Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version
 • Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
  i Produktów Biobójczych za rok 2018

  Uprzejmie informuję, iż ukazał się Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2018 stanowiący sprawozdanie roczne z działalności kierowanej przeze mnie jednostki. Raport roczny będący dwujęzyczną, polsko-angielską, drukowaną publikacją składany jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych.

  Standardem wśród agencji europejskich zajmujących się rejestracją w szczególności produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest wymiana informacji dotyczących prowadzonej działalności, w tym raportów rocznych, co stanowi przyjętą praktykę w tym zakresie i jest elementem polityki transparentności i przejrzystości działań.

  Raport roczny Prezesa Urzędu obejmuje informacje podsumowujące roczną działalność statutową jednostki w obszarach rejestracji produktów leczniczych, produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych.

  Dodatkowo Raport roczny zawiera dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych) i wyrobów medycznych oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych), Farmakopei Polskiej, a także działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

  Ponadto w dokumencie zawarte są informacje dotyczące kwestii finansowych, kadrowych, organizacyjnych oraz administracyjnych Urzędu, jak również realizowanych działań informacyjnych
  w ramach prowadzonej przez Urząd Kampanii „Lek Bezpieczny”.

  Raport roczny zawiera również informację dotyczącą konferencji jubileuszowej pt. „100-lat rejestracji leków w Polsce. 200 lat Farmakopei Polskiej”.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją i życzę miłej lektury.

   

                dr Grzegorz Cessak

  Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   

 •                
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2017 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2016 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2015 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2014 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2013 rok
 • Raport Roczny Prezesa Urzędu za 2012 rok