Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Ankieta dotycząca funkcjonalności i przydatności portalu informacyjnego przygotowywanego przez ECHA

Pod adresem: https://link.webropolsurveys.com/R/4099C8A5D41349A0 dostępna jest coroczna, anonimowa  ankieta zadowolenia użytkownika portalu informacyjnego przygotowywanego przez ECHA.

Ankieta jest dostępna jeszcze tylko do 3 grudnia 2018 r. Wypełnienie ankiety będzie pomocne  w celu polepszenia jakości oferowanej usługi.

ECHA zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej badania prenatalnej toksyczności rozwojowej (PNDT pre-natal developmental toxicity)

Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) rozpoczęła projekt mający na celu zbadanie znaczenia toksyczności żołądkowo-jelitowej (GI gastro-intestinal) u królika w badaniach PNDT dla oceny ryzyka chemicznego wymaganego przez rozporządzenia REACH, BPR i CLP.
 
W ramach projektu Nr ECHA/2017/256 prowadzona jest ankieta wśród wszystkich stron zainteresowanych i zaangażowanych w prowadzenie i/lub ocenę badań PNDT.
 
ECHA zaprasza wszystkie strony zainteresowane do wypełnienia ankiety na stronie: KLIK
 
Wypełnienie ankiety zajmuje 10-15 minut. Każdy wkład ma duże znaczenie!
 
Cel projektu
 
Badanie prenatalnej toksyczności rozwojowej (PNDT) jest wymagane na mocy unijnych rozporządzeń REACH, BPR i CLP. Preferowanymi gatunkami są szczur i królik, a często wymagane są badania na dwóch gatunkach. Jednakże, króliki są podatne na zaburzenia równowagi żołądkowo-jelitowej (GI) i dlatego mogą nie być odpowiednim gatunkiem do testowania niektórych substancji, takich jak antybiotyki czy substancje słabo wchłanialne. W związku z powyższym istnieje obawa, że w przypadku niektórych substancji badania na królikach mogą nie dostarczyć istotnych informacji do oceny ryzyka.
 
Celem projektu jest ustalenie znaczenia badań PNDT u królika, w których obserwowano toksyczność GI do identyfikacji zagrożeń.
 
Projekt jest realizowany przez konsorcjum EcoMole, VUOS i ReachSpektrum w następstwie przetargu ogłoszonego przez ECHA.
 
Wszelkie pytania można kierować na adres: echa-pndt@ecomole.com.