Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbyło się Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych, które zostało zorganizowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w ramach porozumień podpisanych z Koreańskim Instytutem ds. Rozwoju Przemysłu w Obszarze Zdrowia, Koreańską Agencja ds. Promocji Handlu i Inwestycji, Ministerstwem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei oraz Litewskim Państwowym Urzędem Nadzoru nad Lekami.

W spotkaniu, które otworzył Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, wzięli udział przedstawiciele kluczowych resortów Polski, Litwy i Korei, reprezentanci stowarzyszeń i firm. Natomiast gośćmi honorowymi byli: Minister ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei Pan Chung Seung, Prezes Litewskiego Państwowego Urzędu Nadzoru nad Lekami Pan Gintautas Barcys, Ambasador Republiki Korei w Rzeczypospolitej Pan Ji-in Hong oraz Radca Ambasady Republiki Litwy w Rzeczypospolitej Pan Saulius Labutis.

Głównym celem Forum było zacieśnienie współpracy w obszarze farmacji i wyrobów medycznych pomiędzy tymi trzema krajami: Przez ostatnie dwa lata nie ustawaliśmy we wspólnej pracy z naszymi przyjaciółmi z Litwy i Korei. Czerpiąc siłę ze wzajemnego wsparcia, ucząc się od siebie nawzajem i szukając skutecznych rozwiązań, tworzyliśmy fundamenty dla efektywnych działań. Nie szczędząc na co dzień wysiłków, dążymy do osiągnięcia jak najlepszej dostępność do skutecznych i bezpiecznych leków, oraz stworzenia ram dla innowacyjności i rozwoju. – Podkreślał prezes URPL Grzegorz Cessak otwierając forum. Szef Urzędu dodawał również, że Polsko Litewsko Koreańska współpraca nie kończy się wraz z odbywającym się w Warszawie spotkaniem - Będziemy dalej  pracować nad rozwojem i rozbudową naszej współpracy, ażeby jak najlepiej realizować jej założenia.

Dlatego też pozostali kluczowi eksperci w dalszej części Forum przedstawiali informacje dotyczące organizacji systemów rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz z zasadami monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania.

Jednostki odpowiedzialne za aktywizację gospodarczą, tj. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Inwestuj na Litwie, zaprezentowały perspektywy aktywizacji kontaktów dla sektora prywatnego.

Forum towarzyszyło szereg spotkań bilateralnych, na których szefowie właściwych organów omawiali szczegóły dalszej współpracy.

            1 lipca delegacja koreańska pod przewodnictwem Ministra ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Pana Chung Seung odwiedziła Warszawski Uniwersytet Medyczny, a w nim Centrum Badań Przedklinicznych – Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, gdzie zostali przyjęci przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Majewskiego Prorektora do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. n. med. Pawła Włodarskiego Prodziekana do spraw Przewodów Doktorskich oraz zespół Katedry.

Zarówno strona koreańska, jak też polska zapewniły o zamiarze podjęcia działań zmierzających do ustanowienia bliskiej współpracy ośrodków akademickich obu krajów.