Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W środę 25 lutego 2015 r. miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisją Federalną ds. Ochrony przed Zagrożeniem Sanitarnym Meksyku (COFEPRIS). Ze strony polskiej umowę podpisał Prezes Urzędu p. Grzegorz Cessak, zaś meksykańskiej Komisarz Federalny p. Mikel Andoni Arriola Penalosa.
Współpraca Urzędu z COFEPRIS rozwijała sie od blisko dwóch lat, w czasie których obie strony zapoznały się ze swymi kompetencjami, celami strategicznymi i organizacją. Na tej podstawie został określony zakres Porozumienia, które ma stanowić formalną ramę dla prowadzenia wspólnych polsko – meksykańskich działań na globalnym rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Zgodnie z podpisaną umową URPLWMiPB i COFEPRIS będą współpracować na rzecz zwiększania dostępności produktów leczniczych, wzmacniania nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania, nie tylko poprzez monitorowanie w fazie porejestracyjnej, ale też poprzez wymianę ważnych informacji związanych z badaniami klinicznymi. Oba urzędy zamierzają także udostępniać sobie wzajemnie istotne dla stron informacje dotyczące systemów prawnych właściwych dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dzielić się dobrymi praktykami regulacyjnymi oraz promować możliwość pogłębiania współpracy polsko – meksykańskiej w zakresie leków i wyrobów medycznych.