Główna treść strony

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

  Grzegorz Cessak

 

Informacja Prezesa Urzędu

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

 

Uprzejmie informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stan na dzień 1 stycznia 2016 r.

Treść przedmiotowego obwieszczenia wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2016 r. pod poz. 39
i jest dostępny pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/39/akt.pdf

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 016 produktów.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską
w liczbie 2174 produkty.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie
3721 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1349 produktów.

Załącznik Nr 5 i 6 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 353 produkty.

 

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak

Do archiwum: 
Nie