KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 09.12.2016 r. w sprawie wymogu dokonywania zgłoszeń wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie