Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Urząd podpisał porozumienie ze swoim kazachstańskim odpowiednikiem

23 sierpnia 2016 r. podczas wizyty Prezydenta Republiki Kazachstanu w Polsce na POLSKO – KAZACHSTAŃSKIM FORUM GOSPODARCZYM otwartym przez obu prezydentów, zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a Krajowym Centrum Badań Leków, Wyrobów Medycznych i Wyposażenia Medycznego Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego Republiki Kazachstanu.

W ramach tej umowy powstaje platforma współpracy w obszarach: regulacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa farmakoterapii oraz badań klinicznych. Poza tradycyjną możliwością wymiany informacji strony będą mogły organizować wymianę ekspertów, wspólne sympozja i programy mające na celu upowszechnianie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, skuteczności
i dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż rozwój dobrej współpracy regulatorów obu krajów stwarza korzystne warunki dla budowania efektywnych relacji gospodarczych.

Porozumienie o współpracy zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie 23 września 2016r.