Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Spotkanie z Ministrem Zdrowia Wietnamu w sprawie stanu i perspektyw współpracy polsko-wietnamskiej w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

W dniu 19 czerwca 2018 r. dr Grzegorz Cessak,Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie przyjął delegację Ministerstwa Zdrowia Wietnamu, której przewodniczyła Minister Zdrowia - profesor NguyenThi Kim Tien.

Prezes Urzędu, dr Grzegorz Cessak otworzył spotkanie z delegacją odnosząc się w swym wystąpieniu do długoletniej współpracy polsko-wietnamskiej, sięgającej lat 60 XX w. Jednym z kluczowych przedsięwzięć w jej ramach była budowa Szpitala Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej w Vinh. Prezes Cessak podsumował dotychczasową kooperację Urzędu z regulatorem wietnamskim oraz cykl spotkań na przestrzeni ostatnich lat, których zwieńczeniem było podpisanie w maju 2017 r. Memorandum o współpracy z Urzędem ds. Leków Wietnamu (ang. Drug Administration of Vietnam, DAV). Podsumowując, Prezes Urzędu wyraził zadowolenie ze stanu dotychczasowej aktywności, a także nadzieję na intensyfikację kontaktów pomiędzy oboma instytucjami, mając na uwadze szeroką dostępność leków oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Głównym celem spotkania była dyskusja nad obecnym stanem współpracy polsko-wietnamskiej w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także perspektywą dalszego rozwoju działań dwustronnych.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane ze strukturą polskiego systemu ochrony zdrowia oraz przedstawiono schemat organizacyjny wraz ze strukturą zatrudnienia w samym Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Omówiono m.in. procedury dotyczące dopuszczania do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, takie jak: MRP, DCP i scentralizowana, a także nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz kluczowe dziedziny rejestrowanych badań klinicznych.
W drugiej części spotkania zostały poruszone kwestie obrotu i nadzoru nad rynkiem wyrobów medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Strona Wietnamska była zainteresowana nowymi regulacjami europejskimi w zakresie wyrobów medycznych, a także zasadami i doświadczeniami Polski we wprowadzaniu skutecznych narzędzi monitorowania i nadzoru. Ostatnim zagadnieniem zaprezentowanym podczas spotkania było zaangażowanie Urzędu na arenie międzynarodowej, zarówno w prace instytucji multilateralnych (m.in. EMA, ECHA, HMA, CAMD, MDCG), jak również w relacjach dwustronnych, właśnie w ramach których Urząd kontynuuje współpracę z DAV, wchodzącym w skład wietnamskiego Ministerstwa Zdrowia.