Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 2006 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaje pismo pod nazwą ALMANACH.

ALMANACH jest kwartalnikiem, adresowanym głównie do osób profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia, a więc lekarzy, farmaceutów oraz podmiotów odpowiedzialnych i innych instytucji zainteresowanych zagadnieniami, które są podstawowym działaniem Urzędu.

W każdym numerze ALMANACHU staramy się zachować stałe działy zawierające rzetelne i obiektywne informacje poświecone:

  • bieżącej pracy Urzędu (Komunikaty Urzędu i Aktualności);
  • produktom leczniczym stosowanym u ludzi (Produkty Lecznicze);
  • produktom leczniczym stosowanym w weterynarii (Produkty Lecznicze Weterynaryjne);
  • tematyce wyrobów medycznych (Wyroby Medyczne);
  • treściom z zakresu produktów biobójczych (Produkty Biobójcze).

Godnym podkreślenia jest fakt, iż ALMANACH nie jest związany z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi – w taki sposób zawarta w nim informacja może być maksymalnie wiarygodna i zgodna z obowiązującym stanem wiedzy. Umożliwia to również bezstronne przedstawianie zagadnień takich jak np. działania niepożądane produktów leczniczych. 

Wieloletnia obecność na rynku jest podstawą do ubiegania się o klasyfikację w indeksach krajowych i międzynarodowych – podjęliśmy już stosowne działania, w wyniku których ALMANACHOWI od trzech lat przyznawana jest punktacja ICV (Index Copernicus Value) a od roku punktacja PBN (punktacja przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Autorami artykułów są w dużej części pracownicy Urzędu, co wynika ze specyfiki pisma, a także z chęci zapewnienia przejrzystości działania Urzędu, przejawiającej się w jak najszerszym przekazywaniu informacji dotyczących statutowej działalności organu.

 

ALMANACH jest dostępny wyłącznie w prenumeracie.

Aby zamówić prenumeratę ALMANACHU należy wypełnić formularz zamówienia (Prenumerata) i wysłać zamówienie drogą mailową lub faksem oraz dokonać wpłaty w wysokości: 47,52 zł/1 egzemplarz, przelewem na rachunek bankowy:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Millennium S.A. nr konta 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281

(na poleceniu przelewu lub przekazie koniecznie należy podać tytuł czasopisma oraz adres, na który czasopismo ma być wysłane)