Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

            Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie

uzupełnień do bazy EDQM Standard Terms i wydawnictwa ALMANACH (numer specjalny z lipca 2007)

 

Informuję, że do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms wprowadzona została w dniu 7 lipca 2020 r. polska wersja poniższych terminów standardowych postaci leku, dróg podania, opakowań i łączonych terminów standardowych.

 

I. Terminy standardowe postaci leku

Gastro-resistant oral suspension – Zawiesina doustna dojelitowa

Gastro-resistant powder for oral suspension – Proszek dojelitowy do sporządzania zawiesiny doustnej

Modified-release oral suspension – Zawiesina doustna o zmodyfikowanym uwalnianiu

Nebuliser dispersion – Dyspersja do nebulizacji

Prolonged-release dispersion for injection – Dyspersja do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Prolonged-release oral suspension – Zawiesina doustna o przedłużonym uwalnianiu

Prolonged-release wound solution – Roztwór na ranę o przedłużonym uwalnianiu

Subligual lyophilisate – Liofilizat podjęzykowy

 

III. Terminy standardowe dróg podania

Intraputaminal use – Podanie do skorupy mózgu

 

IV. Terminy standardowe opakowań

Lid – Pokrywa

 

V. Łączone terminy standardowe

Oral powder in single-dose container – Proszek doustny w pojemniku jednodawkowym

 

Terminy standardowe dla zestawów

Ointment + vaginal tablet – Maść + tabletka dopochwowa

 

Powyższe terminy stanowią jednocześnie dalszą aktualizację wydawnictwa ALMANACH numer specjalny z lipca 2007 r. (wraz z Informacjami Prezesa Urzędu z dnia 27 lipca 2009 r., z dnia 23 kwietnia 2010 r., z dnia 6 października 2010 r., z dnia 22 grudnia 2010 r., z dnia 13 maja 2011 r., z dnia 11 lipca 2011 r., z dnia 21 listopada 2011 r., z dnia 23 maja 2012 r., z dnia 26 czerwca 2012 r., z dnia 12 września 2012 r., z dnia 7 stycznia 2013 r., z dnia 25 czerwca 2013 r., z dnia 10 października 2013 r., z dnia 17 grudnia 2013 r., z dnia 18 lipca 2014 r., z dnia 9 października 2014 r., z dnia 21 kwietnia 2015 r., z dnia 13 lipca 2015 r., z dnia 9 listopada 2015 r., z dnia 28 kwietnia 2016 r., z dnia 19 lipca 2016 r., z dnia 13 grudnia 2016 r., z dnia 10 maja 2017 r., z dnia 8 stycznia 2018 r., z dnia 26 kwietnia 2018 r., z dnia 7 sierpnia 2018 r., z dnia 21 grudnia 2018 r., z dnia 9 maja 2019 r. i 20 grudnia 2019 r.).

 

  Prezes Urzędu                           

Rejestracji Produktów Leczniczych,            

            Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak