plastikowa 18 miesięcy od daty produkcji              
0280/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS  XL Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 400 mg/4ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  butelka plastikowa 18 miesięcy od daty produkcji              
0281/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS  XXL Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 500 mg/5ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy u psów  butelka plastikowa 18 miesięcy od daty produkcji              
0282/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS-kot Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 2,1 g/14g]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         plastikowa obroża przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów worek foliowy 3 lata od daty produkcji              
0283/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS-pies Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 3,6 g/24g]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         obroża przeznaczona do zwalczania pcheł i kleszczy u psów worek foliowy 3 lata od daty produkcji              
0284/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS-szampon Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 50mg/1ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         szampon do zwalczania pcheł i kleszczy u psów i kotów butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0285/03 z dnia 03.12.2003r POL-Lena JK Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa jod CAS 7553-56-2 [zaw. 20,0g/l]; producent: POCH ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice; jodek potasu CAS 7681-11-0 [zaw. 10,0g/1]; producent: Zakłady Chemiczne ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płynny produkt do dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu inwentarskiego i środków transportu butelka plastikowa 2 lata od daty produkcji              
0286/03 z dnia 03.12.2003r BRUTUS atomizer Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o. o., ul.Dzierżoniowska21, 58-260 Bielawa diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 50mg/1ml]; producent: Hebei Vian Bio-chemical Co., Ltd., 393 East Heping Road Shijiazhuang city 050031 P. R., Chiny         płyn do zwalczania pcheł i kleszczy w otoczeniu psów i kotów butelka plastikowa z atomizerem 2 lata od daty produkcji              
0287/03 z dnia 03.12.2003r MAX obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów SELECTA HTC  Sp. z o.o.ul. Konwaliowa 9, 05-092 Łomianki permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 6%-10%]; producent: Zeneca AG Products, Wilmington, DE 19897, USA KARTY I ETYKIETY II\0287_KCH_MAX OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCOM DLA PSÓW.doc   KARTY I ETYKIETY II\0287_ULOTKA_MAX OBROZA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW.doc   obroża stosowana do profilaktyki i zwalczania pasożytów zewnętrzynych u zwierząt dorosłych i młodych od 4-ego miesiąca życia opakowanie bezpośrednie: torebka z folii; opakowanie zwenątrzne: tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0288/03 z dnia 03.12.2003r MAX obroża przeciw pchłom i kleszczom dla kotów i małych psów SELECTA HTC Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 9, 05-092 Łomianki permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 6%-10%]; producent: Zeneca AG Products, Wilmington, DE 19897, USA KARTY I ETYKIETY II\0288_KCH_MAX OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW.doc   KARTY I ETYKIETY II\0288_ULOTKA_MAX OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW.doc   obroża stosowana do profilaktyki i zwalczania pasożytów zewnętrzynych u zwierząt dorosłych i młodych od 4-ego miesiąca życia opakowanie bezpośrednie: torebka z folii; opakowanie zwenątrzne: tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0289/03 z dnia 03.12.2003r EUTERWASCH Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe VIT -TRA prof.dr hab. Adam Traczykowski, Kusowo, 86 - 022 Dobrcz jodofor [ zaw.2 - 6%]; producent: F. Eimermacher GmbH Co. KG Westring 24 D- 48356 Nordwalde, Niemcy         produkt w postaci koncentratu przeznaczony do mycia i dezynfekcji wymion przed dojem butelka z polietylenu 3 lata od daty produkcji              
0290/03 z dnia 03.12.2003r AGRECOL ANTY-SZKODNIK DOMOWY AL "AGRECOL" Sp. z o.o., ul. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów alfa-cypermetryna CAS 67375-30-8 [zaw. 0,25 g/l]; producent: "ORGANIKA-AZOT" S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno         produkt w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania niepożądanych owadów w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, garażach, itp. butelka HDPE 2 lata od daty produkcji              
0291/03 z dnia 03.12.2003r SANSED KAMIEŃ I RDZA "Libella" Sp. z o.o, ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa Fam Jod K CAS 75-47-8 (kompleks aktywnego jodu ze środkami powierzchniowo-czynnymi o zawartości jodu aktywnego 2%) [zaw. 1,6%]; producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Famar" Spółka Jawna, ul. Imielińska 148, 41-407 Imielin; kwas fosforowy odfluorowany (V) CAS 7664-38-2 [zaw. 24%]; producent: Zakłady Chemiczne "Police" S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police         preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych w postaci cieczy butelka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
0292/03 z dnia 03.12.2003r WC SANSED "Libella" Sp. z o.o, ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa Fam Jod K CAS 75-47-8 (kompleks aktywnego jodu ze środkami powierzchniowo-czynnymi o zawartości jodu aktywnego 2%) [zaw. 1,6%]; producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Famar" Spółka Jawna, ul. Imielińska 148, 41-407 Imielin; kwas fosforowy odfluorowany (V) CAS 7664-38-2 [zaw. 24%]; producent: Zakłady Chemiczne "Police" S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police         preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych w postaci cieczy butelka HDPE 12 miesięcy od daty produkcji              
0294/03 z dnia 03.12.2003r MURIN DIFE PASTA Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań difenacoum CAS 56073-07-5 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0294_KCH_MURIN DIFE pasta.doc KARTY I ETYKIETY\0294_ETYKIETA_Murin dife pasta.doc     preparat w postaci pasty zwalczający gryzonie (szczury i myszy) wiadro plastikowe; torebka z folii aluminiowej; karton 2 lata od daty produkcji              
0295/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FACOUM PASTA Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0295_KCH_Murin FACOUM pasta.doc KARTY I ETYKIETY\0295_ETYKIETA_Murin facoum pasta.doc     preparat w postaci pasty zwalczający gryzonie (szczury i myszy)  wiadro plastikowe; torebka z folii aluminiowej; karton 2 lata od daty produkcji              
0296/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FACOUM GRANULAT Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0296_KCH_Murin FACOUM granulat.doc KARTY I ETYKIETY\0296_ETYKIETA_Murin facoum granulat.doc     preparat w postaci granulatu zwalczający gryzonie (szczury i myszy)  wiadro plastikowe; torebka z folii aluminiowej; karton 2 lata od daty produkcji              
0297/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FACOUM KREM Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0297_KCH_Murin FACOUM krem.doc KARTY I ETYKIETY\0297_ETYKIETA_Murin facoum krem.doc     preparat w postaci kremu zwalczający gryzonie (szczury i myszy) tuba 2 lata od daty produkcji              
0298/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FACOUM W KOSTKACH PARAFINOWANYCH Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0298_KCH_Murin FACOUM w kostkach parafinowanych.doc KARTY I ETYKIETY\0298_ETYKIETA_Murin facoum w kostkach parafinowanych.doc     preparat w postaci kostek parafinowanych zwalczający gryzonie (szczury i myszy) wiadro plastikowe; karton; torebka z folii aluminiowej 2 lata od daty produkcji              
0299/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FORTE PASTA Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań bromadiolone CAS 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0299_KCH_Murin FORTE pasta.doc KARTY I ETYKIETY\0299_ETYKIETA_Murin forte pasta.doc     preparat w postaci pasty zwalczający gryzonie (szczury i myszy)  wiadro plastikowe; karton; torebka z folii aluminiowej 2 lata od daty produkcji              
0300/03 z dnia 03.12.2003r MURIN FORTE GRANULAT Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań bromadiolone CAS 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0300_KCH_Murin FORTE granulat.doc KARTY I ETYKIETY\0300_ETYKIETA_Murin forte granulat.doc     preparat w postaci granulatu zwalczający gryzonie (szczury i myszy)  wiadro plastikowe; karton; torebka z folii aluminiowej 2 lata od daty produkcji              
0301/03 z dnia 3.12.2003r MURIN FORTE W KOSTKACH PARAFINOWANYCH Agro-Trade Sp. z o.o ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań bromadiolone CAS 28772-56-7  [zaw. 0,005%]; producent: Activa S.r.I, Via Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY\0301_KCH_Murin FORTE w kostkach parafinowanych.doc KARTY I ETYKIETY\0301_ETYKIETA_Murin forte w kostkach parafinowanych.doc     preparat w postaci kostek parafinowanych zwalczający gryzonie (szczury i myszy) wiadro plastikowe; karton; torebka z folii aluminiowej 2 lata od daty produkcji              
0302/03 z dnia 3.12.2003r Szampon ziołowy owadobójczy dla psów PAMPI ASPOL Agnieszka Sokolnicka ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8 [zaw. 10%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon owadobójczy dla psów butelka HDPE 1 rok od daty produkcji              
0303/03 z dnia 3.12.2003r Szampon ziołowy przeciw insektom Trux ASPOL Agnieszka Sokolnicka ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8 [zaw. 10%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon owadobójczy i odstraszający insekty dla psów butelka HDPE 1 rok od daty produkcji              
0304/04 z dnia 3.12.2003r Szampon ziołowy przeciw insektom [seria Hilton - Euro Zoo] ASPOL Agnieszka Sokolnicka ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8  [zaw. 10%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.,ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon owadobójczy i odstraszający insekty dla psów butelka PCV G 1 rok od daty produkcji              
0305/04 z dnia 3.12.2003r Szampon ziołowy przeciwpchelny Fafik ASPOL Agnieszka Sokolnicka ul. Polinezyjska 3,02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8 [zaw. 15%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon owadobójczy i odstraszający insekty dla psów butelka HDPE 1 rok od daty produkcji              
0306/04 z dnia 3.12.2003r Szapmon ziołowy przeciwpchelny [seria Hilton - Euro Zoo] ASPOL Agnieszka Sokolnicka, ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8 [zaw. 15%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon owadobójczy i odstraszający insekty dla psów butelka PCV  1 rok od daty produkcji              
0307/04 z dnia 3.12.2003r Płyn ziołowy przeciwpchelny Stop Insekt ASPOL Agnieszka Sokolnicka, ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa cineole CAS 470-82-6 i pinen CAS 80-56-8 [zaw. 15%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A., ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków; limonen (inna nazwa: 1-metylo-4-izopropenylo-1-cykloheksan) [zaw. 1%]; producent: Aldrich Chemical Co. 1001 West, St. Paul, Milwaukee, WI 53233, USA         płyn, preparat owadobójczy dla psów butelka PCV z atomizerem 1 rok od daty produkcji              
0308/03 z dnia 3.12.2003r Ziołowy preparat odstraszający insekty dla psów i kotów ASPOL Agnieszka Sokolnicka, ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa olejek mięty pieprzowej (Mentha piperita) CAS 8006-90-4 [zaw. 0,5%]; producent: A.M.C. Chemicals, London EC1M6EH, 10 Charterhouse Square, Wielka Brytania; olejek eukaliptusowy (Eucalyptus globulus) CAS 8000-48-4 [zaw. 0,5%]; producent: A.M.C. Chemicals, London EC1M6EH, 10 Charterhouse Square, Wielka Brytania; olejek lemongras (Cymbopogon citrates) [zaw. 0,5%]; producent: A.M.C. Chemicals, London EC1M6EH, 10 Charterhouse Square, Wielka Brytania; olejek paczulowy z brodzca paczulka (Pogostemon patchouli) [zaw. 0,5%]; producent: A.M.C. Chemicals, London EC1M6EH, 10 Charterhouse Square, Wielka Brytania; olejek cytrynowy (Citrus limon) [zaw. 0,5%]; producent: A.M.C. Chemicals, London EC1M6EH, 10 Charterhouse Square, Wielka Brytania         płyn, preparat odstraszający insekty dla psów i kotów butelka PCV z atomizerem 1 rok od daty produkcji              
0309/03 z dnia 3.12.2003r Szampon ziołowy odstraszający pchły dla szczeniąt i kociąt ASPOL Agnieszka Sokolnicka, ul. Polinezyjska 3, 02-777 Warszawa glikolowy wyciąg z piołunu bylicy (Artemisia absinthium) [zaw. 7%]; producent: Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.,ul. Chałupnika 14, 81-462 Kraków         płyn, szampon ziołowy odstraszający pchły dla szczeniąt i kociąt butelka PCV  1 rok od daty produkcji              
0310/03 z dnia 3.12.2003r ALDEKOL DES 03 Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw. 22,5% ]; producent: Lonza GmbH, DE-42041 Wuppertal, Niemcy; formaldehyd CAS 50-00-0 [zaw. 15,7%]; producent: Lonza GmbH, DE-42041 Wuppertal, Niemcy; czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylo, chlorki CAS 85409-22-9 [zaw. 2,5%]; producent: Lonza GmbH, DE-42041 Wuppertal, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0310_KCH_Aldekol des 03.DOC KARTY I ETYKIETY\0310_ETYKIETA_ALDEKOL des 03.doc     płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, drewna i narzędzi wykorzystywanych w produkcji pieczarek butelka PE; kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0311/03 z dnia 3.12.2003r ALDEKOL DES LB Agro-Trade Sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina CAS 2372-82-9 [zaw. 7,5%]; producent: Lonza GmbH, DE-42041 Wuppertal, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0311_KCH_Aldekol des LB.doc KARTY I ETYKIETY\0311_ETYKIETA_ALDEKOL DES LB.doc     płyn do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w zakładach przetwórstwa spożywczego butelka PE; kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0312/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE FI (N) Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS: 55965-84-9 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; formaldehyd CAS: 50-00-0 [zaw.<1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0312_KCH_ACTICIDE_FI(N).pdf KARTY I ETYKIETY II\0312_ETYKIETA_ACTICIDE FI(N).pdf KARTY I ETYKIETY II\0312_ULOTKA_ACTICIDE FI(N).pdf   ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, lakierów oraz klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0313/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE MV Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS: 55965-84-9 [zaw. < 1,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0313_KCH_ACTICIDE_MV.pdf KARTY I ETYKIETY II\0313_ETYKIETA_ACTICIDE MV.pdf KARTY I ETYKIETY II\0313_ULOTKA_ACTICIDE MV.pdf   ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, lakierów oraz klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 18 miesięcy od daty produkcji              
0315/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE EPW Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik CAS 330-54-1 [(zaw. 10-25%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; karbendazym [zaw. 2,5-10%]; CAS 10605-21-7: producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on CAS 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%],; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         dyspersja, powłokowy środek konserwujący do zabezpieczenia wodnych farb, lakierów i klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0316/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE MBS Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on CAS 2634-33-5 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metyloizotiazolin-3-on CAS 2682-20-4 [zaw. 2,5%]; producent:THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0316_KCH_ACTICIDE_MBS.pdf KARTY I ETYKIETY II\0316_ETYKIETA_ACTICIDE MBS.pdf KARTY I ETYKIETY II\0316_ULOTKA_ACTICIDE MBS.pdf   ciecz, środek konserwującu przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, lakierów i klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0317/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE LA Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice 2-bromo-2-nitropropan-1,3-ol, CAS 52-51-7 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu [zaw. 1%], CAS 55965-84-9; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0317_KCH_ACTICIDE_LA.pdf KARTY I ETYKIETY II\0317_ETYKIETA_ACTICIDE LA.pdf KARTY I ETYKIETY II\0317_ULOTKA_ACTICIDE LA.pdf   ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, lakierów oraz klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0318/03 z dnia 3.12.2003r ACTICIDE BX(N) Interchem Sp. z o. o. ul. Wojciecha 26, 40-474 Katowice mieszanina (3:1): 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS 55965-84-9 [zaw. <2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; formaldehyd CAS 50-00-0 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY II\0318_KCH_ACTICIDE_BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY II\0318_ETYKIETA_ACTICIDE BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY II\0318_ULOTKA_ACTICIDE BX(N).pdf   ciecz, środek konserwujący przeznaczony do zabezpieczania wodnych farb, lakierów oraz klejów kanister PE; beczka PE, kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0319/03 z dnia 3.12.2003r Płyn do mycia wc "TYTAN" Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań kwas ortofosforowy CAS 7664-38-2 [zaw. 11,7%]; producenci: 1) PRAYON, Rue Joseph WAUTERS, 144, B-4480 Engis, Belgia; 2) Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia         wodny roztwór, preparat przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji muszli ustępowych i innych ceramicznych urządzeń sanitarnych (w gospodarstwie domowym) butelka lub kanister z PE 2 lata od daty produkcji              
0320/03 z dnia 3.12.2003r Penta 250 FS Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno imidachlopryd, CAS:13826-41-3 [zaw. 20%]; producent: Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd., Longhu Tang, New District of Changzhou, Jiangsu, P.R. China -213031, Chiny; alfa - cypermetryna, CAS: 67375-30-8 [zaw.5%]; producent: Sharda Intenational, 701, Dalamal Chambers, 29, New Marine Lines, Mumbai - 400020, Indie         preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej, lokalach użyteczności publicznej butelka PE 2 lata od daty produkcji              
0321/03 z dnia 3.12.2003r Muchomox Larwicyd Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J. ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno trichlorfon, CAS: 52-68-6 [zaw. 50%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; trikozen ( inna nazwa: muscalure), CAS:27519-02-4 [zaw. 0,1%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         preparat w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów (larw much) w obiektach inwentarskich - przeznaczenie nie zawiera grupy 19 saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0322/03 z dnia 3.12.2003 Zwalcza Mrówki Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J.,ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno polcypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,04%]; producent: Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6A, 43-602 Jaworzno         preparat w postaci cieczy zwalczający owady (muchy, komary, mrówki oraz karaluchy, prusaki, rybiki cukrowe, pluskwy) w higienie sanitarnej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz lokalach uzyteczności publicznej butelka z PE z atomizerem 2 lata od daty produkcji              
0323/03 z dnia 3.12.2003r Zwalcza Karaczany Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno betacypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,0045%]; producent: Babolna Bioenvironmental Centre Ltd.; Szallas u. 6, H - 1107 Budapest,Węgry         preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej  butelka z PE z atomizerem 2 lata od daty produkcji              
0324/03 z dnia 3.12.2003r Owadozol P Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno betacypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,35%]; producent: Babolna Bioenvironmental Centre Ltd.; Szallas u. 6, H - 1107 Budapest, Węgry         preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zwalaczania owadów szkodliwych w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0325/03 z dnia 3.12.2003r Zwalcza Mole Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno polcypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw. 0,04%]; producent: Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6A, 43-602 Jaworzno; tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,015%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         preparat w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania owadów (moli) w higienie sanitarnej butelka z PE z atomizerem 2 lata od daty produkcji              
0326/03 z dnia 3.12.2003r Polcyp 5 WP Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Spółka Jawna; ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno polcypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.5%]; producent: Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6A, 43-602 Jaworzno         preparat w postaci proszku przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitaranej saszetka z folii trójwarstwowej  3 lata od daty produkcji              
0327/03 z dnia 3.12.2003r Owadozol L Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Spółka Jawna ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno dichlorfos, CAS: 62-73-7 [zaw.0,9%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; tetrametryna, CAS: 7696-12-0 [zaw. 0,07%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; cypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw .0,05%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; butoksylan piperynolu, CAS: 51-03-6 [zaw. 0,35%]; producent: Denka International b.v., Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej pojemnik aerozolowy 2 lata od daty produkcji              
0328/03 z dnia 3.12.2003r Muchomox Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno metomyl, CAS: 16752-77-5 [zaw.1%]; producent: Denka International b.v., Hanzeveg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia; trikozen ( inna nazwa: muscalure), CAS: 27519-02-4 [zaw. 0,25%]; producent: Denka International b.v., Hanzeveg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów (plagi much) w obiektach inwentarskich saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0329/03 z dnia 3.12.2003r Blattox 50 WP Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno propoksur, CAS: 114-26-1 [zaw. 46,5%]; producent: Intern - Chemical Ltd.; Add: B - 1108/ 1109, Tian An International Bldg., RenMin Nan Road; ShenZen 518005, Chiny; polcypermetryna, CAS: 52315-07-8 [zaw.3,5%]; producent: Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6A, Jaworzno         preparat w postaci proszku do zwalczania owadów w higienie sanitarnej opakowanie bezpośrednie: worek z folii PE z zamknięciem strunowym; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0331/03 z dnia 3.12.2003r Normix Ziarno Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw. 0,0012%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno, 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny         preparat (trująca przynęta w formie zatrutego ziarne) przeznaczony do zwalczania szkodników (gryzoni) saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0332/03 z dnia 3.12.2003r Toxanox Plus Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno sól sodowa warfaryny CAS: 81-81-2 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Kubko-Pharma Co., Ltd. 53- 31, Song Jeong - Dong, Cheong Ju -Si, Chung Cheong, Buk - Do, Korea; 2) Pliva - Lachema s.a., Karasek 1, 621033 Brno, Czechy ; kumatetralyl, CAS: 5836-29-3 [zaw. 0,15%]; producent: Kubko-Pharma Co., Ltd. 53- 31, Song Jeong - Dong, Cheong Ju -Si, ChungCheong Buk - Do, Korea         produkt w postaci cieczy przeznaczony do zwalczania szkodników (gryzoni) w higienie sanitarnej butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
0333/03 z dnia 3.12.2003r Kittox Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno cholekalcyferol, CAS: 67-97-0 [zaw .0,075%]; producent: Solvay Pharmaceuticals B.V., C. J. Van Houtenlaan 36, 1380 CP, Weesp, Holandia         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania szkodników (gryzoni) w higienie sanitarnej opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0334/03 z dnia 3.12.2003r KEMOBICID DP 3 Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-on CAS 26172-55-4 [zaw. 2-2,5%]; producent: Rohm & Haas UK Ltd Lenning House 2, Masons Avenue Croydon, CR9 3NB, Wielka Brytania; 2-metylo-4-izotiazol-3-on CAS 2682-20-4 [zaw. 0,7-0,8%]; producent: Rohm & Haas UK Ltd Lenning House 2, Masons Avenue Croydon, CR9 3NB, Wielka Brytania; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on CAS 26530-20-1 [zaw. 0,7-0,8%]; producent: Rohm & Haas UK Ltd Lenning House 2, Masons Avenue Croydon, CR9 3NB, Wielka Brytania         preparat w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do wyrobów chemii gospodarczej   kanister plastikowy; kontener plastikowy 1 rok od daty produkcji              
0335/03 z dnia 3.12.2003r KATHON MW Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-on oraz 2-metylo-4-izotiazol-3-on ( 3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 10-12,5%]; producenci: 1) Rhom and Haas UK Ltd.Tyneside Works Ellison Street - Jarrow NE32 3DJ Tyne and Wear Wielka Brytania, 2) Rohm and Haas Bayport Biocides unit 13300 Bay Area Boulevard TX 77571 La Porte, USA, 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd Jingang Mansion Building B - Room 1904, No. 251 Heyan Road Nanjing Jiangsu 210028 PR, Chiny, 4) Pinus TKI d.d. Grajski trg 21 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\0335_KCH_KATHON MW.pdf KARTY I ETYKIETY\0335_ETYKIETA_KATHON MW.pdf KARTY I ETYKIETY\0335_ULOTKA_KATHON MW.pdf   preparat w postaci cieczy stosowany do ochrony płynów obróbkowych  hobok plastikowy 1 rok od daty produkcji              
0336/03 z dnia 3.12.2003r KATHON LXE Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol-3-on oraz 2-metylo-4-izotiazol-3-on ( 3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,45 - 1,8%]; producenci: 1) Rhom and Haas UK Ltd.Tyneside Works Ellison Street - Jarrow NE32 3DJ Tyne and Wear Wielka Brytania, 2) Rohm and Haas Bayport Biocides unit 13300 Bay Area Boulevard TX 77571 La Porte, USA, 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd Jingang Mansion Building B - Room 1904, No. 251 Heyan Road Nanjing Jiangsu 210028 PR, Chiny, 4) Pinus TKI d.d. Grajski trg 21 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\0336_KCH_KATHON LXE.pdf KARTY I ETYKIETY\0336_ETYKIETA_KATHON LXE.pdf KARTY I ETYKIETY\0336_ULOTKA_KATHON LXE.pdf   preparat w postaci cieczy stosowany do ochrony produktów chemii gospodarczej   hobok (HDPE lub stal); kontener (HDPE lub stal); beczka (HDPE lub stal) 1 rok od daty produkcji              
0337/03 z dnia 3.12.2003r KATHON CG Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o ul. Płowiecka 1/3, 04-501 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazol -3-on oraz 2-metylo-4-izotiazol-3-on ( 3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,0 -3,0%]; producenci: 1) Rhom and Haas UK Ltd.Tyneside Works Ellison Street - Jarrow NE32 3DJ Tyne and Wear Wielka Brytania, 2) Rohm and Haas Bayport Biocides unit 13300 Bay Area Boulevard TX 77571 La Porte, USA, 3) ChemiHaas (Jiangsu) Manufacturing Co Ltd Jingang Mansion Building B - Room 1904, No. 251 Heyan Road Nanjing Jiangsu 210028 PR, Chiny, 4) Pinus TKI d.d. Grajski trg 21 2327 Race, Słowenia KARTY I ETYKIETY\0337_KCH_KATHON CG.pdf KARTY I ETYKIETY\0337_ETYKIETA_KATHON CG.pdf KARTY I ETYKIETY\0337_ULOTKA_KATHON CG.pdf   produkt w postaci cieczy stosowany jako środek konserwujący do kosmetyków i wyrobów toaletowych kanister plastikowy; kontener plastikowy 1 rok od daty produkcji              
0338/03 z dnia 3.12.2003r RAT KILLER PERFEKT GRANULAT Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp. J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw. 0,003%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0339/03 z dnia 3.12.2003r RAT KILLER PERFEKT KOSTKA Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw. 0,003%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny         produkt w postaci kostek przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0340/03 z dnia 3.12.2003r RAT KILLER PERFEKT PASTA Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw.0,0025%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny         produkt w postaci trującej przynęty w formie pasty przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0341/03 z dnia 3.12.2003r RATTOX BB Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw.0,0016%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny; cholekalcyferol, CAS: 67-97-0 [zaw.0,05%]; producent: Solvay Pharmaceuticals B. V., C. J. van Houtenlaan 36, 1380 CP Weesp, Holandia         produkt w postaci kostek przeznaczony do zwalczania gryzoni opakowanie bezpośrednie: blister lub worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0342/03 z dnia 3.12.2003r RATTOX GB Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno brodifacoum, CAS: 56073-10-0 [zaw.0,0011%]; producenci: 1) Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno; 2) Chemik Co., Ltd., 2225, 55 Yunshi Street, Ningbo 315010, Chiny; cholekalcyferol, CAS: 67-97-0 [zaw.0,025%]; producent: Solvay Pharmaceuticals B. V., C. J. van Houtenlaan 36, 1380 CP Weesp, Holandia         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0343/03 z dnia 3.12.2003r MUCHOMOX TURBO Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno acetamipryd, CAS 160430-64-8 [zaw. 0,5%]; producent: Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Pestinova dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43 - 602 Jaworzno ; trikozen (inna nazwa: muscalure), CAS: 27519-02-4 [zaw.0,25%]; producent: Denka International b. v. Hanzeweg 1, 3771 NG Barneveld, Holandia         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich oraz użyteczności publicznej saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe 3 lata od daty produkcji              
0344/03 z dnia 3.12.2003r URAKEN Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno chloropiryfos, CAS: 2921-88-2 [zaw. 1,2%]; producent: DowAgroScience Polska Sp. z o.o., ul. Krasickiego 53, 02-608 Warszawa; pyriproxyfen, CAS: 95737-68-1 [zaw.0,05%]; producent: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno         produkt w postaci żelu przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej tuba HDPE 5 lat od daty produkcji              
0345/03 z dnia 3.12.2003r RAT KILLER SUPER Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno bromadiolon, CAS: 28772-56-7 [zaw.0,005%]; producent: Kubko Pharma Co., Ltd 53-31, Song Jeong - Dong, Cheong Ju-Si, Chung Cheong Buk - Do, Korea         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania gryzoni saszetka z folii trójwarstwowej; pudełko tekturowe; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe 2 lata od daty produkcji              
0346/03 z dnia 3.12.2003r JUVENTOX Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "BEST- PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski, Sp.J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno piryproksyfen, CAS: 95737- 68- 1 [zaw. 4%]; producent: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J., ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno         produkt w postaci ciekłego koncentratu przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
0347/03 z dnia 22.12.2003r Podchloryn sodu Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów roztwór wodny zawierający 12-15% chloru aktywnego; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów KARTY I ETYKIETY\0347_KCH_PODCHLORYN SODU.pdf KARTY I ETYKIETY\0347_ETYKIETA_PODCHLORYN SODU.jpg     ciecz do dezynfekcji wody do picia, wody w basenach kąpielowych oraz odkażania powierzchni i urządzen sanitarnych, do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego, do dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej cysterna kolejowa ze stali gumowanej; autocysterna z tworzywa sztucznego lub stali gumowanej; pojemnik (DPPL, PE) 7 dni od daty produkcji w okresie letnim, 14 dni od daty produkcji w okresie zimowym              
0348/03 z dnia 22.12.2003r Chlor ciekły Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów chlor [zaw. min. 99,5%]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów KARTY I ETYKIETY\0348_KCH_CHLOR CIEKŁY.pdf       gaz skroplony o charakterystycznym zapachu do dezynfekcji wodu do picia i w basenach kąpielowych cysterna kolejowa ze stali; beczka ze stali trwałość długoterminowa - trwały (zgodnie z normą PN-85/C-84036              
0349/03 z dnia 22.12.2003r Wapno chlorowane Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów chlor aktywny [zaw. 30-35%]; producent: Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów KARTY I ETYKIETY\0349_KCH_WAPNO CHLOROWANE.pdf KARTY I ETYKIETY\0349_ETYKIETA_WAPNO CHLOROWANE.jpg     biały proszek służący do dezynfekcji i odkażania wody do picia, urządzeń sanitarnych i zanieczyszczeń terenu opakowanie bezpośrednie: worek PE, PAP; opakowanie zewnętrzne: bęben z tektury, worek PE 6 miesięcy od daty produkcji (zgodnie z normą ZN-2000/ZA-35)              
0350/03 z dnia 3.12.2003r Miro - obroża dla kota "MIRO-plus" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 75/77, 90-057 Łódź diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 2,1 g]; producent: NOVARTIS (CIBA - GEIGY Ltd.), Lichtstr. 35, 10002 Basel, Szwajcaria         obroża do zwalczania pcheł, kleszczy i wszoł u kotów opakowanie bezpośrednie: blister; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 24 miesiące od daty produkcji              
0351/03 z dnia 3.12.2003r Miro - obroża dla psa "MIRO-plus" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 75/77, 90-057 Łódź diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 3,6 g]; producent: NOVARTIS (CIBA - GEIGY Ltd.), Lichtstr. 35, 10002 Basel, Szwajcaria         obroża do zwalczania pcheł, kleszczy i wszoł u psów opakowanie bezpośrednie: blister; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 24 miesiące od daty produkcji              
0352/03 z dnia 3.12.2003r Miro - szampon przeciw pchłom i kleszczom dla psa "MIRO-plus" Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 75/77, 90-057 Łódź tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,1%]; producent: ENDURA S.p.A., Via Petramellora 5, Bolonia, Włochy         szampon w płynie do zwalczania pcheł i kleszczy u psów butelka PE 24 miesiące od daty produkcji              
0353/03 z dnia 3.12.2003r Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla psów (duże rasy) / środek aktywny Diazinon BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 275 mg/1ml]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia KARTY I ETYKIETY II\0353_KCH_Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla psów (duże rasy).doc   KARTY I ETYKIETY II\0353_ULOTKA_BEAPHAR KROPLE OWADOBÓJCZE PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW DUŻE RASY.doc   płyn, produkt do zwalczania pcheł i kleszczy u psów opakowanie bezpośrednie: ampułka polietylenowa; opakowanie zewnętrzne: blister foliowy w pudełku kartonowym 3 lata od daty produkcji              
0354/03 z dnia 3.12.2003r Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla psów (małe rasy) / środek aktywny Diazinon BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 275 mg/1ml]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia KARTY I ETYKIETY II\0354_KCH_Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla psów (małe rasy).doc   KARTY I ETYKIETY II\0354_ULOTKA_BEAPHAR KROPLE OWADOBÓJCZE PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW.doc   płyn, produkt do zwalczania pcheł i kleszczy u psów opakowanie bezpośrednie: ampułka polietylenowa; opakowanie zewnętrzne: blister foliowy w pudełku kartonowym 3 lata od daty produkcji              
0355/03 z dnia 3.12.2003r Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla kotów / środek aktywny Diazinon BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 132 mg/1ml]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia KARTY I ETYKIETY II\0355_KCH_Beaphar krople owadobójcze przeciw pchłom i kleszczom dla kotów.doc   KARTY I ETYKIETY II\0355_ULOTKA_BEAPHAR KROPLE OWADOBÓJCZE PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA KOTA.doc   płyn, produkt do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów opakowanie bezpośrednie: ampułka polietylenowa; opakowanie zewnętrzne: blister foliowy w pudełku kartonowym 3 lata od daty produkcji              
0356/03 z dnia 3.12.2003r Obroża owadobójcza przeciw pchłom i kleszczom dla psów / środek aktywny Diazinon BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 6 g w obroży o wadze 24 g]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia KARTY I ETYKIETY II\0356_KCH_Beaphar obroża owadobójcza przeciw pchłom i kleszczom dla psów.doc   KARTY I ETYKIETY II\0356_ULOTKA_OBROŻA OWADOBÓJCZA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA PSÓW.doc   obroża, produkt do zwalczania pcheł i kleszczy u psów opakowanie bezpośrednie: blister foliowy, aluminiowy; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe, kartonik pod przeźroczystym blisterem z PE, PP 3 lata od daty produkcji              
0357/03 z dnia 3.12.2003r Obroża owadobójcza przeciw pchłom i kleszczom dla kotów / środek aktywny Diazinon BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia diazinon CAS 333-41-5 [zaw. 2,1 g w obroży o wadze 14g]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia KARTY I ETYKIETY II\0357_KCH_Beaphar obroża owadobójcza przeciw pchłom i kleszczom dla kotów.doc   KARTY I ETYKIETY II\0357_ULOTKA_OBROŻA OWADOBÓJCZA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA KOTÓW.doc   obroża, produkt do zwalczania pcheł i kleszczy u kotów opakowanie bezpośrednie: blister foliowy, aluminiowy; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe, kartonik pod przeźroczystym blisterem z PE, PP 3 lata od daty produkcji              
0358/03 z dnia 3.12.2003r Beaphar obroża owadobójcza przeciw pchłom dla psów / środek aktywny Tetrachlorwinfos BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia tetrachlorwinfos CAS 22248-79-9 [zaw. 13,7% (3,575g) w obroży o wadze 26g]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia         obroża, produkt do zwalczania pcheł u psów opakowanie bezpośrednie: blister foliowy; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0359/03 z dnia 3.12.2003r Beaphar obroża owadobójcza przeciw pchłom dla kotów / środek aktywny Tetrachlorwinfos BEAPHAR POLSKA Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia tetrachlorwinfos CAS 22248-79-9 [zaw. 13,7% (1,113g) w obroży o wadze 14g]; producent: Nippon Kayaku Co. Ltd., Tokyo Fujimi Bld., 11-2, Fujimi 1 - Chome, Chiyoda - ku, Tokyo 102, Japonia         obroża, produkt do zwalczania pcheł u kotów opakowanie bezpośrednie: blister foliowy; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0360/03 z dnia 16.12.2003r Oxi WC żel dezynfekujący Zakład Chemii Gospodarczej Pollena-Astra Sp. z o.o., ul. Herburtów 34, 37-700 Przemyśl podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 30% wag.]; producent: Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie - Mościcach, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów         płyn do mycia i dezynfekcji WC, umywalek, płytek, powierzchni ceramicznych, plastikowych, emaliowanych, do udrażniania syfonów i kratek ściekowych oraz do wybielania tkanin butelka z PE  12 miesięcy od daty produkcji              
0361/03 z dnia 16.12.2003r Silux WC żel dezynfekcyjny (produkowany pod marką "Lakma S.A.") Zakład Chemii Gospodarczej Pollena-Astra Sp. z o.o., ul. Herburtów 34, 37-700 Przemyśl podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 30% wag.]; producent: Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie - Mościcach, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów         płyn do mycia i dezynfekcji WC, umywalek, płytek, powierzchni ceramicznych, plastikowych, emaliowanych, do udrażniania syfonów i kratek ściekowych oraz do wybielania tkanin butelka z PE  12 miesięcy od daty produkcji              
0362/03 z dnia 16.12.2003r Żel WC dezynfekcyjny BAS - bardzo aktywny środek Zakład Chemii Gospodarczej Pollena-Astra Sp. z o.o., ul. Herburtów 34, 37-700 Przemyśl podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. 30% wag.]; producent: Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie - Mościcach, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów         żel do mycia i dezynfekcji WC, umywalek, płytek, powierzchni ceramicznych, plastikowych, emaliowanych, do udrażniania syfonów i kratek ściekowych oraz do wybielania tkanin butelka z PE  12 miesięcy od daty produkcji              
0363/03 z dnia 3.12.2003r Agrisept Tabs Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego CAS 2893-78-9 [zaw. 2,5g]; producent: Clearon Corp., 95 MacCorkle Ave. S.W., South Charleston, WV 25303, USA         produkt w postaci tabletek do przedudojowej i poudojowej dezynfekcji strzyków, sprzętu udojowego oraz rąk dojarzy opakowanie bezpośrednie: torba PE, laminowana torba PE; opakowanie zewnętrzne: pojemnik PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0366/03 z dnia 3.12.2003r GRANULAT NA KRETY " Tores", os. Jagiellońskie 26/14, 61 - 231 Poznań brodifacoum CAS 56073-10-0 [zaw. 0,02%]; producenci: 1) Dean Pest Control No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Chiny; 2) Shanghai Agricultural Chemical Industry Corp. Zhong Cheng Building No.818 Dong Fang Road, Shanghai 200 122, Chiny; 3) TaeGeuk Corp. 888, Sajik-1 Dong, Cheongju, ChungBuk, Korea         produkt w postaci granulatu przeznaczony do zwalczaniu kretów w terenach zamkniętych tubus z tulei papierowej 3 lata od daty produkcji              
0369/03 z dnia 12.12.2003r DESCOCID Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j.ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki CAS 68424-85-1 [zaw. 12,0g], producent: LONZA Werke, Morianstr. 32, 42130 Wuppertal, Niemcy; chlorek didecylodimetyloamonium CAS 7173-51-5 [zaw. 6,0g]; producent: LONZA Werke, Morianstr. 32, 42130 Wuppertal, Niemcy; kwas mrówkowy CAS 64-18-6 [zaw. 4,9g]; producent: CVH Chemie Vertrieb Hannover GmbH & Co KG, Podbielskistrasse 22, 30163 Hannover, Niemcy; kwas benzoesowy CAS 65-85-0 [zaw. 2,0g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy; 2-propanol CAS 67-63-0 [zaw. 7,0g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0369_KCH_DESCOCID.pdf KARTY I ETYKIETY\0369_ETYKIETA_DESCOCID.pdf KARTY I ETYKIETY\0369_ULOTKA_DESCOCID.pdf   ciecz, produkt przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, podłóg i sprzętów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością butelka HDPE; kanister HDPE 3 lata od daty produkcji              
0370/03 z dnia 12.12.2003r BIG SPRAY NEU Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j. ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec etanol CAS 64-17-5 [zaw. 25,92g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy; 2-propanol CAS 67-63-0 [zaw. 35,0g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy; poliheksanidyna [zaw. 0,054g]; producent: ZENECA Avecia GmbH, Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frankfurt, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0370_KCH_BIG SPRAY Neu.pdf KARTY I ETYKIETY\0370_ETYKIETA_BIG  SPRAY NEU.pdf KARTY I ETYKIETY\0370_ULOTKA_BIG Spray neu.pdf   ciecz, produkt do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni i sprzętów butelka HPE; kanister HPE 3 lata od daty produkcji              
0371/03 z dnia 12.12.2003r SURFADESIN Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j. ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw. 8,0g]; producent: BASF AG, Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy; czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki CAS 68424-85-1  [zaw. 5,0g]; producent: LONZA Werke, Morianstr. 32, 42130 Wuppertal, Niemcy; chlorek didecylodimetyloamonium CAS 7173-51-5 [zaw. 3,0g]; producent: LONZA Werke, Morianstr. 32, 42130 Wuppertal, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0371_KCH_SURFADESIN.pdf KARTY I ETYKIETY\0371_ETYKIETA_SURFADESIN.pdf KARTY I ETYKIETY\0371_ULOTKA_SURFADESIN.pdf   ciecz, produkt do dezynfekcji oraz czyszczenia powierzchni, ścian, podłóg, materiałów w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle butelka HPE; kanister HPE; saszetki HPE 3 lata od daty produkcji              
0372/04 z dnia 12.03.2004r "Spray przeciw owadom" Velind Chemie GmbH Sp. z o.o., Odział w Polsce ul. Aleja Wolności nr 2, 67-200 Głogów dichlorphos CAS 62-73-7 [zaw. 0,5%]; producent: Herbert-Heinz Winkler, Ahrensfelder Weg 7, 22926 Ahrensburg b. Hamburg, Niemcy; piperonylbutoxid CAS 51-03-6 [zaw. 0,2%%]; producent: Herbert-Heinz Winkler, Ahrensfelder Weg 7, 22926 Ahrensburg b. Hamburg, Niemcy; permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,05%]; producent: Herbert-Heinz Winkler, Ahrensfelder Weg 7, 22926 Ahrensburg b. Hamburg, Niemcy         spray przeznaczony do zwalczania i odstraszania much, karaluchów, moli, srebrzyków, pluskiew metallowy pojemnik pod ciśnieniem 5 lat od daty produkcji              
0373/03 z dnia 12.12.2003r ANTISEPTICA KOMBI SPRAY Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j., ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec alkohol propylowy CAS 71-23-8 [zaw. 35,0g]; producent: CVH Chemie Vertrieb Hannover GmbH & Co KG, Podbielskistrasse 22, 30163 Hannover, Niemcy; alkohol etylowy CAS 64-17-5 [zaw. 20,0g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy; aldehyd glutarowyCAS 111-30-8 [zaw. 0,05g]; producent: BASF AG, Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0373_KCH_ANTISEPTICA KOMBI SPRAY.pdf KARTY I ETYKIETY\0373_ETYKIETA_ANTISEPTICA KOMBI SPRAY.pdf KARTY I ETYKIETY\0373_ULOTKA_ANTISEPTICA KOMBI SPRAY.pdf   ciecz, produkt do dezynfekcji trudnodostępnych powierzchni i sprzętów butelka HPE; kanister HPE 5 lata od daty produkcji              
0374/03 z dnia 12.12.2003r DESCORAPID Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j., ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec alkohol izopropylowy CAS 67-63-0 [zaw. 63,140g]; producent: Wilhelm E.H. Biesterfeld, Ferdinandstrasse 41, D-20095 Hamburg, Niemcy; 1,3 butanodiol CAS 107-88-0 [zaw. 0,115g]; producent: Krahn Chemie GmbH, Grimm 10 20457 Hamburg, Niemcy         chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia rąk oraz powierzchni w miejscach prywatnych, publicznych (włącznie ze szpitalami) karton HPE 5 lat od daty produkcji              
0375/03 z dnia 12.12.2003r DERMOGUARD Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j., ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec poliheksanidyna [zaw. 0,2%]; producent: ZENECA Avecia GmbH, Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frnkfurt, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0375_KCH_DERMOGUARD.pdf KARTY I ETYKIETY\0375_ETYKIETA_DERMOGUARD.pdf KARTY I ETYKIETY\0375_ULOTKA_DERMOGUARD.pdf   ciecz, produkt bakteriobójczy do mycia rąk i ciała butelka HPE 5 lat od daty produkcji              
0376/03 z dnia 12.12.2003r BIGUACID S Firma Handlowo-Usługowa ANTYSEPTYKA Kastrau sp. j., ul. Mickiewicza 33, 11-300 Biskupiec chlorek didecylodimetyloamonium CAS 7173-51-5 [zaw.17,5g]; producent: Lonza Werke, Morianstr. 32, 42130 Wuppertal, Niemcy; poliheksanidyna [zaw. 4,0g]; producent: ZENECA Avecia GmbH, Emil-von-Behring-Str. 2, 60439 Frnkfurt, Niemcy; fenoksyetanol CAS 122-99-6 [zaw. 20,0g]; producent: BASF AG, Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0376_KCH_BIGUACID S.pdf KARTY I ETYKIETY\0376_ETYKIETA_BIGUACID S.pdf KARTY I ETYKIETY\0376_ULOTKA_BIGUACID S.pdf   ciecz, preparat do dezynfekcji oraz do czyszczenia powierzchni, podłóg, ścian i sprzętów butelka HPE; kanister HPE 5 lat od daty produkcji              
0377/03 z dnia 16.12.2003r Metasol TK 100 LC Gratenau Chemicals Polska Sp. z o.o., ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa tiabendazol CAS 148-79-8 [zaw. ok. 20%]; producent: Bayer Chemicals Corporation, 100 Bayer Road, Pittsburg, PA 15205-9741, Stany Zjednoczone KARTY I ETYKIETY II\0377_KCH_METASOL TK 100 LC.doc     KARTY I ETYKIETY II\0377_INSTRUKCJA_METASOL TK 100 LC.doc płyn, środek grzybobójczy przeznaczony do kontroli pleśni w farbach, wyrobach papierowych, naturalnych i syntetycznych kanister plastikowy  24 miesiące od daty produkcji              
0378/03 z dnia 3.12.2003r MRÓWKOSEP Laboratorium Chemiczne "AKO", Al. M.J. Piłsudskiego 41c/24, 43-609 Jaworzno trichlorfon CAS 52-68-6 (inna nazwa: 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfoniandimetylu) [zaw. 1%]; producent: BAYER AG, D-513368 Leverkusen, Niemcy         granulowany preparat do zwalczania mrówek i karaczanów w pomieszczeniach i ogrodach torebka z folii barierowej metalizowanej 3 lata od daty produkcji              
0379/03 z dnia 3.12.2003r MRÓWKOSEP GRAN EXTRA Laboratorium Chemiczne "AKO", Al. M.J. Piłsudskiego 41c/24, 43-609 Jaworzno trichlorfon CAS 52-68-6 (inna nazwa: 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfoniandimetylu) [zaw. 1%]; producent: BAYER AG, D-513368 Leverkusen, Niemcy         granulowany preparat do zwalczania mrówek w budynkach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu torebka z folii barierowej metalizowanej 3 lata od daty produkcji              
0380/03 z dnia 3.12.2003r LOTION ZIELONE JABŁUSZKO ANTILICE Laboratorium Chemiczne "AKO", Al. M.J. Piłsudskiego 41c/24, 43-609 Jaworzno permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 1%]; producent: Babolna Bio H-1107, Budapest X., Szallas u.6., Węgry         preparat ciekły przeznaczony do zwalczania wszawicy u ludzi torebka z folii barierowej metalizowanej 3 lata od daty produkcji              
0381/03 z dnia 4.02.2004r DEZO - 1 - preparat myjąco-dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS: 7681-52-9 [zaw. 25%]; producent: ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym butelka PE; kanister PE; hobok (kanister) PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0382/03 z dnia 4.02.2004r COMP SEPTO -preparat dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo chlorek didecylodimetyloamoniowy 50% (inna nazwa: ARQUAD 2.10-50) CAS 7173-51-5 [zaw. 0,25%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, S-444 85 Stenungsund, Szwecja; dwuglukonian chlorheksydyny 20% (inna nazwa: Di-D-glukonian 1,1-heksametyleno-bis(5-(4-chlorofenylo)biguanidu)) CAS 18472-51-0 [zaw. 2,3%]; producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice; alkohol izopropylowy (inne nazwy: izopropanol; 2-propanol) CAS CAS 67-63-0 [zaw. 60%]; producent: Sasol Solvents, Anckelmannsplatz 1, D-20537 Hamburg, Niemcy         płyn przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz sprzętu w przemyśle spożywczym  butelka PE; kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0383/03 z dnia 4.02.2004r DISEPTOL - preparat myjąco-dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo chlorek dioctylodimetyloamoniowy 50% CAS 5538-94-3 (inna nazwa: ARQUAD 2.8-50) [zaw. 6%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, S-444 85 Stenungsund, Szwecja         płyn myjąco-dezynfekcyjny o odczynie kwaśnym przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym kanistter PE; hobok (kanister) PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0384/03 z dnia 4.02.2004r ATOS D - preparat myjąco-dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo chlorek didecylodimetyloamoniowy 50%  (inna nazwa: ARQUAD 2.10-50) CAS 7173-51-5 [zaw. 10%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, S-444 85 Stenungsund, Szwecja         płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym butelka PE; kanister PE; hobok (kanister) PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0385/03 z dnia 4.02.2004r ATOS S - preparat myjąco-dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS: 7681-52-9 [zaw. 40%]; producent: ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym butelka PE; kanister PE; hobok (kanister) PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0386/03 z dnia 4.02.2004r ATOS - preparat myjąco-dezynfekcyjny "COMPEX" Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z o.o., ul. Poznańska 54/56, 62-081 Poznań - Baranowo podchloryn sodu gat. S (NaOCl), CAS: 7681-52-9 [zaw. 25%]; producent: ROKITA S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny         płyn myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym butelka PE; kanister PE; hobok (kanister) PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0387/03 z dnia 3.12.2003r MOLOSAN "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa empetryna ( inna nazwa: vapotryna) CAS 54406-48-3 [zaw. ok. 0,5g/płytkę]; producent: Sumitomo Chemical Co.Ltd., 5-33 Kitahama, 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8550, Japonia         preparat owadobójczy w postaci płytki przeznaczony do zwalczania moli i szkodników odzieży opakowanie bezpośrednie: folia aluminiowa; opakowanie zewntrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0388/03 z dnia 3.12.2003r SAFROTIN PYLISTY "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa propetamfos CAS 31218-83-4 [zaw. 2,0%]; producenci: 1) Novartis Animal Health Inc., WRO-1032. 4. 58, Ch-4002 Basel, Szwajcaria 2) Kukbo Pharma Co., Ltd., 53-31 Song Jeong-dong, Cheong Ju-Si, Chung Cheong Buk-Do, Korea         preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej saszetka z laminatu (PET/Alu/PE) 3 lata od daty produkcji              
0389/03 z dnia 3.12.2003r Insekton Pylisty "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,5%]; producenci: 1) Blimaru NV, Rooierlee 6, 3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgia; 2) Tagros Chemicals (UK) Ltd., Raja Murugan, 24 Buckingham Gate, SW1E 6LB Londyn, Wielka Brytania; 3) Dean Pest Control, Zhenjiang Inter-China (DPC) Co., Ltd., 4-6F., No 65 Yunhe Road, Zhenjiang, Jiangsu, Chiny         preparat owadobójczy w postaci proszku do opylania przeznaczony do zwalczania owadów w pomieszczeniach saszetka z laminatu PET/PE 3 lata od daty produkcji              
0390/03 z dnia 3.12.2003r FLYTOX "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa 3-(N-n-butylo-N-acetylo) aminiopropionian etylu CAS 52304-36-6 [zaw.120 g/l]; producent: Merck KgaA, 64271 Darmstadt, Niemcy         preparat w postaci płynu w atomizerze przeznaczony do odstraszania owadów butelka HDPE z rozpylaczem 2 lata od daty produkcji              
0391/03 z dnia 3.12.2003r ALFACRON 10 WP "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa azametyfos CAS 35575-96-3 [ zaw. 10%]; producent: Novartis Animal Health Inc., WRO-1032. 4. 58, Ch-4002 Basel, Szwajcaria         preparat owadobójczy w postaci proszku przeznaczony do zwalczania much saszetka z laminatu (PET/Alu/PE); wiaderko PE; opakowanie bezpośrednie: worek PE; opakowanie zewnętrzne: worek PAP 2 lata od daty produkcji              
0393/03 z dnia 3.12.2003r AKTELISEP 50 EC "Fregata" S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 309 Gdańsk - Oliwa pyrimifos metylowy CAS 29232-93-7 [zaw. 500 g/l]; producenci: 1) Limaru NV, Ziepstraat 5, B3680 Neeroeteren Belgia; 2) Sinochem Ningbo/Agrochem. Div., No 21, Jiangxia Street, 315000, Chiny         preparat owadobójczy w postaci płynnego koncentratu przeznaczony do zwalczania owadów w pomieszczeniach butelka PET, szkło; kanister COEX (PA/PE) 2 lata od daty produkcji              
0394/03 z dnia 3.12.2003r Bolfo - obroża dla psów Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa propoksur (metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 (zaw. 4,442g); producent: Bayer AG D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0394_0395_KCH_BOLFO OBROŻE.pdf KARTY I ETYKIETY\0394_ETYKIETA_BOLFO OBROŻA DLA PSÓW.doc     obroża przeciw pchłom i kleszczom opakowanie bezpośrednie: torebka z folii laminowanej; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 60 miesięcy              
0395/03 z dnia 3.12.2003r Bolfo - obroża dla kotów i małych psów Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa propoksur (metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 (zaw. 1,2338g); producent: Bayer AG D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0394_0395_KCH_BOLFO OBROŻE.pdf KARTY I ETYKIETY\0395_ETYKIETA_BOLFO OBROŻA DLA KOTÓW I MAŁYCH PSÓW.doc     obroża przeciw pchłom dla kotów i przeciw pchłom i kleszczom dla psów opakowanie bezpośrednie: torebka z folii laminowanej; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 60 miesięcy              
0396/03 z dnia 3.12.2003r Bolfo - puder Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa propoksur (metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 (zaw.1g/100mg); producent: Bayer AG D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0396_KCH_BOLFO PUDER.pdf KARTY I ETYKIETY\0396_ETYKIETA_BOLFO PUDER.doc     puder przeciw pchłom dla kotów i psów polistyrenowy pojemnik z wieczkiem zatrzaskowym 60 miesięcy              
0397/03 z dnia 3.12.2003r Bolfo - spray Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa propoksur (metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 (zaw. 0,25g/100mg); producent: Bayer AG D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0397_KCH_BOLFO SPRAY.pdf KARTY I ETYKIETY\0397_ETYKIETA_BOLFO SPRAY.doc     spay przeciw pchłom dla kotów i przeciw pchłom i kleszczom dla psów blaszany pojemnik 60 miesięcy              
0398/03 z dnia 3.12.2003r Bolfo - szampon Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa propoksur (metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu) CAS 114-26-1 (zaw. 0,122g/100mg); producent: Bayer AG D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0398_KCH_BOLFO SZAMPON.pdf KARTY I ETYKIETY\0398_ETYKIETA_BOLFO SZAMPON.doc     szampon w postaci płynu dla psów przeciw pchłom i kleszczom tubka PE; butelka PE 60 miesięcy              
0399/03 z dnia 3.12.2003r Neguvon Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa tichlorfon CAS 52-68-6 (zaw. 97g/100g); producent: Bayer AG D-51368 Leverkusen, Niemcy         proszek do sporządzania roztworu, stosowany do zwalczania ptaszyńca w pomieszczeniach dla drobiu pudełko PE; worek wielowarstwowy PAP/PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0402/03 z dnia 3.12.2003r HERBA HIT - obroża dla kotów odstraszająca ektopasożyty Euro - Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa olejek eukaliptusowy CAS 8000-48-4 [zaw. 0,7 g (+/-5%)]; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy; krystaliczny mentol CAS 89-78-1[zaw. 0,54 g ]; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy         obroża dla kotów odstraszająca ektopasożyty  pasek o długości 35cm opakowanie bezpośrednie: torebka z folii PCV; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 1 rok od daty produkcji              
0403/03 z dnia 16.12.2003r HERBA HIT - obroża dla psów odstraszająca ektopasożyty Euro - Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa olejek eukaliptusowy CAS 8000-48-4 [zaw. 1,3 g (± 5%)] ; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy; krystaliczny mentol CAS 89-78-1 [zaw. 1,2 g ]; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy         obroża dla psów odstraszająca ektopasożyty  pasek o długości 65cm opakowanie bezpośrednie: torebka z folii PCV; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 1 rok od daty produkcji              
0404/03 z dnia 16.12.2003r ATTACK CITRONELLA - obroża dla kotów odstraszająca ektopasożyty Euro - Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa olejek cytronelowy CAS 8000-29-1 [zaw. 237 mg (± 5%)] ; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy         obroża dla kotów odstraszająca ektopasożyty  pasek o długości 35cm opakowanie bezpośrednie: torebka z folii PCV; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 1 rok od daty produkcji              
0405/03 z dnia 3.12.2003r ATTACK CITRONELLA - obroża dla psów odstraszająca ektopasożyty Euro - Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa olejek cytronelowy CAS 8000-29-1 [zaw. 440 mg (± 5%)]; producent: Orissa Drebing GmbH, Borstelmannsweg 169, 20537 Hamburg, Niemcy         obroża dla psów odstraszająca ektopasożyty  pasek o długości 65cm opakowanie bezpośrednie: torebka z folii PCV; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 1 rok od daty produkcji              
0406/03 z dnia 3.12.2003r RAPICID Pfizer Polska Sp.z o.o. ul. Rzymowskiego 28 02-697 Warszawa jod aktywny CAS 7553-56-2 [zaw. 2,75%]; producenci: 1) Lansdowne Chemical PLC Winston House Carterton, Oxfordshire OX18 3EZ, Wielka Brytania, 2) Independent Iodine Company, NV 40 Hortensiadreef, 2920 Kalmthout, Belgia, 3) ACF Minera Casilla 267, Central de Casillas Santiago, Chile; kwas fosforowy CAS 7664-38-2 [zaw. 9,50%]; producenci: 1) Helm Great Britain Ltd, Wimbledon Bridge House Hartfield Road, London SW19 3RU, Wielka Brytania, 2) Prayon (UK) Ltd, Rivers Lodge West Common Harpenden, Hertfordshire AL5 2JD, Wielka Brytania; kwas siarkowy CAS 7664-93-9 [zaw. 9,30%]; producent: Brenntag UK Ltd, Ham Lane Kingswinford West Midlands DY6 7JU, Wielka Brytania         płyn do dezynekcji powieszczeń i sprzętu oraz sanityzacji wody butelka PE; kanister PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0407/03 z dnia 3.12.2003r PCHEŁKA -pielęgnacyjny szampon w piance przeciw pchłom i kleszczom, z działaniem owicydowym, dla psów i szczeniąt ICB POLAND Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J., ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno trans-permetryna CAS 61949-77-7 [zaw. 0,2%]; producent: Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowe "PESTINOVA", Dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno; pyriproxyfen CAS 95737-68-1 [zaw.0,01%]; producent: Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe "PESTINOVA", Dr inż. Janusz Świętosławski, ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno         preparat w postaci mikroemulsji przeznaczony do zwalczania pcheł i kleszczy u psów i szczeniąt pojemnik plastikowy z aplikatorem piany 3 lata od daty produkcji              
0408/03 z dnia 16.12.2003r DOG'S SHAMPOO - Szampon dla psów przeciwko pchłom i kleszczom COLMED s.c. S. Samkowski, P. Olakowski, ul. Szkolna 5, Kanie, 05-805 Otrębusy permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,3%]; producent: Aventis, 55 rue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja         płyn przeznaczonyy do zwalczania pcheł i kleszczy u psów i kotów butelka PE 2 lata od daty produkcji              
0409/04 z dnia 12.01.2004r CID 2000 CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa stabilizowany nadtlenek wodoru [zaw. 20%], CAS 7722-84-1; producent: Solvay, Prins Albertstraat 44, B 1120 Brussels, Belgia; kwas nadoctowy [zaw. 5%], CAS 79-21-0; producent: Solvay, Prins Albertstraat 44, B 1120 Brussels, Belgia; kwas octowy [zaw. 10%], CAS 64-19-7; producent: Solvay, Prins Albertstraat 44, B 1120 Brussels, Belgia         płyn do sanityzacji wody pitnej dla zwierząt oraz do usuwania materii organicznej i nieorganicznej z systemów doprowadzenia wody pitnej dla zwierząt kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0410/04 z dnia 12.01.2004r VIROCID CID LINES Polska Sp. z o.o. ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa chlorek benzalkonium [zaw. 170,6g]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Site Herkenbosch, Lispinweg 6, 6075 ZG Herkenbosch, Holandia; chlorek didecylodimetylamoniowy CAS 7173-51-5 [zaw. 78,0g]; producent: LONZA Benelux BV, Aluminiumstraat 1, 4823 AL Breda, Holandia; aldehyd glutarowy CAS 111-30-8 [zaw. 107,25g]; producent: Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, Industriestrasse 1, D-77836 Rheinmunster, Niemcy         płyn do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i środków transportu dla zwierząt kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0411/04 z dnia 12.01.2004r CID 20 CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa chlorek benzalkonium [zaw. 60g]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Site Herkenbosch, Lispinweg 6, 6075 ZG Herkenbosch, Holandia; formaldehyd cas 50-00-0 [zaw. 83g]; producent: Holvoet Chimie, Zoning Industriel de Tournai Ouest II, Rue des Sablieres 1, 7522 Tournai, Belgia, aldehyd glutarowy cas 111-30-8 [zaw. 40g]; producent: Dow Deutschland GmbH & Co.OHG, Industriestrasse 1, D-77836 Rheinmunster, Niemcy, glikosal cas 107-22-2 [zaw. 10g]; producent: BASF, Avenue Hamoir 14, 1180 Brussels, Belgia         płyn do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i środków transportu dla zwierząt kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0412/04 z dnia 12.01.2004r PEDILINE CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa chlorek benzalkonium [zaw. 2,5%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Site Herkenbosch, Lispinweg 6, 6075 ZG Herkenbosch, Holandia; aldehyd glutarowy CAS 111-30-8  [zaw. 20%]; producent: DOW Belgium BVBA, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, Belgia         koncentrat do dezynfekcji brodzików na fermach zwierząt, do odkażania racic i kopyt zwierząt hodowlanych kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0413/04 z dnia 12.01.2004r CID CLEAN CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa nadtlenek wodoru EphCAS 7722-84-1 [zaw. 97 50%]; producent: Solvay Interox S.A., Site Jemeppe-sur-Sambre, Rue Solvay 39, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgia         koncentrat 50% do przygotowywania roztworów do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, jaj wylęgowych, obiektów wody pitnej dla zwierząt oraz sanityzacji wody dla zwierząt kanister PE z zaworkiem 2 lata od daty produkcji              
0414/04 z dnia 12.01.2004r GREENSTOP CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa chlorek benzalkonium [zaw. 5%]; producent: Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Site Herkenbosch, Lispinweg 6, 6075 ZG Herkenbosch, Holandia         płynny preparat do usuwania osadów biologicznych z powierzchni dachów, murów, ścian budynków, mebli, ścieżek i kamieni w ogrodach oraz czyszczenia basenów kąpielowych kanister PE; butelka PE 3 lata od daty produkcji              
0415/04 z dnia 12.01.2004r IOCID CID LINES Polska Sp. z o.o., ul. Mińska 25/104, 03-808 Warszawa jodyna [zaw. 0,4%]; producent: SQM EUROPE, Sint-Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp, Belgia; izopropanol [zaw. 0,75%]; producent: Holvoet Chemie Rue Des Sablieres, 7522 Tournai, Belgia; glicerol CAS 56-81-5 [zaw. 2%]; producent: MOSSELMAN, Route de Wallonie, 4 7011 Ghlin, Belgia;  sorbitol [zaw. 2%]; producent: MOSSELMAN, Route de Wallonie, 4 7011 Ghlin, Belgia; lanolina [zaw. 0,1%]; producent: MOSSELMAN, Route de Wallonie, 4 7011 Ghlin, Belgia; alantoina CAS 97-59-6 [zaw. 0,1%]; producent: MOSSELMAN, Route de Wallonie, 4 7011 Ghlin, Belgia         płynny preparat do dezynfekcji strzyków po udoju kanister PE 2 lata od daty produkcji              
0417/03 z dnia 3.12.2003r ATICK płyn przeciwko kleszczom Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa N,N' -dietylo-m-toluamid (DEET) CAS 134-62-3 [zaw. 10% wag.]; producenci:1) Reilly Chemicals S.A. & Reibelco S.A., Rue de Villerot, 7334 Hautrage, Belgia; 2) McLaughlin Gormley King Company, White Plains, NY, USA; ftalan dimetylu CAS 131-11-3 (inna nazwa: Palatinol M) [zaw. 10% wag.]; producent: BASF, Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy         preparat w postaci płynu do odstraszania kleszczy butelka plastikowa z atomizerem 12 miesięcy od daty produkcji              
0418/03 z dnia 3.12.2003r ATICK płyn przeciwko komarom i kleszczom Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa N,N' -dietylo-m-toluamid (DEET) CAS 134-62-3 [zaw. 10% wag.]; producenci: 1) Reilly Chemicals S.A. & Reibelco S.A., Rue de Villerot, 7334 Hautrage, Belgia; 2) McLaughlin Gormley King Company, White Plains, NY, USA; ftalan dimetylu (inna nazwa: Palatinol M) CAS 131-11-3 [zaw. 10% wag.]; producent: BASF, Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy         preparat w postaci płynu odstraszający komary i kleszcze butelka plastikowa z atomizerem 12 miesięcy od daty produkcji              
0419/03 z dnia 3.12.2003r ATICK płyn przeciwko komarom Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o., ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa N,N' -dietylo-m-toluamid (DEET) CAS 134-62-3 [zaw. 10%wag.]; producenci:1) Reilly Chemicals S.A. & Reibelco S.A., Rue de Villerot, 7334 Hautrage, Belgia; 2) McLaughlin Gormley King Company, White Plains, NY, USA; ftalan dimetylu (inna nazwa: Palatinol M) CAS 131-11-3 [zaw. 6% wag.]; producent: BASF, Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy         preparat w postaci płynu odstraszający komary butelka plastikowa z atomizerem 12 miesięcy od daty produkcji              
0420/03 z dnia 3.12.2003r IXODER płyn przeciwko kleszczom Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o.,ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa N,N' -dietylo-m-toluamid (DEET) CAS 134-62-3 [zaw. 10%wag.]; producenci:1) Reilly Chemicals S.A. & Reibelco S.A., Rue de Villerot, 7334 Hautrage, Belgia; 2) McLaughlin Gormley King Company, White Plains, NY, USA; ftalan dimetylu (inna nazwa: Palatinol M) CAS 131-11-3 [zaw. 10% wag.]; producent: BASF, Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy         preparat w postaci płynu odstraszający kleszcze, stosowany na sierść psa butelka plastikowa z atomizerem 12 miesięcy od daty produkcji              
0421/03 z dnia 3.12.2003r ASCYP 10 WP Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy "Best - Pest" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J., ul. Moździerzowców 6 b, 43 -602 Jaworzno cypermetryna [zaw.10%] CAS: 52315-07-8; producent: Gharda Chemicals Limited, Holbrook House, 72 Lower Addiscombe Road, Wielka Brytania         preparat w postaci proszku przeznaczony do zwalczania szkodników (owadów latających i pełzających) w higienie sanitarnej saszetka z folii trójwarstwowej 2 lata od daty produkcji              
0422/03 z dnia 3.12.2003r FOBOS M-4 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Spółka z o.o., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń Barquat CB-80 (inna nazwa: chlorek benzylo-C12-18 - alkilodimetyloamoniowy) CAS 68424-85-1 [zaw.~2%]; producent: Lonza Ltd., Munchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Szwajcaria; Preventol MP-260 (inna nazwa: 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian) CAS 55406-53-6 [zaw.~0,4%]; producent: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Niemcy; boraks CAS 1303-96-4 [zaw.~ 3,7%]; producent: U.S. BORAX INC., 26877 Tourney Road, Valencia, California 91355, USA KARTY I ETYKIETY\0422_KCH_FOBOS M-4_WYG.pdf KARTY I ETYKIETY\0422_ETYKIETA_FOBOS M-4 WYGASNIĘCIE.pdf     preparat w postaci granulatu proszkowego przeznaczony do ochrony drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych i owadów worek PE; wiaderko PP 24 miesiące od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\0422_ETYKIETA2_FOBOS M-4_WYG.pdf KARTY I ETYKIETY\0422_ETYKIETA3_FOBOS M-4_ WYG.pdf          
0423/03 z dnia 3.12.2003r FOBOS M-2 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Spółka z o.o., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń kwas borowy CAS 10043-35-3 [zaw. ok.18% wag.]; producent: U.S. BORAX INC., 26877 Tourney Road, Valencia California 91355, USA KARTY I ETYKIETY\0423_KCH_FOBOS M-2.pdf KARTY I ETYKIETY\0423_ETYKIETA_FOBOS M-2 worek.pdf     preparat w postaci proszku przeznaczony do ochrony drewna przed działaniem ognia, grzybów i owadów worek PE; wiaderko PP 24 miesiące od daty produkcji KARTY I ETYKIETY\0423_ETYKIETA2_FOBOS M-2.pdf KARTY I ETYKIETY\0423_ETYKIETA3_FOBOS M-2.pdf          
0424/04 z dnia 05.04.2004r Nadtlenek wodoru 35% W&G Import CHEMICALS Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw. 35% wag.]; producent: OCW Zweigniderlassung der Degussa CEE GmbH, Fabrikstrasse 1, A-9721 Weissenstein, Austria         środek płynny przeznaczony dosterylizacji opakowań w przemyśle spożywczym w urządzeniach mechanicznych pojemnik z PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0425/04 z dnia 19.04.2004r Alkohol etylowy 70% skażony chlorheksydyną Maga-Herba, ul. Targowa 66, 05-120 Legionowo etanol, CAS: 64-17-5 [zaw. 70%]; producenci: 1) Jurbo Agro, Grabowo Wielkie 140, 56-416 Twardogóra; 2) Polmos Józefów, ul. Fabryczna 1, 05-860 Płochocin, Józefów k. Błonia; 3) Polmos Kutno, ul. Adama Mickiewicza 33, Kutno KARTY I ETYKIETY\0425_KCH_ALKOHOL ETYLOWY 70 SKAZONY CHLORHEKSYDYNĄ.doc       roztwór przeznaczony do dezynfekcji powierzchni butelka z PCV z pompką; butelka PE z zakraplaczem; butelka PE; kanister PE; beczka PE 36 miesięcy od daty produkcji              
0426/03 z dnia 3.12.2003r Szampon do zwalczania wszawicy głowowej SORA FORTE SCAN – ANIDA Sp. z o. o., ul. Motyla 26, 30-733 Kraków permetryna 25/75 [zaw. 1%], CAS: 52645-53-1; producent: Aventis Environmental Science, 55 Avenue Rene Cassin, 69009 Lyon, Francja         szampon w formie żelu przeznaczony do zwalczania wszawicy głowowej u ludzi opakowanie bezpośrednie: tuba; opakowanie zewnętrzne: karton 2 lata od daty produkcji              
0432/03 z dnia 16.12.2003r HartzLain DECOR Mirosław Cichawa, Jacek Szymański "VENGA" sp.j., ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź tolilofluanid CAS 731-27-1 [zaw. 0,5%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy; tebuconazol [zaw. 0,5%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy; cyflutryna [zaw. 0,004%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         ciecz bezbarwna lub kolorowa (23 kolory) przeznaczona do zabezpieczania drewna przed owadami, sinizną i grzybami oraz czynnikami atmosferycznymi puszka metalowa 2 lata od daty produkcji              
0433/03 z dnia 16.12.2003 HartzLain DECOR SPECIAL Mirosław Cichawa, Jacek Szymański "VENGA" sp.j., ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź tolilofluanid CAS 731-27-1 [zaw. do 0,5%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy; tebuconazol CAS 107534-96-3 [zaw. do 0,5%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy; cyflutryna CAS 68359-37-5 [zaw. do 0,004%]; producent: Bayer AG, D-51369 Leverkusen, Niemcy         ciecz bezbarwna lub kolorowa (23 kolory) przeznaczona do zabezpieczania drewna przed owadami, sinizną i grzybami oraz czynnikami atmosferycznymi puszka metalowa 2 lata od daty produkcji              
0436/03 z dnia 27.01.2004r HLEBOMOR-D P.H.P. STAREX - Haczik Artinjan, ul. Okopowa 14 m 54, 01-063 Warszawa kwas borowy CAS 10043-35-3 [zaw. 26-28%]; producent: Holding A.S., Genel Mudurlugu, Ankara, Turcja KARTY I ETYKIETY II\0436_KCH_HLEBOMOR D.rtf       kostki do zwalczania prusaków i karaluchów pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0437/03z dnia 27.01.2004r RODEKIL P.H.P. STAREX - Haczik Artinjan, ul. Okopowa 14 m 54, 01-063 Warszawa bromadiolone CAS 28772-56-7 [zaw. 0,005%]; producent: PEL GAR International Ltd., Unit 13 Newman Lane, Alton, Hants., GU34 2QR, Wielka Brytania KARTY I ETYKIETY II\0437_KCH_RODEKIL.rtf       peletki do zwalczania myszy i szczurów w higienie sanitarnej pudełko kartonowe; wiadro plastikowe 18 miesięcy od daty produkcji              
0438/03z dnia 16.12.2003r ETOFOG 2000 "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno etofenprox CAS 80844-07-1 [zaw. 5 g]; producent: Isagro (ASIA) Agrochemicals PVT. Ltd., Regdoff: 101, Solitaire Park, 151, M. Vasanji Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093, Indie; metopren CAS 40596-69-8 [zaw. 0,3 g]; producent: Egis Pharmaceutical Works Ltd., 1475 Budapest, Węgry         świeca do oddymiania pomieszczeń zamkniętych, przeznaczona do zwalczania owadów latających (much, komarów, moli) oraz biegających (karaluchów, prusaków, pluskiew i pcheł) puszka metalowa 3 lata od daty produkcji              
0439/03 z dnia 16.12.2003r ALFASEP 10 WP "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna CAS 67375-30-8 [zaw. 10%]; producent: Gharda Chemicals Ltd., Domic Holm., 29th Road Bandra (West), Mumbai - 400.050, Indie         proszek do zwalczania owadów latających (much, komarów) oraz biegających (karaluchów, prusaków i innych) w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, fabrycznych oraz użyteczności publicznej opakowanie bezpośrednie: podwójny worek PE; opakowanie zewnętrzene: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0440/03 z dnia 16.12.2003r WINYLOTOX SUPER "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno dichlorfos CAS 62-73-7 [zaw. 500 g/l]; producenci: 1) DENKA International B.V., 3770 A H Barneveld, Holandia; 2) Gharda Chemicals Ltd., Domic Holm, 29th Road Bandra (West), Mumbai - 400.050, Indie         w postaci koncentratu przeznaczony do zwalczania owadów w pomieszczeniach: much, komarów, karaluchów, prusaków, pluskiew, rybików cukrowych i innych kanister (HDPE) 3 lata od daty produkcji              
0441/03 z dnia 16.12.2003r ALFASEP SUPER KILL "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno alfa-cypermetryna CAS 67375-30-8 [zaw. 10 %]; producent: Gharda Chemicals Ltd., Domic Holm, 29th Road Bandra (West), Mumbai - 400.050, Indie         zawiesina przeznaczona do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: much, komarów, karaluchów, prusaków, pluskiew, rybików cukrowych, preparat może być stosowany w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, fabrycznych a także w szpitalach, żłobkach, przedszkolach butelka PE 3 lata od daty produkcji              
0442/03 z dnia 16.12.2003r WINYLOTOX 1000 EC "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno dichlorfos CAS 62-73-7 [zaw. 1000 g/l]; producent: 1) DENKA International B.V., 3770 A H Barneveld, Holandia; 2) Gharda Chemicals Ltd., Domic Holm, 29th Road Bandra (West), Mumbai - 400.050, Indie         ciecz do zwalczania owadów w pomieszczeniach: much, komarów, prusaków, pluskiew, rybików cukrowych i innych kanister (HDPE) 3 lata od daty produkcji              
0443/03 z dnia 16.12.2003r PERSEP 10 WP "VENA" Koziarz Zdzisław, ul. Waryńskiego 6, 43-600 Jaworzno permetryna (25/75 cis/trans) CAS 52645-53-1 [zaw. 10%]; producent: Gharda Chemicals Ltd., Domic Holm, 29th Road Bandra (West), Mumbai - 400.050, Indie         proszek przeznaczony do zwalczania owadów: much, komarów, karaluchów, prusaków, mrówek faraona i innych w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, fabrycznych oraz użyteczności publicznej opakowanie bezpośrednie: podwójny worek PE; opakowanie zewnętrzene: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0444/03 z dnia 3.12.2003r FEE, repelent na psy i koty Zakład Produkcji Repelentów "GORMAX" ul. Zawodzie 71, 41-208 Sosnowiec aldehyd cynamonowy CAS 104-55-2 [zaw. 0,42 %]; producent: Haarmann & Reimer GmbH , Postfach 1253 37601 Holzminden, Niemcy; 2-undekanon CAS 112-12-9 [zaw. 0,08 %]; producent: Danisco Cultor Denmark Edwin Rahrs Vej 38 8220 Brabrand, Dania         granulat przeznaczony do odstraszania psów i kotów tuba kartonowa 2 lata od daty produkcji              
0447/03 z dnia 4.02.2004r TRAKINSEC POLSANDERS Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 29, 83-000 Pruszcz Gdański S-methyl-N[(methyl carbamoil)oxi]tioactimidate (inna nazwa methomyl) CAS 16752-77-5 [zaw. 1%]; producent: Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer Sheva 84 100, Izrael         granulat rozpuszczalny w wodzie do stosowania w pomieszczeniach inwentarskich, przeznaczony do zwalczania much pudełko metalowe 2 lata od daty produkcji              
0449/04 z dnia 05.04.2004r VIGONEZ - pasta przeciw gryzoniom VIGONEZ Firma Handlowa Andrzej Jagło ul. Dietla 111, 31- 031 Kraków difenacoum (związek z grupy antykoagulantów) CAS 62-73-7 [zaw. 0,005%]; producent: dla (INDIA Industrie Chimiche S.p.A): Activa S.r.I, Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Włochy KARTY I ETYKIETY II\0449_KCH_VIGONEZ PASTA PRZECIW GRYZONIOM.doc KARTY I ETYKIETY II\0449_ETYKIETA_VIGONEZ PASTA PRZECIW GRYZONIOM.jpg     trutka w postaci pasty przeznaczona do zwalczania szczurów i myszy w pomieszczeniach zamkniętych opakowanie z folii barierowej 2 lata od daty produkcji              
0450/03 z dnia 16.12.2003r SUMITHION 20 MC SUMI-AGRO POLAND Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa fenitrotion CAS 122-14-5 [zaw. 20%]; producent: Sumitomo Chemical Company Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8550 Japonia         koncentrat mikrokapsułowy do rozcienczania z wodą przeznaczony do zwalczania owadów biegających (szczególnie prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych) beczka metalowa; butelka plastikowa z dozownikiem 3 lata od daty produkcji              
0453/04 z dnia 16.01.2004r FUMITHRINE "P" K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław permetryna, CAS 52645-53-1 [zaw. 5% wag.]; producent: Russel-Unclaf Higiene et Environnement, Immeuble "Les Diaments" Bat. B41, rue Delizy 93694 Pantin Cedox, Francja ; pyrethrine, CAS 8003-34-7 [zaw. 0,6% wag.]; producent: Pyrethrum Board of Kenya POB 420 Nakura, Kenia ; piperonylbutoxid CAS 51-03-6 [zaw. 3,0% wag.]; producent: Endura SpA, Via le Pietramellara 5, Bologna, Włochy KARTY I ETYKIETY\0453_KCH_FUMITHRINE P.pdf   KARTY I ETYKIETY\0453_ULOTKA_FUMITHRINE P.pdf   proszek (suchy aerozol) do likwidacji osobników dorosłych i larw owadów latających, pełzających i pajęczaków metalowa puszka z knotem 2 lata od daty produkcji              
0454/04 z dnia 16.01.2004r FUMISPORE BASE K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław dwucjanodwuamid (inna nazwa: dicyandiamide z AB (tixosil) w silicium-dioxid), CAS 7631-86-9 [zaw. 35,14% wag.]; producent: DEGUSSA AG 83308 Trostberg, Niemcy, parahydroxyphenylsalicylamid (inna nazwa: 2-hydroxy-N-(4-hydroxylphenyl)benzamide), CAS 526-18-1 [zaw. 5% wag.]; producent: PANCHIM SA F 91029 Evry Cedex, Francja         proszek (suchy aerozol) do likwidacji zarodników grzybów w fazie wylęgowej w powietrzu i na powierzchniach metalowa puszka z knotem 5 lat od daty produkcji              
0455/04 z dnia 16.01.2004r FUMISPORE SHOCK K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław dwucjanodwuamid (inna nazwa: dicyandiamide z AB (tixosil) w silicium-dioxid), CAS 7631-86-9 [zaw. 31,20% wag.]; producent: DEGUSSA AG 83308 Trostberg, Niemcy, parahydroxyphenylsalicylamid (inna nazwa: 2-hydroxy-N-(4-hydroxylphenyl)benzamide), CAS 526-18-1 [zaw. 10% wag.]; producent: PANCHIM SA F 91029 Evry Cedex, Francja         proszek (suchy aerozol) do likwidacji zarodników grzybów w fazie wylęgowej w powietrzu i na powierzchniach metalowa puszka z knotem 5 lat od daty produkcji              
0457/04 z dnia 16.01.2004r EUROPAL-ANTIPILZ-KONZENTRAT = EAK K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław czwartorzędowe zasady amoniowe (QAC), CAS 68391-01-5 [zaw. 30%]; producent: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0457_KCH_EUROPAL ANTIPILZ KONCENTRAT EAK.pdf   KARTY I ETYKIETY\0457_ULOTKA_EUROPAL ANTIPILZ KONCENTRAT EAK.pdf   płyn do odkażania silnie zapleśniałych lub pokrytych algami podłoży butelka plastikowa; kanister plastikowy 18 miesięcy od daty produkcji              
0458/04 z dnia 16.01.2004r EUROPAL 2000 K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław 2-octyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 26530-20-1 [zaw. 0,1400% wag.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy; 5-chlor-2-methyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 26172-55-4 [zaw. 0,0020% wag.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy; 2-methyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 2682-20-4 [zaw. 0,0018% wag.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy         wodna farba akrylowa zabezpieczająca przed pleśnią ścienną i glonami wiaderko plastikowe 18 miesięcy od daty produkcji              
0459/04 z dnia 16.01.2004r EUROPAL 77 K. Szmidt i s-ka Agencja Techniczno-Handlowa ul. Skibowa 67, 52-230 Wrocław 2-octyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 26530-10-1 [zaw. 0,1400% wag.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy; 5-chlor-2-methyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 26172-55-4 [zaw. 0,0020% wg.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy; 2-methyl-3-(2H)-isothiazolon, CAS 2682-20-4 [zaw. 0,0018% wag.]; producent: Schuelke&Mayr 22840 Norderstedt, Niemcy         wodna farba akrylowa zabezpieczająca przed pleśnią ścienną i glonami puszka blaszana 18 miesięcy od daty produkcji              
0460/03 z dnia 31.12.2003r Acticide ASP CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy, 2-merkaptobenzotiazol, CAS: 143-30-4 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         konserwant w postaci proszku do konserwacji wyrobów proszkowych, polimerów, farb emulsyjnych, klei kazeinowych, roztworów celulozowych, atramentu - niszczy bakterie i grzyby beczka PE 24 miesiące od daty produkcji              
0461/03 z dnia 31.12.2003r Acticide B20 CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 20%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy, wodorotlenek sodu, CAS: 1310-73-2 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         protektor korozji mikrobiologicznej w postaci roztworu przeciw wzrostowi bakterii, grzybów oraz drożdży do zabezpieczania wyrobów w stanie mokrym przed korozją biologiczną, m.in. farb, emulsji polimerowych, klei pochodzenia zwierzęcego, atramentów, produktów chemii gospodarczej beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0462/03 z dnia 31.12.2003r Acticide BX (N) CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy,  mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. <2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0462_KCH_ACTICIDE_BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0462_ETYKIETA_ACTICIDE BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0462_ULOTKA_ACTICIDE BX(N).pdf   protektor mikrobiologiczny w postaci roztworu przeciwko bakteriom, drożdżom oraz grzybom stosowany jako środek konserwujący do wyrobów m.in. farb i lakierów, w produkcji klejów beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0464/03 z dnia 31.12.2003r Acticide EP Powder CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik, CAS: 330-54-1 [zaw. 10-25%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol (inna nazwa: karbendazym), CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy   KARTY I ETYKIETY\0464_ETYKIETA_ACTICIDE EP POWDER.pdf KARTY I ETYKIETY\0464_ULOTKA_ACTICIDE EP POWDER.pdf   konserwant do wyrobów technicznych w postaci dyspersji, środek grzybo- oraz algobójczy beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0465/03 z dnia 31.12.2003r Acticide EPS Paste CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa pochodna s-trójazyny (2-butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-trójazyna), CAS: 886-50-0 [zaw. 10-25%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol (inna nazwa: karbendazym), CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         konserwant do wyrobów technicznych w postaci pasty, środek grzybo- oraz algobójczy do zabezpieczania wyrobów technicznych, np. farb, tynków, drewna beczka PE; kontener PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0466/03 z dnia 31.12.2003r Acticide EPS Powder CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa pochodna s-trójazyny (2-butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-s-trójazyna), CAS: 886-50-0 [zaw. 10-25%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol (inna nazwa: karbendazym), CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         konserwant do wyrobów technicznych w postaci proszku, środek grzybo- oraz algobójczy do zabezpieczania wyrobów technicznych, np. farb, tynków, drewna beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0467/03 z dnia 31.12.2003r Acticide EPW CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik, CAS: 330-54-1 [zaw. 10-25%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol (inna nazwa: karbendazym), CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0467_KCH_ACTICIDE_EPW.pdf       konserwant do farb i drewna w postaci dyspersji przeciw algom i grzybom do zabezpieczania farb fasadowych, tynków, drewna beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0468/03 z dnia 31.12.2003r Acticide F(N) CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0468_KCH_ACTICIDE_F(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0468_ETYKIETA_ACTICIDE F(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0468_ULOTKA_ACTICIDE F(N).pdf   środek pgrzybobójczy w postaci roztworu przeznaczony do podstawowego i następczego zabezpieczania chłodzących i smarujących wodnych emulsji technicznych, produktów chemii budowlanej, wodnych systemów chłodniczych beczka PE; kontener PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0469/03 z dnia 31.12.2003r Acticide FI (N) CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1 ), CAS: 55965-84-9 [zaw. <1%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0469_KCH_ACTICIDE FI(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0469_ETYKIETA_ACTICIDE FI(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0469_ULOTKA_ACTICIDE FI(N).pdf   protektor mikrobiologiczny w postaci roztworu przeciwko bakteriom, drożdżom oraz grzybom stosowany jako środek konserwujący do wyrobów m.in. farb i lakierów, w produkcji klejów beczka PE; kontener PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0470/03 z dnia 31.12.2003r Acticide FS (N) CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. < 1 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1 ), CAS: 55965-84-9 [zaw. < 1 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0470_KCH_ACTICIDE_FS(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0470_ETYKIETA_ACTICIDE FS(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0470_ULOTKA_ACTICIDE FS(N).pdf   protektor mikrobiologiczny w postaci roztworu przeciwko bakteriom, drożdżom oraz grzybom stosowany jako środek konserwujący do wyrobów m.in. farb i lakierów, w produkcji klejów beczka PE; kontener PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0472/03 z dnia 31.12.2003r Acticide HF CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. < 2,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. ok. 3 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0472_KCH_ACTICIDE HF.pdf KARTY I ETYKIETY\0472_ETYKIETA_ACTICIDE HF.pdf KARTY I ETYKIETY\0472_ULOTKA_ACTICIDE HF.pdf   konserwant w postaci roztworu do wyrobów technicznych w systemach wodnych beczka PE; kontener PE 18 miesięcy od daty produkcji              
0473/03 z dnia 31.12.2003r Acticide LA CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 2-bromo-2-nitropropan-1,3-ol, CAS: 52-51-7 [zaw. 2,5-10 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. ok. 1 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0473_KCH_ACTICIDE LA.pdf KARTY I ETYKIETY\0473_ETYKIETA_ACTICIDE LA.pdf KARTY I ETYKIETY\0473_ULOTKA_ACTICIDE LA.pdf   konserwant do wyrobów technicznych w postaci roztworu zabezpieczający przed rozwojem bakterii, grzybów oraz drożdży beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0475/03 z dnia 31.12.2003r Acticide MBS CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metyloizotiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 [zaw. 2,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0475_KCH_ACTICIDE_MBS.pdf KARTY I ETYKIETY\0475_ETYKIETA_ACTICIDE MBS.pdf KARTY I ETYKIETY\0475_ULOTKA_ACTICIDE MBS.pdf   środek antybakteryjny w postaci roztworu, zabezpiecza produkty przed rozwojem bakterii, grzybów i drożdży beczka PE; kontener PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0476/03 z dnia 31.12.2003r Acticide MV CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. 1,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0476_KCH_ACTICIDE_MV.pdf KARTY I ETYKIETY\0476_ETYKIETA_ACTICIDE MV.pdf KARTY I ETYKIETY\0476_ULOTKA_ACTICIDE MV.pdf   środek grzybobójczy w postaci roztworu zabezpieczający produkty przed rozwojem bakterii, grzybów oraz pleśni beczka PE; kontener PE 18 miesięcy od daty produkcji              
0477/03 z dnia 31.12.2003r Acticide NC CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw.< 2,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy   KARTY I ETYKIETY\0477_ETYKIETA_ACTICIDE NC.pdf KARTY I ETYKIETY\0477_ULOTKA_ACTICIDE NC.pdf   konserwant do wyrobów technicznych w postaci proszku działa bakteriobójczo, grzybobójczo i algobójczo beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0478/03 z dnia 31.12.2003r Acticide SPX CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw.1,5 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         środek antybakteryjny w postaci roztworu, zabezpiecza produkty przed rozwojem bakterii, grzybów i drożdży beczka PE; kontener PE 18 miesięcy od daty produkcji              
0480/03 z dnia 31.12.2003r Acticide SR 8282 CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa piritionian cynku, CAS: 13463-41-7 [zaw.2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol, CAS: 10605-21-7 (inna nazwa: karbendazym) [zaw. 2,5 -10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         konserwant w postaci emulsji przeznaczony do zabezpieczania wyrobów włókienniczych, działa skutecznie na bakterie, grzyby i algi beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0481/03 z dnia 31.12.2003r Acticide TE CIECH Spółka Akcyjna ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5 -10 %]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metoksykarbonyloaminobenzimidazol, CAS: 1065-21-7 (inna nazwa: karbendazym) [zaw. 2,5 -10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy   KARTY I ETYKIETY\0481_ETYKIETA_ACTICIDE TE.pdf KARTY I ETYKIETY\0481_ULOTKA_ACTICIDE TE.pdf   konserwant w postaci emulsji przeznaczony do zabezpieczania wyrobów włókienniczych, działa skutecznie na bakterie, grzyby i algi beczka PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0482/03 z dnia 27.01.2004r GÓRASAL NMD nisko pieniący się płyn do mycia i dezynfekcji przedmiotów i urządzeń mających kontakt z żywnością Zakłady Chemiczne "GÓRA" Janusz Głowacki, Stanisławowo 66, 05-180 Pomiechówek podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. min. 0,4% aktywnego chloru]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne w Tarnowie - Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; 2) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny KARTY I ETYKIETY III\0482_KCH_GÓRASAL NMD.....doc KARTY I ETYKIETY III\0482_ETYKIETA_GÓRASAL NMD....doc     płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pojemników (z tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej) w myjkach automatycznych mających kontakt z żywnością oraz do mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, maszyn, stołów, zbiorników oraz ścian i podłóg kaniaster PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0483/03 z dnia 27.01.2004r GÓRASAL PMD pieniący się płyn do mycia i dezynfekcji przedmiotów i urządzeń mających kontakt z żywnością Zakłady Chemiczne "GÓRA" Janusz Głowacki, Stanisławowo 66, 05-180 Pomiechówek podchloryn sodu CAS 7681-52-9 [zaw. min. 0,4% aktywnego chloru]; producenci: 1) Zakłady Chemiczne w Tarnowie - Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów; 2) Zakłady Chemiczne "Rokita" S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny KARTY I ETYKIETY III\0483_KCH_GÓRASAL PMD.......doc KARTY I ETYKIETY III\0483_ETYKIETA_GÓRASAL PMD.....doc     płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji pojemników z tworzyw sztucznych lub ze stali nierdzewnej mających kontakt z żywnością oraz urządzeń produkcyjnych, maszyn, stołów, zbiorników oraz ścian i podłóg kanister PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0484/03 z dnia 31.12.2003r ACTICIDE EP Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" Sp. z o. o., Dubowo II nr 33, 16-400 Suwałki 3-(3,4-dichlorofenyl)-1,1-dimetylomocznik, CAS: 330-54-1 [zaw. 10-25 %]; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D - 67346 Speyer, Niemcy karbendazym (inna nazwa: 2 -metoksykarbonyloaminobenzymidazol), CAS: 10605-21-7 [zaw. 2,5 -10 %] ; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D - 67346 Speyer, Niemcy; 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. 2,5-10 %]; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D - 67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0484_KCH_ACTICIDE EP.pdf KARTY I ETYKIETY\0484_ETYKIETA_ACTICIDE EP.pdf KARTY I ETYKIETY\0484_KCH_SDB_ACTICIDE_EP.pdf   proszek stosowany jako środek konserwująco-odkażający w przemyśle, chemii budowlanej beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0485/03 z dnia 31.12.2003r ACTICIDE NC Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" sp. z o. o. Dubowo II nr 33, 16-400 Suwałki mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2 metylo - 2 H - izotiazol-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. < 2,5 %]; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D - 67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0485_KCH_ACTICIDE_NC.pdf KARTY I ETYKIETY\0485_ETYKIETA_ACTICIDE NC.pdf KARTY I ETYKIETY\0485_KCH_ACTICIDE NC.pdf   proszek stosowany jako środek konserwująco-odkażający w przemyśle, chemii budowlanej beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0486/03 z dnia 22.12.2003r HILTON - obroża przeciw pchłom i kleszczom dla kota Euro Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa diazinon, (inna nazwa: Dimpylate) CAS 333-41-5 [zaw.15%]; producent: Nippon Kayaky Co. LTD, Tokyo Kaijo BLDG. 2-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku,Tokyo 100, Japonia         obroża przeciw insektom w postaci paska z polichlorku winylu, produkt do zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł i kleszczy u kotów opakowanie bezpośrenie: saszetka papierowa powlekana PCV z folią aluminiową; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0487/03 z dnia 22.12.2003r HILTON - obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psa Euro Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa diazinon, (inna nazwa: Dimpylate) CAS 333-41-5 [zaw.15%]; producent: Nippon Kayaky Co. LTD, Tokyo Kaijo BLDG. 2-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku,Tokyo 100, Japonia         obroża przeciw insektom w postaci paska z polichlorku winylu, produkt do zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł i kleszczy u psów opakowanie bezpośrenie: saszetka papierowa powlekana PCV z folią aluminiową; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0488/03 z dnia 22.12.2003r HILTON - obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużego psa Euro Zoo Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 15, 03-284 Warszawa diazinon, (inna nazwa: Dimpylate) CAS 333-41-5 [zaw.15%]; producent: Nippon Kayaky Co. LTD, Tokyo Kaijo BLDG. 2-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku,Tokyo 100, Japonia         obroża przeciw insektom w postaci paska z polichlorku winylu, produkt do zwalczania i zapobiegania inwazji pcheł i kleszczy u dużych psów opakowanie bezpośrenie: saszetka papierowa powlekana PCV z folią aluminiową; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 2 lata od daty produkcji              
0489/03 z dnia 31.12.2003r ACTICIDE BX (N) Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" Sp. z o.o. Dubowo II nr 3, 16-400 Suwałki formaldehyd, CAS: 50-00-0 [zaw. < 0,2 %]; producent: Thor Chemie GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy; 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. < 2,5 %]; producent: Thor Chemie GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0489_KCH_SDB_ACTICIDE_BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0489_ETYKIETA_ACTICIDE BX(N).pdf KARTY I ETYKIETY\0489_KCH_ACTICIDE BX(N).pdf   ciecz stosowana jako środek konserwująco-odkażający w przemyśle chemii budowlanej beczka PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0490/03 z dnia 31.12.2003r ACTICIDE MBL Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" Sp. z o.o. Dubowo II nr 3, 16-400 Suwałki bronopol, CAS: 52-51-7 [zaw. 2,5 -10 %]; producent: Thor Chemie GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26-20-4 [zaw. < 2,5 %]; producent: Thor Chemie GmbH, Landwehrstr. 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-benzoizotiazo-3 (2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. < 2, 5 %]; producent: Thor Chemie GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0490_KCH_ACTICIDE_MBL.pdf KARTY I ETYKIETY\0490_ETYKIETA_ACTICIDE MBL.pdf KARTY I ETYKIETY\0490_KCH_ACTICIDE MBL.pdf   dyspersja stosowana jako środek konserwująco-odkażający w przemyśle chemii budowlanej beczka PE 6 miesięcy od daty produkcji              
0491/03 z dnia 31.12.2003r Acticide LV 706 Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" Sp. z o.o. Dubowo II nr 3, 16-400 Suwałki chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy, CAS: 68424-85-1[zaw. 2,5-10 %]; producent:THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, CAS: 26530-20-1 [zaw. <1 %]; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy         ciecz, środek konserwująco-odkażający stosowany w przemyśle chemii budowlanej kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0492/03 z dnia 31.12.2003r Acticide FI Zakłady Produkcyjne "ATLAS WIGRY" Sp. z o.o. Dubowo II nr 3, 16-400 Suwałki formaldehyd, CAS: 50-00-0 [ zaw. <1 %]; producent:THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy; 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1), CAS: 55965-84-9 [zaw. < 5 %]; producent: THOR CHEMIE GmbH, Landwehrstr.1, D-67346 Speyer, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0492_KCH_ACTICIDE_FI.pdf       ciecz, środek konserwująco-odkażający stosowany w przemyśle chemii budowlanej kanister PE 12 miesięcy od daty produkcji              
0494/03 z dnia 27.01.2004r Toilet Duck Ultra Gel z Mikrogranulkami - Marine, Fresh, Orange S.C. Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa kwas cytrynowy CAS 77-92-9 [zaw. 1%]; producent: Jungbunzlauer, Factory Pernhofen, A-2064 Wulzeshofen, Austria         środek bakteriobójczy w postaci żelu stosowany do czyszczenia toalet opakowanie z tworzywa sztucznego 2 lata od daty produkcji              
0495/03 z dnia 27.01.2004r Raid Max przeciw komarom i muchom w aerozolu S.C. Johnson Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa praletryna CAS 23031-36-9 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Chemical, Plc Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania; permetryna CAS 52645-53-1 [zaw. 0,1%]; producent: Sumitomo Chemical, Plc Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road London, W6 8JA Wielka Brytania         aerozol zwalczający komary, muchy i inne owady latające opakowanie ze stali 3 lata od daty produkcji              
0496/04 z dnia 27.01.2004r HiT INSECT KILLER NEW Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie tetrametryna CAS 7696-12-0 [zaw. 0,08%]; producent: ACTIVA, Viale Lombardia, 20100 Milano, Włochy; piperonylobutoksyd CAS 51-03-6 [zaw. 0,4%]; producent: ENDURA, Via Pietramellara Pietro, 5, 40121 Bologna, Włochy         aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających puszka metalowa 36 miesięcy od daty produkcji              
0497/04 z dnia 27.01.2004r SUPER COBRA INSECTICIDE INSECT KILLER Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. ul. Matejki 2a, 47-100 Strzelce Opolskie tetrametryna CAS 7696-12-0  [zaw. 0,15%]; producent: Sumi Agro France, Rue de Bassano 14, 75783 Paris Cedex 16, Francja; cyfenotryna CAS 39515-40-7 [zaw. 0,15%]; producent: Sumi Agro France, Rue de Bassano 14, 75783 Paris Cedex 16, Francja         aerozol przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających puszka metalowa 24 miesiące od daty produkcji              
0499/04 z dnia 27.01.2004r PROFICID ACTIV Impel Group Ł. Bojarski Spółka Komandytowa ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław imidakloprid, CAS: 138261-41-3 [zaw. 2,15%]; producent: Bayer AG, PF-P+T Umweltschutz und Sicherheit, D-41538 Dormagen, Niemcy KARTY I ETYKIETY\0499_KCH_PROFICID ACTIV.doc KARTY I ETYKIETY\0499_ETYKIETA_PROFICID ACTIV.doc     żel przeznaczony do zwalczania owadów tuba HDPE/LDPE 2 lata od daty produkcji              
0502/04 z dnia 27.01.2004r Acticide MBS "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5 [zaw. 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy; 2-metyloizotiazolin-3-on, CAS: 2682-20-4 [zaw. 2.5%]; producent:THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, D-67346 Speyer, Niemcy         ciecz, środek przeciwgrzybowy i antybakteryjny typu "in-can" przeznaczony do zabezpieczania wyrobów i produktów w stanie mokrym lub będących w roztworach wodnych beczka PE; kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0503/04 z dnia 27.01.2004r Troysan polyphase 900 A "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek jodo-propynylo-butanolo-karbaminian CAS 55406-53-6 [zaw. 20%]; producent: Troy Corporation, 8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07932-0955, USA         ciecz, środek grzybobójczy do ochrony suchego filmu, w bejcach chroniących drewno, zapobiega wzrostowi pleśni beczka PE; kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0504/04 z dnia 27.01.2004r Troysan polyphase A F3 "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek jodo-propynylo-butanolo-karbaminian [zaw. 30%]; producent: Troy Corporation, 8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07932-0955, USA         ciecz, fungicyd, stosowany jako ochrona przeciwgrzybiczna suchego filmu, w farbach zewnętrznych i wewnętrznych, pokryciach i bejcach chroniących drewno, zapobiega wzrostowi pleśni w klejach, szczeliwach, zastosowaniach tekstylnych, płynach chłodzących do obróbki metali, tuszach i innych przemysłowych zastosowaniach beczka PE; kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0505/04 z dnia 27.01.2004r Preventol A-9-D "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek N-(dichlorofluorometylotio)-N' , N'-dimetylo-N-(4-metylofenylo)-diamid kwasu siarkowego (inna nazwa tolyfluanid) CAS 731-27-1 [zaw. 44-47%]; producent: Bayer AG, Bayer Chemicals - Material Protection Products D - 51368 Leverkusen, Niemcy         dyspersja do ochrony drewna przed grzybami przeznaczona do produkcji wyrobów stosowanych w budownictwie beczka PE; kontener PE 9 miesięcy od daty produkcji              
0506/04 z dnia 27.01.2004r Preventol HS 11 "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek cyano-(4-fluoro-3-phyenoxyphenyl)-methyl-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dmetythyl-cyclopropane carboxylate (inna nazwa cyflutryna) CAS 68359-37-5 [zaw. 18-22%]; producent: Bayer AG, Bayer Chemicals - Material Protection Products D - 51368 Leverkusen, Niemcy         środek w postaci cieczy do ochrony drewna przeznaczony do produkcji preparatów do zwalczania owadów w drewnie budowlanym beczka PE; kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0507/04 z dnia 27.01.2004r Acticde LA 0614 "Nobiles" Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek bronopol: 2 -bromo -2-nitropropan -1,3-ol CAS:52- 51 - 7 [zaw.14%]; producent: THOR GmbH Landwehretrasse 1, D - 67346 SPEYER, Niemc; 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS: 55965- 84-9 [zaw. 0,5%]; producent:THOR GmbH Landwehretrasse 1 D - 67346 SPEYER, Niemcy; 2 metylo-2H-izotiazolin-3-onu CAS: 55965- 84-9 [zaw. 0,5%]; producent:THOR GmbH Landwehretrasse 1 D - 67346 SPEYER, Niemcy         środek konserwujący w postaci cieczy, przeznaczony do ochrony przed bakteriami, grzybami oraz drożdżami, mogącymi spowodować korozję biologiczną układów wodnych beczka PE; kontener PE 1 rok od daty produkcji              
0508/04 z dnia 27.01.2004r DEZYNFEKTANT - CIP BIOCHEM-ART. C.L. Góral, B.Góral, ul. Piotrkowska 14/8, 80-180 Gdańsk kwas nadoctowy CAS 79-21-0  [zaw. min. 15%]; producent: BIOCHEM-ART. C.L.Góral, B.Góral, ul. Piotrkowska 14/8, 80-180 Gdańsk; nadtlenek wodoru CAS 7722-84-1 [zaw. ok. 20%]; producent: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy KARTY I ETYKIETY III\0508_KCH_Dezynfektant CIP.doc       koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia oraz mebli, które nie mają kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt oraz glonobójczy kanister PE, PP, PTFE; beczka PE, PP, PTFE; paletopojemnik PE, PP, PTFE 1 rok od daty produkcji              
0509/04 z dnia 04.03.2004r FAST DACH - koncentrat gruntująco - dezynfekujący "WIRSBUD" Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Sławomir Dulski, 32-003 Podłęże 48a coco alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride, [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; 2-oktylo-2H-izotiazolin-3-on, [zaw.< 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         płynny koncentrat służący do usuwania mchów, grzybów, porostów, pleśni występujących na powierzchniach dachowych kanister plastikowy 1 rok od daty produkcji              
0510/04 z dnia 04.03.2004r FAST MUR - koncentrat dezynfekująco - zabezpieczający "WIRSBUD" Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Sławomir Dulski, 32-003 Podłęże 48a coco alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride, [zaw. 2,5-10%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy; 2-oktylo-2H-izotiazolin-3-on, [zaw.< 2,5%]; producent: THOR GmbH, Landwehrstrasse 1, 67346 Speyer, Niemcy         płynny koncentrat służący do usuwania mchów, grzybów, porostów, pleśni występujących na ścianach, tarasach i nagrobkach kanister plastikowy 1 rok od daty produkcji              
0511/04 z dnia 04.02.2004r ABC - płynny preparat na mrówki THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5[zaw. 0,015%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         płynny preparat przeznaczony do zwalczania mrówek w pomieszczeniach plastikowy spryskiwacz 3 lata od daty produkcji              
0512/04 z dnia 04.02.2004r DELTHRINA PROFESSIONAL 7,5 THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,75%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         płynny preparat przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: prusaków, karaluchów, mrówek faraona i innych, może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach butelka plastikowa; kanister plastikowy 3 lata od daty produkcji              
0513/04 z dnia 04.02.2004r DELTHRINA 7,5 S.C. THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,75%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         płynny preparat przeznaczony do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: prusaków, karaluchów, much, komarów, pluskiew, mrówek faraona i innych, może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0514/04 z dnia 04.02.2004r ABC na mrówki - koncentrat THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,75%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         płynny preparat przeznaczony do zwalczania mrówek oraz innych owadów w higienie sanitarnej: prusaków, karaluchów, much, komarów, pluskiew i innych, może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0515/04 z dnia 04.02.2004r ABC pylisty preparat na mrówki THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa permetryna CAS52645-53-1 [zaw. 0,5%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         pylisty preparat przeznaczony do zwalczania różnych gatunków mrówek nachodzących do pomieszczeń z zewnątrz, może być używany do zwalczania prusaków, karaluchów, pcheł, pluskiew i innych owadów biegających butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0516/04 z dnia 04.02.2004r ABC na osy THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa bendiokarb CAS 22781-23-3 [zaw. 0,5%]; producent: Bayer Cropscience, 1740 Whitehall Road, North Muskegon Michigan 49445, USA         pylisty preparat przeznaczony do zwalczania os oraz niszczenia ich gniazd butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0517/04 z dnia 04.02.2004r LAFAREX K THEMAR, IMPORT EKSPORT Sp. z o.o. ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa metopren CAS 40596-69-8 [zaw. 0,5%]; producent: Lachema a.s., 277 11 Naratovice, Tovarni 157, Czechy         preparat w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek faraona saszetki papierowe; kubełek plastikowy 3 lata od daty produkcji              
0518/04 z dnia 04.02.2004r ABC Delta - Pylisty preparat na mrówki THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa deltametryna CAS 52918-63-5 [zaw. 0,05%]; producent: Bilag Industries Private Limited, Plot 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujurat, Indie         pylisty preparat przeznaczony do zwalczania mrówek nachodzących do pomieszczeń i bytujących na obrzeżach domów, może być pomocniczo stosowany przy zwalczaniu prusaków, karaluchów, pcheł, pluskiew, rybików i innych owadów biegających butelka plastikowa 3 lata od daty produkcji              
0519/04 z dnia 04.02.2004r ABC - spirala owadobójcza THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa alletryna CAS 584-79-2 [zaw. 0,26%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.) PLC, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, London W6 8 JA, Wielka Brytania         produkt w postaci żarzącej spirali wydzielającej dym przeznaczony do zwalczania i odstraszania komarów i meszek pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0520/04 z dnia 04.02.2004r ABC - pałeczka dymiąca na komary THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa alletryna CAS 584-79-2 [zaw. 0,34%]; producent: Sumitomo Chemical (U.K.) PLC, Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, London W6 8 JA, Wielka Brytania         produkt w postaci żarzącej pałeczki wydzielającej dym przeznaczony do zwalczania i odstraszania komarów i meszek opakowanie bezpośrednie: torba foliowa; opakowanie zewnętrzne: pudełko kartonowe 3 lata od daty produkcji              
0521/04 z dnia 04.02.2004r GETOX THEMAR IMPORT EKSPORT Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa chlorpiryfos CAS 2921-88-2 [zaw. 0,4%]; producent: Dow AgroSciences Ltd., Estuary Road, POE 30 2 JD, King's Lynn, Wielka Brytania         płynny preparat przeznaczony do zwalczania prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pluskiew i pcheł, może być stosowany w domach mieszkalnych i obiektach użyteczności pyblicznej plastikowy spryskiwacz 3 lata od daty produkcji