Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 8-10 kwietnia 2015 r. delegacja Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod przewodnictwem Prezesa Urzędu P. Grzegorza Cessaka uczestniczyła w międzynarodowej konwencji BIO KOREA 2015 oraz zorganizowanej w jej ramach konferencji z udziałem wielu instytutów naukowych, uczelni oraz ekspertów z całego świata zajmujących się biotechnologią.

           W ramach BIO KOREA 2015, Koreański Instytut Rozwoju Przemysłu Ochrony Zdrowia (Korea Health Industry Development Institute - KHIDI) oraz Koreańskie Stowarzyszenie Producentów Farmaceutycznych (Korea Pharmaceutical Manufacturers Association – KPMA), pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zorganizowali „Polsko-Koreańskie Forum Współpracy w Dziedzinie Ochrony Zdrowia”. Podczas Forum przemówienie wygłosił Prezes Urzędu P. Grzegorz Cessak. Przestawiona została również prezentacja pt. „Efektywna współpraca w obszarze farmacji”.

            W dniu 9 kwietnia 2015 r., podczas spotkania z Wiceministrem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei (MFDS) Panem Chang Ki-yoon omówione zostały kwestie współpracy bilateralnej oraz podpisany został aneks do Porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem i MFDS, odnoszący  się do zakresu zadań związanych z organizacją regularnych spotkań roboczych. Strona polska przekazała informację nt. Forum Regulatorów, które odbędzie się we wrześniu 2015 r. na Litwie, zaś strona koreańska poinformowała o planowanej w lipcu 2015 Global Bio Conference” poświęconej biotechnologii.

            Odbyło się także spotkanie Prezesa Urzędu P. Grzegorza Cessaka z delegacją w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Po stronie koreańskiej w spotkaniu udział wziął Wiceminister Kwon Deok-cheol oraz Lim Rae-Hwan, szef rządowej agencji NECA, zajmującej się oceną technologii medycznych. W trakcie spotkania omówiono stan dotychczasowej  polsko-koreańskiej współpracy w obszarze produktów leczniczych oraz jej przyszły potencjalny rozwój.