Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

                               Grzegorz Cessak

 

 

Informacja z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie wydawnictw archiwalnych Farmakopei Polskiej (FP VI – FP X)

 

Informuje się, że od dnia 3 stycznia 2018 r. dystrybucja archiwalnych, niżej wymienionych wydawnictw Farmakopei Polskiej, prowadzona jest w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Suplement 2016 do Farmakopei Polskiej wydanie X (Suplement 2016 FP X) – cena brutto 358,05 zł

Suplement 2015 do Farmakopei Polskiej wydanie X (Suplement 2015 FP X) – cena brutto 237,30 zł

Suplement 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2013 FP IX) – cena brutto 147,00 zł

Suplement 2012 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2012 FP IX) – cena brutto 90,30 zł

Suplement 2010 do Farmakopei Polskiej wydanie VIII (Suplement 2010 FP VIII) – cena brutto 404,25 zł

Suplement 2009 do Farmakopei Polskiej wydanie VIII (Suplement 2009 FP VIII) – cena brutto 189,00 zł

Suplement 2007 do Farmakopei Polskiej wydanie VII (Suplement 2007 FP VII) – cena brutto 73,50 zł

Farmakopea Polska wydanie VII tom I (tom I FP VII) – cena brutto 262,50 zł

Suplement 2005 do Farmakopei Polskiej wydanie VI (Suplement 2005 FP VI) – cena brutto 63,00 zł

Farmakopea Polska wydanie VI (FP VI 2002) – cena brutto 241,50 zł

 

 Sprzedaż realizowana będzie z odbiorem osobistym lub w formie wysyłkowej, zgodnie z załączonym Formularzem zamówienia (dostępnym na www.urpl.gov.pl;  zakładka FARMAKOPEA). Zamówienia można składać na adres farmakopea@urpl.gov.pl przy użyciu ww. Formularza zamówienia.

Dostawa książki nastąpi po uiszczeniu przez Zamawiającego należności z tytułu kupna określonych pozycji FP, na rachunek bankowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000.

Faktura zostanie dołączona do przesyłki lub zostanie przekazana przy odbiorze osobistym.

 

Jednocześnie przypomina się, że dystrybucję aktualnego wydania XI Farmakopei Polskiej (FP XI 2017), w wersji książkowej i elektronicznej, prowadzi Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

    Prezes Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

/-/  Grzegorz Cessak