Specjalne wytyczne dotyczące postępowania z fiolkami zawierającymi produkt leczniczy Erwinase z serii 181G.