Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 30 i 31 marca 2016 roku w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przebywała z wizytą delegacja czeskiego Państwowego Instytutu Kontroli nad Lekiem - SUKL pod przewodnictwem Dyrektora Zdenka Blahuta. Głównym celem spotkania było podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Organami Kompetentnymi Polski i Czech oraz analiza bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed regulatorami, które mogłyby stanowić element wspólnych działań.
Strony przedstawiły odpowiednio szczegółowe informacje o kompetencjach urzędów, ich umiejscowieniu w systemie opieki zdrowotnej, implikacjach charakterystyki rynków wewnętrznych, możliwości udziału w procedurze centralnego dopuszczania do obrotu produktów leczniczych oraz nowych projektów Europejskiej Agencji Leków zorientowanych na możliwie szybkie udostępnianie pacjentom nowych produktów leczniczych, przeważnie obejmujących dotąd pozostające bez odpowiedzi potrzeby terapeutyczne.
Natomiast z ramienia Europejskiej Agencji Leków zostały przedstawione ramy prawne dla procedury centralnej i możliwej współpracy bilateralnej w ramach prowadzenia ocen dla tych produktów.
Kolejne spotkanie planowane jest w Pradze i będzie ono miało charakter praktycznego warsztatu ekspertów.