Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

20 maja Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak podpisał Porozumie o Współpracy z Dyrektorem Arthur'em Isseyegh reprezentującym cypryjski organ kompetentny ds. produktów leczniczych - Pharmaceutical Services.

Dokument ten jest formalnym zawiązaniem dotychczasowych kontaktów, które zostały zapoczątkowane podczas Prezydencji sprawowanych przez  Trio: Polska, Dania i Cypr. W ramach nowego porozumienia strony zobowiązały się do rozwoju i rozszerzania współpracy poprzez: wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny i dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, monitorowania ich bezpieczeństwa stosowania (pharmacovigilance), wzajemnego wsparcia przy przeprowadzaniu inspekcji badan klinicznych i pharmacovigilance, a w szczególności wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat.

 

 

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej