Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 Informacje w czcionce powiększonej znajdują się w załączniku.

 

 

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Osoby niepełnosprawne ruchowo przyjmowane są od strony wejścia do kompleksu C, przy Kancelarii Głównej, w budynku przy Al. Jerozolimskich 181C.

Przy wejściu znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób uprawnionych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pięter budynku.

Pracownicy Urzędu są dla Państwa dostępni w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Pracownicy podejmą wszelkie działania w celu sprawnej organizacji obsługi.

W przypadku chęci zapowiedzenia wizyty prosimy o informację telefonicznie lub drogą mailową.

Tel. do Centrali: (22) 492 11 00,

Adres e-mail: bip@urpl.gov.pl

 

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Instytucją na za pomocą następujących sposobów:

  1. Napisanie pisma/ złożenie wniosku na adres:

Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

  1. Wysłanie wiadomości e-mail na adres: bip@urpl.gov.pl
  2. Wysłanie wiadomości faks na numer faksu: (22) 492 11 09
  3. Kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (22) 492 11 00
  4. Kontakt osobisty w siedzibie Urzędu w godzinach pracy Urzędu, 8:00 – 16:00.
     

W kontakcie osobistym osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego.

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w urzędzie.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

 

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – tłumaczenia teksu

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do  tłumaczenia i wydruku teksu w alfabecie Braille'a, druku teksu w powiększonej czcionce, tłumaczenia i wydruku tekstu w języku łatwym do czytania i zrozumienia oraz tłumaczenia w języku migowym.

Wszelkie prośby o tłumaczenia Urząd zobowiązuje się zrealizować w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia prośby.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną pod adres: bip@urpl.gov.pl

Prośba powinna zawierać poniższe informacje:

  1. Tekst do przetłumaczenia.
  2. Język tłumaczenia.
  3. Formę przesłania tłumaczenia lub wydruku – elektronicznie lub drogą pocztową (w przypadku wyboru przesłania tłumaczenia pocztą prosimy o podanie w wiadomości adresu korespondencyjnego).

Prosimy o kontakt w godzinach funkcjonowania urzędu.

Link do aplikacji dla osób głuchych i słabosłyczących

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Tekst w powiększonej czcionce.pdf133.1 KB
PDF icon Zakładka Kontakt.pdf130.99 KB