Informacja z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.