Aktualności

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Zgłaszanie żywności i pasz jako atraktantów lub repelentów – do 24 lutego 2017r.

W dniu 24 lutego 2017 r. mija termin notyfikacji do ECHA substancji czynnych będących żywnością lub paszą w celu ich włączenia do programu przeglądu w grupie 19 jako atraktantów lub repelentów.

Na stronie ECHA, została opublikowana lista substancji czynnych klasyfikowanych jako żywność lub pasza, korzystających z odstępstwa przewidzianego w artykule 6 rozporządzenia nr 1451/2007, co do których tzw. „deklaracja zainteresowania zgłoszeniem substancji” (zgodnie z art. 15 lit. b rozporządzenia nr 1062/2014), została terminowo złożona do ECHA i przyjęta. W związku z powyższym, produkty biobójcze oparte na substancjach czynnych, korzystających z przywołanego odstępstwa, które nie znalazły się na tej liście, mogą być udostępnianie na rynku europejskim do dnia 30 października 2016 r. i stosowane przez użytkownika końcowego nie dłużej niż do 30 kwietnia 2017r.

W przypadku produktów biobójczych opartych na substancjach czynnych wymienionych na przedmiotowej liście ECHA obowiązują natomiast następujące reguły.

Do dnia 24 lutego 2017r. firmy zainteresowane udostępnianiem na rynku tych substancji do celów biobójczych powinny zgłosić do ECHA powiadomienie o tym fakcie, zgodnie z procedurą opisaną w art. 17 rozporządzenia nr 1062/2014, w celu włączenia tych substancji do programu przeglądu. Informacje i porady dotyczące składania notyfikacji dostępne są pod wyżej podanym adresem na stronie ECHA.

Z powyższego wynika, iż w Polsce od momentu oficjalnego włączenia tych substancji do programu przeglądu konieczna będzie rejestracja produktów opartych na tych substancjach, zgodnie z procedurą narodową a w następstwie, po ich zatwierdzeniu, zgodnie z tzw. procedurami europejskimi, czyli opisanymi w rozporządzeniu nr 528/2012.

 

W przypadku niektórych spośród substancji wymienionych na liście ECHA, takich jak np. miód, fruktoza proponowane jest ich przyspieszone (bez obowiązku składania i oceny dossier) włączenie do załącznika I do rozporządzenia nr 528/2012, co umożliwi rejestrację produktów biobójczych opartych na tych substancjach zgodnie z tzw. procedurą uproszczoną, opisaną w art. 26 tegoż rozporządzenia.

2017-02-16

_____________________________________________________________________________

Nowy poradnik do przygotowywania dossier dla produktów biobójczych

 

Na stronach  ECHA został opublikowany nowy poradnik w ramach serii przewodników pomocnych w tworzeniu dossier produktów biobójczych, zgodnego z wymaganiami rozporządzenia nr 528/2012. Przewodnik pt. Volume V Guidance on Disinfection By-Products dotyczy oceny ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska produktów ubocznych dezynfekcji powstających w wyniku stosowania produktów biobójczych będących dezynfektantami opartymi na halogenkach.

2017-02-16

_____________________________________________________________________________

 

Krajowe centra informacyjne (competent authorities) 

______________________________________________________________________________________