Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O ODNOWIENIE POZWOLEŃ NA PRODUKTY BIOBÓJCZE W GRUPIE PRODUKTOWEJ 8 (PT 8)

Proces odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze jest powiązany z procesem odnawiania zatwierdzeń substancji czynnych zawartych w tych produktach.

W 2018 roku upływa termin składania wniosków o odnowienie pozwoleń dla produktów biobójczych stosowanych w PT 8, których substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE (BPD) w 2010 roku. Dokładne terminy przedstawiono w Tabeli poniżej.

Substancja czynna

Data zatwierdzenia

(włączenia do załącznika I do BPD)

Data ważności zatwierdzenia

(wygaśnięcia włączenia)

Termin składania wniosków o odnowienie pozwolenia zgodnie z BPR

Fluorek sulfurylu

01/01/2009

31/12/2018

Termin upłynął

Propikonazol

01/04/2010

31/03/2020

28/09/2018

Tebukonazol

01/04/2010

31/03/2020

28/09/2018

IPBC

01/07/2010

30/06/2020

28/12/2018

K-HDO

01/07/2010

30/06/2020

28/12/2018

W artykule 31 rozporządzenia 528/2012 (BPR) określono wymagania dotyczące wniosku o odnowienie pozwolenia oraz zasady jego oceny i terminu wydawania decyzji o odnowieniu. Zgodnie z tym artykułem wniosek o odnowienie pozwolenia powinien zostać złożony przez posiadacza pozwolenia przynajmniej 550 dni przed datą wygaśnięcia pozwolenia. W przypadku produktów biobójczych zawierających kilka substancji czynnych, które mogą mieć różne daty wygaśnięcia, wniosek o odnowienie produktu należy złożyć w terminie 550 dni przed datą wygaśnięcia pozwolenia, która zgodnie z BPD zwykle odpowiadała najwcześniejszej dacie wygaśnięcia którejkolwiek z zawartych substancji czynnych.

W przypadku wniosków o odnowienie pozwoleń na produkty biobójcze wydanych w procedurze wzajemnego uznawania stosowane są przepisy rozporządzenia nr 492/2014
 (art. 2, 3, 4 i 5).

Wielkość opłaty za odnowienie pozwoleń jest dostępna na stronie internetowej Urzędu:

http://urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/rejestracja-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych/op%C5%82aty/procedury-europejskie