Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Litwa i Polska będą wspierać Mołdawię w dostosowywaniu systemu regulacyjnego dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych do prawa i norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

2016 05 05

Litwa razem z Polską jako partnerem wspomagającym wygrała postępowanie konkursowe
i będą wspólnie implementować projekt Twinningowy Unii Europejskiej pod tytułem: „Wsparcie dla Agencji Mołdawskiej w zakresie Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych jako regulatora w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych
i działań farmaceutycznych.”

Przez okres dwóch lat zespół ekspertów z litewskiego Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Kontroli Leków Litwy, Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z Polski będzie wspierał Agencję ds. Produktów Leczniczych
i Wyrobów Medycznych Mołdawii w rozwoju praktycznych umiejętności w dostosowywaniu regulacji i nadzoru rynku produktów leczniczych i wyrobów medycznych do poziomu standardów Unii Europejskiej.

Dyrektor Litewskiej Agencji Leków Pan Gintautas Barcys we współpracy z Panem Grzegorzem Cessakiem, Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce będą prowadzili implementację całego projektu Twinningowego. Natomiast Główny Specjalista Departamentu Farmacji Litewskiego Ministerstwa Zdrowia Pani Anzelika Oraite rezydująca w Mołdawii będzie pełniła funkcję Doradcy ds. Twinningu. Centralna Agencja ds. Zarządzania Projektami (CPMA) zapewni zabezpieczenie finansowo-administracyjne dotyczące działań związanych z projektem.

Zaakceptowany przez  Komisję Europejską budżet omawianego projektu to 1,1 mln Euro.

Bliska i efektywna współpraca między Państwową Agencją Kontroli Leków Litwy oraz  polskim Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych rozpoczęła się w 2012 roku. Obie Agencje wymieniają doświadczenia
w różnych projektach, inspektorzy biorą udział w inspekcjach w zakresie Dobrej Praktyki Badań Klinicznych oraz  Pharmacovigilance. Ponadto został utworzony zespół ekspercki dla prowadzenia wspólnej oceny produktów leczniczych w centralnej procedurze dopuszczania do obrotu. Agencje organizują również wspólne szkolenia oraz spotkania w celu omówienia bieżących problemów i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Program Twinningowy Unii Europejskiej finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach wsparcia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
i krajami beneficjentami w celu zwiększenia zdolności administracyjnych w zakresie rozwoju procesu reform.