Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

 

INFORMACJA

PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,

WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości serii produktu leczniczego wykonanych na terenie Wielkiej Brytanii

 

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską informacji dotyczącej kontroli jakości serii produktów leczniczych w Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r. (w wypadku Brexit’u bez porozumienia) informuję, iż na stronie CMDh ukazał się wzór wniosku o uwzględnienie wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości serii produktu leczniczego wykonanych na terenie Wielkiej Brytanii.

Dotyczy to produktów leczniczych, które w zatwierdzonej dokumentacji rejestracyjnej posiadają miejsce wytwarzania, gdzie następuje kontrola serii na terenie Wielkiej Brytanii i jest to jedyne zatwierdzone miejsce kontroli serii.

Podmioty odpowiedzialne mogą wystąpić do Prezesa Urzędu o uwzględnienie wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości serii dla produktów leczniczych zarejestrowanych w następujących procedurach:

  • narodowej - wnioski (z adnotacją BREXIT) w formie papierowej należy składać do Kancelarii Głównej Urzędu Rejestracji oraz w formacie elektronicznym na adres monika.ciszewska@urpl.gov.pl,
  • europejskich (MRP/DCP); w wypadku, gdy Polska pełni funkcję Referencyjnego Państwa Członkowskiego (RMS) - wnioski (z adnotacją BREXIT) w formie papierowej należy składać do Kancelarii Głównej UR oraz w formacie elektronicznym na adres monika.ciszewska@urpl.gov.pl, jednocześnie należy poinformować wszystkie Zainteresowane Państwa Członkowskie (CMS)

Formularz wniosku Notification of request for a time-limited exemption to continue batch control testing in the United Kingdom (UK) after UK’s withdrawal from the Union for a nationally authorised medicinal product znajduje się na stronie CMDh:

http://www.hma.eu/535.html

Prezes Urzędu informuje pisemnie podmiot odpowiedzialny o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu wyjątku dotyczącego możliwości wykorzystania badań kontroli jakości prowadzonych w Wielkiej Brytanii na czas oznaczony.

Dla produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurach MRP/DCP, dla których Polska pełni funkcję Referencyjnego Państwa Członkowskiego, odpowiednia informacja zostanie przekazana także Zainteresowanym Państwom Członkowskim.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Grupy Koordynacyjnej ds. Procedur Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi (CMDh):

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/brexit_batchtesting_medicinalproducts_en.pdf

http://www.hma.eu/249.html

Lista adresów do kontaktu znajduje się na stronie CMDh, link poniżej

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/BREXIT/CMDh_393_2019_Rev0_2019_02_5_-_Contact_points_exemption_for_batch_control_sites.pdf

Jednocześnie informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zamieszczone zostały informacje dla wytwórców i importerów produktów leczniczych w zakresie Brexitu - link poniżej

https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1420,quotBrexitquot-aktualna-informacja-dla-wytworcow-i-importerow-produktow-lecznicz.html

 

Prezes Urzędu Rejestracji                   

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                   

/-/ Grzegorz Cessak