Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

 Grzegorz Cessak

 

Informacja z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zestawienia tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych

w Farmakopei Europejskiej (9.0 - 9.2) oraz Farmakopei Polskiej wydanie XI

 

Informuje się, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji w zakładce FARMAKOPEA została zamieszczona aktualizacja pt. Zestawienie tytułów tekstów podstawowych i monografii zawartych w Farmakopei Europejskiej (9.0 – 9.2) oraz Farmakopei Polskiej wydanie XI.
 
Zestawienie zbiorcze zawiera nazewnictwo stosowane w tytułach tekstów podstawowych, monografii ogólnych, monografii ogólnych postaci leku oraz monografii szczegółowych (w tym dla produktów specjalistycznych) wg zawartości Farmakopei Europejskiej 9.0 – 9.2, w 4 wersjach językowych, tj. w języku łacińskim, angielskim, francuskim oraz polskim, zgodnym z takim nazewnictwem opublikowanym w Farmakopei Polskiej wydanie XI.
 
Zestawienie będzie aktualizowane zgodnie z zawartością kolejnych wydań / suplementów Farmakopei Europejskiej / Farmakopei Polskiej.
 
Nazewnictwo opublikowano w zestawieniach tabelarycznych, zgodnie z działami Farmakopei Europejskiej / Farmakopei Polskiej.
 
Zestawienie zawiera między innymi obowiązujące tłumaczenie międzynarodowych nazw powszechnie stosowanych (INN, INNM) oraz nazw farmakopealnych dla substancji do celów farmaceutycznych, opracowane zgodnie z zasadami tworzenia nazw opisanymi w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI.
 
Zestawienie ma charakter pomocniczy. W przypadkach spornych lub w przypadku wątpliwości, należy korzystać z nazewnictwa stosowanego w oryginalnych wydawnictwach Farmakopei Europejskiej i/lub Farmakopei Polskiej.

 

Prezes Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

/-/ Grzegorz Cessak