Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

ECHA zaprasza do udziału w ankiecie na temat Agencji będącej organizacją sektora publicznego – ankieta w języku angielskim

            Badanie to jest częścią międzynarodowego badania naukowego w zakresie oceny reputacji organizacji sektora publicznego wśród zainteresowanych stron. ECHA wyraziła zgodę na uczestnictwo w tym badaniu.
Strony korzystające z usług oferowanych prze ECHA posiadają  nieocenioną wiedzę istotną dla tego badania. Odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie będą analizowane naukowo, aby ustalić, które pytania zapewniają najlepszy i najbardziej wiarygodny wgląd w relacje między ECHA a jej interesariuszami.
Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut.

Ankieta dostępna jest pod poniżej zamieszczonym linkiem:

https://usbo.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_03w6fprzN9GRFGJ&Q_CHL=preview&Q_JFE=0&Preview=Survey