Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 

 

 

 

Informacja z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wydawnictw archiwalnych Farmakopei Polskiej (FP VI – FP X)

 

Informuje się, że od dnia 7 września 2018 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzi dystrybucję archiwalnych, niżej wymienionych wydawnictw Farmakopei Polskiej, w cenie wynoszącej 5,26 zł brutto za każdy egzemplarz poniższych pozycji.

Suplement 2016 do Farmakopei Polskiej wydanie X (Suplement 2016 FP X)

Suplement 2015 do Farmakopei Polskiej wydanie X (Suplement 2015 FP X)

Suplement 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX)

Suplement 2012 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2012 FP IX)

Suplement 2010 do Farmakopei Polskiej wydanie VIII (Suplement 2010 FP VIII)

Suplement 2009 do Farmakopei Polskiej wydanie VIII (Suplement 2009 FP VIII)

Suplement 2007 do Farmakopei Polskiej wydanie VII (Suplement 2007 FP VII)

Farmakopea Polska wydanie VII tom I (tom I FP VII)

Suplement 2005 do Farmakopei Polskiej wydanie VI (Suplement 2005 FP VI)

Farmakopea Polska wydanie VI (FP VI 2002)

 

Sprzedaż realizowana będzie z odbiorem osobistym lub w formie wysyłkowej na koszt zamawiającego, zgodnie z załączonym Formularzem zamówienia (dostępnym na www.urpl.gov.pl;  zakładka FARMAKOPEA). Zamówienia można składać na adres farmakopea@urpl.gov.pl przy użyciu ww. Formularza zamówienia.

Dostawa książki nastąpi po uiszczeniu przez Zamawiającego należności z tytułu kupna określonych pozycji FP, na rachunek bankowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000.

Faktura zostanie dołączona do przesyłki lub zostanie przekazana przy odbiorze osobistym.

 

Jednocześnie przypomina się, że dystrybucję aktualnego wydania XI Farmakopei Polskiej (FP XI 2017), w wersji książkowej i elektronicznej, prowadzi Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

    Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak