Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 2-3 września Prezes Urzędu uczestniczył w spotkaniu grupy państw nadbałtyckich (w której skład wchodzą Litwa, Łotwa i Estonia) w Wilnie zorganizowanym przez litewską Agencję ds. Kontroli nad Lekami.

Bliska i efektywna współpraca organów kompetentnych w zakresie produktów leczniczych jest kluczowym warunkiem dla zapewniania dostępności do bezpiecznych i skutecznych leków. Warunek ten jest szczególnie aktualny wobec szerokiej obecności produktów leczniczych na rynkach wielu państw, globalizacji wyzwań stawianych przed regulatorami, zmieniających się warunków prawnych, jak też rosnącego katalogu możliwych naruszeń prawa w obrocie lekami.

Tworzenie polityki w skali międzynarodowej sprzyjającej takiej współpracy nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia na najwyższym poziomie władz państwowych. Wyrazem takiego wsparcia był udział w spotkaniu  Ministra Zdrowia Litwy Rimantė Šalaševičiūtėoraz specjalnego doradcy Premiera Litwy Algirdas’a Butkevičius’a – Antanasa Vinkusa. Jako gość specjalny uczestniczył profesor Guido Rasi – Ekspert ds. Strategii Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Podczas spotkania omówiono funkcjonowanie  systemów regulacyjnych obowiązujących na Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce oraz przedstawiono bieżące wyzwania oraz priorytety współpracy w przyszłości.

Szczególnym elementem Forum było podpisanie przedłużenia umowy o współpracy pomiędzy agencjami Litwy, Łotwy i Estonii.

Kolejne spotkanie regulatorów państw nadbałtyckich odpowiedzialnych za rejestrację produktów leczniczych i monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania  planowane jest w przyszłym roku w Rydze.