Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 4-5 czerwca 2013 r. Prezes Urzędu Rejestracji Grzegorz Cessak spotkał sie w Korei z Ministrem Zdrowia i Dobrobytu Chin Young oraz Ministrem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Chung Seung.

W rozmowie z Ministrem Chin Young poruszono kluczowe zagadnienia, dotyczące realizacji Porozumienia o Współpracy zawartego przez Ministrów Zdrowia Korei i Rzeczpospolitej w dniu 23 maja 2013 r. oraz omówiono zasady przyszłej współpracy w zakresie dotyczącym produktów leczniczych.

5 czerwca 2013 r. nastąpiło podpisanie Memorandum o Porozumieniu z Ministrem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Korei Chung Seung, będące zwieńczeniem rocznego okresu intensywnych negocjacji oraz rozpoczęciem pięcioletniego okresu współpracy pomiędzy powyższymi organami w dziedzinie rejestracji produktów leczniczych oraz obrotu wyrobami medycznymi.

Ponadto, Prezes Urzędu odwiedził Narodowe Koreańskie Przedsiębiorstwo Badań Klinicznych (Korea National Enterprise for Clinical Trials – KoNECT) oraz spotkał się z członkami Stowarzyszenia Producentów Leków i Stowarzyszenia ds. Handlu Produktami Farmaceutycznymi.