Informacja Prezesa Urzędu z dnia 15 lutego 2013r. dotycząca niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tym diklofenaku.

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 15 lutego 2013r. dotycząca niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tym diklofenaku.

W związku z zapytaniami związanymi z bezpieczeństwem stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym diklofenaku, Prezes Urzędu informuje, że ryzyko występowania działań niepożądanych  związanych ze stosowaniem diklofenaku i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych działających ogólnoustrojowo jest od 2005 roku przedmiotem ciągłego monitorowania i oceny prowadzonych przez odpowiednie komitety Europejskiej Agencji Leków (EMA). Zgodnie z komunikatem EMA w tej sprawie, ciągła ocena stosunku korzyści do ryzyka związana z leczeniem tą grupą leków będzie kontynuowana, i w przypadku uzyskania nowych istotnych danych zostaną opracowane właściwe zalecenia dotyczące zasad bezpiecznego ich stosowania. Obecnie nie ma powodu do podejmowania dodatkowych działań wobec ocenianych leków, w tym diklofenaku. Wszelkie zmiany stanu wiedzy dotyczącej przedmiotowej sprawy będą na bieżąco przekazywane opinii publicznej, a w razie potrzeby – zostaną podjęte odpowiednie decyzje służące ochronie zdrowia publicznego. 

Poniższy Komunikat EMA z dnia 18 października 2012r. zawiera naukową ocenę zagadnienia oraz rekomendacje dla pacjentów i lekarzy.

 

/-/ Grzegorz Cessak

Prezes Urzędu

Do archiwum: 
Nie